FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Ratkaisutietokannat

Voit hakea ratkaisusuosituksia seuraavin tavoin:

Vapaasanahaku kohdistuu ratkaisujen tekstiosuuteen. Haku löytää ratkaisut, joiden tekstissä annettu sana tai peräkkäisten sanojen yhdistelmä esiintyy. Ratkaisuja voi hakea myös sanan osalla.

Asiasanahaku kohdistuu ratkaisujen otsikkotekstiin. Haku löytää ratkaisut, joiden otsikkotiedoissa annettu sana tai peräkkäisten sanojen yhdistelmä esiintyy. Ratkaisuja voi hakea myös sanan osalla.

Voit hakea ratkaisua sen diaarinumerolla. Kirjoita lautakunnan lyhenne isoin kirjaimin ennen numeroa, esim. APL 9/13, PKL 4/13 tai VKL 54/13, tai kirjoita FINE-numero, esim. FINE-001101.

Voit valita hakuusi tietyn lautakunnan. Lautakunnilla on valikoissaan omat jaottelunsa asiaryhmän, kategorian ja vakuutuslajin mukaan. Vakuutuslautakunnan ratkaisuissa voi käyttää myös lakipykälähakua. Sillä voi etsiä tiettyyn vakuutussopimuslain pykälään liittyviä ratkaisuja. Anna pykälä(t) numerona pilkulla erotettuna (esim. 5,9). Jos haet usealla pykälällä, antaa haku vain ne ratkaisut, jotka koskevat kaikkia annettuja pykäliä.

Julkaisu- tai ratkaisupäivämäärähaun avulla voit hakea ratkaisusuosituksia tietyltä aikaväliltä.

Voit antaa useita hakuperusteita ja jättää osan kentistä tyhjäksi. Isot ja pienet kirjaimet katsotaan samoiksi. Jos haet useilla hakuperusteilla, on hakutulos sellainen, joka täyttää kaikki annetut hakuehdot. Lue lisää lautakuntien tehtävistä täältä.

Tiekuljetusvakuutuksen Vahinkolautakunnan lausunnot 1980 – 1992 löytyvät täältä.

 Arvopaperilautakunta  Pankkilautakunta  Vakuutuslautakunta

Hakutulokset

Ei tuloksia