Ajoneuvot

Kesäauton hankkiminen

Kesä tulee kohisten ja mieli tekisi kesäautoa. Mitä kesäauton hankkijan pitäisi ottaa huomioon?

Kesäautokin pitää rekisteröidä ja liikennevakuuttaa. Omistajanvaihdosrekisteröintejä suoritetaan katsastustoimipaikoilla tai sellaisella vakuutusyhtiön konttorilla, joka rekisteröintejä tekee.

Vaikka kesäauto olisikin maksanut vain tonnin tai pari, niin varsinkin keräilymielessä kiinnostavien harrasteautojen kunnollinen kolari- tai ilkivaltavakuuttaminen on perusteltua. Joillain yhtiöillä on jopa erikseen harraste- ja museoautojen kaskoja.

Jos kesäauton ostajalle on vakinaisesta autosta kertynyt vakuutusbonuksia täydet 70 prosenttia, ja hän ottaa vakinaisen auton kesäksi pois liikennekäytöstä, voi nämä bonukset siirtää kesäautoon, jolloin kesäauton vakuutuskulut pienenevät reippaasti. Jotkut vakuutusyhtiöt myöntävät kakkosautolle samat kaskovakuutuksen bonukset kuin mitä vakinaisella autolla on.

Mikäli kädentaidot ovat tallella ja auton pienet kolhut osaa paikata itse, osakaskokin riittänee. Toisaalta voi miettiä kannattaako kesäautoa sittenkään vakuuttaa muuten kuin lain vaatimalla liikennevakuutuksella. Syksyllä kesäauton liikennekäytöstäpoiston voi tehdä netissä. Tuolloin autovero ja vakuutusmaksu katkeavat.

Jos hankkii kesäautokseen vaikkapa museorekisteröidyn avoauton tai rekisteröi kesäautonsa sellaiseksi, voi ajoneuvoa käyttää enintään 30 vuorokautta kalenterivuoden aikana ja tämä on huomioitu vakuutusmaksussa, joten liikennekäytöstä poistoa ei tarvitse syksyllä tehdä.

Lisätietoja rekisteröintiin liittyen saa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista www.trafi.fi.

Ajaminen vesilätäkköön

Voimakkaiden sateiden seurauksena tielle muodostui iso vesilätäkkö, johon ajoin autollani sillä seurauksella, että moottori sammui eikä enää käynnistynyt. Korvataanko vahinko ajoneuvovakuutuksestani?

Ajoneuvovakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella; esimerkiksi liian syvässä vedessä ajettaessa moottoriin joutuu vettä ja se vaurioituu.

Tällaisiin olosuhteisiin liittyy normaalia suurempi riski moottorille aiheutuvista vesivahingoista, joita ei ole haluttu ottaa vakuutuksesta korvattaviksi. Tyypillisiä ehtokohdan tarkoittamia paikkoja ovat tulvaveden peittämät tiet, sadeveden kertyminen tien notkelmiin tai vastaaviin alaviin paikkoihin. Mikäli tässä tapauksessa tie on ollut kauttaaltaan veden peitossa siten, ettei veden syvyyttä ole voitu arvioida, vakuutusyhtiöllä on oikeus vedota rajoitusehtoon.

Tienpitäjän tulee pitää tie liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tienpitäjiä yleensä ovat valtio, kunta tai tiekunta. Tienpitäjä voi joutua vastuuseen autolle aiheutuneesta vahingosta, mikäli on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä toimenpiteisiin tiedossaan olleen vaarallisen kohdan poistamiseksi.

Auton hinauttaminen

Autoni on aika vanha ja on alkanut reistailla. Jos olen henkilöautollani lomamatkalla Suomessa eikä auto enää käynnisty kahvitauon jälkeen, korvaako kaskovakuutus auton hinauksen, matkakulut kohteeseen sekä ajoneuvon korjauskulut?

Henkilöautojen vapaaehtoisiin autovakuutuksiin (kasko) yleensä sisältyvä autopalvelu- eli hinausvakuutus (nimi vaihtelee) korvaa auton hinauksen lähimmälle hyväksyttävälle korjaamolle vain, jos jo alkanut automatka keskeytyy ajoneuvon vian tai vaurion seurauksena. Vakuutuksesta korvataan myös kuljettajan ja matkustajien matkakustannukset määräpaikkakunnalle halvimmalla mahdollisella kuljetusvälineellä, enintään kotimatkasta aiheutuvien kulujen määrään asti. Matka- ja matkankeskeytyskuluilla on usein yläraja. Lisäksi korvattavuudelle on rajoituksia.

Mikäli ajoneuvo ei käynnisty kahvitauon jälkeen, kasko ei korvaa ajoneuvonne korjauskuluja, jos mitään vakuutustapahtumaa, jonka syyksi rikkoutuminen voitaisiin katsoa, kuten törmäys, isku tai äkillinen ulkoapäin vaikuttava syy, ei kerrota sattuneen. Kyseessä olisi tuolloin normaali huoltokorjaus.


Moottorivaurio puutteellisesta öljynkierrosta

Ajoin tiellä olleen kiven yli ja kuulin auton alta tömähdyksen. En huomannut mitään näkyviä vaurioita, joten jatkoin matkaani. Yhtäkkiä autoni moottori alkoi pitää ikävää ääntä. Öljypohjaan olikin törmäyksessä tullut painuma, eikä moottori ollut saanut riittävää voitelua. Korvataanko moottorivaurio autovakuutuksesta?

Autovakuutuksen törmäysvakuutusosasta korvataan törmäyksestä välittömästi aiheutuneet vahingot, esimerkiksi öljypohjan vaurioituminen kiven yli ajettaessa. Tyypillisen rajoitusehdon mukaan puutteellisesta öljynkierrosta johtuvaa moottorivauriota ei korvata, vaikka öljynkierron puutteellisuus johtuisikin törmäyksestä. Tapauksessanne siis öljypohjan vaurio korvataan, mutta ei moottorivauriota.

Hirven väistäminen

Väistin hirveä, menetin auton hallinnan ja törmäsin aitaan. Auton keula on rutussa. Osakaskovakuutus (hirvi-, palo- ja varkausvakuutus) ei korvannut auton korjauskuluja. Kannattaako minun valittaa tästä eteenpäin?

Hirvivakuutus korvaa hirvieläimeen törmäämisestä aiheutuneet vahingot, jotkut yhtiöt voivat korvata myös muihin eläimiin törmäämisen. Vakuutusyhtiöt eivät korvaa hirven väistämisestä (esimerkiksi ojaan tai esteeseen) aiheutuneita vahinkoja. Korkeimman oikeuden maaliskuussa 2007 antaman päätöksen mukaan vakuutusyhtiön ei tarvitse maksaa korvausta tapauksessa, jossa osakaskolla vakuutettu auto suistui tieltä, kun kuljettaja väisti hirveä. Korvattavuus siis edellyttää hirveen törmäämistä.

Raekuurovahingot ja vanhat vauriot

Automme kattoon, takaluukkuun ja konepeltiin tuli lommoja, kun yhtäkkiä alkoi sataa isoja rakeita. Vakuutusyhtiö aikoo kuitenkin vähentää korvauksesta osan sen vuoksi, että auton konepellissä oli jo ennestään kiveniskemiä. Voiko vakuutusyhtiö vähentää korvausta? Ja bonuskin vielä alenee, vaikka emme itse olleet ollenkaan syyllisiä vahinkoon!

Vakuutusyhtiö korvaa vain ne vauriot, jotka ovat syntyneet vakuutuksesta korvattavassa vahingossa, eli juuri esim. raesateessa. Korvauksen määrään saattavat vaikuttaa vanhat autossa olleet vauriot. Vakuutuskorvauksen avulla on tarkoitus päästä samaan taloudelliseen tilanteeseen kuin ennen vahinkoa, eikä saada vahingosta etua (ns. rikastumiskielto).

Tavallisesti auton kaskovakuutuksen bonukseen vaikuttavat kaikki vahingot, jotka korvataan kolarointi- tai törmäysvakuutuksesta, kuten tämäkin vahinko. Joillakin vakuutusyhtiöillä on autoille erityisiä vakuutustuotteita luonnonilmiöiden aiheuttamien vahinkojen varalta, jolloin tällaisessa tapauksessa bonukset eivät alene.

Ilkivaltavahingon korvaaminen

Pakettiautoni polttoainetankkiin oli tahallaan kaadettu vettä kotipihani parkkipaikalla. Tämän seurauksena polttoainejärjestelmä rikkoontui ja auto jouduttiin hinaamaan korjaamolle polttoainejärjestelmän korjausta varten. Korvausta haettiin kaskovakuutuksesta, mutta vakuutusyhtiö ei suorittanut korvausta. Vakuutusyhtiön mukaan polttoainetankista löydettiin normaalia kondessiveden määrää vastaava vesimäärä. Voiko yhtiö evätä korvauksen tällä perusteella?

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Korvattavuuden edellytys ilkivaltavakuutuksessa on, että autoon on kohdistettu tahallinen vahingonteko. Polttoainetankin lukitustapissa ei ollut vaurioita, mikä edellä esitetyn perusteella viittaa siihen, että polttoainejärjestelmän luukkua ei oltu avattu väkivalloin, toisin sanoen ilman avainta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että auton ovet olisivat olleet auki ja että polttoainejärjestelmän luukku olisi tästä syystä ollut auki vahingoittamisen mahdollistavalla tavalla.

Edellä mainituin perustein ja ottaen huomioon, että polttoainejärjestelmästä on vahinkotarkastuksen mukaan löytynyt normaalia kondenssiveden määrää vastaava vesimäärä, ei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että polttoainesäiliöön olisi vahingoittamistarkoituksessa kaadettu vettä ja korvauspäätös on näin ollen asianmukainen.

Lukitsemattoman auton varkaus

Pysäköin autoni huoltamon lasiovien eteen, josta on näkymä kassalle. Koska oli pakkasta, jätin auton käyntiin käväistäkseni pikaisesti ostamassa tupakka-askin. Ostotapahtuma kesti vain joitakin kymmeniä sekunteja eikä huoltamossa aamuyöstä ollut muita asiakkaita. Autoni kuitenkin anastettiin tuossa ajassa. Vakuutusyhtiö ei ole suorittanut korvausta, koska ajoneuvoa ei ollut varkauden aikana lukittu. Onko päätös oikea?

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittuna tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa. Koska nyt kyse ei ole ollut lukitusta tai vartioidusta ajoneuvosta, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta.

Käypä arvo lunastustilanteessa

Autoni meni lunastukseen. Miten määritellään auton käypä arvo? Mitä eroa on lunastuskorvauksella ja kertakorvauksella?

Vakuutusyhtiölle on vakuutusehtojen mukaan varattava mahdollisuus vahinkojen tarkastamiseen, joten kannattaa soittaa vakuutusyhtiöön tai käydä näyttämässä ajoneuvoa vakuutusyhtiön vahinkotarkastuspisteessä.

Jos auto lunastetaan, se siirtyy varusteineen vakuutusyhtiön omistukseen. Jos auton vaurioista maksetaan kertakorvaus, auto jää vahinkohetkiselle omistajalleen. Tässä tapauksessa kertakorvauksena maksetaan enintään lunastuskorvausta vastaava määrä vähennettynä auton jäännösarvolla eli sillä arvolla, joka autolla on vaurioituneena.

Jos auto lunastetaan, käypänä arvona pidetään sitä rahamäärää, joka autosta olisi ollut mahdollista saada ennen vahinkoa käteiskaupassa. Tällä hinnalla ei tarkoiteta autoliikkeen ulosmyyntihintaa, autosta vaihdossa saatavaa hyvitystä eikä liioin autokaupan sisäänostohintaa. Parhaiten käypä arvo voitaneen määritellä siksi hinnaksi, jonka useampi kuin yksi ostaja autosta käteisellä maksaisi, kun autoa tarjotaan myytäväksi kohtuullisen ajan.

Auton lainaaja humalassa

Voidaanko vakuutuskorvaustani vähentää, jos lainaan autoni viikonlopuksi tuttavalleni, joka tietämättäni ja ilman lupaani ajaa auton 1,5 promillen humalatilassa ulos tieltä?

Samassa rytäkässä tuttavani jalka murtui. Korvaako ajoneuvoni liikennevakuutus tuttavani hoitokulut?

Vakuutussopimuslain mukaan autoa luvallisesti ajaneen henkilön menettely rinnastetaan vakuutetun menettelyyn (samastaminen). Tämän vuoksi ajoneuvosta Teille maksettavaa korvausta voidaan vähentää tai evätä se kokonaan. Jos tuttavanne ajaa auton ulos tieltä humalatilan vuoksi humalatilan ollessa 1,5 promillea, korvauksia auton vahingoista ei korvauskäytännön ja lautakuntakäytännön mukaan makseta vapaaehtoisesta autovakuutuksesta eli kaskovakuutuksesta lainkaan.

Tuttavanne syyllistyi törkeään rattijuopumukseen, minkä vuoksi hänen hoitokulujaan ei valitettavasti korvata autonne liikennevakuutuksesta.

Velvollisuus ottaa liikennevakuutus

Ajelen mopollani lähinnä maastossa. Kannattaako ottaa liikennevakuutusta?

Mopoon on otettava lakisääteinen liikennevakuutus, vaikka sitä käytettäisiin vain piha-alueilla tai maastossa. Vakuutus on otettava, vaikka ajoneuvo ei olisi rekisterissä.

Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät tietyt lasten kuljettaviksi tarkoitetut ajoneuvot, joita ei voida rekisteröidä eikä niiden rakenteellinen nopeus ylitä 25 km:n tuntinopeutta. Myös eräitä muita ajoneuvoja on erikseen liikennevakuutusasetuksessa vapautettu liikennevakuuttamisvelvollisuudesta.

Mikäli mopolla ei ole liikennevakuutusta, perii Liikennevakuutuskeskus vakuuttamattomalta ajalta vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun.

Vakuuttamattomalla mopolla ajettaessa aiheutunut henkilövahinko korvataan Liikennevakuutuskeskuksesta. Mopon kuljettajalle aiheutunutta henkilövahinkoa ei kuitenkaan korvata mikäli hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että mopo on vakuuttamaton.

Mikäli mopoa viritetään yli 45 km:n tuntinopeudella kulkevaksi, on kysymyksessä kevyt moottoripyörä ja sillä on oltava moottoripyörän liikennevakuutus, joka on huomattavasti kalliimpi kuin mopon liikennevakuutusmaksu. Mikäli jää kiinni viritetyllä ja vaikkakin mopon vakuutuksella vakuutetulla kevytmoottoripyörällä, vakuutus nostetaan moottoripyörän vakuutusmaksuluokkaan ja peritään arvioidulta ajalta taannehtivasti.

Kevytmoottoripyörä kuuluu autoveron piiriin, joten virittäminen aiheuttaa lisäveron maksuunpanon. Huomionarvoista on myös se, että mopokortti ei oikeuta kuljettamaan kevytmoottoripyörää. Viritetyllä mopolla ajamisesta aiheutuu muitakin seurauksia.

Rekisteröimättömän golfauton liikennevakuutus

Pitääkö rekisteröimättömälle golfajoneuvolle, jolla joudutaan ylittämään yleinen tie ja ajamaan vähäisiä matkoja yleisillä teillä sekä parkkialueilla, ottaa liikennevakuutus?

Sähkömoottorilla tai polttomoottorilla kulkevaa golfautoa on pidettävä liikennevakuutuslaissa tarkoitettuna moottoriajoneuvona, eikä siihen sovellu liikennevakuutusasetuksen rajoitukset vakuuttamisvelvollisuudesta. Näin ollen golfauto on liikennevakuutettava (Liikennevakuutuslaki 3 § ja 15 §). Ajoneuvon rekisteröimättömyys tai vähäinen rakenteellinen nopeus ei lähtökohtaisesti vapauta vakuuttamisvelvollisuudesta kun ajoneuvoa käytetään liikenteessä.

Golfautoille otettava liikennevakuutus ja vakuutuksen laajuus on sama siitä riippumatta, onko kysymys ammattimaisesta vuokraustoiminnasta vai yksityisestä ajoneuvosta. Liikennevakuutuksen tariffi (hintataso) voi kuitenkin erota edellä mainituissa tapauksissa.

Liikennevakuutetun ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajalle aiheutuneista henkilövahingoista korvaukset suoritetaan liikennevakuutuslain ja vahingonkorvauslain mukaan vahinkoa kärsineelle. Korvauksen edellytyksenä on, että ajoneuvoa on lain tarkoittamalla tavalla käytetty liikenteeseen, eikä kyse ole jostain liikennevakuutuslain rajoituspykälän tarkoittamasta tilanteesta. Liikennevakuutuskeskus katsoo, että sekä golfkentällä että sen ulkopuolella golfautolla aiheutettu vahinko on lähtökohtaisesti liikennevakuutuksesta korvattava. Lopullisen ratkaisun korvattavuudesta ja korvauksen laajuudesta tekee kuitenkin vakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö. Liikennevakuutuksesta ei korvata vahingon aiheuttaneen ajoneuvon omaisuusvahinkoa.

Sijaisauto liikennevahingon vuoksi?

Olin kolarissa, joka oli toisen syytä. Nyt autoni on korjaamolla. Mitä vaihtoehtoja minulla on?

Liikennevakuutuksesta maksetaan nk. seisonta-ajan korvaus taikka sijaisauton kustannukset, mikäli niin on sovittu vakuutusyhtiön kanssa. Sijaisauto korvataan yleensä vain, jos sen on esimerkiksi työssäkäynnin vuoksi välttämätön.

Aika, jonka moottoriajoneuvo on korjauksen tms. syyn vuoksi poissa liikenteestä, on nk. seisonta-aika. Seisonta-ajan korvaus maksetaan joko liikennevahinkolautakunnan vahvistamien ohjekorvausten mukaisena tai todellisen käyttöhyödyn menetyksen perusteella silloin, kun sen määrä voidaan näyttää toteen.

Sijaisauton vuokran kokonaiskustannuksista korvataan 94%. Käytettäessä oman auton sijasta vuokrattua autoa säästyvät oman auton kustannuserät (rengaskulut, korjaus- ja huoltokulut ja yleisen kulumisen vaikutus auton käypään arvoon). Korvaamatta jäävä 6% vastaa käyttökustannusten säästöä.