Haku

Säästäminen ja sijoittaminen

Näissä asioissa autamme

Sijoitussopimuksen tekeminen

Arvo-osuustili

Arvo-osuustili on sähköisten arvopapereiden säilytystili. Kaupankäynti osakkeilla ja eräillä muilla arvopapereilla edellyttää oman arvo-osuustilin avaamista. Arvo-osuustili voidaan avata tekemällä sitä koskeva sopimus jonkin pankin tai sijoituspalveluyrityksen kanssa. Arvo-osuustilin rinnalle avataan yleensä myös hoitotili, johon kaupankäynnissä käytettävä tai kaupoista saatu raha ohjataan. Jos haluaa käydä itsenäisesti kauppaa verkkopalvelussa, voi saman palveluntarjoajan kanssa tehdä myös sopimuksen verkkopalvelusta, jossa voi antaa arvopaperikauppaan liittyviä toimeksiantoja palvelusopimuksen ehtojen puitteissa.

Perinteisesti arvopaperikauppaa koskevat toimeksiannot on annettu palveluntarjoajan konttorissa tai puhelinpalvelussa. Verkkopalvelussa palvelumaksut ovat usein edullisempia kuin puhelinpalvelussa tai henkilökohtaisessa palvelussa. Toisaalta verkkopalvelussa asiakas kantaa vastuun siitä, että toimeksianto vastaa hänen tarkoitustaan, kun taas henkilökohtaisessa palvelussa asiakas voi tarvittaessa saada enemmän palvelua ja neuvoja liittyen kaupankäyntiteknisiin asioihin.

Sijoitusneuvonta ja markkinointi

Sijoitusneuvonnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa annetaan yksilöllinen suositus asiakkaalle koskien tiettyä rahoitusvälinettä. Sijoitusneuvonta on luvanvaraista toimintaa ja lupaviranomaisena toimii Finanssivalvonta. Sijoitusneuvontaa tarjoavalla on velvollisuus hankkia riittävät tiedot asiakkaansa taloudellisesta asemasta, kyseessä olevaa rahoitusvälinettä koskevasta kokemuksesta ja tietämyksestä sekä asiakkaan sijoitustavoitteista.

Markkinoinnissa on kysymys tietyn tuotteen tai palvelun myynnin edistämisestä. Markkinoinnin ja sijoitusneuvonnan raja on monesti liukuva, mutta myös markkinoinnissa palveluntarjoajan tulee selvittää asiakkaan sijoituskokemus ja –tietämys kyseessä olevasta tuotteesta tai palvelusta ja arvioida, ymmärtääkö asiakas tuotteen tai palvelun erityispiirteet. Markkinoinnissa ei saa antaa harhaanjohtavaa tai totuudenvastaista tietoa. Markkinointiaineistosta tulee myös selvitä, minkä tyyppisestä rahoitusvälineestä tai palvelusta on kysymys ja mitkä ovat sen keskeiset ominaisuudet.

Sijoitusriskistä

Sijoittamiseen liittyy aina riski menettää sijoitettu pääoma osittain tai kokonaan. Riski kulkee yleensä käsikkäin tuotto-odotuksen kanssa - mitä paremmat tuotto-odotukset, sitä suurempi riski. Joskus on tarjolla myös sellaisia sijoitustuotteita, joihin liittyy pääomaturva. Sijoittajalle saatetaan luvata palauttaa hänen sijoittamansa pääoma esimerkiksi tietyn ajan kuluttua sijoituksen tekemisestä, ja riski liittyy lähinnä tuottoon tai tarkemmin sen saamatta jäämiseen.

Pääomaturvattujenkin tuotteiden kohdalla asiakkaan kannattaa kuitenkin selvittää niin sanottu liikkeeseenlaskijariski. Pääomaturvan luvannut taho eli usein tuotteen liikkeeseenlaskija vastaa pääoman palauttamisesta. Jos tuotteen liikkeeseenlaskija jostain syystä ajautuu maksuvaikeuksiin tai konkurssiin, voi sijoittajalle luvattu pääomaturva jäädä pääomaturvasta huolimatta saamatta, koska turvan luvannut taho ei ole riittävän maksukykyinen. Sijoitustuotteen esitteistä tulisi käydä ilmi, kuka on tuotteen liikkeeseenlaskija ja vastaa pääomaturvasta, jos tuotteessa sellainen ominaisuus luvataan olevan.

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia