Haku

Ajoneuvo- ja liikennevakuutukset

Näissä asioissa autamme

Liikennevakuutus

Liikennevakuutuksesta korvataan liikennevahingon syyttömän osapuolen henkilö- ja omaisuusvahingot. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaanhoitokulut ja vaurioituneen auton korjauskustannukset. Ajoneuvo voidaan myös lunastaa sen käyvästä arvosta, mikäli sitä ei voida korjata kohtuullisin kustannuksin tai se on tuhoutunut.

Syyttömällä osapuolella voi olla omassa kaskovakuutuksessaan erityinen lisäturva lunastustilanteen varalle. Tällöin liikennevakuutuksesta maksetaan auton lunastushintana auton käypä arvo ja kaskosta vakuutussopimuksessa sovittu lisäkorvaus tai muu sovittu etuus.

Liikennevakuutuksesta korvataan myös vahinkoon syyllisessä ajoneuvossa olleiden henkilöiden henkilövahingot. Liikennevakuutus ei korvaa vahinkoon syyllisen osapuolen oman ajoneuvon vaurioita, vaan niitä voidaan korvata syyllisen osapuolen omasta vapaaehtoisesta vakuutuksesta.