Julkaisut

Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana

ma 24. huhtikuu 2017

Oppaassa käsitellään ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana olevan kuluttajan asemaa. Opas sisältää kuvauksen Suomessa vakuutusasioissa toimivien tuomioistuimen ulkopuolisten riidanratkaisuelimien toimialueista ja siitä, miten ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana oleva kuluttaja voi saattaa vapaaehtoista vakuutussopimusta koskevan riitaisuuden tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

Lisäksi opas sisältää yleisiä ohjeita siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon harkitessaan vakuutuksen ottamista ulkomaisesta vakuutusyhtiöstä. Oppaan lopussa on neljä vakuutusasioiden muutoksenhakuun liittyvää esimerkkitapausta sekä taulukko, jossa tarkastellaan kuluttajan asemaa kotimaisten sekä ulkomaisten vakuutusyhtiöiden asiakkaana eri tilanteissa.