Haku

Ajoneuvo- ja liikennevakuutukset

Näissä asioissa autamme

Vapaaehtoinen autovakuutus eli kaskovakuutus

Moottoriajoneuvoille on tarjolla erilaajuisia vapaaehtoisia vakuutuksia eli kaskovakuutuksia.

Suppeammat kaskovakuutukset korvaavat tyypillisesti ainakin hirvi-, palo- ja varkausvahingot. Laajemmat kaskovakuutukset korvaavat erilaisia törmäysvahinkoja, esimerkiksi kolaroinnista aiheutuneet peltivauriot. Laajoissa kaskovakuutuksissa on mukana myös monenlaisia muita vakuutusturvia, esimerkiksi hinausvakuutus tai sijaisautovakuutus.

Korvauksen hakijalla on velvollisuus näyttää toteen, että on sattunut jokin vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty tapahtuma. Esimerkiksi ilkivaltavahinkojen kohdalla tämä tarkoittaa, että korvausta hakevan asiakkaan on voitava osoittaa, että kyse on nimenomaan tahallisesta vahingonteosta.

Korvaukset kaskovakuutuksesta

Korvattavat vahinkotapahtumat määritellään vakuutusehdoissa. Jos vahinko on korvattava, pyritään auto ensisijaisesti korjaamaan. Autovakuutuksissa on yleensä omavastuu, jota pienempiä vahinkoja ei korvata vakuutuksesta. Omavastuuosuus jää aina asiakkaan itsensä maksettavaksi.

Jos autolle sattuu niin iso vahinko, että sen korjaaminen ei ole taloudellisesti järkevää, vakuutusyhtiö voi lunastaa auton. Näin on silloin, kun arvioitujen korjauskustannusten määrä ylittää jonkin tietyn vakuutusehdoissa määritellyn prosenttiosuuden, esimerkiksi 70 % auton arvosta. Laajimmissa kaskovakuutuksissa on lunastustilanteiden varalle lisäturvia, joista voi saada lisäkorvausta tai muuta etuutta varsinaisen lunastushinnan lisäksi.

Jos erityistä lisäturvaa lunastustilanteen varalle ei ole, maksetaan auton lunastushintana auton käypä arvo. Käyvällä arvolla tarkoitetaan yleisesti käteishintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis autosta todellisuudessa maksamaan ennen vahinkoa. Käypä arvo määritellään yleensä kyseisen ajoneuvon yksilöllisten tietojen perusteella, ja suuntaa antavat monesti esimerkiksi internetin myyntipalveluiden ilmoitukset vastaavista ajoneuvoista. Käypä arvo ei tarkoita autoliikkeiden pyynti- tai myyntihintoja, sillä tällaisiin hintoihin sisältyy mm. autoliikkeen kate auton myynnistä. Käypä arvo ei myöskään tarkoita autosta vaihdossa saatavaa hyvitystä, autokaupan sisäänostohintaa tai vaihtohyvitysarvoa. 

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia