Matkailu

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

On yleinen harhaluulo, että esimerkiksi valtio maksaisi henkilön kotiinkuljetuksen, jos loukkaantuu tai sairastuu vakavasti ulkomailla. Valtiolla tai EU:lla ei ole tällaista velvollisuutta.

Lähtökohta on, että olet itse vastuussa itsestäsi.

Matkustaja- ja matkatavaravakuutukset eivät nekään korvaa kaikkea mahdollista, mutta jos esimerkiksi yllättäen sairastut vakavasti ulkomailla ja tarvitset kotiinkuljetuksen vaikkapa ambulanssilennolla, voi matkavakuutus korvata näitä suuriakin kustannuksia.

Perehdy myös Ulkoministeriön ohjeisiin ulkomaille matkustaville.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Vertailu matkavakuutusten myöntämisikärajoista

Kyllä voi.

Matkustajavakuutus on voimassa ulkomaan matkoilla ja usein myös kotimaan matkoilla. Kannattaa aluksi tarkistaa, onko vakuutus ollut voimassa kotimaassa. Tällöin korvauspiirin ulkopuolelle on kuitenkin rajattu tavanomainen ja päivittäinen elinympäristö, kuten vakituinen ja vapaa-ajanasunto, työ- tai opiskelupaikka.

Usein yhtiöt rajaavat voimassaoloalueen lisäksi siten, että vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään esimerkiksi vähintään 50 kilometrin etäisyydelle em. paikasta.

Jos taudin saa vakituisen koti- tai mökkipaikan uimavesistä, ei matkavakuutus korvaa, sillä kyse ei ole matkasta. Yhtiökohtaisten erojen vuoksi asiassa kannattaa vakuutusehdot tutkia huolella. Mikäli on kyse korvattavasta vatsataudista, hoitokulut korvataan yleensä ilman euromääräistä ylärajaa, mutta korvausaikaa on rajoitettu.

Korvausta maksetaan sairastapauksissa enintään siihen asti, kun esim. 90 tai 120 päivää on kulunut hoidon alkamisesta.

Korvausta hoitokuluista voi hakea myös sairauskuluvakuutuksesta, mikäli sellainen on.

Lue lisää:
Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa
Perustietoa matkavakuutuksista

Ikä itsessään ei ole este matkustajavakuutuksen saamiselle, sillä osalla vakuutusyhtiöitä ei ole yläikärajaa matkakohtaisille vakuutuksille. Jatkuvan matkavakuutuksen voi saada hyvinkin iäkkääksi saakka. Sen sijaan osa vakuutusyhtiöistä ei myönnä matkustajavakuutuksia pitkille matkoille. Lisäksi vakuutusyhtiöt vaativat yleensä pidemmille matkoille vakuutuksen myöntämispäätöstä harkitessaan terveysselvityksen vakuutuksenhakijalta.

Sairaus saattaa estää vakuutuksen saamisen, mutta monesti matkavakuutus myönnetään sairaudesta huolimatta. Täytyy kuitenkin muistaa, että matkustajavakuutus ei korvaa vakuutetulla jo ennen matkaa olleiden sairauksien hoitoa kuin hyvin rajoitetusti siinä tapauksessa, että sairaus odottamatta ja äkillisesti pahentuu matkalla.

Mikäli diabetes siis oireilee matkalla normaalilla tavalla, voi korvaus jäädä kokonaan saamatta. Diabetesoireilun varalle kannattaakin Euroopassa matkaillessa ottaa mukaan Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti, jolla saa Espanjassa hoitoa samoin tavoin ja hinnoin kuin paikalliset.

Matkavakuutusta ei kuitenkaan kannata unohtaa, sillä matkustajavakuutus on huomattavasti laajempi kuin eri maiden julkinen sairaanhoito.

Lue lisää:
Vertailu matkavakuutusten myöntämisikärajoista
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkavakuutuksesta korvataan matkasairauksia, jolla tarkoitetaan siis matkalla alkaneita tai matkalla alkunsa saaneita sairauksia.

Mikäli sairaus on ollut vakuutetulla jo ennen matkaa, korvataan matkustajavakuutuksesta korkeintaan vain akuutti ensiapuhoito matkakohteessa siinä tapauksessa, että sairaus on äkillisesti ja odottamatta pahentunut matkalla. Muita kuluja ei korvata. Mikäli matkalla esiintynyt oireilu kuuluu sairauden tyypilliseen luonteeseen vakuutetulla, voi korvaus jäädä saamatta kokonaan.

Tässä tapauksessa sydänsairaudet oli rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Mitään niistä aiheutuvia kustannuksia ei siis korvata vakuutuksesta.

Vaikka vakuutus olisi myönnetty terveysselvityksen perusteella ilman rajoitusehtoja ja terveysselvityksessä on mainittu vakuutetulla olemassa olevia sairauksista, ei tämä tarkoita, että matkustajavakuutus laajenisi korvaamaan näitä mainittuja olemassa olevia sairauksia. Tällöinkin arvioidaan sitä, onko sairaus äkillisesti ja odottamatta pahentunut matkalla.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet

Tämän matkustajavakuutuksen ehtojen mukaan kyseessä ei ole uusi matkasairaus vaan olemassa olleen sairauden äkillinen pahentuminen.

Useimmissa matkustajavakuutusehdoissa on rajoitus, että tällaisissa tapauksissa korvataan vain välttämätön ensiapuhoito matkalla tai esimerkiksi hoito yhdeltä viikolta. Muita kustannuksia ei korvata.

Hoitoa matkan päätyttyä ei siis korvata, vaikka oireet olisivat alkaneet matkalla.

Matkavakuutusehtojen mukaan korvauksen maksaminen edellyttää yleensä, että on jouduttu sairaalahoitoon tai pakottavasti palaamaan ennenaikaisesti matkalta. Korvausta ei makseta vain sen perusteella, että loma on mennyt pilalle.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkavakuutusehtojen mukaan matkan keskeytyessä korvataan mm. välttämättömiä ylimääräisiä matka- ja majoituskustannuksia.

Ennenaikaisesta matkalta paluusta johtuvia kustannuksia korvataan yleensä kuitenkin vain, jos matkasairauden tai matkatapaturman hoito vaatii paluun kotiin eli matka keskeytyy pakottavasti lääketieteellisistä syistä.

Se, että matkan tarkoitus ei toteudu, ei oikeuta vakuutusehtojen mukaan korvaukseen ja 400 euron kulu ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Useimmissa matkustajavakuutusehdoissa on säännös, että rikkoutuneet silmälasit korvataan vain siinä tapauksessa, että tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa. Matkatavaravakuutuksista korvataan kyllä varkauksia, mutta ei omaisuuden katoamista, unohtamista tai epämääräistä varkautta, jossa tapahtumaa ei pystytä ajan tai paikan suhteen määrittelemään.

Silmälasien rikkoutumisvahinko saattaa kuitenkin tulla korvattavaksi myös matkatavaravakuutuksista ja joistakin kotivakuutuksista.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkatapaturman hoitokuluja korvataan vakuutusehtojen mukaan enintään kolmen vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Sen jälkeen matkustajavakuutuksesta ei enää makseta korvausta, vaikka hoito olisikin kesken. Aikaraja voi olla joissakin matkavakuutuksissa lyhyempikin, esim. yksi vuosi.

Jos pojalla on myös yksityistapaturmavakuutus, korvausta voi hakea siitä. Yksityistapaturmavakuutuksissa sanottua aikarajaa ei yleensä ole. Yksityistapaturmavakuutuksesta ja joistakin matkustajavakuutuksista maksetaan myös korvaus pysyvästä invaliditeetista, mikäli polvi ei parane tapaturmaa edeltävään tilaan ja siihen jää toiminnallista haittaa.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauden hoitokuluja.

Korvauksilla ei ole euromääräistä kattoa, mutta aikaraja on.

Vakuutusyhtiöstä riippuen matkasairauden hoitokuluja maksetaan 90-120 päivää hoidon alkamisesta. Kun aika tulee täyteen, korvaukset päättyvät, vaikka sairaus jatkuisi.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Kyllä voi.

Matkustajavakuutusehdot rajaavat useita riskialttiina pidettyjä toimintoja ja urheilulajeja pois vakuutuksen piiristä. Myös seinäkiipeily voi kuulua niihin.

Ehdoissa luetellaan ne urheilulajit ja toiminnot, joita vakuutus ei koske. Näihin kuuluu yleensä nopeus- ja syöksylasku sekä kiipeilylajit.

Eri yhtiöiden ehdoissa on kuitenkin eroja. Mikäli aikoo harrastaa jotain urheilua matkan aikana, kannattaa etukäteen selvittää vakuutusyhtiöstä, kuuluuko kyseinen urheilulaji vakuutuksen piiriin.

Toisinaan vakuutuksen voi eri sopimuksesta ja maksusta laajentaa kattamaan halutun urheilulajin harrastamisen matkalla.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Puremisesta hampaalle syntynyt vahinko ei ole vakuutusehtojen mukainen tapaturma, josta kuluja korvattaisiin matkan jälkeenkin.

Tapaturmasta on kyse, jos hammas katkeaa esim. kaatuessa.

Matkavakuutuksissa on äkillisen hammassäryn ja puremisesta aiheutuneiden vammojen korvaamisesta erilaisia säännöksiä. Yleensä korvataan vain kustannukset välttämättömästä matkalla annetusta ensiapuhoidosta. Korvaukselle voi myös olla yläraja.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Vanhempien matkustajavakuutukseen saattavat sisältyä vanhempien mukana matkustavat alle 15-vuotiaat lapset. Joissakin matkustajavakuutuksissa lapsen ikäraja on 16 ja joissakin jopa 20 vuotta.

Kannattaa kuitenkin tarkistaa asia omasta vakuutusyhtiöstä.

Joissakin matkavakuutustuotteissa myös isovanhempien mukana matkustavat lastenlapset ovat vakuutettuina. Mukana matkustavien lasten osalta korvausmäärät voivat olla alempia kuin vanhemmilla.

Kun lapsi matkustaa yksin, hän tarvitsee yleensä aina oman matkustajavakuutuksen.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkavakuutus korvaa matkatavaroita kyseisen vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuskirjassa olevaan enimmäismäärään saakka yleensä ilman omavastuuta. Myös jotkin kotivakuutukset saattavat korvata myös matkalla olevia tavaroita. Autosta varastetun omaisuuden osalta korvauksen enimmäismäärää saattaa kuitenkin olla rajattu. Vakuutusmäärän suuruus voi myös vaihdella. Parhaiten tämä selviää vakuutusehdoista sekä – kirjasta.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkustajavakuutusten ehtojen mukaan fysioterapia korvataan yleensä vain leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeen. Mikäli fysikaalista hoitoa ole edeltänyt leikkaus- tai kipsaus, ei fysioterapiaa lähtökohtaisesti korvata.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkan peruuntuminen korvataan lähtökohtaisesti vain, kun tapaturma pakottavasti estää matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisesti. Mikäli puoliso esimerkiksi on joutunut sairaalahoitoon, eikä tästä syystä pääse matkalle, on yleensä kyse lääketieteellisesti pakottavasta syystä.

Lue lisää:
Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa
Perustietoa matkavakuutuksista

Vakuutus on voimassa vakuutuksesta riippuen kotimaassa, mutta tällöin voimassaoloa on rajattu siten, että sen voimassaolo alkaa, kun matka suuntautuu tietyn, pääsääntöisesti 50–150 kilometrin etäisyydelle vakituisesta asiakkaan asunnosta, opiskelu- tai työpaikasta. Tässä tapauksessa ehdoissa on määritelty, että matkan tulee olla suuntautunut yli 150 kilometrin etäisyydelle asunnosta, joten vakuutus ei ollut tällä mökkimatkalla voimassa.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Ehtojen mukaan ensisijainen tapa suorittaa rikkoutuneesta laitteesta korvaus on joko laitteen korjaaminen tai hankkimalla tilalle vaihtolaite. Vahingoittuneen laitteen iällä ei ole välttämättä ole merkitystä korvausta määritettäessä. Myös uuden, rikkoutuneen mobiililaitteen korvaaminen tapahtuu tässä tapauksessa vakuutusehtojen mukaan ensisijaisesti hankkimalla sen tilalle vaihtolaite, mikäli vahingoittunutta laitetta ei voida korjata.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Korvauksen hakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksen hakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä esineelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty, jolloin varkaus katsotaan tällaisissa tapauksissa yleensä omaisuuden katoamiseksi.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Mikäli vakuutetun jo ennen matkaa ollut sairaus pahenee äkillisesti tai sairauden tilassa tapahtuu muutos matkan aikana, voidaan joissakin vakuutuksissa maksaa korvausta tästä aiheutuneista hoitokuluista, mikäli paheneminen tai tilan muutos yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa oleva. Jos sairaus on ollut hoidollisesti tasapainossa, korvataan hoitokuluja yleensä enintään 7 – 10 päivän ajalta. Muita kuluja ei korvata.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkavakuutusturvan ulkopuolelle rajatut lajit vaihtelevat yhtiöittäin, mutta pääsääntöisesti turvan ulkopuolelle on rajattu kiipeily-, taistelu-, voimailu-, ilmailu- ja nopeus-sekä syöksylaskulajit. Tarkempaa tietoa korvattavuuden ulkopuolelle rajatuista vaarallisista lajeista saa omasta vakuutusyhtiöstä. Jotkut vakuutusyhtiöt voivat myöntää lisämaksusta lisäturvaa kattamaan myös vaarallisia urheilulajeja.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet

FINE käsittelee vain asioita, jotka kuuluvat sen toimivaltaan. Käsittelyn edellytyksenä on se, että osapuolena olevan finanssipalveluntarjoajan kotipaikka on Suomessa tai sillä on Suomessa tytäryhtiö tai sivuliike, tai palveluntarjoaja on tehnyt erillisen sopimuksen FINEn riidanratkaisupalveluiden käyttämisestä. Ilman erillistä FINEn kanssa tehtyä sopimusta finanssipalvelujen vapaaseen tarjontaan perustuvat rajat ylittävät riitaisuudet käsitellään Euroopan komission FIN-NET -järjestelmän periaatteiden mukaisesti. Asiakas voi tehdä lausuntopyynnön Kuluttajariitalautakuntaan, jos kortti on otettu suomalaisesta pankista tai vakuutusyhtiön kotipaikan FINEä vastaavalle taholle.

Lue lisää:
FINE-esite, mitä teemme, missä ja miten voimme auttaa
Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana

Joissakin vakuutusturvissa korvattavan matkasairauden tai – tapaturman vuoksi sairaalahoitoon joutuneen vakuutetun huoltajalle ja joissain tapauksissa myös matkakumppanille voidaan matkan keskeytymisen tai pitkittymisen vuoksi korvata menetettyjä matkapäiviä. Mikäli asiakkaalla on oma matkavakuutus ja vakuutusehdoissa on määritelty siten, että korvausta voi saada puolison sairastuttua, voi korvausta hakea omasta vakuutuksestaan.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Yleensä hampaiden hoito korvataan enintään tapaturmaa edeltävään tilaan. Mikäli syynä on hammassairaus, ei näistä aiheutuvia kustannuksia yleensä korvata, pois lukien akuutti hammassärky. Akuutin hammassäryn aiheuttamat kustannukset korvataan joissakin turvissa myös silloin, kun särky on aiheutunut puremisesta hampaalle tai proteesille tai kyseessä on hammassairaus. Yleensä korvaukselle on asetettu euromääräinen yläraja, mihin saakka äkillisen hammassäryn aiheuttamia kustannuksia korvataan.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista