Haku

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Koti-, kiinteistö-, eläin- ja omaisuusvakuutukset

Ei tuloksia

Taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus korvaa yleensä putkivuodoista talon rakenteille aiheutuneita vesivahinkoja. Asukkaan pesukoneen aiheuttama vesivahinko ei välttämättä kuulu taloyhtiön kiinteistövakuutuksen piiriin, sillä kiinteistövakuutuksen rajoitusehdoissa voidaan todeta muun muassa, ettei liitosten tai tiivisteiden vuotamisesta tai ikääntymisestä aiheutunutta vahinkoa korvata. Tällöin huoneiston pinnoitteet ja kiinteät kalusteet voivat kuitenkin tulla korvattavaksi kotivakuutuksesta, jos vuotovahinko täyttää kyseisen vakuutuksen edellytykset vahingon korvaamiseksi.

Lisäksi asukkaan omat tavarat tai tilapäisasunnon kulut voivat tulla korvattavaksi hänen omasta kotivakuutuksestaan. Jos pesukoneen vuotaminen johtuu asukkaan huolimattomuudesta, kyseeseen voi tulla myös asukkaan kotivakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutus, joka tällaisessa tilanteessa voi korvata taloyhtiölle aiheutuneita vahinkoja

Lue lisää
Vesivahinko ja kotivakuutus – usein kysyttyä
Perustietoa kotivakuutuksesta
Kun kotona sattuu vahinko - ohjeita kuluttajille

Laaja kotivakuutus korvaa yleensä ukkosen rikkomat laitteet ja esimerkiksi sulaneet pakasteet, kuten muutkin äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot. Suppeammat vakuutukset korvaavat vakuutusehdoissa mainittujen ilmiöiden aiheuttamat vahingot, joten ukkosvahinkojen korvaaminen riippuu valitun turvan laajuudesta.

Lue lisää:
Myrskyt ja muut luonnonilmiövahingot
Perustietoa kotivakuutuksesta

Alivakuutettu omaisuus on vakuutettu vain osaksi. Tällöin vakuutusmäärä on pienempi kuin omaisuuden jälleenhankinta-arvo. Esimerkiksi 100.000 euron arvoinen kiinteistö on vakuutettu vain 50.000 eurosta. Jos omaisuus tuhoutuu kokonaan (täysvahinko), korvataan tuo 50.000 euroa. Jos omaisuudesta tuhoutuu osa, vaikkapa neljännes (vahingot 25.000 euroa), korvaus maksetaan vain vakuutusmäärän ja todellisen jälleenhankinta-arvon suhteessa (eli 1/2 x 25.000 = 12.500 euroa).

Lue lisää:
Perustietoa kotivakuutuksesta

Taloyhtiön kiinteistövakuutuksesta korvataan rakennukselle ja sen rakenteille aiheutuneita vahinkoja, huoneistojen pinnoitteita sekä kiinteitä kalusteita kuten vaatekaappeja ja keittiökaapistoja. Kiinteistövakuutuksesta ei korvata asukkaiden muualle muutosta tai tilapäisestä muualla asumisesta aiheutuneita kustannuksia kuten ei irtaimistovahinkojakaan.

Lue lisää:
Vuokralaisen, osakkaan ja taloyhtiön vakuutukset
Perustietoa kotivakuutuksesta
 

Vakuutusehdoissa on yleensä määritelty, että ensisijainen tapa korvata vahinko on maksaa sen korjauskustannukset. Vain silloin, jos korjauttaminen ei ole mahdollista, tai maksaisi liian paljon suhteessa uuden vastaavan laitteen hintaan, korvauksen määrä lasketaan uuden vastaavan esineen hinnan perusteella

Lue lisää:
Perustietoa kotivakuutuksesta
10 kysymystä tuote- ja kotivakuutuksesta

Raesade on luonnonilmiö, jonka korvattavuus riippuu vakuutusehdoista. Voimakkaiden raesateiden aiheuttamat vahingot korvataan useimmista luonnonilmiöturvan sisältävistä vakuutuksista, esimerkiksi jos golf-pallon kokoiset rakeet aiheuttavat vahinkoa kattopinnoitteelle.

Lue lisää:
Myrskyt ja muut luonnonilmiövahingot
Perustietoa kotivakuutuksesta

Korvauksen saaminen riippuu siitä, minkä takia jäätyminen on päässyt tapahtumaan. Mikäli kyseessä on korvattava putkirikko, ovat korvattavia kustannuksia putken korjauskulujen lisäksi putkivuodosta johtuvien kosteusvaurioiden kustannukset. Vakuutusehtojen sisällöstä riippuen on myös mahdollista, että jäätyneen putken korjauskuluja ei korvata, mutta vuotovahinko kylläkin.

Lue lisää:

Vesivahinko ja kotivakuutus - usein kysyttyä
Perustietoa kotivakuutuksesta
Vuokralaisen, osakkaan ja taloyhtiön vakuutukset

Ylivakuuttamisen haittana on, että joutuu maksamaan liikaa vakuutusmaksuja. Vakuutus korvaa vain aiheutuneen vahingon. Korvausta ei makseta vahingon määrän ja vakuutusmäärän erosta. Jos esimerkiksi on vakuuttanut omakotitalonsa 250.000 eurosta ja vahingon satuttua jälleenrakennuskustannukset ovat 150.000 euroa, ei korvausta makseta tätä enempää. Vakuutusmaksua on maksettu turhaan suuremmasta summasta.

Ylivakuuttaja on maksanut vakuutusmaksuja "tyhjästä", kun vakuutusmäärä on ollut vakuutusarvoa korkeampi. Myöskään "liikaa" maksettuja vakuutusmaksuja ei ole oikeus saada takaisin, vaikka olisi ollut ylivakuutuksesta vilpittömässä mielessä.

Lue lisää:
Perustietoa kotivakuutuksesta

Korvaukseen oikeutettu voi sopia vakuutusyhtiön kanssa kertakorvauksesta. Tämä sopimus ei poista valitusoikeutta. Jos korvauksen saaja voi osoittaa, että kertakorvaus ei esimerkiksi toteutuvien korjauskulujen perusteella ole vastannut syntyviä kuluja, saattaa vakuutusyhtiö olla velvollinen suorittamaan lisäkorvausta.

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiö on joka tapauksessa velvollinen suorittamaan korvauksen riidattoman osan, jos korvauksen määrästä ei ole yksimielisyyttä. Riidattoman osan vastaanottaminen ei rajoita valitusmahdollisuuksia.

Lue lisää:
Perustietoa kotivakuutuksesta

Jos keisarileikkaukset on rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä, päätös on oikea eikä asialle voi mitään. Keisarileikkausten korvattavuus vaihtelee yhtiöittäin.

Jotkut vakuutukset korvaavat leikkauksen, jos kysymyksessä on sairaudesta johtuva leikkaus. Joissakin vakuutuksissa on korvauspiiristä rajattu kaikki keisarileikkaukset syystä riippumatta ja joissakin tiettyjen koirarotujen keisarileikkaukset.

Lue lisää:
Seuraeläinten vakuutusopas - kissan, koiran ja muiden lemmikkieläinten vakuuttaminen

Korvauksesta vähennetään omavastuu. Korvauksesta vähennetään lisäksi esineen ikään perustuva ikävähennys. Ikävähennys lasketaan siitä summasta, jonka uuden vastaavan laitteen ostaminen maksaisi vahingon jälkeen, eli niinsanotusta jälleenhankintahinnasta tai uudishinnasta. Televisioiden ikävähennykset ovat yleensä 8–15 prosenttiyksikköä vuotta kohti, alkaen toisesta käyttövuodesta.

Lue lisää:
Myrskyt ja muut luonnonilmiövahingot

Täysarvovakuutus on hyvä vaihtoehto, sillä se vähentää alivakuutuksen vaaraa. Täysarvovakuutuksissa, joita ovat esimerkiksi monet koti- ja kiinteistövakuutukset, vakuutuksen kohde on vakuutettu täydestä arvostaan. Täysarvovakuutuksessa ei ole mitään vakuutusmäärää, josta talo olisi vakuutettu, vaan vakuutuskirjassa mainitaan, että on kyse täysarvovakuutuksesta.

Vakuutusmaksu määräytyy pinta-alan ynnä muiden vakuutusyhtiön määrittämien vakuutustietojen perusteella. Vahinkotapauksessa arvioidaan talon arvo ja korvaus maksetaan joko jälleenhankinta-arvon tai päivänarvon mukaan. Kun on kyse melko uudesta talosta, korvaus perustuu jälleenhankinta-arvoon eli maksetaan korjaus- tai jälleenrakennuskustannukset. Korvauksesta voidaan vähentää ehdoissa mainitut ikävähennykset. Vakuutusmaksu määräytyy muun muassa asunnon tai rakennuksen pinta-alatietojen perusteella, joten on tärkeää tarkistaa vakuutuskirjasta, että ne ovat oikein.

Lue lisää:
Perustietoa kotivakuutuksesta
Vuokralaisen, osakkaan ja taloyhtiön vakuutukset

Vakuutusehdoissa ei ole määritelty euromääräisiä tuntipalkkoja vakuutetun oman työn osalta.

Jos vahingonkärsijä tekee korjaukset itse omana työnä, tuntikorvaus vaihtelee yleensä 9-15 euron välillä. Korvauksen suuruus riippuu vakuutusyhtiöstä ja siitä, minkälaista työtä on tehty: tavallista perussiivousta, likaisempaa palo- tai vuotovahingon jälkien korjaamista vai esimerkiksi ammattitaitoa vaativaa rakennustyötä.

Vakuutusyhtiön kanssa on hyvä etukäteen sopia oman työn tekemisestä ja korvauksista. Tuntimäärät kannattaa merkitä ylös. Työ voidaan sopia tehtäväksi myös urakkana, jolloin vakuutusyhtiö tarjoaa asiakkaalle työstä kokonaissummaa. Tuolloin kannattaa selvittää mitä korvaussumma pitää sisällään eli sisältääkö se myös esimerkiksi materiaalien osuuden ja tai kaatopaikkamaksut.

Lue lisää:
Perustietoa kotivakuutuksesta

Jos lattiakaivo olisi ollut tiivis, viemäristä sen tukkeutuessa tulviva vesi olisi noussut kylpyhuoneen lattialle aiheuttamatta rakenteiden kastumista. Vakuutusehdoissa on yleensä rajoitusehto siitä, että putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta vuotaneesta vedestä tai puutteellisesta vedeneristyksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

Lue lisää:
Vesivahinko ja kotivakuutus – usein kysyttyä
Perustietoa kotivakuutuksesta

Kotivakuutusehdoissa on yleensä rajoitus, ettei vakuutuksesta korvata vahinkoa, joka johtuu katoamisesta tai unohtamisesta. Omaisuuden katsotaan kadonneen, jos ei voida selvittää, mitä sille on tapahtunut. Näin on siinäkin tapauksessa, että tavara unohtuu jonnekin ja se myöhemmin varastetaan.

Takuun päättyminen ei ole vakuutuksesta korvattavaa esinevahinkoa eikä sitä huomioida vakuutuskorvausta määriteltäessä.

Vahingon korvattavuus riippuu vakuutuksessa määritellyistä ilmiöistä. Näitä voivat olla esimerkiksi luonnonilmiö tai myrsky. Jos ehdoissa puhutaan vain myrskystä sitä tarkemmin määrittelemättä, voidaan myrskynä pitää laajemmin vahinkoa aiheuttavaa, voimakasta tuulta lieveilmiöineen. Perustasoisessa vakuutuksessa myrskytuuleksi riittävä puuskatuulennopeus voi olla esimerkiksi 21,0 m/s.

Laajasta kotivakuutuksesta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia tapahtumia, eikä varsinaista tuulirajaa ole vakuutusehdoissa aina erikseen määritelty.

Lue lisää
Myrskyt ja muut luonnonilmiövahingot
Perustietoa kotivakuutuksesta

 

Kun vakituinen asunto menee remonttiin asukkaan kotivakuutuksesta korvattavan syyn vuoksi, korvataan kotivakuutuksesta myös kohtuullisia ylimääräisiä asumiskustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei asuntoa tai sen osaa ole voitu käyttää. Korvaus saattaa edellyttää, että ylimääräiset asumiskustannukset hyväksytetään etukäteen vakuutusyhtiöllä.

Ylimääräisillä asumiskustannuksilla tarkoitetaan normaalin kuukausittaisen asumiskulun ylittävää osaa. Ylimääräisiin asumiskustannuksiin voidaan joidenkin vakuutusehtojen mukaan laskea myös muuttamisesta, sijaisasunnon hankkimisesta sekä pidentyneestä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

Jos asut vuokralla, etkä joudu maksamaan vuokraa asuntosi remontin ajalta, vähennetään säästynyt vuokra tilalle vuokratun sijaisasunnon hinnasta. Asunto-osakeyhtiössä osakas taas on yleensä velvollinen maksamaan vastiketta myös asunnon remontin ajalta, jolloin koko sijaisasunnon vuokra kuuluu ylimääräisiin asumiskustannuksiin.

Vain todelliset kustannukset korvataan, esimerkiksi muutosta aiheutunutta harmia tai mielipahaa ei korvata. Joissakin tilanteissa vakuutusyhtiön kanssa voidaan sopia kertakorvauksesta, jos korvauksen saaja asuu remontin ajan esimerkiksi sukulaistensa luona tai vapaa-ajan asunnollaan.

On myös mahdollista, että taloyhtiöllä on asumisen keskeytymisen kuluja kattava lisävakuutus, jossa asukkaat ovat vakuutettuna. Tästä saa lisää tietoa taloyhtiöstä

Vakuutusehtojen sanamuodoissa on eroja, mutta pääsääntö on, että eläimen lopettaminen korvataan vain, jos se on ollut välttämätöntä sairauden tai tapaturman vuoksi.

Usein vakuutusyhtiöt korvaavat perusvakuutuksesta eläimen arvon vain, jos eläin on tapaturman seurauksena eläinrääkkäyksen välttämiseksi eläinlääkärin määräyksestä lopetettava. Lopettaminen muusta syystä, kuten omistajan pyynnöstä, ei oikeuta korvaukseen.

Lue lisää

Seuraeläinten vakuutusopas - kissan, koiran ja muiden lemmikkieläinten vakuuttaminen

Tässä tapauksessa vahinko on tapahtunut kylpyhuoneessa, joka on märkätila. Rakentamismääräysten mukaan tällaisessa tilassa tulee olla toimiva vedeneristys. Jos kylpyhuoneen lattiapinnoille on viemäritukoksen vuoksi noussut vettä ja siitä vesi on päässyt lattiapinnoitteen/seinäpinnoitteen läpi rakenteisiin, vedeneristys ei ole toiminut asianmukaisesti. Rajoitusehdoissa todetaan, ettämikäli vesi läpäisee vedeneritystyksen tai vedeneristys on puutteellinen, tällainen vahinko ei ole korvattavissa.

Lue lisää
Vesivahinko ja kotivakuutus – usein kysyttyä

Rakenteen asianmukaisuutta arvioidaan talon rakentamisaikaisten rakentamismääräysten ja muiden hyvää rakentamistapaa määrittäneiden ohjeiden mukaisesti. Rakenteessa voi olla virhe, vaikka sen olisi aikanaan esimerkiksi rakennusvalvonta hyväksynyt.

Lue lisää
Vesivahinko ja kotivakuutus – usein kysyttyä

Vaikka esimerkiksi kylpyhuonetila on aikanaan rakennettu sen ajan rakennusmääräysten ja hyvän rakentamistavan mukaisesti, ja tilassa on ollut vaadittu vedeneristys, voi vedeneriste vähitellen kuivua tai hapertua laattojen alta ja menettää vedeneristyskykynsä. Tällöin mahdollinen vuotovahinko ei tule vakuutuksesta korvattavaksi.

Lue lisää
Vesivahinko ja kotivakuutus – usein kysyttyä

Huoneiston pinnoitteille ja kiinteille rakenteille syntyvien vahinkojen osalta vakuutuksesta korvataan yleensä vain suoranainen esinevahinko. Suorainen esinevahinko tarkoittaa vahinkoa sille omaisuudelle, joka on suoranaisesti ja välittömästi vahingoittunut vahingon vuoksi. Esimerkiksi lattiapinnoite korvataan vain sen huonetilan osalta, jossa vahinko on tapahtunut. Vaikka lattiapinnoite olisi yhtenäinen useammassa huonetilassa, korvattava alue rajataan esimerkiksi kynnyslistalla johonkin luonnolliseen rajaan, kuten kynnykseen, oviaukkoon tai vastaavaan kulkuaukkoon.

Korvausta ei yleensä makseta laajemmalta alueelta, vaikka korjaustoimenpiteiden kohteena olleen huoneen parketin ja muiden huoneiden alkuperäisen parketin välille jää värisävyyn tai kuviointiin eroa.

Lue lisää

Vesivahinko ja kotivakuutus – usein kysyttyä
Perustietoa kotivakuutuksesta
 

Vesikaton tulee kestää suomalaiset sääolosuhteet. Vesikaton läpi syntyviä vuotoja korvataan vakuutuksista vain rajoitetusti. Esimerkiksi lumen tai jään painosta tai liikkumisesta aiheutuvia katon vaurioita ja edelleen vuotoja ei yleensä lainkaan korvata. Korvattavaksi voi tulla tilanteita, että vesikatto rikkoutuu äkillisesti jostakin ulkopuolisesta syystä. Myrskytuulen aiheuttama katon repeytyminen on yleensä vakuutuksesta korvattava tapahtuma.

Lue lisää
Vesivahinko ja kotivakuutus – usein kysyttyä
Perustietoa kotivakuutuksesta

Vakuutusehdoissa saattaa olla mainittu erikseen, että koruista, taide-esineistä tai muista vastaavista esineistä maksetaan enintään käyvän hinnan mukainen korvaus. Tällöin korvausta ei makseta uusien vastaavien korujen hinnan mukaan.

Kotivakuutusta ei ole pakko myöntää. Vakuutusyhtiöt tarkistavat yleensä kotivakuutuksen hakijan luottotiedot. Jos luottotietomerkintöjen perusteella on ilmeistä, että vakuutuksenhakija tulee jatkossa jättämään vakuutusmaksut maksamatta, voivat maksuhäiriöt voivat johtaa siihen, että kotivakuutusta ei myönnetä. Vakuutusyhtiön kanssa kannattaa neuvotella tilanteesta tarkemmin ja kertoa esimerkiksi tämän hetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloista. Vakuutusyhtiöstä voi pyytää kirjallisen päätöksen asiasta.

Lue lisää
Maksuhairiomerkinnan vaikutus vakuutus-ja pankkipalveluihin

 

Kuolinpesä hallinnoi vakuutussopimuksiaan yhdessä. Kuolinpesän kotivakuutuksen irtisanomiseen tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus. Tätä varten vakuutusyhtiöön pitää toimittaa kopio perukirjasta ja kaikkien osakkaiden valtakirja. Vakuutusyhtiöillä on omia valtakirjapohjiaan, joita voi käyttää.

Lue lisää
Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

 

Yleensä korvauksen määrän perusteena on jälleenhankinta-arvo, joka tarkoittaa samanlaisen tai ominaisuuksiltaan lähinnä vastaavan esineen hankintakustannuksia vahingon tapahduttua. Tekniikka halpenee koko ajan, joten vastaavan koneen hinta voi nyt olla 700 euroa. Tällöin pesukoneen jälleenhankinta-arvo on 700 euroa, josta vähennetään vakuutusehtojen mukaiset prosentuaaliset ikävähennykset sekä omavastuuosuus.