Haku

Kuntoilijan yksityistapaturmavakuutus

Urheilu ja liikkuminen on tärkeää terveyden, jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta. Loukkaantumisia kuitenkin sattuu, sillä vahinko ei tule kello kaulassa. Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, ja jokainen päättää itse hankkiiko vakuutuksen, ottaako tapaturman kulut omalle riskilleen vai luottaako julkisen terveydenhuollon nopeuteen. Oma vakuutus antaa mahdollisuuden päästä nopeasti hoitoon yksityiselle puolelle ja se korvaa tapaturman hoitokuluja kuten lääkärinpalkkioita, lääkkeitä ja tutkimuksia.

Kuntoilijan on syytä olla tarkkana hankkiessaan itselleen yksityistapaturmavakuutusta. Pelkkä vakuutuksen hankkiminen ei riitä, sillä vakuutuksen nimen perusteella ei voi päätellä mitään sen sisällöstä. Vakuutusten sisältöön kannattaa paneutua huolella, jotta löytyisi itselle sopivin tuote. Tärkeintä on huolehtia, että yksityistapaturmavakuutus on voimassa omissa urheilulajeissa ja oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi harrastettavassa urheilutoiminnassa.

1. Vakuutustarpeen kartoitus

Vakuuttamisen tarpeet ovat yksilöllisiä. Ennen vakuutuksen ottamista kannattaa miettiä, mitä ja minkälaista turvaa tarvitsee.

Kannattaa miettiä, haluatko vakuutuksen vain tapaturmien varalta vai haluatko korvausta myös sairauksien aiheuttamien hoitokulujen osalta. Tarkempaa tietoa sairauskuluvakuutuksesta löydät FINEn aikuisten sairauskuluvakuutukset -valintaoppaasta.

Ota huomioon, että yksityistapaturmavakuutukset eivät korvaa sairauksia.

Vakuutuksen sisältöjä kannattaa vertailla. Vakuutuksissa on olennaisia eroja siinä, missä urheilulajissa vakuutus on voimassa, kuinka nopeasti on mentävä lääkäriin ja kuinka kauan hoitokuluja korvataan.

Tuoteselosteessa kerrotaan vakuutuksen keskeiset asiat, joten sen lukeminen on tärkeää. Kannattaa muistaa, että kahta samanlaista vakuutusta ei ole! Tämän jälkeen tutustu tarjolla oleviin vaihtoehtoihin, vertaile vakuutusyhtiöiden tuotteita ja vakuutusmaksuja keskenään.

Ennen vakuutussopimuksen tekemistä tutustu vakuutusehtoihin. Vakuutusehdoista kannattaa lukea erityisesti se, mitä korvataan ja miten, sekä mitä ei korvata eli vakuutuksen rajoitusehdot.

Pohdi miten suuren hoitokulu- ja haittakorvauksen otat vakuutukseen. Selvitä myös minkälaisia lisäturvaosia on saatavilla. Lisämaksulla voi ostaa lisäturvaa, kuten päivärahakorvauksen, taikka korottaa korvaussummia. Tarkempaa tietoa erilaisista yksityistapaturmavakuutusten eroista löydät FINEn Perustietoa yksityistapaturmavakuutuksesta -oppaasta.

Vakuutuksen myöntämiseen vaikuttaa vakuutetun henkilön terveydentila ja aikaisempi sairaushistoria. Vakuutusyhtiö selvittää vakuutuksenhakijan terveydentilan pyytämällä vakuutettua vastaamaan vakuutushakemuksessa terveydentilaa koskeviin kysymyksiin. Vakuutukseen sisältyvissä yleisissä sopimusehdoissa on sääntöjä mm. siitä, milloin vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus, muuttaa vakuutusehtoja ja vakuutusmaksuja.

…vakuutus ei suojele onnettomuuksilta, mutta tasoittaa tapaturman aiheuttamaa taloudellista menetystä!

Article line divider

2. Mikä on tapaturma?

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma kuten esim. maahan kaatuminen, putoaminen, esineen osuminen raajaan taikka esim. törmääminen pelitilanteessa toisen pelaajan kanssa. Näissä tilanteissa pelkän ponnistuksen tai liikkeen aiheuttamia kipeytymisiä ei korvata lainkaan.

Jos vakuutuksessa on laajennusosa, siitä korvataan myös äkillisen voimanponnistuksen tai liikkeen yhteydessä syntynyttä lihaksen tai jänteen kipeytymistä tai venähdysvammoja. Venähdysvammojen osalta saatetaan edellyttää, että lääkärin hoitoon hakeudutaan 14 vuorokauden kuluessa tapaturman sattumisesta. Venähdyksen korvausaika saattaa olla vakuutusehdoissa rajattu kuuteen viikkoon. Yhtiökohtaiset erot ovat huomattavat! 

Article line divider

3. Keskeiset rajoitukset

Vakuutusehdoissa on erityisiä rajoituksia siinä, miten vakuutus on voimassa harrastuksissa taikka joissain urheilulajeissa ja kilpaurheilussa tai niiden harjoittelussa.

Yleensä vakuutus ei korvaa vammaa, joka on syntynyt urheiluliiton tai -seuran järjestämässä kilpailussa, ottelussa tai näitä varten järjestetyissä harjoituksissa tai harjoitusohjelmaan sisältyvässä muussa harjoittelussa.

Vakuutusyhtiöstä voi tiedustella voiko vakuutusturvaa lisäsopimuksesta ja -maksusta laajentaa koskemaan eri urheilulajeja ja toimintoja.

…tarkista, että vakuutuksesi on voimassa siinä lajissa, mitä harrastat!

3.1. Riskialttiit lajit

Yksityistapaturmavakuutus ei ole pakollinen mutta joissain riskialttiissa urheilulajeissa sen ottaminen on edellytys lajin harrastamiselle.

Vakuutusehdoista kannattaa ensimmäisenä tarkistaa kuuluuko oma laji vakuutuksen korvauspiiriin.

Vakuutussopimuksissa on eroja korvataanko hoitokuluja, jos vamma on syntynyt harrastettaessa tai jopa kokeiltaessa riskialttiita lajeja kuten laite- ja vapaasukellusta, kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajeja, moottoriurheilua, voimailu-, ilmailu- ja kiipeilylajeja tai off-pistelaskua.

Myös tapaturma vaelluksella tai tutkimusmatkalla saattaa jäädä korvaamatta mikäli reissu kohdistuu aavikolle, asumattomalle seudulle, erämaahan, viidakkoon tai vuoristoon.

Riskialttiit lajit on rajattu korvauksen ulkopuolelle. Niihin saa lajikohtaisen vakuutuksen taikka ne voidaan sisällyttää vakuutukseen lisämaksusta. Riskialttiit lajit vakuutetaan kukin erikseen, oli kyseessä sitten harrastus tai kilpailu. On myös lajeja, joihin ei yksinkertaisesti myönnetä vakuutuksia lainkaan.

3.2. Kilpaurheilu

Mikäli osallistut harjoituksiin, joissa valmistaudutaan seuran järjestämiin kilpailuihin tai suoritetaan valmennusohjelman mukaista harjoitusta, voi vakuutusyhtiö edellyttää jokaisen kilpalajin erikseen vakuuttamista.

Kilpaurheilurajoitusehto sisältyy jokaisen vakuutusyhtiön ehtoihin. Termi voi olla hämäävä, sillä aina ei ymmärretä osallistuuko urheiluseuran tapahtumaan tai vain urheilutapahtumaan. Jos osallistut esim. maratonille kuntoilusarjassa, on tavallinen vakuutus voimassa. Mikäli osallistut kilpasarjaan tarvitset maksullisen lisävakuutuksen.

3.3. Urheilulisenssivakuutukset

Joissakin urheilulajeissa urheiluliitot ja -seurat edellyttävät urheilulisenssivakuutusta.

Lajikohtaiset urheilulisenssivakuutukset kattavat vain kyseisessä lajissa sattuneet tapaturmat. Koska tapaturmia sattuu myös vapaa-ajalla ja muussa kuntoilussa, kannattaa harkita oman yksityistapaturmavakuutuksen ottamista.

Mikäli harrastat lajia aktiivisesti urheiluseurassa tai -liitossa, sinulla voi olla lisenssivakuutus. Vakuutus on kuitenkin voimassa vain kyseisessä lajissa ja siihen liittyvässä harjoittelussa. Koska tapaturmia tapahtuu muuallakin kuin jääkiekkokaukalossa tai jalkapallokentällä, on syytä mietti oman yksityistapaturmavakuutuksen ottamista. On tärkeää tutustua liiton kautta otetun vakuutuksen ehtoihin, joissa saattaa olla huomattaviakin eroja perinteisesti totuttuun. Ehdoissa voi olla rajoitus kuinka kauan korvauksia maksetaan ja korvauskatto voi olla sinulle liian matala.

Article line divider

4. Mitä korvataan ja mitä ei?

Vakuutus korvaa tapaturman hoitokuluja kuten lääkärinpalkkiot, lääkkeet ja tutkimukset. Voit itse valita, mitä haluat vakuutuksesi korvaavan ja mikä on korvauksen enimmäismäärä. Hoitokulujen lisäksi voidaan korvata ohimenevää työkyvyttömyyttä, pysyvää haittaa tai maksaa kuolintapauskorvaus.

Joistakin vakuutuksista korvataan vain tapaturmavamman aiheuttama, vähintään ehdoissa määrätyn suuruinen invaliditeetti tai maksetaan luunmurtumakorvaus, sairaalapäiväkorvaus tai pysyvän työkyvyttömyyden korvaus.

Vakuutuksesta ei korvata olemassa olevasta viasta tai sairaudesta kuten sairaskohtauksesta aiheutuneita vammoja ja niiden hoitokuluja. Tapaturman yhteydessä paljastuvat kulumat, rappeumat tai sairaudet eivät oikeuta korvauksiin. Vakuutus ei siis korvaa olemassa olevien vikojen ja sairauksien hoitokuluja.

Korvausta ei makseta pitkittyneiden oireiden hoitokuluista, jos vika ja sairaus pitkittää paranemista. Korvattavaa on vain tapaturmasta johtuvat hoitokulut.

 Image
Kun vakuutukset ovat kunnossa, yllättävä vahinko ei pääse romuttamaan taloutta!
Article line divider

5. Tärppilista

 • Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jokaisen sitä haluavan kanssa. Yksityistapaturmavakuutuksen voi ottaa vapaa-ajalle ja täysajalle. Se kattaa tapaturman seuraukset, mutta ei sairauksien hoitokuluja.
   
 • Vakuutusturvan laajuus: Yksityistapaturmavakuutus ei ole sairausvakuutus, joten se ei korvaa sairauksia!
   
 • Selvitä vakuutuksen sisältö lukemalla vakuutuksen tuoteseloste ja vakuutusehdot. Huomioi erityisesti vakuutuksen rajoitusehdot ja voimassaoloalue. Jotkin vakuutukset ovat voimassa vain Suomessa.
   
 • Selvitä miten vakuutus on voimassa eri urheilulajeissa ja -harrastuksissa ja niitä kokeiltaessa taikka eksoottisemmassa matkakohteessa kuten aavikolla, vuoristossa taikka sademetsässä.
   
 • Vertaile vakuutusyhtiöiden tuotteiden välillä ainakin seuraavia seikkoja: vakuutusmäärä, omavastuu, vakuutusmaksu, mitä vakuutus korvaa ja mitä se ei korvaa.
   
 • Ammattiliiton jäsenmaksun yhteyteen ja luottokorttiin tai bensakorttiin saattaa kuulua vapaa-ajan vakuutus. Hoitokulut maksetaan kuittia vastaan kertaalleen, mutta haittakorvausta voi hakea niin monesta vakuutuksesta, kun edukseen on hankkinut.
   
 • Henkilövakuutuksen myöntämiseen vaikuttaa terveydentila. Terveysselvityksen täyttämisessä tulee olla rehellinen, tarkka ja huolellinen. Jos vakuutuksenottajan antamat tiedot osoittautuvat virheellisiksi, vakuutus voidaan irtisanoa tai vakuutukseen voidaan liittää yksilöllinen rajoitusehto vakuutuksen alkamisen jälkeen, jos tietojen virheellisyys johtuu vakuutuksenottajan huolimattomuudesta. On syytä huomioida, että muistamattomuus ei vapauta vastuusta kertoa kysyttyjä terveydentilaan liittyviä tietoja.
   
 • Vakuutuksessa ei ole pääsääntöisesti omavastuuta, asia kannattaa kuitenkin tarkistaa.
   
 • Hae korvausta vuoden kuluessa kulujen syntymisestä. Tee vahinkoilmoitus vuoden sisällä vahinkotapahtumasta.
   
 • Jos olet vaihtamassa vakuutusyhtiötä tai vakuutusta, älä irtisano vanhaa henkilövakuutusta (yksityistapaturma- taikka sairaskuluvakuutusta) ennen kuin olet varmistanut millä ehdoilla uusi vakuutus myönnetään. Aiemmat sairaudet voivat aiheuttaa uuteen vakuutukseen rajoitusehtoja. Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, ettei uutta vakuutusta myönnetä lainkaan!

© FINE 2016

Article line divider

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia