FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Ratkaisutietokannat

Valitse ensin lautakunta, jonka ratkaisusuosituksia haet.

Vapaasanahaku kohdistuu ratkaisujen tekstiosuuteen. Haku löytää ratkaisut, joiden tekstissä annettu sana tai peräkkäisten sanojen yhdistelmä esiintyy. Ratkaisuja voi hakea myös sanan osalla.

Asiasanahaku kohdistuu ratkaisujen otsikkotekstiin. Haku löytää ratkaisut, joiden otsikkotiedoissa annettu sana tai peräkkäisten sanojen yhdistelmä esiintyy. Ratkaisuja voi hakea myös sanan osalla.

Asiaryhmä-, kategoria- tai vakuutuslajihaku. Lautakunnilla on omat jaottelunsa näissä hakukriteereissä. Valitse haluamasi vaihtoehto pudotusvalikosta.

Vuosihaku. Kirjoita hakuun vuosi, jolloin ratkaisu on annettu.

Diaarinumerohaku. Voit hakea ratkaisua sen diaarinumerolla. Kirjoita lautakunnan lyhenne isoin kirjaimin ennen numeroa, esim. APL 9/13, PKL 4/13 tai VKL 54/13. (APL = Arvopaperilautakunta, PKL = Pankkilautakunta ja VKL = Vakuutuslautakunta).

Lakipykälähakua voi käyttää ainoastaan Vakuutuslautakunnan ratkaisuissa. Sillä voi etsiä tiettyyn vakuutussopimuslain pykälään liittyviä ratkaisuja. Anna pykälä(t) numerona pilkulla erotettuna (esim. 5,9). Jos haet usealla pykälällä, antaa haku vain ne ratkaisut, jotka koskevat kaikkia annettuja pykäliä.

Voit antaa useita hakuperusteita ja jättää osan kentistä tyhjäksi. Isot ja pienet kirjaimet katsotaan samoiksi. Jos haet useilla hakuperusteilla, on hakutulos sellainen, joka täyttää kaikki annetut hakuehdot. Lue lisää lautakuntien tehtävistä täältä.

 Arvopaperilautakunta  Pankkilautakunta  Vakuutuslautakunta

Hakutulokset

Ei tuloksia