Haku

Ota oma talous haltuun: osa 1

Mikä oli edellisen kuukauden suurin rahasyöppö? Kuinka paljon maksan eri suoratoistopalveluista? Paljonko elämäni maksaa? 

Raha-asiat herättävät usein kysymyksiä ja oman talouden haltuun ottaminen voi tuntua haastavalta, mutta se kannattaa. Tässä artikkelissa käymme läpi talouden hallinnan perusperiaatteita, keskittyen etenkin budjetointiin. 

Miksi oman talouden hallinta on tärkeää?

Oman talouden hallinta ja suunnittelu on tärkeää monesta syystä. Kun talous on omissa käsissä, sinä itse hallitset rahojasi, eikä raha hallitse sinua. 

Oman talouden hallinta tuo ennen kaikkea itsenäisyyttä ja päätäntävaltaa. Voit tehdä päätöksiä perustuen taloudelliseen tilanteeseesi ilman jatkuvaa huolta varojen riittävyydestä. 

Rahahuolet voivat olla merkittävä stressin lähde, joten menoista ja tuloista kartalla oleminen vähentää samalla epävarmuuden ja paineen tunnetta. Taloudellinen mielenrauha vuorostaan mahdollistaa paremman keskittymisen muihin elämänalueisiin. Talouden hallinta ei ole irrallinen asia, joten sen vaikutukset heijastelevat usein monille osa-alueille – myös henkiseen hyvinvointiin.

Koska suunnittelu ja varautuminen liittyvät olennaisesti talouden hallintaan, ne antavat mahdollisuuden ennakointiin. Odottamattomia kuluja varten kerrytetty puskurirahasto ja hankitut vakuutukset tuovat varmuutta siitä, että hankalat tilanteet eivät kaada omaa taloutta. 

Budjetointi eli talouden suunnittelu kannattaa

Budjetointi auttaa pitämään oman talouden tasapainossa. Suunnittelemalla omaa taloutta proaktiivisesti pystyy hahmottamaan, kuinka paljon eri menoihin täytyy varata rahaa ja ovatko menot tasapainossa suhteessa tuloihin. Hyvä – ja ennen kaikkea realistinen – suunnittelu luo tukevan pohjan talouden hallinnalle. 

Budjetoinnin perusteet

Kotitalouden budjetointi ei ole pelkkää numeroiden pyörittelyä. Se on keino ja työkalu, jolla taloutesi pysyy sinun ohjaksissasi. Budjetoinnissa on tietyt perusperiaatteet, jotka kannattaa huomioida ensi alkuun. 

Oman talouden suunnittelua on hyvä lähestyä kokonaisvaltaisesti. Mieti esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Mistä talouden tulot koostuvat?
  • Miltä kulurakenne näyttää?
  • Minkälaisia taloudellisia tavoitteita sinulla on? 
  • Onko viime aikoina ollut poikkeavia tulovirtoja tai vastavuoroisesti menoja? 
  • Onko tulevaisuudessa odotettavissa tulotason nousua, laskua tai merkittävää muutosta menopuolella? 

Nämä kysymykset antavat osviittaa budjetin laatimiselle ja auttavat katsomaan sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen.

Budjetoinnissa on erityisen tärkeää olla realistinen. Liian korkealle tulotasolle tai vuorostaan alakanttiin arvioiduille menoille perustuva budjetti ei ole kestävä. Talouden suunnittelun alkutaipaleella voi olla fiksumpaa arvioida esimerkiksi menot todellista korkeammiksi, jotta budjetissa on liikkumavaraa ja välttyy ikäviltä yllätyksiltä.

Tilannekuvan muodostamisen ja taloussuunnitelman laatimisen jälkeen on vuorossa seuranta – ja tarvittaessa sopeuttaminen. Jokaisen täytyy tietää, mitä oma elämä kustantaa. Pitävätkö arviot paikkaansa, riittävätkö tulot kattamaan menot tai voisiko rahaa saada enemmän säästöön?

Budjetin laatiminen

Taloussuunnitelman eli budjetin tekeminen on konkreettinen askel kohti oman talouden hallintaa. Sen voi tehdä esimerkiksi valmiin pohjan, oman Excel-taulukon tai perinteiseen tyyliin paperin ja kynän avulla. Tärkeintä on, että budjetti kertoo oman taloustilanteen ja pysyt kartalla siitä, mihin rahasi kuluvat.

Budjetin laatiminen alkaa tulojen ja menojen kirjaamisesta. Usein tulot koostuvat palkkatuloista, etuuksista ja muista mahdollisista tuloista. Kirjaa samalla välttämättömät menot eli ne kuluerät, joihin on pakollista allokoida rahaa kuukausittain. Välttämättömät menot tarkoittavat esimerkiksi asumiseen kuluvaa rahaa, lääkemenoja ja vesimaksua – eli sellaisia kuluja, joiden nopea karsiminen on hankalaa.

Sen jälkeen vähennä tuloista välttämättömät menot. Tämä on se summa, jonka voit jakaa muihin kuluihin ja säästöihin. Voit kokeilla esimerkiksi budjetin asettamista eri menoerille, kuten ruokakuluille, vaateostoksille ja harrastuksille. Näin jokaisella eurolla on oma tehtävä. 

Mikäli mahdollista, muista laittaa rahaa säästöön. On suositeltavaa säästää ainakin niin kutsuttu puskurirahasto yllättävien kulujen varalle. Jos esimerkiksi pyykinpesukone hajoaa tai joutuu työttömäksi, puskurirahasto pelastaa. Se lisää omalta osaltaan mielenrauhaa ja talouden hallintaa. 

Budjetoi fiksusti, elä paremmin

Tarkka budjetointi mahdollistaa taloudellisten tavoitteiden asettamisen ja niitä kohti kulkemisen. Pienilläkin päivittäisillä valinnoilla on merkitystä ja jo pienen summan säästöön saaminen on eteenpäin. 

Tämä artikkeli oli ensimmäinen Ota oma talous haltuun -artikkelisarjaa. Seuraavissa osissa käsittelemme esimerkiksi oman talouden pitkän aikavälin suunnittelua ja sijoittamisen aloittamista. Voit tutustua verkkosivuillamme myös säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviin oppaisiin

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!