Haku

Uutiset ja tiedotteet

  Oppaat

   Artikkeli: Vakuutusasioissa rehellisyys koituu kaikkien eduksi

   Epäilyt vakuutusvilpeistä ovat yleistyneet, mutta vilppiepäilyn taustalla voi olla myös väärinymmärrys. Vilpillisesti hankituissa korvauksissa on monia riskejä, muistuttaa johtava lakimies Tuomas Siirala.

   Vakuutusriidat koskevat tyypillisesti sitä, mitä vakuutus korvaa ja mitä ei. FINEn toimisto ja Vakuutuslautakunta käsittelevät säännöllisesti korvaushakemusten hylkäämisiä tai muita erimielisyyksiä vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välillä.

   Osassa tapauksista vakuutusyhtiön mielestä vakuutuksenottaja yrittää saada korvausta vilpillisin tiedoin. Tällaiset tapaukset ovat FINEn havaintojen mukaan lisääntyneet erityisesti korona-aikana ja ne liittyvät yleensä autoihin, irtaimistoon tai matkalla sattuneisiin vahinkoihin.

   ”Tavallinen tarina on, että auton kerrotaan vaurioituneen törmäysvahingossa, mutta vakuutusyhtiö huomaa, että moottori on ollut viallinen jo aiemmin ja se on ollut myös selvästi havaittavissa ja tiedossa. Silloin yhtiöllä herää epäilys, onko vahinko aiheutettu tahallaan. Melko paljon on myös tapauksia, joissa auton vauriot eivät ole vakuutusyhtiön mielestä voineet syntyä sillä tavalla kuin vahinkoilmoituksessa on kerrottu”, FINEn johtava lakimies Tuomas Siirala kertoo.

   Siirala korostaa, että kaikki epäselvät tapaukset eivät silti suinkaan ole vilppejä tai vilpeiksi epäiltyjä tapauksia. Joskus vahinkotapahtuma on todella epätavallinen tai epäselvä ja vakuutusyhtiön epäilykset johtuvat väärinymmärryksestä, kun tilanteen erityisyys ei aukea vahinkoilmoituksesta.

   Rehellisyys maan perii vakuutuksissakin

   ”Kun tapahtuu jokin vahinko, kannattaa ottaa heti yhteyttä vakuutusyhtiöön ja täyttää vahinkoilmoituslomake huolella. Jos vakuutusyhtiö pyytää lisätietoja, ilmoita asiat kuten ne ovat ja ole itse aktiivinen asian selvittämisessä, ettei jää mitään väärinkäsityksiä”, Siirala neuvoo.

   ”Asioiden selvittäminen on luonnollinen osa prosessia. Jos vakuutusyhtiö kysyy tarkennuksia, se ei ole syytös, vaan tavoite on saada riittävät tiedot tapahtuneesta vahingosta ja mahdollisen korvauksen perusteista. Vakuutuksenottajan kannattaa vastata selvityspyyntöön rehellisesti ja tarkasti.”

   FINE korostaa vakuutusyhtiöille hyvän vakuutustavan noudattamista: kaikki tarvittavat selvitykset hankitaan yhdellä kertaa, jos vain mahdollista.

   ”On tärkeää, että asiakkaan kertomus asiasta tulee ymmärretyksi ja kuulluksi vakuutusyhtiössä. Siksi selvityksiä tekevillä henkilöillä pitää olla vankan asiantuntemuksensa lisäksi hyvät kuuntelu- ja yhteistyötaidot.”

   Kaikki maksavat, jos joku huijaa

   Vakuutusyhtiöt käyttävät eri alan asiantuntijoita apuna tapausten selvittelyssä. Esimerkiksi rakennusvahingoissa ja ajoneuvoja koskevissa ratkaisuissa tarvitaan erilaista osaamista kuin henkilövakuutuksissa. Yhtiöillä on myös vakuutustutkijoita selvittämässä epäselviä vahinkotapahtumia ja mahdollisia vilppiyrityksiä.

    ”Erilaisten analytiikkamenetelmien avulla epäilyttävät vahinkotapahtumat nousevat nykyisin aiempaa useammin tutkittaviksi ja sen seurauksena myös vilpit paljastuvat helpommin. Jos jää kiinni vakuutusvilpistä, siitä on monia ikäviä seurauksia: silloin esimerkiksi vapaaehtoiset vakuutukset irtisanotaan. Vakuutusyhtiö voi tehdä asiasta myös rikosilmoituksen, joka johtaa tuomioon.”

   Vakuutusvilpit tulevat kalliiksi kaikille vakuutuksenottajille.

   ”Kaikkien vakuutusmaksut nousevat turhaan, jos vakuutusyhtiöt korvaavat asioita, jotka eivät niille kuuluisi.”

   Väärinkäytösten torjunta on osa vakuutusalan yhteiskuntavastuuta. Hyvä vakuutustapa -suosituksen mukaan vakuutusyhtiöiden tulee vähentää niihin kohdistuvia rikoksentekomahdollisuuksia sekä havaita, tutkia ja tarvittaessa ilmoittaa viranomaisille ilmi tulleita rikoksia.

   FINE neuvoo maksutta vakuutusasioissa

   FINEstä saa maksutonta neuvontaa vakuutuksiin liittyvissä asioissa ja ongelmatilanteissa. Yhteyttä voi ottaa monessa vaiheessa: jo ennen vakuutustuotteen hankkimista, kun vahinko on sattunut tai kun korvausasioissa on epäselvää.

   ”Neuvoja voi pyytää esimerkiksi silloin, kun vakuutusyhtiöltä on tullut kielteinen korvauspäätös. Ensin asiakkaan kannattaa olla aina kuitenkin yhteydessä omaan vakuutusyhtiöönsä”, Tuomas Siirala sanoo.

   Neuvonnasta saa tietoa muun muassa lainsäädännöstä, sopimusehdoista, FINEn ratkaisusuosituksista ja oikeuskäytännöstä. FINE ei kuitenkaan laadi valituksia asiakkaiden puolesta.

   FINEen otettiin yhteyttä vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioissa 9 300 kertaa vuonna 2020. Asiakkaiden kysymyksistä ja yhteydenotoista noin kaksi kolmasosaa liittyi vakuutusasioihin.

   Asiakas voi halutessaan viedä asiansa käsiteltäväksi FINEen myös riita-asiana.

   FINE käsittelee kiistan puolueettomasti

   FINE ja Vakuutuslautakunta käsittelevät riita-asiat puolueettomasti molempien osapuolten antamien tietojen perusteella ja antavat sen jälkeen suositusratkaisun. Lautakunta antaa suosituksensa ainoastaan kirjallisten dokumenttien perusteella, eikä voi ottaa vastaan suullisia todistajanlausuntoja. Tämä asettaa joskus rajoituksia asioiden arvioinnille.

   Vakuutuslautakunnassa käsitellään lukumääräisesti eniten tapauksia, joissa on erimielisyys siitä, onko jokin vahinko korvattava vai ei. Ratkaisu perustuu useimmiten siihen, onko korvattava vahinko tullut näytetyksi. Kaikkia vahinkoja ei korvata vakuutuksista, ja myös Vakuutuslautakunta voi päätyä suosittelemaan, ettei korvaukseen ole perusteita.

   ”Valtaosassa tapauksista kyse ei ole kuitenkaan siitä, että lautakunta syyttäisi hakijaa vilpistä, vaan siitä, että kyseinen vahinko ei kuulu vakuutuksen korvausehtojen piiriin. Esimerkiksi rakennuksen kosteusvaurioiden selvityksissä saattaa ilmetä, että kosteutta onkin tullut maaperästä eikä asiakkaan olettamalla tavalla putkivuodosta.”

   Lue lisää

   FINEn palvelut

   FINEn ratkaisutietokanta, josta voi etsiä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksia

   Hyvä vakuutustapa ja vakuutustoiminnan yleiset periaatteet

   Vakuutussopimuslaki

   Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

   Palaute julkaisusta

   Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

   Kiitos!

   Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

   Muuta evästeasetuksia