Haku

Vakuuta viisaasti - opas vakuutusten kilpailuttajalle

1. Johdanto

Vakuutukset kannattaa aika ajoin kilpailuttaa, jotta tietää miten omien vakuutusten hinta vertautuu vakuutusyhtiöiden yleiseen hintatasoon. Kilpailuttamisen tarve voi myös liittyä monenlaisiin muutoksiin elämässä: auton vaihtamiseen, asuntokauppaan, lapsen syntymään tai vaikkapa omaan kotiin muuttamiseen. Tarjouksia pyytämällä saa samalla hyvän yleiskuvan siitä, millaisia tuotteita eri vakuutusyhtiöillä on tarjolla. Tarjouksen pyytäminen ei sido asiakasta mihinkään.

Vakuutusten kilpailuttamiseen kannattaa varata aikaa ja tarjousta kannattaa pyytää samanaikaisesti useammasta vakuutusyhtiöstä. Vakuutusten hinnoissa on eroa – hintaerot kotitalouden vakuutuksista annetuissa tarjouksissa voivat olla jopa useita satoja euroja vuodessa. Hintaerot kertovat kuitenkin myös siitä, että eri yhtiöiden vakuutusten sisällössä on eroja. Vaikka tuotteiden nimet olisivat hyvinkin samankaltaisia, niiden sisältö vaihtelee, minkä vuoksi vakuutustuotteiden vertaileminen voi olla hankalaa. 

Tutustu rauhassa tarjouksiin ennen kuin teet valinnan vakuutusyhtiön vaihtamisesta. Älä katso pelkästään vakuutuksen hintaa. Jos et ymmärrä tarjottavan tuotteen sisältöä, kysy tarkempia lisätietoja vakuutusmyyjältä. Vastaa aina vakuutusyhtiön myyntitilanteessa esittämiin kysymyksiin totuudenmukaisesti, jotta välttyisit ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin.

Article line divider

2. Miten kilpailutan vakuutukset?

Puhelimessa

Voit olla puhelimitse yhteydessä vakuutusyhtiöön ja pyytää tarjousta kotitaloutesi vakuutuksista. Vakuutusmyyjä kyselee sinulta tarjouksen laskemiseksi tarpeellisia tietoja ja lähettää sen jälkeen tarjouksen, tuoteselosteen ja vakuutusehdot tutustuttavaksi. Yleensä on mahdollista sopia lähetetäänkö asiakirjat postitse kotiin vai sähköisessä muodossa palvelukansioon, johon asiakas pääsee kirjautumaan verkkopankkitunnuksillaan.

Internetissä

Tarjousta voi pyytää myös internetissä. Ne, joille verkon käyttö on sujuvaa, voivat lisäksi tehdä omatoimisesti vertailuja vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla olevilla laskureilla. Laskureissa kysytään tietoja, joiden perusteella vakuutusmaksu lasketaan. Tyypillisiä kysyttäviä tietoja ovat esimerkiksi omakotitalolle tehtävässä kotivakuutuksessa kodin pinta-ala, postinumero, rakennusvuosi, rakennusmateriaali, putkistojen uusimisvuosi sekä valittu vakuutusturvan kattavuus. Samalla voit tutustua eri yhtiöiden tarjoamien vakuutusten esitteisiin, tuoteselosteisiin ja muuhun aineistoon.

Konttorilla

Vakuutusyhtiöt ovat viime vuosina supistaneet konttoriverkkoaan, eikä kaikilla vakuutusyhtiöillä ole asiakaskonttoreita lainkaan. Jos yhtiön konttori löytyy läheltä, voit käydä myös siellä pyytämässä tarjousta. Tarjouksen ja asiakirjat saat konttorilta mukaasi ja voit tutustua niihin rauhassa kotona.

 

Kilpailuttamiseen liittyviä termejä

Vakuutuskirja on yhteenveto vakuutussopimuksesi sisällöstä. Siitä näet muun muassa tietoja hinnasta ja siitä, mitä valinnaisia vakuutusturvia sopimukseesi sisältyy, liittyykö vakuutukseen yksilöllisiä laajennuksia tai rajoituksia tai millaisia vakuutus- tai korvausmääriä sopimukseen on valittu.

