Haku

Nuoren vakuuttajan tietopaketti

Aluksi

Onko sinulla harkinnassa opiskelijan kotivakuutus, mopon vakuutus, kaskovakuutus autolle, pakollinen liikennevakuutus tai matkavakuutus? Nuorten ensimmäiset vakuutustarpeet liittyvät tyypillisesti liikkumiseen, omaan uuteen kotiin tai matkustamiseen.

Vakuutusten avulla voit varautua elämän epävarmuustekijöihin ja mahdollisesti sattuviin vahinkoihin, kuten tapaturmiin, onnettomuuksiin, varkauksiin tai vesivahinkoihin. Kun hankit vakuutuksen ja maksat siitä tietyn summan, siirrät samalla vahingon mahdollisuutta eli riskiä vakuutusyhtiön kannettavaksi. Vakuutusyhtiö voi vakuutuksenottajien maksuista kertyvästä summasta maksaa korvauksia niille, joille sattuu jokin vahinko. Kaikkea eivät vakuutuksetkaan kuitenkaan korvaa, vaan vakuutuksenottaja kantaa aina osan riskistä itse.

Tässä oppaassa tutustutaan nuorten tyypillisesti ensimmäisinä ottamiin vakuutuksiin sekä niihin seikkoihin, joihin vakuutuksen valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota.

Nuorille on tarjolla etuasiakkuuksia, nuorisoalennuksia sekä räätälöityjä vakuutuspaketteja, joita kutsutaan myös nuorisovakuutuksiksi. Nuorisovakuutuksia myönnetään tyypillisesti tietyn ikäisille, usein alle 30-vuotialle, ja ne päättyvät määrätyn iän saavuttamisen jälkeen. Vallinnanvara tällaisessa tuotteessa on usein pienempi ja hinta sen vuoksi edullisempi.

Voit ostaa vakuutuksia puhelimitse, netistä tai asiakaskonttoreista. Pyydä tarjouksia muutamasta yhtiöstä, ne eivät sido sinua vielä mihinkään. Tutustu rauhassa vakuutuksen sisältöön ennen valintaa ja mieti itsellesi sopivinta vaihtoehtoa. Jos jokin asia jää epäselväksi kysy tarkempia lisätietoja vakuutusmyyjältä ennen vakuutuksen ostoa.

Lue lisää

Article line divider

Lakisääteinen liikennevakuutus

Liikennevakuutus on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus, joka liikennevakuutuslain mukaan on oltava liikenteeseen käytettävällä ajoneuvolla, kuten mopoilla, moottoripyörillä, henkilöautoilla, mönkijöillä ja moottorikelkoilla.

Liikennevakuutuksesta korvataan liikennevahingon syyttömän osapuolen henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaanhoitokulut ja vaurioituneen auton korjauskustannukset. Jos liikennevahingossa vaurioitunutta ajoneuvoa ei voida korjata kohtuullisin kustannuksin tai se on tuhoutunut, se lunastetaan käyvästä arvostaan.

Liikennevakuutuksesta korvataan myös vahinkoon syyllisessä ajoneuvossa olleiden henkilöiden henkilövahinkoja. Liikennevakuutus ei korvaa vahinkoon syyllisen osapuolen oman ajoneuvon vaurioita, vaan niitä voidaan korvata syyllisen osapuolen omasta vapaaehtoisesta autovakuutuksesta eli kaskovakuutuksesta.

Jos vahinkoon syyllinen on aiheuttanut esimerkiksi rattijuopumuksen tai ylinopeuden vuoksi kolarin, hänelle itselleen aiheutuneita henkilövahinkoja ei välttämättä korvata kokonaan. Tällaisessa tapauksessa vakuutusyhtiö voi myös periä vahingon aiheuttajalta takaisin syyttömälle osapuolelle maksettuja korvauksia.

Ajoneuvon uuden omistajan tai haltijan on otettava liikennevakuutus hankkimalleen ajoneuvolle seitsemän päivän kuluessa sen ostopäivästä. Jos ajoneuvossa ei ole voimassa olevaa liikennevakuutusta tai se ostetaan joltain muulta kuin rekisteriin merkityltä omistajalta (ns. väliomistajalta), liikennevakuutus on otettava heti ostopäivänä.

Erityistä

 • Liikennevakuutuksen voimassaolosta huolehtiminen on tärkeää. Jos ajoneuvo on kokonaan vakuuttamaton tai sillä ajetaan silloin kun se on liikennekäytöstä poistettu, on seurauksena moninkertainen maksu
 • Liikennevakuutuksen maksuun vaikuttaa vakuutuksenottajan liikennevahinkohistorian perusteella määräytyvä bonusprosentti. Vakuutusyhtiöillä on erilaisia bonusjärjestelmiä ja lähtöbonuksia myös sellaiselle henkilölle, jolla ei ole ollut aiemmin ajoneuvoja.

Lue lisää

Article line divider

Vapaaehtoinen autovakuutus eli kaskovakuutus

Kaskovakuutukset ovat vapaaehtoisia vakuutuksia, jotka korvaavat omalle ajoneuvolle sattuneita vahinkoja.

Vakuutuksen voi ottaa laajempana tai suppeampana sen mukaan kuinka kattavaa vakuutusturvaa haluaa. Suppeammat kaskovakuutukset korvaavat tyypillisesti ainakin hirvieläin-, palo- ja varkausvahinkoja. Laajemmat kaskovakuutukset korvaavat näiden lisäksi erilaisia törmäysvahinkoja, esimerkiksi kolaroinnista aiheutuneita peltivaurioita. Laajoissa kaskovakuutuksissa on mukana myös monenlaisia muita vakuutusturvia, esimerkiksi sijaisautovakuutus.

Kaskovakuutuksesta korvattavat vahingot korvataan ensisijaisesti maksamalla ajoneuvon korjauskustannukset. Jos korjaaminen olisi liian kallista, eli korjauskustannusten määrä olisi esimerkiksi yli 70 % auton arvosta, auto lunastetaan. Tällöin vakuutusyhtiö maksaa auton käyvän arvon. Laajimpiin kaskovakuutuksiin saattaa kuulua myös lunastusturva, josta voi saada käypää arvoa paremman korvauksen lunastustilanteessa

Erityistä

 • Usein laajempiin kaskovakuutuksiin kuuluu bonusjärjestelmä, jossa vakuutusmaksuista saadaan alennusta, mikäli vahinkoja ei ole korvattu auton kolari- tai törmäysturvasta. Moniin uusiin kaskovakuutuksiin saa heti täyden bonuksen
 • Kaskovakuutukseen ei yleensä kuulu ajoneuvossa olevat matkatavarat tai puhelimet, ne kannattaa ottaa mukaan tai siirtää tavaratilaan.

Lue lisää

Article line divider

Kotivakuutus

Opiskelijan ja nuoren kannattaa ottaa itselleen sopiva kotivakuutus omaan vuokra- tai omistusasuntoon muuttaessaan. Usein myös vuokranantajat edellyttävät vuokralaisiltaan kotivakuutuksen.

Kotivakuutus turvaa kodin äkillisien ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta. Kotivakuutuksella voi vakuuttaa rakennuksen, jossa asuu, sekä kodissa olevaa omaisuutta eli irtaimistoa. Taloyhtiössä, esimerkiksi kerros- tai rivitalossa asuvan tarvitsee vakuuttaa ainoastaan oman koti-irtaimistonsa. Irtaimistoon kuuluvat omien tavaroiden lisäksi yleensä myös asunnon sisäpinnat kuten parketti, kaakelit tai maalipinta. Jos asuu omistamassaan omakotitalossa, on tärkeää vakuuttaa irtaimiston lisäksi myös itse rakennus.

Kotivakuutuksia myydään joko valmiina turvatasoina tai siten, että vakuutuksen turvat, eli se mitä vakuutuksesta korvataan, ovat erikseen valittavissa. Laajuutta pohtiessa kannattaa huomioida, että vakuutus korvaa ainakin sellaiset vahingot, jotka kaataisivat oman talouden. Vakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa vakuutusturvan laajuus ja omavastuu.

Kotivakuutus tehdään yleensä ns. täysarvovakuutuksena pinta-ala-, varustelu- ym. tietojen perusteella. Jos vakuutuksessa on jokin enimmäiskorvausmäärä tai vakuutusmäärä, on hyvä tarkistaa, että se on riittävä.

Kotivakuutuksen rajoitusehdot kannattaa lukea tarkasti, sillä siellä kerrotaan mitä vakuutuksesta ei korvata. Laajakaan kotivakuutus ei korvaa kaikkea.

Kotivakuutukseen liittyvät usein myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Vastuuvakuutus korvaa vakuutetun toiselle aiheuttamia vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa. Oikeusturvavakuutus taas korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasiassa.

