Haku

Tietoa FINEstä

Palveluntarjoajat, joiden asioita FINE käsittelee

Käsittelyn edellytyksenä yhteisöjäsenyys tai sopimus

Finanssialan palveluntarjoajan asioiden käsitteleminen FINEssä edellyttää sitä, että palveluntarjoaja joko kuuluu Finanssiala ry:hyn tai muuhun alla mainittuun yhteisöön, tai sitten palveluntarjoajan on tehtävä FINEn kanssa erillinen sopimus asioiden käsittelemisestä. Erillinen sopiminen tulee kyseeseen erityisesti rajat ylittävän palvelutarjonnan tilanteissa.

Yhteisöjen jäsenet

Finanssiala ry:n jäsenet: jäsenyhtiöt.

Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry:  jäsenluettelo.
(lisäeläketurvaa koskevien asioiden käsittely)

Vakuutuskassat ry:n jäsenet: jäsenkassat.

Erillisen sopimuksen tehneet palveluntarjoajat

Pankit

Bank Norwegian A/S
Saxo Bank A/S branch in Finland

Sijoituspalveluyritykset

Amplia Wealth Finland Oy
Aristoi Capital Management Oy
Asilo Asset Management Oy
Aurator Varainhoito Oy
Aval Wealth Management Oy
Confido Capital Oy
Estlander & Partners Oy + Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Evli Oyj
Familiam Asset Management Oy
Finlandia Group Oyj
Forea Capital Oy
Front Capital Oy
IndexHelsinki Osakeyhtiö
Invesdor Oy
JAM Advisors Oy
KJK Capital Oy
Korkia Asset Management Oy
Lago Kapital Oy
Mandatum Asset Management Oy
Northern Star Partners Oy
Obsido Oy
Power-Deriva Oy
Savon Voima Salkunhallinta Oy
Signum Varainhoito Oy
Springvest Oy
T & B Capital Oy Ab
Titanium Rahastoyhtiö Oy
Titanium Sijoituspalvelu Oy
WIP Asset Management Oy
VISIO Varainhoito Oy
Zenito Oy

Vakuutusyhtiöt

AIG Europe Ltd, Suomen sivuliike
AmTrust International Underwriters DAC
Anticimex Försäkringar Ab filial i Finland
BNP Paribas Cardif Försäkring AB
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB
HDI Global Specialty SE Scandinavian Branch 
Maiden Life Försäkrings AB
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Protector Forsikring ASA
SEB Life International Assurance Company DAC
Tokio Marine Kiln Insurance Limited
Utmost PanEurope dac
WAKAM
Zurich Insurance Plc, Finland Branch
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag