Haku

Maksuhäiriömerkinnän vaikutus vakuutus- ja pankkipalveluihin

1 Mikä on maksuhäiriömerkintä ja miten sellaisen saa?

Maksuhäiriömerkintä on luottotietorekisteriin tehtävä merkintä. Yksityishenkilöiden luottotietorekistereitä ylläpitävät tällä hetkellä Suomen Asiakastieto ja Dun & Bradstreet. Luottotietorekisterin tarkoituksena on auttaa luotonantajia välttämään luottotappioita.

Maksuhäiriömerkinnän voi saada, jos luottotietolaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Pelkästään laskun maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää luottotietoihin. Maksuhäiriömerkintä voidaan tehdä vasta kun tuomioistuin tai ulosottoviranomainen on todennut maksun laiminlyönnin. Myös kulutusluoton (esim. osamaksukauppa tai luottokorttilasku) luotonantaja voi ilmoittaa vähintään 60 päivää viivästyneen maksun laiminlyönnin luottotietorekisteriin, jos asiakkaalle on lähetetty maksukehotus vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä. Maksukehotuksessa on mainittava maksuhäiriömerkinnän mahdollisuudesta.

Pelkästään laskun maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Käytännössä maksuhäiriömerkinnän saaminen edellyttää, että henkilö on jättänyt maksunsa / laskunsa maksamatta usean kuukauden ajalta eikä useiden perintäkirjeiden jälkeenkään ole hoitanut maksujaan. Maksuhäiriömerkintää ei voi saada tietämättään. Asiakkaalle ilmoitetaan aina merkinnästä sekä siitä, kuinka kauan merkintä säilyy luottotietorekisterissä. 

Maksuhäiriömerkintöjä koskeva laki muuttui 1.12.2022. Maksuhäiriömerkintä on voimassa 2 tai 3 vuotta, ellei velkaa maksa ennen tätä. Maksuhäiriömerkintä poistuu kuitenkin kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu ja tieto velan maksusta on saapunut luottotietorekisteriin.

Article line divider

2 Maksuhäiriömerkinnän vaikutus vakuutuksiin

Vakuutusyhtiöillä ei ole laissa säädettyä velvollisuutta myöntää vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten kotivakuutusta tai ajoneuvon kaskovakuutusta. Moottoriajoneuvolle on kuitenkin myönnettävä lakisääteinen liikennevakuutus. Jos vakuutusyhtiö kieltäytyy myöntämästä vakuutusta, kieltäytymisen syy on ilmoitettava kirjallisesti. Kieltäytymisperusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen.

Koti­ ja autovakuutukset myönnetään tavallisesti jatkuvina vahinkovakuutuksina. Vakuutus on voimassa vuoden mittaisina vakuutuskausina. Vuoden jälkeen vakuutus jatkuu aina seuraavalle vakuutuskaudelle. Vakuutus ei pääty heti automaattisesti, vaikka sen jättäisi maksamatta. Jos vakuutuksen haluaa päättää, se on irtisanottava kirjallisesti.

Maksuhäiriömerkintä ei saa olla automaattinen vakuutushakemuksen hylkäysperuste. Jos vakuutuksenhakijalla on maksuhäiriömerkintä, vakuutuksen myöntämistä tulee harkita maksuhäiriömerkintöjen sisällön perusteella. Vähäinen maksuhäiriömerkintä ei yleensä ole myöntämisen este. Jos merkintöjen sisällön tai määrän perusteella on ilmeistä, että vakuutuksenhakija tulee jatkossa jättämään vakuutusmaksut maksamatta, voi vakuutusyhtiö kieltäytyä myöntämästä kotivakuutusta.

Miten voisi saada vakuutuksen maksuhäiriömerkinnästä huolimatta?

Vakuutusyhtiöt tarkastavat uusien asiakkaiden luottotiedot. Jos vakuutuksenhakijalla on maksuhäiriömerkintä, kannattaa neuvotella avoimesti yhtiöiden kanssa.

Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä:

 • Kerro maksuhäiriömerkinnän taustoista
  • Selvitä maksukykyäsi vakuutusyhtiölle esimerkiksi tiliotteilla tai palkkakuiteilla:
  • Millaiset tulot sinulla on?
  • Paljonko sinulla on velkaa?
  • Miten lyhennät velkaa?
  • Paljonko sinulle jää rahaa käteen pakollisten menojen jälkeen?
 • Ehdota käteismaksuehtoa (maksat vakuutuksen ensimmäisen vuoden ennakkoon)
 • Pyydä peruskotivakuutusta laajan kotivakuutuksen sijaan

 

Merkintä ei saa olla automaattinen hylkäysperuste.

Muista nämä neuvotellessasi vakuutusyhtiön kanssa:

 • Vastaa aina rehellisesti kaikkiin vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin
 • Myös vuodeksi etukäteen maksettu kotivakuutus jatkuu automaattisesti seuraavana vuonna
  • Jos et pysty maksamaan vakuutusmaksuja, voit irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti
 • Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää vain vuoden kerrallaan voimassa olevaa vakuutusta
 • Kotivakuutuksessa vakuutettuna ovat vakuutuksenottaja ja samassa taloudessa asuvat henkilöt
  • Tästä pääsäännöstä poikkeavia vakuutuksia ei käytännössä myydä
  • Jos sukulainen tai vuokranantaja tarjoutuu ottamaan vakuutuksen puolestasi, keskustele järjestelystä tarkasti vakuutusyhtiön kanssa
Article line divider

3 Maksuhäiriömerkinnän vaikutus pankkipalveluihin

Peruspankkipalveluiden saaminen on luottolaitoslaissa turvattu. Jokaisella on oikeus saada tili ja sen käyttöön oikeuttava maksuväline, yleensä Visa Electron­ tai debit­kortti sekä verkkopankkitunnukset.

Pankki voi kieltäytyä peruspankkipalveluiden tarjoamisesta kuluttajalle lähinnä vain rahanpesusäännöksistä johtuvista syistä, jollainen voi olla esimerkiksi se, että pankki ei voi tunnistaa asiakasta luotettavasti. 

Merkintä voi estää useiden pankkipalveluiden saannin.

Laina
Luoton myöntäminen on aina luotonantajan vapaasti päätettävissä. Maksuhäiriömerkintä voi estää saamasta asuntolainaa, opintolainaa, auton rahoitusta tai muuta luottoa. Merkintä voi myös vaikuttaa tarjottavan lainan ehtoihin, esimerkiksi korkeampana marginaalina.

Luottokortti (credit-kortti)
Maksuhäiriömerkinnän saaneen henkilön on hyvin vaikea saada luottokorttia. Luotonmyöntäjä voi päättää kenelle se myöntää luottokortin ja millä perusteilla.

Maksuhäiriön vaikutus aikaisempiin pankkipalveluihin

Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa myös aikaisempaan pankkiasiakkuuteen. Maksuhäiriömerkinnästä voi seurata luottokortin menetys. Pankilla voi olla oikeus estää korttiin liitetyn luoton käyttö, vaikka maksuhäiriömerkintä koskisi muuta asiaa kuin kyseistä luottoa. Sen sijaan pelkkä maksuhäiriömerkintä ei ole peruste tehdä esimerkiksi muutoksia tilisopimukseen, sulkea muu kuin luottokortti tai irtisanoa luotto. Jos kuitenkin luoton hoitaminen on laiminlyöty, pankilla voi luottosopimuksen mukaan olla oikeus irtisanoa luotto.

© FINE 2023

Article line divider

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!