Haku

Uutiset ja tiedotteet

  Oppaat

   Vakuutukset elämän eri vaiheissa – hyvä tietää

   Elämän varrella eri vakuutukset korostuvat – nuoren vakuutustarpeet ja tiedot vakuutuksista ovat todennäköisesti erilaiset kuin perheellisen. Omaisuuden ja iän karttuminen sekä muutokset elämäntilanteessa vaikuttavat vakuutusturvaan. Tutustu tietopakettiimme ja lue lisää oppaistamme.

   Oman vakuutusturvan tarvetta on hyvä tarkastella aika ajoin – etenkin, jos elämäntilanne muuttuu tai varallisuus kasvaa.

   Vakuutuksia voi silloin tällöin myös kilpailuttaa ja laskea, miten voisi hyötyä esimerkiksi vakuutusten keskittämiseduista. Vakuutuksia kilpailuttaessa kannattaa kuitenkin aina kiinnittää huomiota paitsi vakuutusturvan hintaan, myös sen sisältöön.

   Jos päätyy vaihtamaan vakuutusyhtiötä, kannattaa ennen aiemman vakuutuksen irtisanomista varmistua siitä, ettei vakuutusturvan voimassaolo katkea ja että uusi vakuutusyhtiö varmasti myöntää halutun vakuutuksen.

   Lue lisää: Vakuuta viisaasti - opas vakuutusten kilpailuttajalle.

   Kotivakuutus, muuttoilmoitus ja sähkösopimus – kotoa muuttavan nuoren muistilista

   Oma tupa, oma lupa – omilleen muuttaminen tuo elämään uutta vapautta, mutta myös vastuuta. Kotivakuutus antaa turvaa siltä varalta, että kodissasi sattuu yllättävä vahinko. Kotivakuutus kannattaakin kirjata 'hoida nämä' -listalle muuttoilmoituksen ja sähkösopimuksen kanssa. Moni vuokranantaja edellyttää, että vuokralainen ottaa kotivakuutuksen.

   Jos muutat kerros- tai rivitaloon, soluasuntoon tai kimppakämppään, koti-irtaimiston vakuuttaminen riittää, sillä taloyhtiö ottaa kiinteistövakuutuksen rakennuksille. Koti-irtaimistoon kuuluvat omien tavaroidesi lisäksi yleensä myös asunnon sisäpinnat, kuten parketti, kaakelit ja maalipinnat. Omistamassaan omakotitalossa on tärkeää vakuuttaa irtaimiston lisäksi myös itse rakennus.

   Monet vakuutusyhtiöt myyvät alle 30-vuotiaille valmiiksi paketoituja nuorisovakuutuksia, joihin kuuluu kotivakuutuksen lisäksi esimerkiksi matkavakuutus. Korvausmäärät kannattaa tarkistaa. Kotivakuutuksen on hyvä korvata ainakin sellaiset vahingot, jotka kaataisivat oman talouden. Vakuutuksen rajoitusehtojen lukeminen on tärkeää: niissä kerrotaan, mitä vakuutus ei korvaa.

   Lue lisää: Nuoren vakuuttajan tietopaketti.

   Festareilla ja kaukomailla – matkavakuutus turvaa reissatessa

   Matkavakuutus korvaa sinulle ja matkatavaroillesi aiheutuneita vahinkoja. Vakuutus voi olla voimassa ympäri vuoden tai vain yhden matkan ajan. Vakuutusehdot kannattaa lukea tarkasti. Ne kertovat, millä alueella matkavakuutus on voimassa ja mitä matkavakuutus kattaa. Tämä vaihtelee eri yhtiöissä.

   Matkavakuutus on yhdistelmävakuutus: se voi sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen sekä matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen.

   Matkustajavakuutus korvaa hoitoa, jos sairastut äkillisesti tai joudut tapaturmaan. Vakavissa tapauksissa se korvaa myös kuljetuksen hoitoon Suomeen. Voit myös saada matkavakuutuksesta korvausta, jos matkasi peruuntuu, keskeytyy, joudut odottamaan tai myöhästyt matkalta.

   Matkatavaravakuutuksesta korvataan esimerkiksi matkatavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia tai välttämättömiä hankintakuluja, jos matkatavarasi hukkuvat tai viivästyvät matkalla.

   Lue lisää: Perustietoa matkavakuutuksista.

   Ensimmäinen oma auto? Kasko antaa lisäturvaa liikenteeseen

   Henkilöautoihin, mopoihin, moottoripyöriin ja mönkijöihin liittyy lakisääteisiä ja vapaaehtoisia vakuutuksia. Liikennevakuutus on pakollinen. Se on otettava seitsemän päivän kuluessa ajoneuvon ostopäivästä.

   Pakollisesta liikennevakuutuksesta korvataan liikennevahinkoon syyttömän osapuolen sairaanhoitokuluja ja vaurioituneen auton korjauskustannuksia. Liikennevakuutus korvaa myös syyllisessä ajoneuvossa olleiden henkilöiden henkilövahinkoja.

   Vapaaehtoinen autovakuutus eli kaskovakuutus korvaa oman ajoneuvon vaurioita. Kaskovakuutuksen voi ottaa laajempana tai suppeampana. Suppeammat kaskovakuutukset korvaavat tyypillisesti ainakin hirvieläin-, palo- ja varkausvahinkoja. Laajemmat kaskovakuutukset korvaavat näiden lisäksi erilaisia törmäysvahinkoja, esimerkiksi peltivaurioita.

   Lue lisää: Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista.

   Kun perhe kasvaa – lasten sairauskuluvakuutukset

   Lasten yksilölliset sairauskuluvakuutukset ovat suosittuja. Lapselle voi hakea vakuutusta jo odotusaikana, mutta se kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen laskettua aikaa. Yleensä vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että asutaan vakituisesti Suomessa ja kuulutaan sairausvakuutuslain piiriin.

   Kannattaa pohtia ennen vakuutuksen ottamista, millaisia hoitokuluja haluaa sen kattavan ja miten suuren omavastuun on valmis ottamaan. Tämä vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Tutustu siis vaihtoehtoihin ja vertaile. Selvitä, miten vakuutus on voimassa eri urheilulajeissa ja harrastuksissa. Lue vakuutusehtojen rajoitusehdot tarkkaan: ne kertovat, mitä vakuutus korvaa ja mitä ei. Mieti, kuka on vakuutuksenottaja eli kenellä on oikeus antaa vakuutusta koskevia määräyksiä, esimerkiksi irtisanoa vakuutus.

   Lue lisää: Lapsen sairauskuluvakuutus - valintaopas.

   Tarvitsenko sairauskuluvakuutuksen?

   Sairauskuluvakuutuksista käytetään vakuutusyhtiöissä erilaisia tuotenimiä, kuten 'Terveysvakuutus' tai 'Terveysturva'. Sairauskuluvakuutuksista korvataan yleisesti sellaisia sairaudesta aiheutuvia hoitokuluja, joista ei ole saatu korvausta muiden vakuutusten perusteella. Tapaturmavakuutuksista taas korvataan vain tapaturmien hoitokuluja.

   Vakuutusyhtiöiden tarjoamat tuotteet eroavat laajuudeltaan, ehdoiltaan ja sisällöiltään. Tarjolla on valmiita kiinteitä vakuutuskokonaisuuksia tai räätälöityjä vakuutuksia, joiden turvan voi koostaa eri vakuutuksista.

   Vaihtoehtoja on paljon: vakuutuksen tuoteseloste ja vakuutusehdot auttavat vertailemaan niitä. Kannattaa tarkistaa ainakin, mitä vakuutus korvaa, minkälaisia rajoituksia ehdoissa on sekä miten vakuutus on voimassa eri urheilulajeissa ja -harrastuksissa. Tarkista myös korvattava vakuutusmäärä, omavastuu, vakuutusmaksu – eli kaikki, mikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Hinta saattaa nousta esimerkiksi iän karttuessa ja indeksikorotusten vuoksi. Muista, että omavastuun suuruudella ja vakuutusmaksulla on yhteys. Voit siis itse vaikuttaa sairauskuluvakuutuksesi hintaan.

   Huomioi myös, että hakijan terveydentila vaikuttaa henkilövakuutuksen myöntämiseen. Vakuutusyhtiö selvittää sitä vakuutushakemuksessa kysymyksillä, joihin vakuutuksenhakijaa pyydetään vastaamaan. Terveysselvitys tulee täyttää rehellisesti, täsmällisesti ja huolellisesti. Jos käy ilmi, että tiedoissa on virheitä, se voi vaikuttaa vakuutuksen sisältöön. Vakuutus voidaan jopa irtisanoa.

   Lue lisää: Opas aikuisten sairauskuluvakuutuksista.

   Jos pahin tapahtuu – henkivakuutus kuoleman varalta

   Menehtyminen voi jättää läheiset taloudelliseen pulaan varsinkin, jos perheessä on pieniä lapsia ja velkaa. Tilanteeseen voi varautua henkivakuutuksella, joka kattaa niin tapaturman kuin sairauden aiheuttaman kuoleman. Kun vakuutuksen edunsaajaksi määrittää 'omaiset', korvaussumma jaetaan puoliksi aviopuolison ja lasten kesken. Avoliitossa avopuoliso pitää erikseen nimeltä määrätä edunsaajaksi.

   Henkivakuutuksen voi myös ottaa pariturvana yhdessä puolison kanssa. Silloin korvaussumma maksetaan edunsaajalle ensiksi kuolleen jälkeen.

   Jos elämäntilanne muuttuu, uusi edunsaaja pitää ilmoittaa kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Edunsaajasta ei voi määrätä esimerkiksi testamentissa.

   Henkivakuutuksen kuolintapaussumman eli edunsaajille maksettavan vakuutussumman saa määrittää itse. Kun arvioi korvaussummaa, on hyvä huomioida perheen velat, yhden tai kahden vuoden palkkasummat, jo kertynyt varallisuus sekä lasten kasvatukseen ja koulutukseen tarvittavat summat.

   Lue lisää: Perustietoa henkivakuutuksesta.

   Onko omaisuutesi arvo noussut? Pidä huolta, että kotivakuutus seuraa mukana

   Oletko perinyt taidetta tai antiikkia, investoinut kalliiseen kodinelektroniikkaan tai arvokkaisiin harrastusvälineisiin tai hankkinut esimerkiksi veneen? Jos irtaimen omaisuutesi arvo on noussut, tarkista että kotivakuutuksesi enimmäiskorvausmäärä on ajan tasalla. Tarkista myös, miten korvaus vahinkotilanteessa laskettaisiin.

   Lue lisää: Perustietoa kotivakuutuksesta.

   Lemmikki tulee taloon – tarvitaanko seuraeläinvakuutus?

   Lemmikin eläinlääkärikulut voivat horjuttaa taloutta hetkellisesti. Moni miettiikin, olisiko aiheellista ottaa seuraeläinvakuutus. Vakuutuksia on tarjolla erilaisia, joten niiden ehtoihin kannattaa tutustua tarkasti.

   Kissan tai koiran hoitokuluvakuutus korvaa tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja. Erillinen eläimen henkivakuutus korvaa, jos eläin menehtyy. Kattavimmassa vakuutuksessa eläin on vakuutettu tapaturman, sairauden ja kuoleman varalta. Eläinvakuutuksessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, millainen omavastuu hoitokuluista vähennetään.

   Vakuutuksen edellytys on, että eläin on terve, yli viisiviikkoinen ja enintään 5–10-vuotias. Terveyttä kartoitetaan kyselyllä. Jos eläin on iäkkäämpi tai arvokas (1 000–5 000 euron arvoinen), vaaditaan eläinlääkärin antama todistus tai lausunto.

   Seuraeläinvakuutusta voi laajentaa valitsemalla siihen erilaisia lisäturvia. Lisäturva voi korvata esimerkiksi eläinlääkärin määräämää fysioterapiaa, akupunktiota ja kiropraktikon hoitoa. Kissan tai koiran aiheuttamia vahinkoja korvataan koti- ja vastuuvakuutuksista. Jos vahinko aiheutuu eläimen luonnollisesta käyttäytymistä, vahinko ei ole ennalta arvaamaton eikä sitä yleensä korvata.

   Lue lisää: Seuraeläinten vakuutusopas - kissan, koiran ja muiden lemmikkieläinten vakuuttaminen ja Koirien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen.
   Kuuntele IhanFINE podcast: Oma vakuutus lemmikille?

   Vakuuta mökki viisaasti

   Mökille tai vapaa-ajan asunnolle on otettava oma kotivakuutus, ihan kuten vakituiselle asunnollekin. Rakennuksen vakuutus kattaa rakennukset, mukaan lukien pihapiirin pienet rakennukset. Suuremmille ulkorakennuksille, kuten varastolle, aitalle ja saunarakennukselle pitää ottaa oma vakuutus. Irtaimistovakuutus turvaa esimerkiksi mökin huonekaluja.

   Jos mökkiä vuokrataan ulkopuolisille, vakuutusyhtiön pitää tietää siitä.

   Lue lisää: Perustietoa kotivakuutuksesta.

   Yksilöllinen eläkevakuutus – säästämistä, jolla on ehdot

   Lakisääteistä eläketurvaansa voi täydentää vapaaehtoisella yksilöllisellä eläkevakuutuksella. Vakuutukseen säästetyt varat maksetaan eläkeaikana määräajoin, esimerkiksi kuukausittain. Yksilöllisten eläkevakuutussopimusten verokohtelu on muuttunut, siksi näitä sopimuksia ei juurikaan enää tarjota.

   Vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusehdot rajaavat säästöjen käyttöä. Eläkevakuutussäästönsä voi nostaa eli saada käyttöönsä ennen eläkeikää vain tietyissä tilanteissa, kuten avioeron kohdatessa tai työttömyyden pitkittyessä.

   Jos harkitsee pitkäaikaista säästämistä esimerkiksi eläkevuosia silmällä pitäen, on hyvä kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia. Sellaisia ovat esimerkiksi säästö- ja sijoitusvakuutukset, rahasto- ja osakesijoittaminen sekä muut säästämisen ja sijoittamisen vaihtoehdot. Kun vaihtoehtoja arvioi, kannattaa selvittää niihin liittyvät verotuskysymykset ja kulut. On myös tärkeää tiedostaa, millainen pääoman ja tuottojen menettämisen riski erilaisilla sijoituskohteilla on.

   Lue lisää: Säästä ja sijoita viisaasti - eväitä sijoittamiseen tutustuvalle.

   Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

   Palaute julkaisusta

   Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

   Kiitos!

   Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

   Muuta evästeasetuksia