Vakuutusehdot ovat sopimusehdot, joissa sovitaan yksityiskohtaisesti siitä, mitä vakuutus korvaa. Eri yhtiöiden ehdot eroavat toisistaan, ja samankin vakuutusyhtiön eri tuotteissa voi olla eroja.

Tuoteseloste on osa vakuutuksen markkinointimateriaalia. Tuoteselosteessa esitellään yleiskielisesti vakuutuksen keskeinen sisältö sekä vakuutusturvan olennaiset rajoitukset. Tutustu uuden vakuutuksen tuoteselosteeseen saadaksesi selville, mitä sinulle tarjotaan!

Vinkki: Tarkista vakuutusturvasi laajuus nykyisestä vakuutuskirjastasi jo ennen kuin alat kilpailuttaa vakuutuksia. Kilpailuttamisen jälkeen varmista uudesta vakuutuskirjasta, että uusi vakuutuksesi on sellainen kuin minkä halusit ottaa.

Article line divider

3. Mitä minun pitäisi ottaa huomioon tarjousta pyytäessäni?

3.1 Vakuutustarpeen selvittäminen ja vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus

Vakuutusyhtiön on aina ennen vakuutussopimuksen tekemistä selvitettävä, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee uudelta vakuutukseltaan. Verkkomyynnissä tämä voi tapahtua vakuutusyhtiön verkkopalvelussa. Tapaamisissa ja puhelinmyynnissä asiakkaalta voidaan kysyä esimerkiksi vakuutettavaksi tulevasta omaisuudesta ja muista vakuutuksista, joita asiakkaalla jo on. Jo ennen tarjouksen pyytämistä sinun kannattaa käydä läpi nykyisten vakuutustesi sisältö ja hinnat, jotta asioita on helpompi käydä läpi ja eri tuotteita on helpompaa verrata esimerkiksi puhelimessa.

Ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutusyhtiön on annettava keskeiset tiedot tarjolla olevista vakuutusvaihtoehdoistaan, niiden maksuista ja ehdoista sekä vakuutusturvan olennaisista rajoituksista. Tutustu näihin tietoihin huolellisesti jotta ymmärrät, minkälaista vakuutusta yhtiö sinulle tarjoaa ja mitä rajoituksia siihen liittyy.

Article line divider

3.2 Vakuutuksen kattavuus ja omavastuu

Tarkista mitä turvia sinulle tarjottu vakuutus sisältää. Vakuutuksia on saatavilla eri laajuisina, mikä tarkoittaa sitä, että eri vakuutuksista korvattavien vahinkotyyppien määrä vaihtelee ja myös korvauksen määrässä voi olla eroja. Laajuus vaikuttaa vakuutuksen hintaan.

Omavastuu on se summa, joka vähennetään korvattavan vahingon määrästä. Omavastuun alle jääviä vahinkoja vakuutuksesta ei korvata lainkaan. Omavastuu voi olla kotivakuutuksessa rakennuksen ja irtaimiston osalta erisuuruinen. Henkilövakuutuksissa kannattaa tarkistaa, onko tarjotun vakuutuksen omavastuu vakuutuskausikohtainen vai tapaturma- tai sairauskohtainen. Vakuutuskausikohtainen omavastuu tulee maksettavaksi vain kerran vakuutuskauden aikana, kun taas tapaturma- tai sairauskohtainen omavastuu tulee maksettavaksi yhden kerran saman sairauden tai tapaturman hoidon aikana, oli hoito sitten lyhytaikaista tai vuosia kestävää.

Vinkki: Valitsemalla suuremman omavastuun saat pienemmän vakuutusmaksun. Mitoita kuitenkin kaikkien vakuutustesi omavastuut siten, ettei taloutesi kaadu, vaikka vahinkoja sattuisi lyhyen ajan sisään useita.

Vinkki: Jos sinulla on käytössäsi opiskelijoiden terveydenhoito tai kattava työterveyshuolto, voi esimerkiksi sairauskuluvakuutukseen valita suuremman omavastuun osuuden. Näin säästät vakuutusmaksuissa, mutta sinulla on silti vakuutusturva, joka kattaa tilanteet, joita työterveyshuolto ei kata.

3.3 Alennukset vakuutusmaksusta

Vakuutusyhtiöt saattavat antaa asiakkailleen alennuksia vakuutusmaksuista.

Tilapäiset alennukset

Tilapäinen alennus esimerkiksi kasko- tai kotivakuutukseen saattaa houkutella. Tilapäinen alennus voidaan antaa esimerkiksi ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksuista. Ota huomioon, että määräajan jälkeen alennus poistuu automaattisesti ja vakuutuksen hinta nousee normaalille tasolle.

Jäsenyysalennukset

Jäsenyysalennus on henkilökohtainen alennus, jonka vakuutusyhtiö antaa esimerkiksi tiettyyn ammattijärjestöön kuuluville. Kysymyksessä voi olla prosentuaalinen tai euromääräinen alennus. Alennukseen ei ole enää oikeutta sen jälkeen, kun ryhmän jäsenyys päättyy esimerkiksi eläkkeelle jäämisen tai ryhmästä eroamisen johdosta.

Keskittämisalennukset

Vakuutusyhtiöt saattavat tarjota keskittämisalennuksia asiakkaille, jotka keskittävät useampia kotitalouden vakuutuksia samaan vakuutusyhtiöön. Jos vaihdat osan vakuutuksista muuhun yhtiöön, keskittämisalennukset saattavat lakata, jolloin vanhaan yhtiöön jäljelle jäävien vakuutusten hinta nousee.

Muita vakuutuksen hintaan vaikuttavia tekijöitä

Henkilövakuutuksissa kuten sairauskuluvakuutuksissa vakuutuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi vakuutetun ikä ja asuinpaikkakunta. Kotivakuutuksen hintaan vaikuttavat puolestaan valitun vakuutusturvan laajuuden lisäksi esimerkiksi asunnon pinta-ala ja sijaintipaikkakunta.

Vakuutusehdoissa on useimmiten määrätty, että vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Tarjouksessa annettu hin

ta saattaa siten muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana, vakuutus- tai vakuutusmaksukauden tai kalenterivuoden vaihtuessa.

Vinkki: Vakuutuksen hinta saatetaan joskus ilmoittaa kuukausihintana. Laske siitä vuosihinta voidaksesi arvioida ja vertailla sopimuksia helpommin.

3.4 Vakuutusmäärällinen vakuutus vai täysarvovakuutus

Vakuutusyhtiöt suosittelevat tavallisesti täysarvovakuutusta asiakkaan pyytäessä tarjousta kotivakuutuksesta. Asiakkaan näkökulmasta täysarvovakuutus voi usein olla huolettomampi, sillä vakuutetun omaisuuden arvo määritellään vasta siinä vaiheessa, jos vahinko sattuu. Ennakkoarvioita esimerkiksi vakuutettavan rakennuksen tai irtaimiston arvosta ei siis tarvitse tehdä vakuutuksen ostovaiheen aikana.

Vaihtoehtoisesti vakuutusyhtiö saattaa tarjota vakuutusmäärällistä vakuutusta, ainakin harvinaisille tai poikkeuksellisille rakennuskohteille. Vakuutusmäärällisissä vakuutuksissa määritellään jo sopimusta tehtäessä kohteelle euromääräinen vakuutusmäärä, josta se on vakuutettuna. Vakuutuksenottajan on pidettävä huolta siitä, että vakuutusmäärä pysyy ajantasaisena koko vakuutuksen elinkaaren ajan – vakuutusta tulee siis päivittää aika ajoin. Vakuutusmäärän tulee yleensä vastata sitä rahasummaa, jolla saa hankittua uutta vastaavaa omaisuutta vahingoittuneen tilalle. Esimerkiksi rakennuksen vakuutusmäärän tulisi siis vastata uuden samanlaisen rakennuksen hankintahintaa.

