Fordons- och trafikförsäkringar

Vi hjälper med

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter den oskyldiga partens person- och egendomsskador vid en trafikskada. Sådana är till exempel sjukvårdskostnader och reparationskostnader för den skadade bilen. Fordonet kan också lösas in till dess verkliga värde, om det inte kan repareras till en skälig kostnad eller om det har förstörts.

Den oskyldiga parten kan ha ett särskilt tilläggsskydd i händelse av inlösen i sin kaskoförsäkring. I detta fall betalas bilens verkliga värde som inlösenpriset på bilen ur trafikförsäkringen och en avtalad tilläggsersättning eller någon annan avtalad förmån ur kaskoförsäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter också personskador hos personer i det fordon som gjort sig skyldigt till skadan. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på den skyldiga partens fordon, utan dessa kan ersättas ur den skyldiga partens egen frivilliga försäkring.