Haku

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Matkavakuutukset

Ei tuloksia

On yleinen harhaluulo, että esimerkiksi valtio maksaisi henkilön kotiinkuljetuksen, jos loukkaantuu tai sairastuu vakavasti ulkomailla. Valtiolla tai EU:lla ei ole tällaista velvollisuutta.

Lähtökohta on, että olet itse vastuussa itsestäsi.

Matkustaja- ja matkatavaravakuutukset eivät nekään korvaa kaikkea mahdollista, mutta jos esimerkiksi yllättäen sairastut vakavasti ulkomailla ja tarvitset kotiinkuljetuksen vaikkapa ambulanssilennolla, voi matkavakuutus korvata näitä suuriakin kustannuksia.

Perehdy myös Ulkoministeriön ohjeisiin ulkomaille matkustaville.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Vertailu matkavakuutusten myöntämisikärajoista

Kyllä voi, mikäli vakuutus on voimassa kotimaan matkalla. Tällöin korvauspiirin ulkopuolelle on kuitenkin rajattu tavanomainen ja päivittäinen elinympäristö, kuten vakituinen ja vapaa-ajanasunto, työ- tai opiskelupaikka.

Usein yhtiöt rajaavat voimassaoloalueen lisäksi siten, että vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään esimerkiksi vähintään 50 kilometrin etäisyydelle em. paikasta.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Ikä itsessään ei ole este matkustajavakuutuksen saamiselle, sillä osalla vakuutusyhtiöitä ei ole yläikärajaa matkakohtaisille vakuutuksille. Jatkuvan matkavakuutuksen voi saada hyvinkin iäkkääksi saakka. Sen sijaan osa vakuutusyhtiöistä ei myönnä matkustajavakuutuksia pitkille matkoille. Lisäksi vakuutusyhtiöt vaativat yleensä pidemmille matkoille vakuutuksen myöntämispäätöstä harkitessaan terveysselvityksen vakuutuksenhakijalta.

Sairaus saattaa estää vakuutuksen saamisen, mutta monesti matkavakuutus myönnetään sairaudesta huolimatta. Täytyy kuitenkin muistaa, että matkustajavakuutus ei korvaa vakuutetulla jo ennen matkaa olleiden sairauksien hoitoa kuin hyvin rajoitetusti siinä tapauksessa, että sairaus odottamatta ja äkillisesti pahentuu matkalla.

Mikäli diabetes siis oireilee matkalla normaalilla tavalla, voi korvaus jäädä kokonaan saamatta. Diabetesoireilun varalle kannattaakin Euroopassa matkaillessa ottaa mukaan Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti, jolla saa Espanjassa hoitoa samoin tavoin ja hinnoin kuin paikalliset.

Matkavakuutusta ei kuitenkaan kannata unohtaa, sillä matkustajavakuutus on huomattavasti laajempi kuin eri maiden julkinen sairaanhoito.

Lue lisää:
Vertailu matkavakuutusten myöntämisikärajoista
Perustietoa matkavakuutuksista

Jos peruutusturva on voimassa, korvataan koronaan sairastumisesta johtunut matkan peruuntuminen samoin ehdoin kuin muidenkin sairastumisien vuoksi. Sairastumisesta tulee olla todistus tai lääkärinlausunto.

Matka tulee perua ensin matkapalveluntarjoajille, esim. matkatoimistoon, hotelliin tai lentoyhtiölle. Matkavakuutuksesta voi saada korvausta ehtojen mukaisessa laajuudessa niistä kuluista, joita ei saa takaisin matkapalveluntarjoajalta maksunpalautuksena.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet

Sairaus saattaa estää vakuutuksen saamisen, mutta monesti matkavakuutus myönnetään sairaudesta huolimatta.

Mikäli diabetes (tai muu ennen matkaa ollut sairaus) oireilee matkalla normaalilla tavalla, voi korvaus jäädä kokonaan saamatta. Jos sairaus pahentuu äkillisesti ja odottamatta matkalla, vakuutuksesta korvataan useimmiten vain akuutti ensiapuluonteinen hoito rajoitetun ajan.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Ennenaikaisesta matkalta paluusta johtuvia kustannuksia korvataan yleensä vain, jos matkasairauden tai matkatapaturman hoito vaatii paluun kotiin eli matka keskeytyy pakottavasti lääketieteellisistä syistä.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkatapaturman hoitokuluja korvataan vakuutusehtojen mukaan yleensä enintään 3 vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Sen jälkeen matkustajavakuutuksesta ei enää makseta korvausta, vaikka hoito olisikin kesken.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkustajavakuutusten ehtojen mukaan fysioterapia korvataan yleensä vain leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeen. Mikäli fysikaalista hoitoa ole edeltänyt leikkaus- tai kipsaus, ei fysioterapiaa lähtökohtaisesti korvata.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkustajavakuutusehdot rajaavat useita riskialttiina pidettyjä toimintoja ja urheilulajeja pois vakuutuksen piiristä. Myös seinäkiipeily voi kuulua niihin.

Eri yhtiöiden ehdoissa on eroja. Ehdoissa luetellaan ne riskialttiit urheilulajit ja toiminnot, joita vakuutus ei koske. Mikäli aikoo harrastaa jotain urheilua matkan aikana, kannattaa etukäteen selvittää vakuutusyhtiöstä, kuuluuko kyseinen urheilulaji vakuutuksen piiriin.

Toisinaan vakuutuksen voi eri sopimuksesta ja maksusta laajentaa kattamaan halutun urheilulajin harrastamisen matkalla.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkavakuutuksissa on äkillisen hammassäryn ja puremisesta aiheutuneiden vammojen korvaamisesta erilaisia säännöksiä. Yleensä korvataan vain kustannukset välttämättömästä matkalla annetusta ensiapuhoidosta. Korvaukselle voi myös olla yläraja.

Puremisesta hampaalle syntynyt vahinko ei ole vakuutusehtojen mukainen tapaturma, josta kuluja korvattaisiin matkan jälkeenkin.

Tapaturmasta on kyse, jos hammas katkeaa esim. kaatuessa.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Vanhempien matkustajavakuutukseen saattavat sisältyä vanhempien mukana matkustavat alle 15-vuotiaat lapset. Joissakin matkustajavakuutuksissa lapsen ikäraja on 16 ja joissakin jopa 20 vuotta.

Kannattaa kuitenkin tarkistaa asia omasta vakuutusyhtiöstä.

Joissakin matkavakuutustuotteissa myös isovanhempien mukana matkustavat lastenlapset ovat vakuutettuina. Mukana matkustavien lasten osalta korvausmäärät voivat olla alempia kuin vanhemmilla.

Kun lapsi matkustaa yksin, hän tarvitsee yleensä aina oman matkustajavakuutuksen.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkavakuutus korvaa matkatavaroita kyseisen vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuskirjassa olevaan enimmäismäärään saakka yleensä ilman omavastuuta. Myös jotkin kotivakuutukset saattavat korvata myös matkalla olevia tavaroita. Autosta varastetun omaisuuden osalta korvauksen enimmäismäärää saattaa kuitenkin olla rajattu. Vakuutusmäärän suuruus voi myös vaihdella. Parhaiten tämä selviää vakuutusehdoista sekä – kirjasta.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Korvausta ei makseta vain sen perusteella, että loma on mennyt pilalle.

Matkavakuutusehtojen mukaan menetettyjen matkapäivien osalta korvauksen maksaminen edellyttää yleensä, että on jouduttu sairaalahoitoon tai pakottavasti palaamaan ennenaikaisesti matkalta.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkavakuutusturvan ulkopuolelle rajatut lajit vaihtelevat yhtiöittäin, mutta pääsääntöisesti turvan ulkopuolelle on rajattu kiipeily-, taistelu-, voimailu-, ilmailu- ja nopeus- sekä syöksylaskulajit. Tarkempaa tietoa korvattavuuden ulkopuolelle rajatuista vaarallisista lajeista saa omasta vakuutusyhtiöstä. Jotkut vakuutusyhtiöt voivat myöntää lisämaksusta lisäturvaa kattamaan myös vaarallisia urheilulajeja.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet

Yleensä matkavakuutuksesta korvataan matkalla tapahtuneen koronaan sairastumisen hoitokulut samoin ehdoin kuin muidenkin sairastumisien hoitokulut.

Mikäli matka on suuntautunut maahan, jonne matkustamista ulkoministeriö on kehottanut välttämään maan koronatilanteen vuoksi, on mahdollista, että osa matkavakuutuksista ei korvaa koronaan sairastumisen hoitokuluja ollenkaan. Mikäli matka suuntautuu tällaiseen maahan, kannattaa vakuutuksen voimassaolo mahdollisen koronaan sairastumisen varalta varmistaa etukäteen vakuutusyhtiöstä.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Ehtojen mukaan ensisijainen tapa suorittaa rikkoutuneesta laitteesta korvaus on joko laitteen korjaaminen tai hankkimalla tilalle vaihtolaite. Vahingoittuneen laitteen iällä ei ole välttämättä ole merkitystä korvausta määritettäessä. Myös uuden, rikkoutuneen mobiililaitteen korvaaminen tapahtuu tässä tapauksessa vakuutusehtojen mukaan ensisijaisesti hankkimalla sen tilalle vaihtolaite, mikäli vahingoittunutta laitetta ei voida korjata.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Korvauksen hakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksen hakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä esineelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty, jolloin varkaus katsotaan tällaisissa tapauksissa usein omaisuuden katoamiseksi.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Tässä tapauksessa nimetty sairaus oli rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Mitään tästä sairaudesta aiheutuvia kustannuksia ei siis korvata vakuutuksesta.

Lue lisää:
Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet
Perustietoa matkavakuutuksista

Matkan peruuntuminen korvataan lähtökohtaisesti vain, kun lähiomaisen tapaturma pakottavasti estää matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Lue lisää:

Perustietoa matkavakuutuksista
 

FINE käsittelee vain asioita, jotka kuuluvat sen toimivaltaan. Käsittelyn edellytyksenä on se, että osapuolena olevan finanssipalveluntarjoaja on Finanssiala ry:n jäsen, tai palveluntarjoaja on tehnyt erillisen sopimuksen FINEn riidanratkaisupalveluiden käyttämisestä. Ilman erillistä FINEn kanssa tehtyä sopimusta finanssipalvelujen vapaaseen tarjontaan perustuvat rajat ylittävät riitaisuudet käsitellään Euroopan komission FIN-NET -järjestelmän periaatteiden mukaisesti. Asiakas voi tehdä lausuntopyynnön kuluttajariitalautakuntaan, jos kortti on otettu suomalaisesta pankista tai valittaa vakuutusyhtiön kotipaikan FINEä vastaavalle taholle.

Lue lisää:
FINE-esite, mitä teemme, missä ja miten voimme auttaa
Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana

Matkavakuutukset eivät korvaa koronatestejä, joita vaaditaan esim. kohdemaan tai lentoyhtiön määräysten mukaan.

Tämänkaltaiset koronatestit ovat tavanomaisia matkustamisen kuluja, samoin kuin esim. matkakohteeseen vaadittavat rokotukset.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Myöhästymisestä aiheutuneita kuluja korvataan pääsääntöisesti silloin, kun vakuutetun matkalla käyttämä kulkuneuvo on myöhässä sääesteen, teknisen vian tai liikennevahingon vuoksi, eikä vakuutettu ehdi etukäteen varatulle lento-­, laiva-­, juna-­ tai bussiyhteydelle.

Mikäli renkaan puhkeaminen ei ole seurausta esimerkiksi liikennevahingosta, vakuutuksesta ei makseta korvausta myöhästymisestä aiheutuneista kuluista.

Myöhästymisturva ei sisälly kaikkiin matkavakuutuksiin ja lisäksi vakuutusyhtiöiden ehdoissa on eroja.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

Ikä itsessään ei ole este matkustajavakuutuksen saamiselle, sillä osallavakuutusyhtiöitä ei ole yläikärajaa matkakohtaisille vakuutuksille. Jatkuvan matkavakuutuksen voi saada hyvinkin iäkkääksi saakka.Sen sijaan osa vakuutusyhtiöistä ei myönnä matkustajavakuutuksia pitkille matkoille. Lisäksi vakuutusyhtiöt vaativat yleensä pidemmille matkoille vakuutuksen myöntämispäätöstä harkitessaan terveysselvityksen vakuutuksenhakijalta. -> Viimeisen virkkeen muotoiluehdotus: Lisäksi vakuutuksen myöntäminen pidemmälle matkalle saattaa edellyttää terveysselvityksen täyttämistä.

Lue lisää
Vertailu matkavakuutusten myöntämisikärajoista
Perustietoa matkavakuutuksista