Haku

Uutiset ja tiedotteet

  Oppaat

   Ota oma talous haltuun: osa 2

   Oman talouden pitkän aikavälin suunnittelu on jatkuva prosessi, jossa asetetaan taloudellisia tavoitteita tulevaisuutta varten ja suunnitellaan, miten nämä tavoitteet saavutetaan. Se kattaa useita asioita aina budjetin laatimisesta säästämiseen, velan hallintaan ja varautumiseen. Talouden suunnittelun aikahorisontin pidentämisen tarkoituksena on varmistaa, että rahatilanteesi on riittävän hyvä nyt ja tulevaisuudessa.

   Huolellisen suunnittelun hyödyt ulottuvat usealle elämän eri osa-alueelle. Hyötyä voidaan mitata esimerkiksi euroissa, mutta myös saavutetussa mielenrauhassa. Pitkän aikavälin suunnittelu kannattaa muun muassa seuraavista syistä:

   • Taloudellisen turvan varmistaminen: Pitkäaikainen suunnittelu auttaa varautumaan ikäviin tilanteisiin, kuten työttömyyteen, sairastumiseen tai suuriin yllättäviin menoihin.
   • Tavoitteiden saavuttaminen: Olipa kyseessä sitten oman kodin ostaminen, lapsen koulutuksen rahoittaminen tai eläkeikää varten säästäminen, pitkän aikavälin suunnittelu auttaa asettamaan realistisia tavoitteita ja luomaan suunnitelman niiden saavuttamiseksi.

   Säästöjen kasvattaminen: Pitkäaikainen suunnittelu kannustaa säästämään ja investoimaan järkevästi, mikä mahdollistaa varallisuutesi kasvun ajan myötä.

   Kenelle oman talouden suunnittelu kuuluu?

   Lyhyesti sanottuna, kaikille. Taloudellinen suunnittelu on tärkeää jokaiselle riippumatta iästä, tulotasosta tai taloudellisesta tilanteesta. Etenkin nuoret aikuiset voivat hyötyä talouden pitkän aikavälin suunnittelusta, sillä heillä on enemmän aikaa saavuttaa asettamansa tavoitteet. Vaikka aikahorisontti ja tavoitteiden lista ovat usein pidempiä ja ne saattavat jopa säikäyttää aluksi, oman talouden suunnittelun aloittamista ei kannata lykätä. 

   Uran keskivaiheilla olevat ihmiset vuorostaan keskittyvät usein tavoitteiden saavuttamiseen ja tulevaisuuteen varautumiseen muun muassa eläkesäästämisen muodossa. Varttuneempien ikäpolvien tärkeimmät prioriteetit voivat koskea esimerkiksi eläkkeelle jäämisen ja mukavan vanhuuden turvaamista. 

   Milloin oman talouden pitkän aikavälin suunnittelua pitäisi harjoittaa?

   Aikaisin aloittaminen on yksi avain menestykseen, sillä se antaa esimerkiksi sijoituksille enemmän aikaa kasvaa, eli hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä. Toisaalta on tärkeää ymmärtää, että suunnittelun aloittamiselle ei ole eräpäivää tai liian myöhäistä ajankohtaa. Vaikka aloittaisit oman talouden suunnittelun varttuneemmalla iällä, voit silti asettaa tavoitteita ja saavuttaa ne. Muista myös, että oman talouden suunnittelu jatkuu läpi elämän ja suunnitelmia voi – sekä usein kannattaa – muuttaa vuosien edetessä. 

   Miten oman talouden suunnittelu aloitetaan?

   Pitkän aikavälin suunnittelu lähtee liikkeelle tilannekatsauksesta ja tavoitteiden asetannasta. Tilannekatsaus tarkoittaa taloudellisen tilanteen kokonaisvaltaista arviointia. Selvitä tulot, menot, velat ja säästöt. Katso sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen: miten olet kuluttanut tähän mennessä, miltä tulevaisuuden tulotasosi näyttää ja onko tilanteeseen odotettavissa muutosta? 

   Kun olet kartalla taloudellisesta tilanteestasi, tiedät käytettävissäsi olevat kuukausittaiset tulot ja sinulla on kohtuullisen tarkka arvio myös menopuolesta. Tulevaisuuteen katsominen vuorostaan auttaa hahmottamaan sen, minkälaista elämäntyyliä pystyt elämään ja mitä sinun kannattaa seuraavaksi tehdä. Budjetoinnista voit lukea lisää tämän artikkelisarjan edellisestä osasta

   Tavoitteiden asettaminen on tärkeä vaihe oman talouden pitkän aikavälin suunnittelua. On hyvä muistaa, että tavoitteet voivat olla pieniä tai suuria – pyritkö säästämään tietyn määrän rahaa kuussa vai haaveiletko pitkästä ulkomaanmatkasta? Tavoitteet kannattaa aina suhteuttaa omaan tilanteeseen ja unelmiin. 

   Hyvä tavoite on sellainen, joka haastaa sopivasti, mutta on kuitenkin saavutettavissa. Jos kyseessä on pitkän aikavälin tavoite, kuten isoa hankintaa tai eläkettä varten säästäminen, kannattaa miettiä, miten pidät motivaation yllä. Pilkotko tavoitteen pienempiin osiin, palkitsetko itsesi jotenkin vai seuraatko tavoitteen saavuttamista tiiviisti? 

   Menojen hallinta ja säästäminen

   Säästäminen ja menojen hallinta ovat keskeisessä roolissa, kun puhutaan oman talouden suunnittelusta. On suositeltavaa säästää pahan päivän varalle – mutta yhtälailla myös hyvän päivän varalle. 

   Kulujen hallinta kuuluu olennaisena osana talouden hallintaan. Jo budjetointivaiheessa kannattaa pitää huolta, että menot ovat sopivalla tasolla tuloihin nähden. Toisin sanoen, että tulot kattavat menot ja pysyt säästötavoitteessasi, mikäli olet sellaisen asettanut. 

   Säästämisen voi aloittaa esimerkiksi puskurirahastoa kartuttamalla. Puskurirahasto auttaa selviytymään odottamattomista menoista. Jos esimerkiksi pesukone hajoaa tai joutuu sairauslomalle, säästöistä löytyvä raha helpottaa tilannetta. Näin yllättävät kuluerät eivät rasita omaa taloutta yhtä paljon ja voit keskittyä korvaavan laitteen hankintaan tai parantumiseen. 

   Puskurirahaston kerryttämisen jälkeen katseen voi siirtää pidemmälle tulevaisuuteen. Aloitatko säästämisen omistusasuntoa, lomamatkaa tai kenties muuta hankintaa varten? Suhteuta kuukausittain säästettävä summa tavoitteeseen ja aikahorisonttiin. Voit myös harkita erillisen säästötilin perustamista – näin pystyt seuraamaan säästettyä rahasummaa. 

   Oman talouden riskien hallinta

   Myös riskien hallinta kuuluu oman talouden suunnitteluun. Riskien hallinnalla tarkoitetaan esimerkiksi vakuutusten hankkimista, puskurirahaston säästämistä sekä sijoittajille hajauttamista. Etenkin vakuutusasiat on hyvä laittaa kuntoon. FINEn sivuilta löydät mm. seuraavat vakuutuksiin liittyvät oppaat:

   Kun vakuutukset ovat kunnossa ja riskit minimoitu, taloushuolet eivät vaivaa mieltä yhtä paljon.

   Suunnitelmasta toteutukseen

   Pitkän aikavälin suunnitelman tekemisen jälkeen on vuorossa toteuttamisvaihe. Budjetin mukaan eläminen, sen seuraaminen ja tarpeen tullen päivittäminen. Seuranta on erityisen tärkeää, jos olet tehnyt isompia muutoksia kuukausibudjettiisi. Uuteen elämän- tai kulutustyyliin tottuminen voi viedä aikaa. Menojen seuranta auttaa hahmottamaan, mihin kaikkeen asetettu budjetti riittää ja mistä kulutustottumuksista on mahdollisesti luovuttava. 

   Itseä kohtaan kannattaa olla armollinen. Joinain kuukausina menot saattavat ylittää tavoitteen ja toisinaan elämä yllättää. Odottamattomissa tilanteissa suunnitelman joustavuus ja puskurirahasto pelastavat. Koska aikahorisontti on pidempi, budjetin ylityksen voi kuroa kiinni seuraavina kuukausina. Tärkeintä onkin, että menot pysyvät sopivalla tasolla pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. 

   Tämä artikkeli oli toinen osa Ota oma talous haltuun -artikkelisarjaa. Seuraavassa osassa kerromme sijoittamisesta ja sen aloittamisesta. Voit tutustua verkkosivuillamme myös säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviin oppaisiin. 

   Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

   Palaute julkaisusta

   Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

   Kiitos!