Haku

Asiointi FINEssä

Tältä sivulta pääset täyttämään ja lähettämään yhteydenottolomakkeen FINElle.

Selvität asiasi FINEssä sujuvasti, kun etenet seuraavassa järjestyksessä:

1.

Jos asia koskee epäselvyyttä tai erimielisyyttä palveluntarjoajan kanssa, ole ensin yhteydessä suoraan palveluntarjoajaan ja pyri selvittämään asia heidän kanssaan.

Pyydä mahdollisuuksien mukaan palveluntarjoajalta kirjallinen vastaus, jossa he perustelevat kantansa.

2.

Jos valituksesi palveluntarjoajalle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä FINEen. Saat asiantuntijalta maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.

FINEssä voi asioida puhelimitse tai yhteydenottolomakkeella.

Jos täytät yhteydenottolomakkeen, asiaan liittyvät asiakirjat kannattaa olla lähettyvillä lomaketta täyttäessä. Voit myös lisätä asiakirjat yhteydenottolomakkeen liitteiksi.

Huomaathan, että toimittamasi aineisto voidaan antaa tiedoksi vastapuolena olevalle palveluntarjoajalle sekä mahdolliselle muulle asiassa kuultavalle taholle, kuten vastuuvakuutusasioissa vahingon aiheuttajalle.

3.

FINE on tarvittaessa sinuun yhteydessä kysyäkseen lisätietoja. Usein FINE pyytää aluksi palveluntarjoajalta asiaasi liittyvät asiakirjat, tässä kestää tyypillisesti muutamia viikkoja.

Kun asiakirjat ovat saapuneet, FINE selvittää parhaan tavan jatkaa asian käsittelyä.

Asioiden käsittelystä FINEssä voit lukea lisää sivulta Asioiden käsittely ja eteneminen FINEssä.

Yhteydenottolomakkeen täyttäminen

Yhteydenottolomakkeen täyttäminen

Ohjevideossa käydään läpi sähköisen yhteydenottolomakkeen täyttäminen ja lähettäminen. Lomakkeen avulla saat asiasi vireille FINEen.

Katso alta tarkemmat ohjeet kirjautumiseen:

Tunnistaudu sähköiselle yhteydenottolomakkeelle henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Huom! Jos asiaa koskevan sopimuksen on tehnyt puolisosi tai muu perheenjäsenesi, pyydä häntä tunnistautumaan sähköiselle yhteydenottolomakkeelle ja valtuuttamaan sinut lomakkeella asiamieheksi.

Jos sinulle ei ole mahdollisuutta tunnistautua yllä mainituilla tavoilla, tulosta ja täytä paperinen yhteydenottolomake.

Tarvitset asiointia varten valtuutuksen henkilöltä tai taholta, jonka puolesta hoidat asiaa (päämies). Pyydä edustamaasi päämiestä tunnistautumaan sähköiselle yhteydenottolomakkeelle ja valtuuttamaan sinut lomakkeella asiamieheksi.

Huom! Yleinen valtakirja asiamiehelle ei yksinään riitä, vaan päämiehen tulee aina täyttää FINE-valtuutus. FINE tarvitsee päämieheltä valtuutuksen saadakseen salassapitosäännösten estämättä asian käsittelemiseksi tarpeellisia tietoja vastapuolena olevalta palveluntarjoajalta.

Jos päämiehellä ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköiselle yhteydenottolomakkeelle, tulosta ja pyydä päämiestä täyttämään paperinen FINE-valtuutuslomake. Jos sinulla on jo päämiehen allekirjoittama FINE-valtuutuslomake, voit liittää sen skannattuna sähköisen yhteydenottolomakkeen liitteeksi.

FINE-valtuutus tarvitaan kaikilta kuolinpesän osakkailta. Pyydä kutakin pesän osakasta täyttämään ja allekirjoittamaan paperinen FINE-valtuutuslomake sekä nimeämään sinut siinä asiamieheksi. Tämän jälkeen täytä yhteydenottolomake (sähköisenä tai paperisena) ja liitä mukaan pesän osakkaiden täyttämät FINE-valtuutuslomakkeet sekä perukirja, josta ilmenevät kuolinpesän kaikki osakkaat. Muista toimittaa kaikille osakkaille tiedoksi seloste FINEn henkilötietojen käsittelystä.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää kutakin pesän osakasta lähettämään valtuutuksen täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen. Täytä tällöin sähköinen yhteydenottolomake ensin itse ja liitä mukaan perukirja. Pyydä sen jälkeen kutakin pesän osakasta lähettämään sähköinen yhteydenottolomake, valtuuttamaan sinut siinä asiamieheksi ja mainitsemaan lomakkeen Tapahtuman kuvaus -kentässä kuolinpesän nimi, jotta osaamme yhdistää lomakkeet samaan asiaan.

Alaikäistä edustaa pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Ainoastaan, jos kyse on alaikäisen omalla työllään ansaittua omaisuutta koskevasta asiasta, voi alaikäinen valittaa riita-asiassa FINEen itse.

Jos hoidat alaikäisen asiaa ja et itse ole tehnyt sopimusta, jota asia koskee, tarvitset valtuutuksen sopimuksen tehneeltä huoltajalta. Pyydä toista huoltajaa tunnistautumaan sähköiselle yhteydenottolomakkeelle ja valtuuttamaan sinut lomakkeella asiamieheksi. Täytä myös itse FINE-yhteydenottolomake. Mainitkaa lomakkeiden lisätieto-kentässä, ketä (alaikäistä) asia koskee, jotta osaamme yhdistää lomakkeet samaan asiaan.

Toisinaan myös muissa tilanteissa voi olla tarpeen saada valtuutus molemmilta huoltajilta.

Lisäksi FINE-valtuutus voidaan tarvita alaikäiseltä itseltään esimerkiksi silloin, jos asiassa käsitellään hänen terveystietojaan. Pääsääntöisesti valtuutus tarvitaan, jos asia koskee 15 vuotta täyttänyttä henkilöä. Valtuutus tarvitaan, vaikka olisit alaikäisen huoltaja. Jos alaikäisellä ei ole omia pankkitunnuksia, pyydä häntä täyttämään paperinen FINE-valtuutuslomake ja valtuuttamaan sinut siinä asiamieheksi. Tämän jälkeen täytä yhteydenottolomake (sähköisenä tai paperisena) ja liitä mukaan alaikäisen täyttämä FINE-valtuutuslomake. Muista toimittaa hänelle myös tiedote FINEn henkilötietojen käsittelystä.

Tunnistaudu yhteydenottolomakkeelle ja liitä mukaan kopio edunvalvontapäätöksestä, joka osoittaa, että olet kyseisen henkilön edunvalvoja.

Voit lähettää lomakkeen yhteydessä liitetiedostoja (max. 10 kpl). Jos liitetiedostoja on enemmän, voit tarvittaessa lähettää useamman yhteydenottolomakkeen ja yhdistämme liitteet samaan aineistoon.

Huomaathan, että yhteydenottolomakkeessa on aikakatkaisu. Pitkä teksti kannattaa tarvittaessa valmistella erilliseen tiedostoon ennen lomakkeelle tunnistautumista ja lisätä tiedosto lomakkeen liitteeksi.