Erityistä

 • Vuokranantajat edellyttävät usein, että vuokralaisella on voimassa oleva kotivakuutus. Myös solu- ja kimppakämpissä asuvilla on kaikilla oltava oma kotivakuutus.
 • Huomioi kotivakuutuksen valinnassa rajoitusehdot, omavastuun määrä, onko vakuutuksessa enimmäiskorvausmäärä, sisältyykö vakuutukseen ns. kiinteä sisustus ja sisältyykö vastuu- ja oikeusturvavakuutus mukaan
 • Vakuutusehtojen korvaussäännöksissä määritellään, miten vahingot korvataan ja korvaus lasketaan. Erilaisia korvaustapoja ovat vahingoittuneen omaisuuden korjauttaminen, uuden vastaavan omaisuuden hankkiminen ja vahingon korvaaminen rahallisesti. Korvausmäärästä vähennetään aina omavastuu ja mahdollisesti myös esimerkiksi tavaran ikään perustuva ikävähennys.
 • Kotivakuutukseen sisältyy myös suojeluohjeita. Lue ja noudata sitä

Lue lisää

Article line divider

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus kuuluu yleensä aina vakuutusyhtiöiden tarjoamiin kotivakuutuksiin, ja ne ovat mukana myös nuorille tarjottavissa vakuutuspaketeissa.

Vastuuvakuutus auttaa tilanteissa, joissa vahinkoa on oman huolimattomuuden tai toiminnan takia aiheutunut ulkopuolisille ja joista on itse korvausvastuussa. Vastuuvakuutuksesta korvataan siis kustannuksia, joista vakuutettu henkilö on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy lähtökohtaisesti silloin, kun vahinko on aiheutettu tuottamuksellisesti, eli vahingon aiheuttanut henkilö on toiminut jollain tavalla moitittavasti tai aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään.

Vastuuvakuutuksesta voi hakea korvauksia esimerkiksi näissä tilanteissa: rikot ystäväsi arvokkaan lasipöydän tai kaadat television, törmäät pyörällä kävelijään tai koirasi puree ohikulkijaa, joista aiheutuu lääkärikuluja.

Erityistä

 • On hyvä huomata, että vastuuvakuutuksesta ei korvata tahallisesti aiheutettuja (ellei vahingonaiheuttaja ole alle 12-vuotias lapsi) vahinkoja, itselle aiheutuneita ja omassa käytössä tai lainassa olleelle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja, eikä myöskään puhtaasti tapaturmaisia vahinkoja.
 • Jos vahinko on aiheutettu humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena, korvausta voidaan alentaa.
 • Myös vastuuvakuutuksissa on tietty omavastuu, jota pienempiä vahinkoja ei korvata sekä enimmäiskorvausmäärä, jota enempää vakuutusyhtiö ei maksa korvauksia.

Lue lisää

Article line divider

Oikeusturvavakuutus

Myös oikeusturvavakuutus kuuluu yhdessä vastuuvakuutuksen kanssa vakuutusyhtiöiden tarjoamiin kotivakuutuksiin, ja ne ovat mukana myös nuorille tarjottavissa vakuutuspaketeissa.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan tarpeellisia ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa ja jotka liittyvät vakuutetun yksityiselämään.

Oikeusturvaetua, eli korvausta oikeusturvavakuutuksesta, haetaan kirjallisesti etukäteen. Vakuutusehdoissa edellytetään, että avustajana käytetään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Oikeusturvavakuutusten vakuutusmäärä vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, mutta yleisin vakuutusmäärä on 8 500 euroa.

Erityistä

 • Oikeusturvavakuutuksen vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.
 • Edellytyksenä oikeusturvaedun saamiselle on, että korvattava vakuutustapahtuma on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus on tällöin ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös sen tapahtuman tai olosuhteen, johon riita tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Voimassaoloaikaa laskettaessa otetaan huomioon aika, jonka vakuutus on ollut voimassa yhtäjaksoisesti yhdessä tai useammassa yhtiössä. On siis tärkeää, että oikeusturvavakuutuksen voimassaoloon ei tule katkoksia.

Lue lisää

Article line divider

Matkavakuutus

Matkavakuutus on kaikille matkailijoille tärkeä vakuutus, jolla voi turvata itselle ja matkatavaroille aiheutuneita vahinkoja. Matkavakuutus on yhdistelmävakuutus, joka voi sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen.

Matkavakuutus voi olla joko määräaikainen, yhdelle matkalle sen keston ajaksi tehtävä vakuutus, tai ympäri vuoden voimassa oleva jatkuva vuosivakuutus. Viimeistään 3 päivää ennen lähtöä otettu matkavakuutus sisältää myös peruutusturvan.

Matkustajavakuutus korvaa odottamattomien ja äkillisten sairastumisten ja tapaturmien tarpeellista hoitoa matkakohteessa sekä vakavissa tapauksissa kuljetuksen hoitoon Suomeen. Matkustajavakuutuksesta korvataan ehdoista riippuen matkan peruuntumiseen, keskeytymiseen, odottamiseen tai matkalta myöhästymiseen liittyviä kuluja

Matkatavaravakuutuksesta korvataan matkatavaroille sattuneita äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja, kuten rikkoutumisia ja varkauksia tai esimerkiksi matkatavaroiden viivästyessä välttämättömyystarvikkeiden hankintakuluja.

Erityistä

 • Matkavakuutus ei korvaa läheskään kaikkea odottamatonta, jota matkalla voi sattua.
 • Turvan ulkopuolelle on esimerkiksi rajattu monia riskialttiina pidettyjä urheilulajeja: benji- ja laskuvarjohyppy sekä kiipeily-, taistelu-, voimailu-, ilmailu- ja nopeus- sekä syöksylaskulajeja. Oman vakuutuksen vakuutusehdoista on hyvä tarkistaa mitä vakuutukseen kuuluu ja mitä ei.
 • Ota ennen matkaa talteen oman vakuutusyhtiösi yhteystiedot ja mahdollinen hätäpäivystysnumero hätätapauksia varten.
 • Ulkomaille pidemmäksi aikaa opiskelemaan tai töihin lähtevän kannattaa varmistaa, ovatko omat vakuutukset tai esimerkiksi työnantajan vakuutukset voimassa matkalla.
 • Oppaan sanasto-osuudessa löydät lisätietoa vakuutusehdoissa olevista termeistä: matkasairaus, matkatapaturma ja omavastuu.

Lue lisää

Article line divider

Tuotevakuutus

Tuotevakuutus on yksittäisen esineen, kuten matkapuhelimen tai taulutelevision vakuutus. Tuotevakuutus otetaan pääsääntöisesti kaupantekohetkellä eikä sitä voi enää myöhemmin ostaa. Vakuutusmaksu maksetaan kokonaisuudessaan etukäteen esineen ostohetkellä koko vakuutusajaksi, esimerkiksi 1-3 vuodeksi. Tuotevakuutuksen myy yleensä sama kauppias kuin itse esineen, mutta vakuutuksen myöntäjänä toimii useimmiten ulkomainen vakuutusyhtiö.

Vahingon sattuessa esine ensisijaisesti korjataan tai vaihtoehtoisesti korvataan uudella vastaavalla tuotteella tuotevakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesti. Tuotevakuutuksiin voi sisältyä omavastuu, joka on yleensä 10–50 euroa. Ikävähennyksiä ei tehdä.

Erityistä

 • Vakuutusten vertailu kannattaa, sillä yhden laitteen tuotevakuutus voi maksaa yhtä paljon kuin koko kodin laaja kotivakuutus.
 • Ennen tuotevakuutuksen ostamista kannattaa tarkistaa oman kotivakuutuksen riittävyys. Jos esine kuuluu kotivakuutukseen, on syytä harkita, tarvitseeko erillistä tuotevakuutusta. Tuotevakuutus voi korvaustilanteessa olla edullisempi, mutta se voi maksaa vuodessa saman verran kuin kotivakuutus.

Lue lisää

Article line divider

Sairauskuluvakuutus

Julkinen terveydenhuolto on edullista ja takaa mahdollisuuden päästä hoitoon. Jokainen voi halutessaan vallita myös vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten yksityistapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen terveytensä turvaksi.

Vakuutusyhtiöiden tarjoamat sairauskuluvakuutukset eroavat laajuudeltaan, sisällöltään ja tuotenimiltään toisistaan. Vakuutukset voivat olla valmiiksi koottuja kiinteitä vakuutuskokonaisuuksia tai vakuutuksenottaja voi koota itse yksittäisistä vakuutuksista ne turvat, joiden perusteella korvauksia maksetaan.

Sairauskuluvakuutuksesta korvataan yleisesti sairaudesta aiheutuvia hoitokuluja siltä osin, kun niistä ei ole saatu korvausta muiden vakuutusten tai lakisääteisen vakuutuksen perusteella.

Sairauskuluvakuutusta haettaessa täytetään terveysselvitys eli annetaan tiedot vakuutettavan henkilön aiemmasta terveydentilasta. Aiemmat sairaudet tai vammat voivat vaikuttaa vakuutuksen myöntämiseen siten, että vakuutuksesta rajataan tietyt sairaudet korvauspiirin ulkopuolelle tai vakuutusta ei myönnetä lainkaan. Yleisesti ottaen sairausvakuutus on sitä kattavampi, mitä nuorempana sen ottaa.

Sairauskuluvakuutuksen voimassaolo on sidottu vakuutetun ikään. Lasten sairauskuluvakuutukset voivat päättyä 15–25 vuoden iässä. Aikuisten sairauskuluvakuutukset ovat voimassa esim. 60–65 vuoden ikään saakka. Vakuutus päättyy myös silloin, kun koko vakuutusaikaa koskeva enimmäiskorvausmäärä on maksettu.

Erityistä

 • Vakuutusehdoissa on aina kerrottu ne hoitokulut, joita vakuutus korvaa, ja ne, joita ei korvata. Vakuutuksissa on aina joitakin rajoitusehtoja, joissa mainittuja kuluja ei korvata, vaikka ne olisivatkin sairauden hoidon kannalta tarpeellisia.
 • Usein rajoitukset koskevat vakuutuksen voimassaoloa kilpaurheilussa, sen harjoittelussa ja joissakin urheilulajeissa tai harrastuksissa.  Vakuutuksen voimassaoloa voi olla myös rajattu maantieteellisesti, eikä se välttämättä korvaa muualla kuin Suomessa annettua hoitoa.
 • Vakuutusyhtiöt käyttävät sairauskuluvakuutuksista erilaisia tuotenimiä kuten esimerkiksi Terveysturva ja Terveysvakuutus.

Lue lisää

Article line divider

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, joka korvaa tapaturmista aiheutuvia kuluja, esimerkiksi lääkärin palkkioita, lääkkeitä sekä tutkimus- ja hoitokuluja. Korvattavat vahinkotapahtumat määritellään vakuutuksiin liittyvissä sopimusehdoissa tarkasti ja vahinkotapauksessa korvauksia maksetaan vakuutusehtojen mukaisesti. Mikä tahansa tapaturmalta vaikuttava tilanne tai tapahtuma ei siten välttämättä ole korvattava vahinko.

Yksityistapaturmavakuutuksen myöntämiseksi vakuutusyhtiö voi edellyttää vakuutuksen hakijalta terveydentilatietojen antamista eli terveysselvityksen täyttämistä. Aikaisemmat vammat tai sairaudet voivat aiheuttaa sen, että vakuutukseen tulee rajoituksia tai sitä ei myönnetä lainkaan.

Vakuutuksesta korvataan tapaturmista johtuvia vahinkojen hoitokuluja. Lähtökohtaisesti tapaturma määritellään äkillisenä, ulkoisena, ruumiinvamman aiheuttavana odottamattomana tapahtumana, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Näin ollen esimerkiksi kurkottamisesta tai muusta vakuutetun omasta ponnistuksesta tai liikkeestä aiheutuvia vammoja ei perustapaturmavakuutuksesta korvata. Joillain vakuutusyhtiöillä tapaturman määritelmää voi kuitenkin olla mahdollista laajentaa.

Erityistä

 • Yksityistapaturmavakuutus ei ole välttämättä voimassa tietyissä riskialttiissa lajeissa tai kilpaurheilussa.
 • Urheiluun liittyvät erilliset ns. lisenssivakuutukset ovat voimassa vain kulloinkin kyseessä olevassa lajissa. Lisenssivakuutusten korvausmäärät kannattaa selvittää ja arvioida, olisiko lisäturva tarpeen. Usein lajiliitot myös edellyttävät jäseniltään lisenssivakuutuksen ottamista kilpailuun osallistumista varten.
 • Yksityinen tapaturmavakuutus ei ole sairausvakuutus. Se ei kata sairauksien hoitokustannuksia.

Lue lisää

© FINE 2022, työryhmä: Teresa Paatero, Siiri Hurme, Elina Antila, Sanna Hyytiäinen, Jaana Mäkelä, Jenni-Maria Pippola, Hanna Salo 

Article line divider

Sanasto

Avaintietoasiakirja = Vakiomuotoinen lomake, joka sisältää tärkeimpiä tietoja siitä, mitä turvaa vakuutukseen voi sisältyä, mitä vakuutus ei korvaa sekä tietoja sopimuksen voimassaolosta ja asiakkaan velvollisuuksista. Vakuutussopimuksen koko sisältö ei käy ilmi avaintietoasiakirjasta, vaan vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.

Enimmäiskorvausmäärä = Maksimisumma, joka vakuutuksesta enimmillään korvataan.

Esinevahingot = Vahingot, jotka aiheutuvat tavaroille tai omaisuudelle, eivätkä ihmisen terveydelle.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti = Kortti, jonka voi tilata maksutta Kelasta. Se kannattaa hankkia, jos matkustaa Euroopassa. Korttia näyttämällä saa EU-maissa samaan hintaan välttämätöntä julkista terveydenhoitoa kuin paikallisetkin. Voit silti joutua maksamaan omasta pussistasi samoin säännöin kuin paikallisetkin!

Henkilövahinko = Ihmisille aiheutuneet terveydelliset vammat.

Ikävähennys = Kun vakuutuksesta korvataan tavaroita, voidaan niille laskea ikäpoisto. Jos esimerkiksi polkupyörä tai tietokone on maksanut 10 vuotta sitten tuhat euroa, ei se enää ole tuhannen euron arvoinen, vaan korvaussummaa vähennetään iän mukaan. Vakuutuskorvauksella ei lain mukaan saa rikastua. Ilman ikäpoistojärjestelmää korvauksen saaja itse asiassa saisi etua verrattuna tilanteeseen, jossa vahinkoa ei tapahtunutkaan!

Kaskovakuutus = Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus, joka korvaa omalle ajoneuvolle aiheutuneet vahingot, jos itse on vahinkoon syyllinen. Jokainen voi itse pohtia, tarvitseeko tällaista vakuutusta.

Kiinteistövakuutus = Esimerkiksi kerrostaloyhtiö voi ottaa koko kiinteistölle kiinteistövakuutuksen. Korvaa rakennuksille aiheutuneet vauriot, mutta ei yleensä asukkaiden omalle irtaimistolle aiheutuneita.

Korvauspäätös = Kun vahinko on tapahtunut, tekee vakuutusyhtiö korvauspäätöksen vakuutussopimuksessa sovittujen vakuutusehtojen mukaisesti. Korvauspäätöksessä kerrotaan, mitä korvataan ja mitä ei, ja millä perusteilla.

Kotivakuutus = Vapaaehtoinen vakuutus, joka jokaisella omassa taloudessa asuvalla kannattaisi olla. Antaa turvaa vuotovahinkojen, tulipalojen ja omaisuuden varastamisen tai rikkoutumisen varalle laajuudesta riippuen. Korvauksesta vähennetään aina omavastuu sekä mahdolliset esineiden ikävähennykset. Kotivakuutukseen voi liittää myös vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen. Ne ovat kuitenkin erillisiä vakuutuksia, jotka tosin usein sisältyvät/otetaan mukaan kotivakuutukseen.

Käypä arvo = Ajoneuvon käyvällä arvolla tarkoitetaan yleisesti käteishintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis autosta todellisuudessa maksamaan ennen vahinkoa. Käypä arvo määritellään yleensä kyseisen ajoneuvon yksilöllisten tietojen perusteella, ja suuntaa antavat monesti esimerkiksi internetin myyntipalveluiden ilmoitukset vastaavista ajoneuvoista. Käypä arvo ei tarkoita autoliikkeiden pyynti- tai myyntihintoja, sillä tällaisiin hintoihin sisältyy mm. autoliikkeen kate auton myynnistä. Käypä arvo ei myöskään tarkoita autosta vaihdossa saatavaa hyvitystä, autokaupan sisäänostohintaa tai vaihtohyvitysarvoa.

Laaja kotivakuutus = Korvaa palo-, varkaus- ja vuotovahinkojen lisäksi äkilliset ja arvaamattomat tapahtumat kuten rikkoutumiset.

Liikennevakuutus = Pakollinen, lakisääteinen vakuutus, joka jokaisella liikenteessä käytettävällä ajoneuvolla on oltava. Korvaa liikennevahingoissa aiheutuneita henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen esinevahinkoja.

Liikennekäytöstä poisto = Ajoneuvon voi poistaa liikennekäytöstä, jos sillä ei aja. Liikennekäytöstä poisto tehdään Traficomin tai vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla tai katsastusasemilla. Esimerkiksi kesäauton voi poistaa talveksi liikennekäytöstä. Tällöin pakollista liikennevakuutustakaan ei tarvitse maksaa. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa! Muista ottaa ajoneuvo takaisin liikennekäyttöön ennen ajoa.

Lunastus = Jos ajoneuvo on korjauskelvoton tai korjaaminen maksaisi liikaa suhteessa auton arvoon, se lunastetaan eli vakuutusyhtiö maksaa siitä lunastuskorvauksen. Lunastuksessa ajoneuvo siirtyy vakuutusyhtiön omistukseen.

Matkasairaus = on lääkärin hoitoa vaatinut sairaus, joka on alkanut tai jonka ensioireet ovat ilmaantuneet matkan aikana. Matkasairauden korvattavuus edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu matkan aikana tai välittömästi matkan päätyttyä. Hoitoon hakeutumisen määräajat vaihtelevat yhtiöittäin. Määräaikaa ei kuitenkaan sovelleta tartuntatauteihin, jonka itämisaika on pitempi. (Huom! Jo olemassa olevan sairauden äkillisesti ja odottamatta pahentuessa matkan aikana matkakohteessa korvataan akuutti ensihoito).

Matkatapaturma = on äkillisesti ulkoisesta syystä aiheutunut vamma kuten nyrjähdys ja luunmurtuma sekä liikkeen yhteydessä syntynyt venähdys tai revähdys. Hoitokuluja korvataan yleensä enintään kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta.

Matkavakuutus = Vakuutus, joka korvaa matkalla sattuneen tapaturman tai sairastumisen kuluja sekä matkan peruuntumisesta tai keskeytyksestä aiheutuvia kuluja. Useimmat matkavakuutukset korvaavat ulkomaan matkoja, mutta vakuutuksen voi ottaa myös kotimaan matkoille, jolloin yleensä on matkustettava vähintään 50 kilometrin päähän kodista/opiskelupaikasta. Matkatavaravakuutus suojaa matkalla mukana olevia tavaroita.

Nuorisovakuutus = Nuorille on tarjolla erilaisia vakuutuspaketteja, joita kutsutaan myös nuorisovakuutuksiksi. Nuorisopaketteja myönnetään tyypillisesti tietyn ikäisille ja ne päättyvät määrätyn iän saavuttamisen jälkeen. Vallinnanvara tällaisessa tuotteessa on usein pienempi ja hinta sen vuoksi edullisempi.

Omavastuu = Vahingosta joutuu maksamaan omasta pussistaan omavastuun verran ja vasta sen yli menevä osuus kokonaisvahingosta korvataan. Mitä suurempi omavastuu, sen halvempi vakuutus ja toisin päin. Omavastuun suuruutta pohtiessa kannattaa miettiä, omistaako paljon arvokkaita ja uusia asioita, kuten merkkivaatteita ja elektroniikkaa. Tällöin matalan omavastuun valitsemalla saa korvauksia myös pienemmistä vahingoista, kuten yksittäisistä katoamisista, varkauksista tai rikkoutumisista. Mikäli ei juuri omista arvotavaroita ja haluaa suojautua lähinnä isoilta vahingoilta, voi suuremman omavastuun ottamalla saada riittävän turvan halvemmalla maksulla.

Osakaskovakuutus = Suppea vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus omalle ajoneuvolle. Korvaa tyypillisesti vain vahingot, jotka aiheutuvat hirvieläimeen törmäämisestä sekä palo- ja varkausvahingot. Ei korvaa kolarointivahinkoja.

Rajoitusehdot = Vakuutusehdoissa olevat määräykset siitä, millaisia vahinkotapahtumia vakuutuksesta ei korvata. Rajoittavat siis sitä, millaisia tapahtumia vakuutuksesta korvataan.

Riskialttiiden lajien rajaus = Vakuutukset on usein suunniteltu ihmisille, jotka eivät harrasta riskialttiita extremelajeja. Siksi vakuutuksista on usein rajattu korkeariskiset lajit vakuutuksen ulkopuolelle – lajeja harrastamattomat eivät siten maksa vakuutusmaksuissaan riskilajien harrastajien vahinkoja! Riskialttiille lajeille voi saada erikseen kysymällä vakuutuksen, jolloin hinta on korkeampi.

Sairausvakuutus = Julkinen sairausvakuutus korvaa julkisesta terveydenhoidosta aiheutuneet kustannukset. Valtio kerää tähän rahoituksen veronkannon yhteydessä. KELA hoitaa julkisen sairausvakuutuksen etuuksia. Yksityinen sairasvakuutus taas on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa yksityisillä lääkäriasemilla annetun hoidon kuluja.

Sosiaalivakuutus = Sosiaalivakuutukseksi kutsutaan valtion pakollisten vakuutusten kokonaisuutta. Se turvaa toimeentulon lapsen syntymän, vanhuuden, työkyvyttömyyden, sairauden ja työttömyyden aikana sekä perheen huoltajan kuoleman aiheuttamien taloudellisten menetysten varalta. Suomessa näitä etuuksia hoitaa KELA. Sosiaalivakuutuksen antamaa turvaa voi täydentää oman harkinnan mukaan yksityisellä vakuutuksella.

Suojeluohje = Suojeluohjeet ovat ohjeita siitä, miten vahinkoja voi välttää ja torjua. Vakuutettujen on noudatettava suojeluohjeita. Mikäli niitä ei ole noudatettu ja se on vaikuttanut vahingon syntyyn, vakuutusyhtiö voi pienentää korvausta tai jopa evätä sen kokonaan. Suojeluohjeisiin tutustuminen ja niiden noudattaminen on siis tärkeää. Suojeluohjeena voi esimerkiksi olla, että kynttilää saa polttaa vain valvotusti.

Takuu = Takuulla ei ole mitään tekemistä vakuuttamisen kanssa. Takuu on myyjän antama lupaus siitä, että tuote kestää tietyn ajan normaalia käyttöä. Mikäli tuote hajoaa normaalissa käytössä takuuaikana, on myyjällä velvollisuus vaihtaa tuote uuteen tai korjata se.

Tuoteseloste = Vakuutusyhtiöillä on vakuutustuotteistaan tuoteselosteita tai tuoteoppaita, joissa kerrotaan olennaisimpia seikkoja ja esimerkkejä vakuutuksen sisällöstä. 

Tuotevakuutus = Yksittäiselle tuotteelle, kuten kodinkoneille tai elektroniikalle voi useimmiten niiden oston yhteydessä ostaa vain sitä tuotetta koskevan tuotevakuutuksen. Sen hankkimista kannattaa harkita tarkoin, sillä usein lähes samalla hinnalla saa koko kodin kotivakuutuksen, joka korvaa kodin kaikki tavarat ja paljon muuta.

Työtapaturmavakuutus = Lakisääteinen eli pakollinen vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan tapaturmien tai ammattitautien varalta. Tämän vakuutuksen ottaa työnantaja työntekijöilleen eikä työntekijän tarvitse siitä huolehtia.

Työttömyysvakuutus = Kaikki suomalaiset on vakuutettu työttömyyden varalta työttömyysvakuutuksella. Maksut peritään palkasta. Korvaus on kaikille työttömäksi jääneille samansuuruinen. Jos on liittynyt työttömyyskassaan, saa korkeampaa työttömyyskorvausta, jonka suuruus on sidottu työttömyyttä edeltäneen palkan suuruuteen.

Täysarvovakuutus = Kotivakuutus, joka tehdään asunnon tai rakennuksen iän, pinta-alan, varustelutason yms. tietojen perusteella. Kun nämä tiedot ovat oikein, omaisuus on vakuutettuna täydestä arvostaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vahingon sattuessa saisi aina uuden omaisuuden hintaa vastaavan korvauksen. Täysarvovakuutuksessakin vahingon määrästä tehdään esimerkiksi ikävähennykset. Täysarvovakuutuksen sijaan voidaan tehdä vakuutus, jossa on tietty vakuutusmäärä. Tällöin vakuutuksen maksu määräytyy vakuutusmäärän perusteella.

Törkeä huolimattomuus = Termi, jolla tarkoitetaan sitä, että vahinkoon syyllinen on menetellyt kokonaistilanne arvioiden todella huolimattomasti ja vahinko on siksi päässyt käymään. Kaikilla ihmisillä on aina lain mukaan velvollisuus toimia niin, ettei vahinkoja pääsisi sattumaan.

Vahingonkorvauslaki = Määrittää, kuka on kulloinkin syyllinen erilaisiin vahinkoihin ja millaisin ehdoin on maksettava korvauksia. Vastuuvakuutuksesta voidaan korvata niitä kustannuksia, joista olet vahingonkorvausvelvollinen

Vakuutusmäärä = On tietty ennalta sovittu summa, johon asti kuluja korvataan. Pitäisi yleensä vastata uuden vastaavan omaisuuden hankintahintaa.

Vakuutussopimus = Kun ostat vakuutuksen, solmit samalla vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa.

Vakuutusehdot = Säännöt, joiden mukaan vahingot korvataan ja vakuutuskorvaus maksetaan. Vakuutusehdot ovat aina vakuutussopimuksen liitteenä. Tutustu ehtoihin ennen vakuutuksen ostamista!

Valitus, muutoksenhaku = Korvauspäätöksestä voi aina valittaa, jos siihen on tyytymätön – siihen on korvauspäätöksessä selvät ohjeet ja aikarajat. Selvitä ensin asiaa kuitenkin oman vakuutusyhtiösi kanssa. Jos asia ei selviä voit olla yhteydessä FINEen. FINEn palvelut ovat maksuttomia.

Vakuutettu = Se henkilö, jonka hyväksi vakuutus on voimassa.

Vakuutuksenottaja = Se henkilö, jonka nimissä vakuutussopimus on. Vain vakuutuksenottajalla on oikeus tehdä muutoksia vakuutussopimukseen. Vakuutusmaksun maksaminen on vakuutuksenottajan tärkein velvollisuus.

Vastuuvakuutus = Vastuuvakuutuksesta korvataan kuluja, joista olet vahingonkorvausvastuussa. Vastuuvakuutus sisältyy yleensä kotivakuutukseen.

Article line divider

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia