Haku

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Näissä asioissa autamme

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Vakuutusasioissa neuvomme ja vastaamme kysymyksiin, jotka liittyvät usein vakuutusyhtiöltä saamaasi korvauspäätökseen, vakuutussopimuksen ehtoihin, korvauspiiriin, lainsäännöksiin tai menettelytapoihin.

Vastuuvakuutuksen osalta annamme neuvontaa henkilö- ja esinevahinkoihin liittyvissä kysymyksissä sekä selostamme asiakkaille vastuuvakuutuksen luonnetta ja siihen olennaisesti liittyvää tuottamuksen arviointia. Usein kysymykset liittyvät henkilövahinkoihin ja keskusteluihin syy-yhteyksistä, haitta-asteesta ja vammoista olkapään, polven ja nilkan alueilla. Esinevahingoissa kyse on jonkin kiinteän tai irtaimen omaisuuden vaurioitumisesta ja erilaisista korvauskysymyksistä.

Oikeusturvavakuutusasioissa selvennämme neuvonnassa esimerkiksi vaatimuksia vakuutusturvien samansisältöisyydestä ja vakuutusturvan katkeamattomasta voimassaolosta, reklamaatiovelvollisuudesta ja reklamaatioajasta. Kysymykset voivat olla hyvinkin monimutkaisia. Oikeusturva-asioista neljännes yhteydenotoista päätyykin käsiteltäväksi riita-asioina, mikä kertoo osaltaan oikeusturva-asioiden vaikeudesta ja monimutkaisuudesta.

Vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus ovat usein kotivakuutuksen yhteydessä tai liitännäisinä. Vastuuvakuutus antaa turvaa tilanteissa, joissa vakuutettu on aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvausvastuussa jollekin toiselle henkilölle tai taholle. Oikeusturvavakuutus taas korvaa tietyissä tapauksissa aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia.

Sekä vastuu- että oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina henkilöinä (niitä henkilöitä, joiden hyväksi vakuutus on voimassa) ovat vakuutuksenottaja, eli se, jonka nimissä vakuutussopimus on, sekä hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

Yritysten ja elinkeinonharjoittajien vakuutuksia koskevat kysymykset voivat liittyä toiminnan vastuuvakuutukseen ja omaisuusvakuutuksiin sekä toiminnan keskeytysvakuutuksiin. Yritysten toiminnan vastuuvakuutusasioissa selvitellään muun muassa erilaisten asennus- ja korjaustöiden yhteydessä sattuneita vesivahinkoja.