Haku

Säästäminen ja sijoittaminen

Näissä asioissa autamme

Kaupankäynti arvopapereilla

Toimeksiannot

Arvopaperikauppaan liittyviä toimeksiantoja on perinteisesti hoidettu pankkien ja sijoituspalveluyritysten konttoreissa sekä puhelinpalvelussa. Asiakkaan tulee antaa toimeksiannosta riippuen tarpeelliset tiedot, jotta pankki tai sijoituspalveluyritys voi toteuttaa asiakkaan toimeksiannon.

Toimeksiannot pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että asiakas määrittää vaikkapa ostotoimeksiannolle niin matalan rajahinnan, ettei kyseistä arvopaperia ole mahdollista ostaa niin edulliseen hintaan. Toisaalta myyntitoimeksianto voi jäädä toteutumatta liian korkean rajahinnan vuoksi.

Verkkopalvelut

Nykyisin on tarjolla verkkopalveluita, joissa asiakas voi itsenäisesti antaa toimeksiantoja ja seurata sijoituksiensa arvon kehitystä. Pankit ja sijoituspalveluyritykset tarjoavat kukin haluamallaan tavalla teknisesti toteutettuja verkkopalveluita. Asiakas voi valita tarjolla olevista palveluista parhaiten hänen tarpeitaan vastaavan palvelun.

Verkkopalvelusopimukseen liittyy aina pankin tai sijoituspalveluyrityksen laatimat yleiset ehdot, joiden mukaan määräytyy vastuunjako palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. Asiakkaan on hyvä tutustua palvelusopimuksen ehtoihin ennen palvelusopimuksen tekemistä. Asiakas toimii verkkopalveluissa lähtökohtaisesti itsenäisemmin kuin asioidessaan henkilökohtaisesti tai puhelimen välityksellä pankin toimihenkilön kanssa.

Verkkopalvelussa tehdyistä toimeksiannoista peritään tavallisesti pienempiä palvelumaksuja kuin henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa. Nopeuden, helppouden ja edullisemman hinnan vastapainona asiakkaan vastuu tekemistään toimeksiannoista on hieman korostunut verrattuna henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa tehtyihin toimeksiantoihin.

Vaikka monien palveluntarjoajien verkkopalveluiden kautta on mahdollista ostaa yhtä helposti sekä kotimaisia että ulkomaisia sijoitustuotteita ympäri maailman, niin on hyvä pitää mielessä niihin mahdollisesti liittyvät omat erityispiirteet ja poikkeava hinnoittelu sekä raportointi.

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia