Matkailu

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

On yleinen harhaluulo, että esimerkiksi valtio maksaisi henkilön kotiinkuljetuksen, jos loukkaantuu tai sairastuu vakavasti ulkomailla. Valtiolla tai EU:lla ei ole tällaista velvollisuutta.

Lähtökohta on, että olet itse vastuussa itsestäsi.

Matkustaja- ja matkatavaravakuutukset eivät nekään korvaa kaikkea mahdollista, mutta jos esimerkiksi yllättäen sairastut vakavasti ulkomailla ja tarvitset kotiinkuljetuksen vaikkapa ambulanssilennolla, voi matkavakuutus korvata näitä suuriakin kustannuksia.

Perehdy myös Ulkoministeriön ohjeisiin ulkomaille matkustaville.

Kyllä voi.

Matkustajavakuutus on voimassa ulkomaan matkoilla ja usein myös kotimaan matkoilla. Kannattaa aluksi tarkistaa, onko vakuutus ollut voimassa kotimaassa. Tällöin korvauspiirin ulkopuolelle on kuitenkin rajattu tavanomainen ja päivittäinen elinympäristö, kuten vakituinen ja vapaa-ajanasunto, työ- tai opiskelupaikka.

Usein yhtiöt rajaavat voimassaoloalueen lisäksi siten, että vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään esimerkiksi vähintään 50 kilometrin etäisyydelle em. paikasta.

Jos taudin saa vakituisen koti- tai mökkipaikan uimavesistä, ei matkavakuutus korvaa, sillä kyse ei ole matkasta. Yhtiökohtaisten erojen vuoksi asiassa kannattaa vakuutusehdot tutkia huolella. Mikäli on kyse korvattavasta vatsataudista, hoitokulut korvataan yleensä ilman euromääräistä ylärajaa, mutta korvausaikaa on rajoitettu.

Korvausta maksetaan sairastapauksissa enintään siihen asti, kun esim. 90 tai 120 päivää on kulunut hoidon alkamisesta.

Korvausta hoitokuluista voi hakea myös sairauskuluvakuutuksesta, mikäli sellainen on.

Ikä itsessään ei ole este matkustajavakuutuksen saamiselle, sillä osala vakuutusyhtiöitä ei ole yläikärajaa matkakohtaisille vakuutuksille. Jatkuvan matkavakuutuksen voi saada hyvinkin iäkkääksi saakka. Sen sijaan osa vakuutusyhtiöistä ei myönnä matkustajavakuutuksia pitkille matkoille. Lisäksi vakuutusyhtiöt vaativat yleensä pidemmille matkoille vakuutuksen myöntämispäätöstä harkitessaan terveysselvityksen vakuutuksenhakijalta.

Sairaus saattaa estää vakuutuksen saamisen, mutta monesti matkavakuutus myönnetään sairaudesta huolimatta. Täytyy kuitenkin muistaa, että matkustajavakuutus ei korvaa vakuutetulla jo ennen matkaa olleiden sairauksien hoitoa kuin hyvin rajoitetusti siinä tapauksessa, että sairaus odottamatta ja äkillisesti pahentuu matkalla.

Mikäli diabetes siis oireilee matkalla normaalilla tavalla, voi korvaus jäädä kokonaan saamatta. Diabetesoireilun varalle kannattaakin Euroopassa matkaillessa ottaa mukaan Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti, jolla saa Espanjassa hoitoa samoin tavoin ja hinnoin kuin paikalliset.

Matkavakuutusta ei kuitenkaan kannata unohtaa, sillä matkustajavakuutus on huomattavasti laajempi kuin eri maiden julkinen sairaanhoito.

Matkavakuutuksesta korvataan matkasairauksia, jolla tarkoitetaan siis matkalla alkaneita tai matkalla alkunsa saaneita sairauksia.

Mikäli sairaus on ollut vakuutetulla jo ennen matkaa, korvataan matkustajavakuutuksesta korkeintaan vain akuutti ensiapuhoito matkakohteessa siinä tapauksessa, että sairaus on äkillisesti ja odottamatta pahentunut matkalla. Muita kuluja ei korvata. Mikäli matkalla esiintynyt oireilu kuuluu sairauden tyypilliseen luonteeseen vakuutetulla, voi korvaus jäädä saamatta kokonaan.

Tässä tapauksessa sydänsairaudet oli rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Mitään niistä aiheutuvia kustannuksia ei siis korvata vakuutuksesta.

Vaikka vakuutus olisi myönnetty terveysselvityksen perusteella ilman rajoitusehtoja ja terveysselvityksessä on mainittu vakuutetulla olemassa olevia sairauksista, ei tämä tarkoita, että matkustajavakuutus laajenisi korvaamaan näitä mainittuja olemassa olevia sairauksia. Tällöinkin arvioidaan sitä, onko sairaus äkillisesti ja odottamatta pahentunut matkalla.

Tämän matkustajavakuutuksen ehtojen mukaan kyseessä ei ole uusi matkasairaus vaan olemassa olleen sairauden äkillinen pahentuminen.

Useimmissa matkustajavakuutusehdoissa on rajoitus, että tällaisissa tapauksissa korvataan vain välttämätön ensiapuhoito matkalla tai esimerkiksi hoito yhdeltä viikolta. Muita kustannuksia ei korvata.

Hoitoa matkan päätyttyä ei siis korvata, vaikka oireet olisivat alkaneet matkalla.

Matkavakuutusehtojen mukaan korvauksen maksaminen edellyttää yleensä, että on jouduttu sairaalahoitoon tai pakottavasti palaamaan ennenaikaisesti matkalta. Korvausta ei makseta vain sen perusteella, että loma on mennyt pilalle.

Matkavakuutusehtojen mukaan matkan keskeytyessä korvataan mm. välttämättömiä ylimääräisiä matka- ja majoituskustannuksia.

Ennenaikaisesta matkalta paluusta johtuvia kustannuksia korvataan yleensä kuitenkin vain, jos matkasairauden tai matkatapaturman hoito vaatii paluun kotiin eli matka keskeytyy pakottavasti lääketieteellisistä syistä.

Se, että matkan tarkoitus ei toteudu, ei oikeuta vakuutusehtojen mukaan korvaukseen ja 400 euron kulu ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Useimmissa matkustajavakuutusehdoissa on säännös, että rikkoutuneet silmälasit korvataan vain siinä tapauksessa, että tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa. Matkatavaravakuutuksista korvataan kyllä varkauksia, mutta ei omaisuuden katoamista, unohtamista tai epämääräistä varkautta, jossa tapahtumaa ei pystytä ajan tai paikan suhteen määrittelemään.

Silmälasien rikkoutumisvahinko saattaa kuitenkin tulla korvattavaksi myös matkatavaravakuutuksista ja joistakin kotivakuutuksista.

Matkatapaturman hoitokuluja korvataan vakuutusehtojen mukaan enintään kolmen vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Sen jälkeen matkustajavakuutuksesta ei enää makseta korvausta, vaikka hoito olisikin kesken. Aikaraja voi olla joissakin matkavakuutuksissa lyhyempikin, esim. yksi vuosi.

Jos pojalla on myös yksityistapaturmavakuutus, korvausta voi hakea siitä. Yksityistapaturmavakuutuksissa sanottua aikarajaa ei yleensä ole. Yksityistapaturmavakuutuksesta ja joistakin matkustajavakuutuksista maksetaan myös korvaus pysyvästä invaliditeetista, mikäli polvi ei parane tapaturmaa edeltävään tilaan ja siihen jää toiminnallista haittaa.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauden hoitokuluja.

Korvauksilla ei ole euromääräistä kattoa, mutta aikaraja on.

Vakuutusyhtiöstä riippuen matkasairauden hoitokuluja maksetaan 90-120 päivää hoidon alkamisesta. Kun aika tulee täyteen, korvaukset päättyvät, vaikka sairaus jatkuisi.

Kyllä voi.

Matkustajavakuutusehdot rajaavat useita riskialttiina pidettyjä toimintoja ja urheilulajeja pois vakuutuksen piiristä. Myös seinäkiipeily voi kuulua niihin.

Ehdoissa luetellaan ne urheilulajit ja toiminnot, joita vakuutus ei koske. Näihin kuuluu yleensä nopeus- ja syöksylasku sekä kiipeilylajit.

Eri yhtiöiden ehdoissa on kuitenkin eroja. Mikäli aikoo harrastaa jotain urheilua matkan aikana, kannattaa etukäteen selvittää vakuutusyhtiöstä, kuuluuko kyseinen urheilulaji vakuutuksen piiriin.

Toisinaan vakuutuksen voi eri sopimuksesta ja maksusta laajentaa kattamaan halutun urheilulajin harrastamisen matkalla.

Puremisesta hampaalle syntynyt vahinko ei ole vakuutusehtojen mukainen tapaturma, josta kuluja korvattaisiin matkan jälkeenkin.

Tapaturmasta on kyse, jos hammas katkeaa esim. kaatuessa.

Matkavakuutuksissa on äkillisen hammassäryn ja puremisesta aiheutuneiden vammojen korvaamisesta erilaisia säännöksiä. Yleensä korvataan vain kustannukset välttämättömästä matkalla annetusta ensiapuhoidosta. Korvaukselle voi myös olla yläraja.

Vanhempien matkustajavakuutukseen saattavat sisältyä vanhempien mukana matkustavat alle 15-vuotiaat lapset. Joissakin matkustajavakuutuksissa lapsen ikäraja on 16 ja joissakin jopa 20 vuotta.

Kannattaa kuitenkin tarkistaa asia omasta vakuutusyhtiöstä.

Joissakin matkavakuutustuotteissa myös isovanhempien mukana matkustavat lastenlapset ovat vakuutettuina. Mukana matkustavien lasten osalta korvausmäärät voivat olla alempia kuin vanhemmilla.

Kun lapsi matkustaa yksin, hän tarvitsee yleensä aina oman matkustajavakuutuksen.