Haku

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Säästäminen ja sijoittaminen

Ei tuloksia

Suomessa toimiluvan saaneet talletuspankit kuuluvat Talletussuojarahastoon. Talletussuoja on pankkikohtainen, joten tallettajan talletukset yhdessä pankissa korvataan (mukaan lukien kertynyt korko) 100 000 euroon asti. OP Ryhmään, POP Pankki -ryhmään tai Säästöpankkiryhmään kuuluvat pankit lasketaan kuitenkin yhdeksi pankiksi korvausta suoritettaessa.

Talletussuoja kattaa kuitenkin poikkeuksellisesti myös oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon.

Talletuspankin joutuessa pysyviin maksuvaikeuksiin Rahoitusvakausviraston on yhteistyössä Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa tehtävä viiden työpäivän kuluessa päätös talletussuojarahaston mahdollisesta korvausvelvollisuudesta pankin asiakkaita kohtaan ja Talletussuojarahaston varoista on maksettava korvaus tallettajille 15työpäivän kuluessa siitä, kun Rahoitusvakausvirasto on päättänyt maksuvelvollisuuden alkamisesta(https://rvv.fi/korvaustilanne).

Euroopan talousalueella toimivia talletussuojajärjestelmiä ohjaa vuonna 2014 annettu EU:n talletussuojadirektiivi ja järjestelmien tarjoaman suojan taso on pitkälti yhdenmukaistettu 100 000 euroon. Suomessa toimivan ulkomaisen pankin sivuliikkeen talletukset kuuluvat sen valtion suojajärjestelmän piiriin, mistä pankki on kotoisin. Siten esimerkiksi Handelsbanken kuuluu Ruotsin talletussuojarahastoon ja Bank Norwegian Norjan talletussuojarahastoon.

Lisätietoja talletussuojasta löytyy Rahoitusvakausviraston verkkosivuilta:rvv.fi.

Sijoitussidonnainen vakuutus on säästöhenkivakuutus. Vakuutussopimusta tehtäessä määrittelet teetkö kertasijoituksen vai säästätkö vakuutukseen vähitellen. Lisäksi valitset vakuutusyhtiön tarjoamista sijoituskohteista ne kohteet, joiden arvonkehitykseen vakuutussäästösi sidotaan. Vakuutuksen tuotto muodostuu valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella.

Sinä itse teet sijoituspäätökset ja kannat myös riskin vakuutussäästöjen arvonkehityksestä. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Kohteisiin liittyy pääoman menettämisen riski kokonaan tai osittain.

Tutustu valitsemiesi sijoituskohteiden riskeihin ja sääntöihin. Lisäksi kannattaa selvittää ja seurata voimassa olevia verosäännöksiä.

Lue lisää:
Säästä ja sijoita viisaasti - eväitä sijoittamiseen tutustuvalle

Eläkevakuutukseen kannattaa liittää henkivakuutus, sillä eläkevakuutuksesta varat maksetaan ulos vain eläkkeenä. Jos eläkevakuutukseen ei ole liitetty henkivakuutusta, vakuutuksen säästöjä ei kuolemantapauksessa makseta.

Henkivakuutuksen ottaminen turvaa kuolemantapauksen sattuessa säästösi itse nimeämillesi edunsaajille.

Lue lisää:
Perustietoa henkivakuutuksesta
Säästä ja sijoita viisaasti - eväitä sijoittamiseen tutustuvalle

Avopuoliso ei ole edunsaajamääräyksessä tarkoitettu omainen. Edunsaajamääräys "omaiset" on voimassa puolison ja perintökaaressa tarkoitettujen perillisten hyväksi. Puolisolla tarkoitetaan vakuutussopimuslain mukaan henkilöä, jonka kanssa vakuutuksenottaja kuollessaan oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Jos halutaan, että kuolintapauskorvaus maksetaan tietyille henkilöille, pitää vakuutusyhtiölle kirjallisesti ilmoittaa edunsaajien nimet ja henkilötunnukset.

Lue lisää:
Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä
Perustietoa henkivakuutuksesta
 

Voit aina kääntyä vakuutuksen välittäneen meklarin puoleen, pyytää kuluja koskevia tietoja ja verrata niitä niihin tietoihin, jotka sait meklarilta ennen sopimuksen tekemistä.

Vakuutusmeklari on asiakkaan edustaja, ja hänen pitää Suomessa antaa tietoa asiakkaalle vakuutuksen keskeisistä ominaisuuksista, mm. kuluista.

Suomalaiset tuomioistuimen ulkopuoliset lautakunnat (Vakuutuslautakunta tai kuluttajariitalautakunta) eivät käsittele tällaista valitusta sen enempää meklarisuhteen kuin vakuutussuhteenkaan osalta. Vakuutusasiassa voit kääntyä vakuutusyhtiön kotimaan finanssialan kuluttaja-asiamiehen puoleen.

Valittavaksi jää myös kanteen nostaminen käräjäoikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan, mikä voi kuitenkin olla erittäin kallis menettely.

Jos vakuutusyhtiö olisi kotimainen, tai sillä olisi Suomessa sivukonttori, Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antaisi ratkaisusuosituksen asiassanne

Arvopapereiden hankintahinnat eivät automaattisesti siirry uudelle säilyttäjälle ja on myös mahdollista, että aiemmalla säilyttäjällä ei tietoja ole enää tallella. Verottajalle tieto hankintahinnoista on kuitenkin aikanaan mennyt, joten esitäytetystä veroilmoituksesta hintatietojen pitäisi kuitenkin ilmetä, mutta mahdollista omaa seurantaa varten hankintahinnat kannattaa ottaa talteen ennen siirtoa.