Haku

Seuraeläinten vakuutusopas - kissan, koiran ja muiden lemmikkieläinten vakuuttaminen

1 Johdanto

Tämä opas on laaja tietopaketti kissan ja koiran vakuuttamisesta tapaturmien, sairauksien ja menettämisen varalta sekä siitä, miten koti- ja vastuuvakuutukset korvaavat kissan ja koiran aiheuttamia vahinkoja. Oppaassa selvitetään seuraeläinvakuutusten myöntämiseen, vakuutusturvan laajuuteen ja vakuutuksen keskeiseen sisältöön liittyviä asioita, jotta sopivimman vakuutuksen löytäminen olisi helpompaa. Kissojen ja koirien lisäksi on mahdollista vakuuttaa myös muu, eksoottisempi seuraeläin, jonka vakuutusturvasta opas myös kertoo.  

Kissan ja koiran vakuuttamiseksi on tarjolla hoitokuluvakuutus, josta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja sekä eläimen henkivakuutus, josta korvataan eläimen menettäminen. Oppaassa mukana olevista seitsemästä vakuutusyhtiöistä osa myöntää vakuutuksen seuraeläimille vain esimerkiksi kotivakuutuksen yhteydessä.

Ennakolta kannattaa selvittää, mitä seuraeläinvakuutus korvaa ja etenkin mitä rajoituksia vakuutusehdoissa on. Korvausmäärää koskeviin säännöksiin, korvausrajoihin sekä omavastuuvähennyksiin on myös syytä tutustua ennalta, jottei vahingon satuttua tule yllätyksiä.

Seuraeläinvakuutukseen, eläimen henkivakuutukseen tai normaaliin kotivakuutukseen saa joillain yhtiöillä lisäturvana erillisen eläinvastuuvakuutuksen. Eläinvastuuvakuutus ei useissa tilanteissa edellytä eläimen omistajan huolimattomuutta, joten lisävakuutuksella voi saada lisäturvaa.

Lähes kaikki vakuutusyhtiöt vakuuttavat myös eksoottisempia seuraeläimiä. Pohjola Vakuutuksella ei erillistä muun seuraeläimen vakuutusta ole tuotevalikoimassaan, mutta kotivakuutukseen (Omakoti-vakuutuksen koti-irtaimistovakuutukseen) sisältyvät ilman eri mainintaa kaikki tavanomaisesti asunhuoneistossa pidettävät seuraeläimet tapaturmaisen kuoleman varalta yhteensä enintään 1500 euroon saakka.  

Koti- ja vastuuvakuutukset korvaavat kissan ja koiran aiheuttamia vahinkoja. Laajoista kotivakuutuksista korvataan omalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja arvaamattomasta tapahtumasta. Kissan ja koiran luonnollisen käyttäytymisen seurauksena syntynyt vahinko ei ole yleensä ennalta-arvaamaton eikä siten korvattava.

Kotivakuutuksen yhteydessä otettu vastuuvakuutus korvaa kissan ja koiran perheen ulkopuoliselle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, mikäli omistaja on vahingonkorvauslain mukaan vahingonkorvausvelvollinen seuraeläimen aiheuttamasta vahingosta. Joillakin yhtiöillä ei tuottamusta edellytetä esim. Fennian, LähiTapiolan, Pohjola Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutuksen vastuuvakuutukset korvaavat vakuutetun omistaman koiran aiheuttaman henkilövahingon (Fennialla ja Pohjola Vakuutuksella vain koiran puremisesta aiheutuneen henkilövahingon) sekä vahingon, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Ifin vastuuvakuutuksesta korvataan seuraeläimen aiheuttama vahinko, jos vakuutetulla on tuottamus vahinkoon. Ifin laajasta turvasta korvataan seuraeläimen aiheuttamat vahingot ilman vakuutetun tuottamusta. Yhtiökohtaiset erot ovat huomattavat.

Article line divider

2 Seuraeläinvakuutuksen myöntäminen ja valittavat turvat

Seuraeläinvakuutuksia myöntää seitsemän vakuutusyhtiötä, joista Fennia ja Turva myöntävät vakuutuksen vain kotivakuutuksen lisäturvana ja LähiTapiola, kun asiakkaalla on muitakin vakuutuksia yhtiössä. Hoitokuluvakuutuksen, ilman kotivakuutusta, myöntävät If, Pohjantähti ja Pohjola Vakuutus sekä Agria, jolla ei tuotevalikoimassaan ole kotivakuutusta lainkaan.

Seuraeläin voidaan vakuuttaa sairauksien ja tapaturmien sekä menettämisen varalta. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksen yli viisiviikkoiselle ja enintään 5-10 vuotta vanhalle eläimelle. Mikään yhtiö ei tarjoa vakuutusturvaa syntymättömille ja/tai kuolleena syntyneille kissan- ja koiranpennuille.

Seuraeläimen vakuuttamiseksi on tarjolla hoitokuluvakuutus, josta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja sekä eläimen henkivakuutus, josta korvataan eläimen menettäminen. Kattavin vakuutus sisältää molemmat turvat eli kaikki kolme vakuutusta yhdessä.

On mahdollista myös valita erilaisia yhdistelmiä kuten tapaturma- ja henkivakuutus tai sairaus- ja henkivakuutus. Jotkin yhtiöt tarjoavat kaikki vakuutusturvat erillisinä. Fennialla voi vakuutuksen halutessaan valita kattamaan vain tapaturmien tai tapaturmien ja sairauksien hoitokuluja taikka eläimen voi vakuuttaa vain menettämisen varalta.  Ifistä, Agriasta, LähiTapiolasta ja Pohjola Vakuutuksesta saa hoitokuluvakuutuksen myös ilman henkivakuutusta. Eläimen henkivakuutuksen pelkästään eläimen menettämisen varalta myöntävät If, Agria, Fennia, LähiTapiola ja Pohjola Vakuutus.

Seuraeläinvakuutukseen voi valita erilaisia lisäturvia. Agrialla emon hoitokuluvakuutukseen voi liittää ennen pentujen syntymää lisäturvan, joka on voimassa syntymähetkestä ja se on voimassa luovutukseen tai enintään 12 viikkoon saakka. Lisäturvasta korvataan pentujen hoitokuluja ja pennun menettämisen muusta syystä, mutta ei, jos se syntyy kuolleena. Pennuille on tarjolla myös ilmaista vakuutusturvaa. Agria antaa kasvattajan turvaksi pennuille määräaikaisen henkivakuutuksen, jonka saa ilmaiseksi Kennelliiton kautta pentujen rekisteröinnin yhteydessä. Vakuutus on voimassa 5 viikon iästä alkaen aina luovutuksen saakka, kuitenkin enintään 12 viikon ikäiseksi. Henkivakuutuksessa pennun arvo on aina 600 €.

Fennia korvaa tapaturmavakuutuksesta eläimen tapaturmaisen menetyksen ja sairausvakuutuksesta tapaturman ja sairauden aiheuttaman menetyksen. Turvat menetyksen varalta voi ottaa myös ilman hoitokuluturvia. Fennialla tapaturmavakuutukseen voi liittää lisäturvan, joka korvaa eläimen arvon menetyksen, jos koira tulee tapaturman takia metsästykseen tai koulutuksensa mukaiseen hyötykäyttöön kykenemättömäksi, näyttelykoiran tai -kissan arvo laskee tapaturman vuoksi pysyvästi tai jalostuseläin tulee lisääntymiskyvyttömäksi sairauden takia. Kun eläinvakuutus sisältää hoitokuluvakuutuksen, vakuutukseen voi sisällyttää fysikaalisen hoidon korvauksen.   

Ifillä koirien eläinlääkärikulut-turvaa voi laajentaa kattamaan eläinlääkärin määräämää fysioterapiaa, akupunktiota ja kiropraktikon hoitoa.

Joillain yhtiöillä on tarjolla lisäturvaa esimerkiksi koulutetuille rotu- ja jalostuskoirille. LähiTapiolalla on tarjolla lisäturva Henkivakuutukseen, joka korvaa käyttöominaisuuden menetyksen metsästys-, paimen-, palvelus-, pelastus-, agility-, toko-, rata- ja maastojuoksu- tai jalostuskäytössä olevalle koiralle. Vastaavia tuotteita on myös Agrialla. Agrian vakuutukset koskevat myös jalostukseen käytettävää koiraa. Agrialla on myös lisäturva henkivakuutukseen jalostuskyvyn menetystä varten. Agrian hoitokuluvakuutukseen voi myös sisällyttää lisäturvana Kuntoutuslisävakuutuksen, joka korvaa laillistetun eläinfysioterapeutin antamina kuntoutushoitomuotoina uintia, hierontaa, venyttelyä ja juoksumaton käyttöä.

 

2.1 Terveydentilan selvittäminen

 

Yleensä vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että eläin on terve. Terveydentila selvitetään vakuutushakemuksessa olevien kysymysten avulla. Kysymykset vaihtelevat yhtiöstä riippuen jonkin verran. Esimerkiksi seuraavia seikkoja voidaan kysyä:

 • onko eläin nyt täysin terve
 • onko eläimellä joskus ollut jokin sairaus, vika tai vamma
 • sairauden tai vamman laatu
 • onko eläimelle tehty leikkauksia

Lääkärintodistus tai -lausunto vaaditaan vasta, jos kysymys on iäkkäämmästä taikka arvokkaammasta eläimestä, euromääräinen raja vaihtelee yhtiöittäin 1000 - 5000 €. Osa yhtiöistä edellyttää myös, että kissa tai koira on rekisteröity.

Agrialla eläimen henkivakuutuksen myöntäminen edellyttää eläinlääkärin todistusta ja kauppakirjaa, kun ostohinta ylittää 2000 € koiralla (sekarotuinen 1500 €) ja 1000 € kissalla (maatiais-/kotikissa 500 €). Jos eläin on tuotu Pohjoismaiden ulkopuolelta ja ollut Suomessa alle 4 kk, vaaditaan eläinlääkärin todistus henki- ja hoitokuluvakuutuksissa. Terveydentilan selvittäminen vaihtelee vakuutustuotteen mukaan.

Fennialla Koiran ja kissan sairausvakuutusta haettaessa tarvitaan eläinlääkärin todistus, jos haetun vakuutuksen kuolemanvaran vakuutusmäärä ylittää 2000 €. Eläinlääkärin todistus eläimen terveydentilasta saa olla enintään 2 kk vanha. Koiran ja kissan tapaturmavakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.

Jos rotukoiran arvo ylittää 2500 euroa, IF pyytää asiakasta toimittamaan todistuksen koiran arvosta, joka voi olla esim. Kennelliitto ry:n arvio, jalostukseen perustuva arvio tai rotujärjestön kirjalliset perustelut.

LähiTapiola vaatii eläinlääkärin lausunnon, jos koira on täyttänyt viisi vuotta ja sille ollaan ottamassa eläinlääkärikuluvakuutusta. Jos koiran vakuusmääräksi haetaan 3000 € tai enemmän, hakemukseen vaaditaan kauppakirja.

Jos eläimen arvo ylittää 3000 €, Pohjola Vakuutus pyytää hakemuksen liitteeksi kopion kauppakirjasta, josta eläimen arvo ilmenee. Eläimen arvo voidaan määritellä myös Suomen Kennelliitto ry:n  / Suomen Kissaliitto ry:n tai rotuyhdistyksen kirjallisen vahvistuksen perusteella.

Pohjantähti vaatii eläinlääkärin lausunnon ja vakuutuksen myöntäminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti, jos vakuutusmääräksi haetaan eläimelle yli 5000 € tai sekarotuiselle eläimelle haetaan vakuutusmääräksi yli 1000 €.

2.2 Miten vakuutusmaksu määräytyy?

Vakuutusmakuun vaikuttavat monet tekijät. Vakuutusmaksu määräytyy vakuutuksen laajuuden perusteella ja lisäksi maksuun voivat vaikuttaa enimmäiskorvausmäärä, eläimen vakuutusmäärä, ikä, omavastuu, rotu ja vakuutuksenottajan asuinpaikka. Turvalla henkivakuutusmaksu määräytyy vain vakuutusmäärän mukaan ja hoitokuluvakuutuksen hinta on kiinteä.

Maksusta saa useimmista yhtiöistä erilaisia alennuksia, kuten maksutapa-alennuksen, keskittämisalennuksen, paljousalennuksen, alennuksen Suomen Kennelliittoon tai johonkin muuhun liittoon kuulumisen perusteella jne. 

2.3 Mistä summasta eläin vakuutetaan ja paljonko vakuutuskorvausta voi saada?

Eläin vakuutetaan sovitusta summasta (eläimen henkivakuutuksen määrä) tai nk. käyvästä arvosta. Eläimen käypä arvo määritellään eri vakuutusehdoissa hiukan eri tavoin. Yleensä sillä tarkoitetaan pennun ostohintaa tai rahamäärää, joka eläimestä olisi saatu, jos se olisi myyty ennen vahinkotapahtumaa tai kuten Turvalla, vastaavan eläimen hankkimiseen tarvittavaa summaa. Käypä arvo muuttuu menestyksen/meriittien myötä, joten eläimen henkivakuutusmäärää voidaan muuttaa vastaamaan eläimen sen hetkistä todellista arvoa. 

Hoitokuluvakuutuksissa hoitokulukorvauksen enimmäismäärä eli korvauskatto on eri vakuutusyhtiöillä määritelty eri tavoin. Enimmäiskorvausmäärä voi olla yhtiöstä riippuen

 • eläimen vakuutusmäärä tai
 • tietty vakuutusehdoissa tai -kirjassa mainittu euromäärä ja
 • eläimen ikääntyessä enimmäiskorvausmäärä voi alentua tietyllä, vakuutusehdoissa mainitulla prosentilla.


Enimmäiskorvaus voi olla tapaturma- ja sairauskohtainen. Se voi myös olla sidottu vakuutuskauteen taikka esim. eläimen ikään tai omavastuujaksoon (katso 3.1 Eläimen menettäminen – eläimen henkivakuutus).

Eläimen henkivakuutuksesta maksetaan kuolintapauksessa tai eläimen kadottua yleensä eläimen sovittu vakuutusmäärä ja kuitenkin enintään käypä arvo. Turvalla katoamistapauksissa korvataan 50% vakuutusmäärästä. Jos eläin on kuollessaan iäkäs, useat yhtiöt alentavat korvausmäärää ehdoissa mainitulla ikään perustuvalla prosentilla.

Kotivakuutus voi myös korvata eläimen arvon. Pohjola Vakuutuksella kotivakuutukseen (Omakoti-vakuutuksen koti-irtaimistovakuutukseen) sisältyvät ilman eri mainintaa kaikki tavanomaisesti asunhuoneistossa pidettävät seuraeläimet tapaturmaisen kuoleman varalta yhteensä enintään 1500 euroon saakka.  

2.4 Omavastuun vaikutus korvausmäärään

 

Eläimen sairauden tai tapaturman aiheuttamista korvattavista hoitokuluista vähennetään omavastuu. Yhtiöillä on huomattavia eroja omavastuiden laskutavoissa ja maksettavien korvausten määrä vaihtelee tästä syystä suuresti. Omavastuuvähennys voi olla esim. tapaturmakohtainen, prosentuaalinen tai se voi olla vakuutuskauteen tai käyntikertaan sidottu. Vakuutuskausi (omavastuukausi) on yleensä kalenterivuosi mutta voi olla myös muu ajanjakso.

Taulukossa on vertailtu kuinka paljon yhtiöt maksavat korvausta vakuutuskaudella aiheutuneesta 500 €:n hoitokuluista asiakkaalle.  Kulut ovat syntyneet kahden eri tapaturman aiheuttamasta hoitokäynnistä (käynti per tapaturma 100 € + 290 €) ja yhdestä sairauskäynnistä (110 €).

Vakuutusyhtiö Omavastuu
Agria

Asiakas valitsee kiinteän omavastuun 100 €, 170 € tai 510 € (pienlemmikit ja linnut ainoastaan 50 €).  Kiinteä omavastuu vähennetään kerran 135 päivän (pienlemmikit ja linnut 125 pv) omavastuukauden aikana. Kiinteän omavastuun lisäksi asiakas valitsee joko 20 % tai 30 % osuuden hoitokuluista (pienlemmikit ja linnut 25%). Kiinteä omavastuu peritään 135/125 päivän omavastuukaudella kerran, kun taas asiakkaan valitsema prosenttiosuus jokaisella hoitokerralla. Jos yhden hoitokäynnin kustannukset eivät ylitä valittua kiinteää omavastuuta, voi kuluja kerryttää 135/125 päivän omavastuukauden ajan. Näin jos jatkohoito- tai uudet käynnit samalla omavastuukaudella ylittävät valitun kiinteän omavastuun, maksetaan asiakkaalle korvausta.

Kissa- ja koiravakuutuksissa vahinkovapaista vuosista kertyy omavastuuetua toisen vahinkovapaan vuoden jälkeen. Yhdestä vahinkovapaasta vuodesta kertyy noin. 30 €. Kertymä on kuitenkin enintään 90 €. Jos asiakas on valinnut 100 € kiinteän omavastuun, ja asiakkaalla on 1 vuosi vahinkovapaata, voi asiakas halutessaan käyttää korvaustilanteessa edun, jolloin 60 € on asiakkaalta veloitettava omavastuu 100 € sijaan.

Esimerkki: Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin kulut ovat 500 € 135 päivän aikana, vähennetään valittu omavastuu 100 € ja ylimenevältä osalta valittu 20 % kerran, joten korvaus on 320 €.

Fennia

Omavastuu on 60 € käyntikertaa kohti.

Esimerkki: Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin kulut ovat

500 €, vähennetään 60 € omavastuu jokaiselta käyntikerralta, joten korvaus on 320 €.
If

Omavastuu on 35 % kustannuksista.

Esimerkki: Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin kulut ovat 500 € hoitokulu, vähennetään omavastuu 35 %, joten korvaus on 325 €.

LähiTapiola

Vakuutuksessa on eläinlääkärikäyntikohtainen omavastuu, joka on 60 € ja sen ylittävistä kuluista 25 %.

Esimerkki: 1. käynnin kuluista korvataan (100€ - 60€ - 25% = ) 30 €, 2. käynnin kuluista korvataan (290 € - 60 € -25% = ) 172,50 € ja 3. käynnin kuluista korvataan (110€ - 60€ -25% = ) 37,50 € eli yhteensä 240 €.

Pohjantähti

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty asiakkaan valitsema omavastuu 80 - 500 €. Omavastuu vähennetään yhden kerran vakuutuskaudessa tapaturma- ja sairausriskikohtaisesti.

Esimerkki: Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin kulut ovat 500 €, vähennetään omavastuu (80 €) kummankin riskin osalta kerran, joten korvaus on 340 €.

Pohjola Vakuutus

Omavastuu on 70 € ja se vähennetään yhden kerran vakuutuskaudessa. Lisäksi valitaan vakuutusjaksokohtainen 30 % tai 40 % suuruinen lisäomavastuu ylimenevien kulujen osalta.

Esimerkki: Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin hoitokulut ovat 500 € / vakuutuskausi, vähennetään omavastuu 70 € kerran ja ylimenevistä kuluista 30 %, joten korvaus on 301 €.

Turva

Omavastuu on 70 €, joka peritään kerran yhtä sairautta tai tapaturmaa kohden.

Esimerkki: Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin kulut ovat 500 €, vähennetään 70 € omavastuu jokaiselta käyntikerralta, joten korvaus on 290 €.

 

Article line divider

3 Mitä vakuutuksesta korvataan?

3.1 Eläimen menettäminen - eläimen henkivakuutus

Eläimen henkivakuutuksesta korvataan eläimen arvo, jos

 • eläin kuolee (seuraeläinten tapaturmainen kuolema korvataan myös Pohjola Vakuutuksen koti-irtaimiston vakuutuksesta yhteensä enintään 1500 €:n summaan saakka) tai
 • eläin on eläinrääkkäyksen välttämiseksi eläinlääkärin määräyksestä lopetettava sairauden tai tapaturman takia tai
 • eläin katoaa tai anastetaan (odotusaika on 30 vrk paitsi Fennialla, jolla odotusaika on 2 kk ja Agrialla ja Pohjantähdellä, joilla odotusaika on 3 kk).


Fennia korvaa tapaturmavakuutuksesta eläimen tapaturmaisen menetyksen ja sairausvakuutuksesta tapaturman ja sairauden aiheuttaman menetyksen. Turvat menetyksen varalta voi ottaa myös ilman hoitokuluturvia. LähiTapiola korvaa lisäksi koiran tai kissan menetyksen kasvuhäiriön, nivelalueella tai siderakenteessa esiintyvän sairauden tai vamman seurauksena silloin, kun eläin on rekisteröity ja vakuutus on jatkunut katkeamattomana LähiTapiolassa alle 4kk iästä alkaen. Turva korvaa puolet eläimen arvosta, jos eläin katoaa tai anastetaan. Agria, LähiTapiola ja Pohjantähti eivät korvaa kissan katoamista. Seuraeläimen henkivakuutuksessa ei ole omavastuuta lainkaan.

Eläimen arvoa ei kuitenkaan aina korvata. Vakuutusehdoissa on joukko korvausrajoituksia, jotka vaihtelevat merkittävästi vakuutusyhtiöittäin. Useimpien vakuutusehtojen mukaan eläimen kuolemaa tai lopettamista ei korvata, jos se on aiheutunut:

 • synnynnäisestä tai perinnöllisestä viasta, kasvuhäiriöstä,
 • rakenneviasta tai luonneviasta,
 • luuston tai nivelten kehityshäiriöstä,
 • siitoskyvyn menettämisestä tai tiinehtymättömyydestä,
 • muun kuin laillistetun eläinlääkärin suorittamasta hoitotoimenpiteestä,
 • tarttuvia eläintauteja koskevan lain tai eläinlääkärin määräysten laiminlyönnistä,
 • tapaturmasta tai sairaudesta, joka on sattunut/alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa,
 • sairaudesta tai perinnöllisestä sairaudesta, joka on alkanut ennen kuin esim. 14 tai 20 vuorokautta on kulunut yhtiön vastuun alkamisesta. (LähiTapiolalla, Pohjola Vakuutuksella ja Turvalla ei ole karenssiaikaa lainkaan),
 • ydinvahingosta, sodasta, kapinasta jne.,
 • valeraskaudesta ja
 • pakkosynnytyksestä tai keisarileikkauksesta, katso 3.2 Tapaturman ja sairauden hoitokulut - eläinlääkärikuluvakuutus.


Lisäksi vakuutusehdoissa on erikseen mainittu rotukohtaisia tai sairauskohtaisia rajoituksia, jotka vaihtelevat yhtiöittäin.

3.2 Tapaturman ja sairauden hoitokulut eläinlääkärikuluvakuutus

Eläinlääkärikuluvakuutuksesta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja.

Eläinlääkärikuluvakuutuksesta korvataan yleensä:

 • eläinlääkärinpalkkiot
 • eläinlääkärin suorittamat leikkaukset yms. hoidot
 • eläinlääkärin määräämien lääkkeiden ja hoitoon tarvittavien sidetarpeiden kustannukset
 • sairauden tai vamman tutkimisesta aiheutuneet röntgen-, laboratorio- sekä magneettitutkimuskulut
 • (joillakin yhtiöillä CT- ja magneettikuvauksissa erityisehdot)


Eläinlääkärikuluvakuutuksessa on perusvakuutusta koskevassa kohdassa lueteltujen rajoitusten lisäksi myös joukko muita rajoituksia.

Eläinlääkärikuluvakuutuksesta ei korvata yleensä:

 • ennaltaehkäisevää hoitoa, allergioita ja terapioita
 • kastraatiota, sterilisaatiota, keisarileikkauksia ja hammassairauksia
 • tutkimusta perinnöllisen vian, kasvuhäiriön tai luonnevian toteamiseksi
 • loislääkitystä, vitamiineja, kivennäisravinteita, lisäravinteita, erikoisruokavaliota, rokotuksia tms.
 • laskutus- ja matkakuluja


Poikkeuksena yleisestä linjasta on esimerkiksi hampaan poisto, jonka osa yhtiöistä korvaa, jos se liittyy sairauden tai tapaturman välttämättömään hoitoon. Kastraatio ja sterilisaatio sekä keisarileikkaus taas voidaan korvata tapaturmien ja sairauksien yhteydessä. Jotkut yhtiöt taas jättävät korvattavuuden ulkopuolelle vain tiettyjen rotujen keisarileikkaukset sekä esim. napatyrän, piilokiveksisyyden ja kierrehäntäisyyden hoidot. Erityisesti bostoninterrieriä, englannin- ja ranskanbulldoggia ja chihuahuan hankintaa tai pentujen teettämistä harkitsevan on syytä tutustua vakuutusehtojen keisarileikkausta koskevaan ehtoon huolella jo etukäteen. Ehdot vaihtelevat yhtiöittäin, joten korvattavuus on syytä kaikissa muissakin tapauksissa aina tarkistaa vakuutusehdoista.

Article line divider

4 Eksoottisen seuraeläimen vakuuttaminen

Agria, Fennia ja Pohjantähti vakuuttavat eksoottisemmankin.  Agria ja Fennia tapaturmien, sairauksien ja menettämisen varalta. Pohjantähden vakuutus kattaa vain tapaturmaisen menettämisen.

Pohjantähdessä voi vakuuttaa vaikkapa papukaijan, käärmeen, liskon tai hämähäkin. Vakuutusmaksu valinnaiselle vakuutusmäärälle kuten 500 € on noin 30 €/v. Seura- ja lemmikkieläiminä ei pidetä hyötyeläimiä, kuten hevosia, poneja, sikoja, siipikarjaa (kanat, fasaanit, ankat, sorsat), vasikoita eikä lampaita. Seuraeläinturvaa ei myönnetä omana erillisenä vakuutuksena vaan se vaatii kodin vakuuttamisen.

Pohjola Vakuutus ei tarjoa eksoottisemmalle seuraeläimelle vakuutusturvaa mutta eläimen menettäminen korvataan kotivakuutuksesta. Omakoti-vakuutuksen koti-irtaimistovakuutukseen sisältyvät ilman eri mainintaa kaikki tavanomaisesti asunhuoneistossa pidettävät seuraeläimet tapaturmaisen kuoleman varalta yhteensä enintään 1500 euroon saakka.

LähiTapiolassa voi vakuuttaa Yksilöllisellä eläinvakuutuksella kaikkia muita lemmikkieläimiä kuin hevosia, kissoja ja koiria eli vakuuttaa voi vaikka minipossun, fretin sekä kesäkanat ja kukon. Vakuutus korvaa eläimen kuoleman tai jos eläin joudutaan lopettamaan eläinlääkärin määräyksestä. Vakuutuksen laajuuden voi valita kahdesta turvatasosta. Suppea turvataso kattaa esimerkiksi tulipalon, salaman ja sähköiskun aiheuttaman vahingon. Hieman laajempi Perusturva kattaa lisäksi myös tapaturmasta johtuvan kuoleman. Eläinlääkärikuluja vakuutuksista ei korvata. Vakuutuksen hinta riippuu eläimen hinnasta. Jos eläin on vakuutettu esim. 500 €:n vakuutusmäärästä, suppea vakuutus maksaa noin 15 € vuodessa, laajempi vakuutus noin 40 € vuodessa. Yksilöllinen eläinvakuutus voidaan myöntää, kun asiakkaalla on muitakin vakuutuksia yhtiössä ja pitää voimassa eläimen koko eliniän.  

Fenniassa voi vakuuttaa myös seuraeläinvakuutuksella mm. chinchillan, fretin, kanin, papukaijan, käärmeen, minipossun, alpakan tai laaman. Eläinlääkärikulujen korvausmäärän voi valita 300 - 2000 €:n väliltä ja omavastuu on 60 € lääkärikäyntiä kohden.

Agrialla voi vakuuttaa 6 viikon ikäisiä tunnistusmerkittyjä pienlemmikkejä ja lintuja. Vakuutus voidaan pitää voimassa eläimen koko eliniän. Valittavina ovat hoitokuluvakuutus ja henkivakuutus. Hoitokuluvakuutuksen korvausmääräksi voi valita 700 € tai 1400 € ja omavastuu on 50 € ja ylimeneviltä osin 25% omavastuukauden (125pv) aikana. Henkivakuutusmäärä määräytyy ostohinnan mukaan ja se on enintään 500 €, paitsi papukaijoilla, joilla se voi olla suurempi.

Article line divider

5 Kissan ja koiran aiheuttamat vahingot

5.1 Kotivakuutus - vahingot omalle omaisuudelle

Laajoista kotivakuutuksista korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutusehdoissa on myös yhtiökohtaisia rajoituksia. Niissä voidaan todeta, ettei seuraeläimen aiheuttamia vahinkoja korvata lainkaan tai ei korvata vahinkoja, jotka johtuvat eläimen tyypillisestä käyttäytymisestä. Joidenkin yhtiöiden kuten If:n ehto on hyvinkin yksityiskohtainen. If ei korvaa vahinkoa, jonka lemmikkieläin on aiheuttanut hampaillaan, kynsillään, virtsaamalla, ulostamalla, oksentamalla tai tahraamalla.

Esimerkki: Maatiaiskissa Pave 2v leikkii ikkunalaudalla ja saa tassuhaavan tiputettuaan maljakon. Tassusta valuu verta 3 vuotta vanhalle valkoiselle design sohvalle, jota ei saada puhtaaksi. Uusi vastaava sohva maksaa 5000 €. Korvaako laaja kotivakuutus ja kuinka paljon?

If, LähiTapiola ja Pohjola Vakuutus korvaavat maljakon ja sohvan jälleenhankintahinnan tai päivänarvon mukaan esineen kunnosta riippuen. Korvauksista vähennetään omavastuu ja mahdollinen ikävähennys. Myös Pohjantähti korvaa Paven aiheuttaman vahingon edellä mainitulla tavalla, jos Paven tai perheen muiden lemmikkien aiheuttamaa vahinkoa ole aiemmin vakuutuksesta korvattu (vakuutuksesta korvataan yli yksivuotiaan lemmikkieläimen aiheuttama vahinko vain yhden kerran, ja vaikka vahingot olisivat eri eläinten aiheuttamia).

Fennia ei korvaa sohvaa eikä maljakkoa, koska seuraeläinten aiheuttamat vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Turva ei korvaa vahinkoa, koska se johtuu seuraeläimen luonnollisesta käyttäytymisestä. Agrialla ei tuotevalikoimassaan ole kotivakuutusta.

5.2 Kotivakuutuksen vastuuvakuutus vahingot ulkopuoliselle

Kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutusten vastuuvakuutuksista korvataan lemmikkieläimen perheen ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, ei kuitenkaan tapaturmaisia eikä tahallisia vahinkoja eikä myöskään sellaisia vahinkoja, jotka on ehdoissa rajattu korvauspiiristä. Käytännössä korvausvelvollisuus tarkoittaa sitä, että eläimen omistaja, haltija tai muu henkilö, jonka huostassa eläin on, on vastuussa vahingosta, jos hän on eläimen valvonnassa syyllistynyt huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai laiminlyöntiin. Mitä vaarallisemmaksi eläin on tiedetty, sitä tehokkaammin pitää eläintä valvoa tai se tulee lopettaa.

Ifillä on kotivakuutuksessa valittavissa kaksi turvatasoa, perus ja laaja. Laaja vastuuvakuutus korvaa seuraeläimen aiheuttamia vahinkoja silloinkin, kun omistajassa ei ole tuottamusta eli varomattomuutta aiheutuneeseen vahinkoon.  Perusturvan kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta vakuutetun tuottamus arvioidaan vahingonkorvauslain mukaisesti.

Ifin, Fennian, LähiTapiolan ja Turvan vastuuvakuutuksesta ei kuitenkaan korvata seuraeläimen hoitajalleen eikä hoitajan talouteen kuuluvalle henkilölle aiheuttamaa esinevahinkoa, eikä vahinkoa, joista hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. Turvan osalta tämä pätee myös henkilövahinkoihin.

LähiTapiolan ja Turvan kodin vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun tuottamuksesta riippumatta koiran aiheuttama henkilövahinko sekä välitön yhteentörmäys moottoriajoneuvon kanssa. Muissa vahinkotapahtumissa tuottamus arvioidaan vahingonkorvauslain mukaisesti.

Pohjola Vakuutuksen vastuuvakuutuksesta ei korvata seuraeläimen hoitajalleen eikä hoitajan talouteen kuuluvalle henkilölle aiheuttamaa esinevahinkoa, mutta vakuutuksesta korvataan kuitenkin Pohjola Vakuutuksessa vakuutetun koiran tai kissan aiheuttamia vahinkoja, joista tilapäinen hoitaja ja hallussapitäjä on korvausvastuussa.

Fennian ja Pohjola Vakuutuksen vastuuvakuutus korvaa tuottamuksesta riippumatta vain koiran puremisesta aiheutuneen henkilövahingon ja vahingon, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Muissa vahinkotapahtumissa tuottamus arvioidaan vahingonkorvauslain mukaisesti. Molemmilla yhtiöillä tämä koskee vakuutuksenottajan tai vakuutuksenottajan kanssa samassa taloudessa asuvan omistamaa seuraeläimenä pidettävää koiraa.

5.3 Seuraeläimen vastuuvakuutus vahingot ulkopuoliselle

Eläimen vastuuvakuutus korvaa pääsääntöisesti kissan ja koiran perheen ulkopuoliselle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa, eli vakuutetun tuottamusta ei vaadita. Ehtojen sanamuodosta riippuen yhtiöiden välillä on kuitenkin eroja.

Fennia, Pohjola Vakuutus ja Pohjantähti tarjoavat kissan ja koiran omistajalle ja Agria, If ja LähiTapiola vain koiran omistajalle seuraeläimen vastuuvakuutusta. Eläimen vastuuvakuutus ei sisälly seuraeläinvakuutuksiin automaattisesti, vaan sen voi ottaa laajentavana lisäturvana lisämaksusta. Pohjantähden eläimenomistajan vastuuvakuutus on normaalin kotivakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen laajennus, joka ei edellytä seuraeläinvakuutusta.

Agrian vastuuvakuutus korvaa myös koiran aiheuttamia vahinkoja tilanteissa, joissa ei taustalla ole tuottamusta. Korvauksen ulkopuolelle on kuitenkin rajattu mm. tietynlaiset koirien aiheuttamat vahingot kokonaan. Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu koiran omistajalle, omistajan kodin omaisuudelle (tai omaisuudelle joka kuuluu kotivakuutuksen piiriin), hoitajalle, haltijalle, tilapäiselle haltijalle tai henkilölle, jonka apuna koira toimii, eikä vahinkoa, joka aiheutuu koiraa hoitavalle henkilölle tai hoitolalle tai henkilön tai hoitolan omaisuudelle eikä vahinkoa joka aiheutuu siitä, että koirat on päästetty vapaiksi samanaikaisesti ja ne vahingoittavat toisiaan.

Ifin eläinvakuutuksessa oleva vastuu on laaja ja korvaa koiran aiheuttamat vahingot ilman vakuutetun tuottamusta. Vakuutettuna ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt sekä eläimen hoitaja sekä hallussapitäjä.

LähiTapiolan koiran vastuuvakuutus ei korvaa omistajalle, hoitajalle tai väliaikaiselle hallussapitäjälle tai hänen kanssa samassa taloudessa asuvalle sattunutta henkilö- tai esinevahinkoa. Rajoitus on voimassa myös silloin kun vahingon taustalla on tuottamus

Pohjantähdellä vakuutus ei edellytä eläimenomistajan tuottamusta, mutta se ei kuitenkaan korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle eläimelle eläinten leikkiessä tai tapellessa.

Pohjola Vakuutuksen eläinvastuuvakuutuksessa on kotivakuutuksen vastuuvakuutusta laajempi vakuutettujen määritelmä sekä voimassaoloalue ja se on voimassa myös ansiotoiminnassa. Eläinvastuuvakuutus edellyttää eläimen henkivakuutuksen ottamista. Vastuuvakuutus korvaa tuottamuksesta riippumatta henkilövahingon, jonka koira aiheuttaa puremalla sekä vahingon, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Muiden vahinkojen osalta korvausvelvollisuus edellyttää tuottamusarviointia.

Article line divider

6 Yhteenveto

TUTUSTU VAKUUTUSEHTOIHIN JA VERTAILE EHTOJA, SILLÄ NIISSÄ ON EROJA!

Hoitokuluvakuutuksesta korvataan tapaturman tai sairauden hoitokuluja kuten lääkärinpalkkioita, tutkimuksia, hoitoja, leikkauksia ja lääkkeitä. Eläimen henkivakuutus korvaa eläimen menettämisen. Jotkin yhtiöt ohjaavat lemmikin hoitoon omalle yhteistyökumppanilleen. 

KIINNITÄ HUOMIOTA ERITYISESTI RAJOITUSEHTOIHIN ELI SIIHEN, MITÄ VAKUUTUS EI KORVAA!

Vakuutusehdoista selviää, mitä vakuutuksesi ei korvaa. Vakuutusehdoissa on rajoituksia synnynnäisten tai ennen vakuutuksen voimaantuloa syntyneiden piilevien sairauksien korvaamisesta. Korvauksen ulkopuolelle jäävät yleensä myös lääkeshampoot, luontaistuotteet, vitamiinit ja ennaltaehkäisevä hoito, kuten rokotukset. Etenkin keisarileikkausten korvattavuus vaihtelee yhtiöittäin. Ota tämä huomioon, jos aiot teettää nartullasi pentuja!

Rajoitusehtojen lisäksi on olemassa suojeluohjeita, joiden tarkoituksena on estää tai rajoittaa vahingon syntymistä. Ohjeet koskevat esim. eläimen olosuhteita, elinympäristöä, hoitoa, suojelua ja eläinlääkärin puoleen kääntymistä. Jos ohjeiden laiminlyönti on syynä vahinkoon, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta.

HUOMIOI, ETTÄ KORVAUSKATTO JA OMAVASTUU VAIKUTTAVAT MERKITTÄVÄSTI KÄTEEN JÄÄVÄÄN KORVAUKSEEN!

Enimmäiskorvauksen määrittely vaihtelee yhtiöittäin. On merkitystä, onko korvauksen ylärajana esim. eläimen vakuutusmäärä vai valittu kiinteä summa ja onko enimmäiskorvaus tapaturma- ja sairauskohtainen vai sidottu vakuutuskauteen. Hoitokuluista vähennetään aina omavastuu. Omavastuun merkitys korvauksen määrään on huomattava ja yhtiökohtaiset erot ovat merkittävät.

HUOMIOI, ETTÄ EHDOT MUUTTUVAT!

Vakuutusehdoissa saattaa tapahtua muutoksia, joten huomioi, että oppaan tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Ennen vakuutuksen ottamista on aina syytä tarkistaa tuoteseloste ja vakuutusehdot. Turva on jo ilmoittanut lemmikkieläinvakuutukseen vuoden 2020 lopulla tulossa olevista merkittävistä muutoksista.

© FINE 2020, Mira Aarre

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia