Haku

Henkilövakuutukset

Näissä asioissa autamme

Henkilövakuutukset

Vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla varaudutaan taloudellisesti ikävien tilanteiden, kuten vakavan sairauden, työkyvyttömyyden tai kuoleman varalle. Tällaisia vakuutuksia ovat mm.  sairausvakuutus, yksityistapaturmavakuutus, henkivakuutus, lainaturvavakuutus ja lääkevahinkovakuutus.

Annamme neuvontaa vapaaehtoisia henkilövakuutuksia koskevissa kysymyksissä. Kysymyksiä on monenlaisia, usein ne liittyvät vakuutusehtoihin ja vakuutusyhtiöiden korvauspäätösten sisältöihin. Tyypillisiä kysyttäviä asioita on onko päätös ollut oikein ja täyttääkö esimerkiksi vahinkotapahtuma tapaturman määritelmän, mikä on tapaturman ja vamman syy-yhteys sekä arvioitu haitta-aste, mihin perustuu vakuutusmaksun korotus sairausvakuutuksessa, miksi vakuutusta ei saatu tai siihen tuli terveysselvityksen perusteella rajoitusehto.

Emme pääsääntöisesti anna neuvontaa lakisääteisissä vakuutuksissa. Emme käsittele tai anna neuvontaa seuraavissa lakisääteisissä vakuutuksissa: eläkevakuutus (työeläkeasiat), lakisääteinen sairausvakuutus, työttömyysvakuutus (Kelan ja työttömyyskassojen etuudet). Poikkeuksena on lakisääteinen tapaturmavakuutus (työtapaturmat ja ammattitaudit) ja potilasvakuutus, joiden osalta annamme yleistä neuvontaa.

  • Muutosta lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevaan asiaan voi hakea tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta.
  • Potilasvahinkoasioissa muutosta voi hakea potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa tuomioistuimeen

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia