Haku

Säästäminen ja sijoittaminen

Näissä asioissa autamme

Säästäminen

Talletukset

Pankkitalletus on säästämis- ja sijoitusmuotona perinteisin ja vähäriskisin vaihtoehto.

Talletustili voi olla joko jatkuva tai määräaikainen. Määräaikaiselle tilille voi tallettaa tietyn summan kasvamaan korkoa etukäteen sovittavaksi ajaksi. Talletus korkoineen on käytettävissä, kun sovittu sijoitusaika on kulunut. Joidenkin tiliehtojen mukaan koron voi nostaa vuosittain ennen talletuksen erääntymistä

Jatkuvaan säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitettuja tilejä ei ole tarkoitettu päivittäisten raha-asioiden hoitoon ja niihin saattaa liittyä esimerkiksi nostorajoituksia. Jos tililtä haluaa tehdä nostoja yli sopimuksessa sallitun määrän, siitä voi aiheutua kustannuksia. Jatkuva säästötili sopii vaihtoehdoksi, kun säästetään tiettyä tavoitetta, esimerkiksi uutta asuntoa, autoa tai kodinkonetta varten. Jatkuvalle säästötilille voi säästää esimerkiksi tietyn summan kuukausittain.

Talletustilin korko

Talletustilille maksettava korko voi olla joko vaihtuva tai kiinteä. Vaihtuva korko on sidottu viitekorkoon, jolloin viitekoron muuttuessa myös tilin korko muuttuu. Viitekorkona voi olla esimerkiksi Euribor-korko tai pankkien Prime-korko. Viitekorosta vähennetään yleensä marginaali, joka määräytyy tilisopimuksen ehtojen mukaan. Kiinteä korko pysyy samana koko talletusajan, eli kiinteä korko ei muutu, vaikka yleinen korkotaso muuttuu.

Korkoa voidaan maksaa tilillä olevien varojen päiväsaldolle tai kuukauden alimmalle saldolle. Korkoa maksetaan talletuksen pääomalle ja joissakin tilimuodoissa korkoa, joka kasvaa portaittain talletusmäärän noustessa.

Säästö- ja sijoitustileissä korko voi vaihdella talletettavan määrän ja talletusajan mukaan. Usein tilin korko nousee, jos säästöjen määrä kasvaa. Tilille ei tarvitse sitoa rahoja määräajaksi, vaan ne ovat käytössä ehtojen mukaisesti , kun niitä tarvitsee.

Talletussuoja

Suomalaisissa pankeissa olevat asiakkaiden talletukset kuuluvat talletussuojan piiriin aina 100 000 euroon asti. Talletussuoja turvaa tallettajan saatavia talletuspankin mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Talletussuoja on sekä henkilökohtainen että pankkikohtainen. Asiakkaan tileillä olevat varat korkoineen per pankki tai pankkiryhmittymä on turvattu yhteensä 100 000 euroon asti. Poikkeuksena ovat sellaiset varat, jotka tallettaja on saanut oman asuntonsa myynnistä ja jotka oli tarkoitus käyttää uuden oman asunnon ostoon. Tällaiset asunnonvaihtovarat on suojattu koko määrältään kuuden kuukauden ajan talletuksen tekemisestä.

Rahoitusvakausvirasto vastaa Suomen talletussuojajärjestelmän ylläpidosta ja siihen liittyvien tehtävien hoitamisesta sekä hallinnoi talletussuojarahastoa.

ASP-säästäminen

Ensiasuntoa varten säästävä 18–39-vuotias henkilö voi avata ASP-tilin pankkiinsa. Tarkoitus on säästää 10 prosenttia tulevan asunnon hinnasta ASP-tilille. Tilille tulee tallettaa vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä 150–3 000 euroa per vuosineljännes. Pankki maksaa talletuksille yhden prosentin koron. Myöhemmin säästötavoitteen toteuduttua ASP-säästäjä voi tehdä ASP-lainaa koskevan sopimuksen ja hankkia ensimmäisen omistusasuntonsa. Säästötavoitteen toteuduttua ja asuntokauppojen tekemisen jälkeen pankki maksaa lisäkorkoa säästöille 2–4 prosenttia. Tarkempia tietoa ASP-järjestelmästä saa Valtiokonttorista. Kannattaa myös pyytää omasta pankista lisätietoa säästämisen aloittamisesta.

Yhdistelmätalletukset

Yhdistelmätalletuksissa on elementtejä sekä perinteisistä talletustileistä että erilaisista sijoitusinstrumenteista. Lisätietoa tuotteisiin mahdollisesti liittyvästä talletussuojasta löytyy Rahoitusvakausviraston sivuilta.

Määräaikaistili ja viiteosakkeet

Määräaikaistili, jossa tilin tuotto on sidottu viiteosakkeiden kurssikehitykseen. Tuoteessa tallettaja  saa yleensä mahdollisuuden hyötyä viiteosakkeiden kurssinoususta talletusaikana. Talletuksen erääntyessä asiakas saa kiinteän vuosikoron ja mahdollisen lisätuoton tuotteen ehtojen mukaisesti.

Talletuskorko voi olla esimerkiksi 0,10–0,25 % vuotuista korkoa, joka maksetaan vuosittain tilin avausta vastaavana päivänä. Mahdollinen lisäkorko perustuu viiteosakkeiden kurssikehitykseen. Esimerkiksi jos viiteosakkeiden kurssi on määräytymispäivänä samalla tai korkeammalla tasolla kuin määriteltynä lähtöpäivänä, lisäkorko tai -tuotto toteutuu.

Määräaikaistili ja rahastosijoitus

Määräaikaistalletuksen ja rahastosijoituksen yhdistelmä, jossa osa pääomasta sijoitetaan rahastoihin ja osa pankin määräaikaistalletukseen.

Määräaikaistili ja talletustili

Talletustilin ja määräaikaistalletuksen yhdistelmä, jossa osa varoista sijoitetaan määräaikaistilille kiinteällä korolla ja osa talletustilille pankin prime-korkoon sidotulla korolla. Talletustililtä varoja voi nostaa ilman rajoituksia ja kuluja.