Sparande och placeringar

Vi hjälper med

Värdepappershandel

Order

Order gällande värdepappershandel har traditionellt skötts på bankernas och värdepappersföretagens kontor och via telefontjänst. Beroende på ordern ska kunden lämna behövliga uppgifter så att banken eller värdepappersföretaget kan utföra kundens order.

Man försöker utföra order i den mån det är möjligt. Ibland kan det dock gå så att kunden till exempel fastställer ett så lågt gränspris för en köporder att det inte är möjligt att köpa det aktuella värdepapperet till ett så förmånligt pris. Å andra sidan är det möjligt att en säljorder inte kan utföras på grund av ett alltför högt gränspris.

Nättjänster

I dag erbjuds nättjänster där kunden självständigt kan lämna order och följa upp värdeutvecklingen för sina placeringar. Banker och värdepappersföretag tillhandahåller nättjänster med tekniska utföranden efter eget gottfinnande. Kunden kan välja den tjänst som bäst lämpar sig för kundens behov bland de tjänster som erbjuds.

Nättjänstavtalet är alltid förenat med bankens eller värdepappersföretagets allmänna villkor, enligt vilka ansvarsfördelningen mellan tjänsteleverantören och kunden fastställs. Det är bra om kunden bekantar sig med serviceavtalets villkor innan serviceavtalet ingås. Kunden agerar i princip mer självständigt i en nättjänst än vid personliga besök hos eller telefonkontakt med banktjänstemannen.

För order som lämnas via en nättjänst debiteras i allmänhet mindre serviceavgifter än i personlig kundtjänst. Som motvikt till snabbhet, enkelhet och förmånligare priser är kundens ansvar för de order som lämnas något förhöjt jämfört med order som görs i personlig kundtjänst.

Även om det är möjligt att köpa både inhemska och utländska placeringsprodukter kring hela världen via många tjänsteleverantörers nättjänster, så är det bra att minnas eventuella särdrag, avvikande prissättning och rapportering gällande dem.