Article line divider

4. Erityistä huomioitavaa

4.1 Vapaaehtoista vakuutusta ei ole pakko myöntää

Vakuutukset voidaan jaotella vapaaehtoisiin ja lakisääteisiin vakuutuksiin. Vapaaehtoiset vakuutukset, kuten kaskovakuutus, kotivakuutus ja sairauskuluvakuutus ovat nimensä mukaisesti vapaaehtoisia osapuolille – asiakas voi päättää haluaako hän ottaa vakuutuksen ja vakuutusyhtiö voi päättää minkä sisältöistä tuotetta se tarjoaa tai myöntääkö se asiakkaalle vakuutusta lainkaan. Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka liikennevakuuttamisvelvollisen, eli ajoneuvon omistajan tai haltijan on pakko ottaa.

Jos vakuutusyhtiö kieltäytyy sopimuksen tekemisestä esimerkiksi maksuhäiriömerkintään vedoten, sen tulee perustella kieltäytyminen kirjallisesti. Yksittäinen ja määrältään vähäinen maksuhäiriömerkintä ei yleensä ole vapaaehtoisen vakuutuksen myöntämisen este, mutta vakuutusyhtiö voi vaatia vakuutusmaksun maksettavaksi etukäteen.

4.2 Henkilövakuutukset

Asiakkaan pyytäessä tarjousta uudesta henkilövakuutuksesta vakuutusyhtiöt saattavat vaatia terveysselvityksen täyttämistä. Terveysselvityksessä vakuutusyhtiö kysyy tietoja vakuutettavan henkilön terveydentilasta. Näihin kysymyksiin on aina vastattava totuudenmukaisesti. Muutoin voi syntyä tilanne, jossa vakuutus myönnetään, mutta vahinkotilanteessa vakuutuskorvaukseen ei olekaan oikeutta.

Henkilövakuutusta kilpailuttaessasi ota huomioon se, että uudelle vakuutukselle saattaa tulla rajoitusehtoja terveydentilasi vuoksi. Voi myös olla, ettei uutta vakuutusta myönnetä ollenkaan. Tämän vuoksi vanhoja henkilövakuutuksia ei tule koskaan irtisanoa, ennen kuin uusi vakuutus on myönnetty!

Vakuutusten voimassaolo voi myös olla sidottua toisiinsa – esimerkiksi joidenkin henkilövakuutusten voimassaolo voi olla sidottu kotivakuutuksen voimassaoloon. Tällaisessa tilanteessa kotivakuutuksen päättyessä myös henkilövakuutukset päättyvät.

4.3 Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus myydään tavallisesti yhdessä kotivakuutuksen kanssa. Huolehdi siitä, että oikeusturvavakuutuksen voimassaolo ei katkea vakuutusyhtiön vaihdon yhteydessä päiväksikään! Vanhan ja uuden oikeusturvavakuutuksen voimassaolon välillä oleva lyhytkin katkos saattaa estää oikeusturvaedun myöntämisen myöhemmin esiin tulevissa tilanteissa.

Jos sinulla ei entuudestaan ole oikeusturvavakuutusta, ota kotivakuutus oikeusturvavakuutuksineen jo ennen kuin olet tekemässä esimerkiksi asuntokauppaa tai muuta tärkeää kotiasi koskevaa sopimusta.

4.4 Vanhat vakuutukset

Harkitse tarkasti, ennen kuin irtisanot vanhan vakuutuksesi. Vanhoissa, esimerkiksi 90-luvulla otetuissa kotivakuutuksissa on usein parempia ehtoja esimerkiksi ikävähennysten suhteen.

Vanhoissa henkilövakuutuksissa voi myös olla uusiin tuotteisiin verrattuna asiakkaalle edullisia ehtoja, esimerkiksi pieni omavastuu tai nykyisin myytäviä tuotteita laajempi korvauspiiri. Lisäksi vanhan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunutta terveydentilan heikentymistä ei yleensä pysty enää kattamaan uudella vakuutuksella.


Vinkki: Tällä hetkellä myynnissä olevat uudet vakuutustuotteet saattavat olla huomattavasti halvempia, mutta älä silti suoraan säntää päättämään vanhaa vakuutustasi, vaan tutki ensin, miten vakuutusehdot eroavat uuden tarjotun tuotteen ja vanhan vakuutuksesi välillä. Vanhat vakuutukset saattavat sisältää huomattavasti parempia ehtoja kuin nykyään tarjottavat tuotteet.

4.5 Päällekkäiset vakuutukset

Tarkista kilpailutuksen yhteydessä, ettei sinulla ole päällekkäisiä vakuutuksia ja että kaikki minkä haluat olevan vakuutettuna, on vakuutettu.

Muista kilpailutusvaiheessa, että myös luottokorttiisi saattaa sisältyä vakuutuksia. Luottokortteihin sisältyvät vakuutukset ovat yleensä matkavakuutuksia, tuoteturvavakuutuksia tai yksityistapaturmavakuutuksia. Myös ammattiliittoon kuuluvat saattavat olla vakuutettuina esimerkiksi vapaa-ajan tapaturmavakuutuksissa, joissa vakuutuksenottajana on liitto.

Muiden tuotteiden ja palveluiden kylkiäisenä tulevien vakuutusten osalta kannattaa ottaa huomioon, että niiden sisältö saattaa olla merkittävästi suppeampi kuin kuluttajille myytävissä, samalla tavoin nimetyissä vakuutuksissa. Kylkiäistuotteet saattavat tosiasiassa olla vain muun vakuutusturvan täydentämiseen sopivia tuotteita.


Vinkki: Selvitä liiton jäsenyyden tai luottokortin kautta tulevan vakuutuksen vakuutusmäärä ja tuotteen keskeinen sisältö ja päätä vasta sen jälkeen, onko vakuutus niin kattava, ettet tarvitse itse otettua vakuutusta sen rinnalle.

4.6 Nuorille suunnatut vakuutuspaketit

Joillakin vakuutusyhtiöillä on myytävänä nuorille räätälöityjä vakuutuspaketteja. Pakettia saatetaan kutsua myyntitilanteessa ”nuorisovakuutukseksi”. Se ei nimestään huolimatta ole yksittäinen vakuutus vaan vakuutuspaketti, johon tavanomaisesti sisältyvät irtaimistovakuutus kodin esineille, yksityistapaturmavakuutus ja matkavakuutus.

Nuorisopaketin kotivakuutuksessa on yleensä kiinteästi määritelty irtaimiston vakuutusmäärä, esimerkiksi 10 000 €. Myös yksityistapaturmavakuutuksessa saattaa olla kiinteästi valittu vakuutusmäärä hoitokuluille, pysyvän haitan korvaukselle ja kuolemantapauskorvaukselle. Valinnanvara tuotteen sisällön osalta on pienempi ja hinta sen vuoksi edullisempi.

Nuorisopaketeissa on erilaisia ikärajoja. Paketti myönnetään tietyn ikäisille ja vakuutukset päättyvät määrätyn iän saavuttamisen jälkeen.

Article line divider

5. Vakuutusten irtisanominen

Kun olet hyväksynyt uuden vakuutustarjouksen, tulee eteen vanhojen vakuutusten irtisanominen. Älä irtisano vanhoja vakuutuksia, ennen kuin uudet on myönnetty. Voit joko irtisanoa itse vanhat vakuutuksesi tai uusi vakuutusyhtiö voi valtuutuksellasi hoitaa irtisanomisen. Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti.

Yksilöi irtisanomisilmoituksessa tarkasti, mitä vakuutuksia haluat irtisanoa, ettet vahingossa irtisano kaikkia saman sopimusnumeron alla olevia vakuutuksia.

© FINE 2018

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!