Haku

Sääntelystä, valvonnasta ja innovaatioista tuotehallintaan

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 45-vuotta -juhlakirjan ovat toimittaneet Olli Norros, Irene Luukkonen, Erik Sirén ja Ville Raulos.

Tutustu artikkeleihin:

Finanssi-innovaatioista, johtaja Anneli Tuominen

Artikkelissa käsitellään finanssi-innovaatioita sekä digitalisaatiota, joka muuttaa tapojamme käyttää finanssipalveluja, sääntelyn lähtökohtia sekä eurooppalaista että kansallista valvontaa.

Lamfalussysta pankkiunioniin – finanssialan sääntely ja valvonta Euroopan Unionissa, toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

Artikkelissa käsitellään finanssialan sääntelyä ja sen tulevaisuutta, valvonnan muutoksia, globaalia finanssikriisiä ja sen vaikutuksia poliittiseen ja taloudelliseen toimintaympäristöön sekä pankkiunionin toimintaa.

Havaintoja korkeimman oikeuden Lehman-ratkaisusta, professori Olli Norros

Artikkelissa käsitellään korkeimman oikeuden 16.12.2015 antamaa ennakkoratkaisua 2015:93, joka koski kotimaisten sijoituspalveluyritysten vastuuta yhdysvaltalaisen Lehman Brothers -investointipankin liikkeeseen laskeman joukkovelkakirjan markkinoinnista

Tolkning och kausalitet – två nya HD-fall i skuggan av den globala finanskrisen, professori Lena Sisula-Tulokas

Artikkeli käsittelee kahta korkeimman oikeuden tapausta, jotka tuovat esiin vastuukysymyksiä, tulkintaa ja syy-yhteyttä tarjottaessa monimutkaisia finanssituotteita.

Sekä Olli Norroksen että Lena Sisula-Tulokkaan artikkeleissa esiin tuodun ratkaisun 2015:93 kiinnostavuutta lisää FINEn näkökulmasta se, että kyseinen sijoitustuote on ollut Arvopaperilautakunnan arvioitavana noin 20 ratkaisusuosituksessa vuosina 2009–2014. Kysymyksessä on Arvopaperilautakunnan historian toiseksi suurin yksittäistä tuotetta koskenut tapausjoukko.

Hyvän sääntelyn periaatteet ja finanssialan viimeaikainen sääntely, oikeustieteen tohtori Sakari Wuolijoki

Artikkelissa tarkastellaan finanssialan sääntelyä hyvän sääntelyn periaatteiden näkökulmista sekä tuodaan esiin yksittäisiä sääntelyesimerkkejä ja ilmiöitä finanssialalta.

Joukkorahoituksen sääntely – norminpurku, suhteellisuusperiaate ja epävarmuustekijät, lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju

Artikkelissa esitellään joukkorahoituslain lähtökohtia, lain rakennetta, keskeisiä säännöksiä ja erityispiirteitä sekä lakiin kohdistuvia huomionarvoisia tulevaisuuden epävarmuustekijöitä.

Finanssialan tuotehallintaprosessit, johtava asiantuntija Ville Kajala

Artikkelissa käydään läpi tuoretta, osin vielä valmisteltavana olevaa EU-lainsäädäntöä finanssialan tuotehallintaprosesseista sekä aiheeseen liittyviä valvontaviranomaisten ohjeita, suosituksia ja lausuntoja. Sääntelyä tarkastellaan erityisesti asiakkaansuojan näkökulmasta.

Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen sopimusehtojen muuttamisesta, jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki

Artikkelissa tarkastellaan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä vapaaehtoisten sairausvakuutussopimusten muuttamisesta. Lautakunta on käsitellyt vuosina 2014 -2016 useita tapauksia, joissa on ollut kysymys vapaaehtoisen sairausvakuutuksen vakuutusmaksun tai muiden sopimusehtojen muuttamisesta. Nämä tapaukset ovat koskeneet laajan korvauspiirin hoitokuluja korvaavia sairausvakuutuksia, joissa ei ole ollut omavastuuta tai se on ollut pieni. Lisäksi lautakunnassa on käsitelty sairausvakuutuksen irtisanomista koskevia tapauksia.

Artikkeleissa käsitellyissä tapauksissa vakuutuksenantajat ovat pääsääntöisesti perustelleet ehtomuutoksia tai irtisanomisia sillä, että vakuutukset eivät ole olleet kannattavia vakuutusyhtiöille. Korkeamäki tarkastelee, kuinka olosuhdemuutoksiin liittyvät riskit jakautuvat vakuutussopimuksen osapuolten välillä.

Vähäinen muutos jatkuvassa vakuutussopimuksessa, jaostopäällikkö Kaisa Laine

Artikkelin aiheena ovat jatkuviin vahinko- ja henkilövakuutustuotteisiin vakuutuskauden vaihtuessa tehtävät, vakuutussopimuslain 18 ja 20 a §:ssä tarkoitetut vähäiset muutokset. Artikkelissa tarkastellaan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön valossa, mitkä ovat laissa tarkoitettuja vähäisiä muutoksia ja millaiset muutokset ovat ei-vähäisiä ja kiellettyjä.

Kirjoituksessa pohditaan myös, voivatko useina peräkkäisinä vakuutuskausina tehtävät, yksittäisinä vähäisyysperusteella sallitut muutokset yhdessä muodostaa ei-vähäisen ja kielletyn muutoksen. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu henkivakuutukset, joiden osalta ehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa on muita henkilövakuutuksia tiukemmin rajattua.

 

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia