Personförsäkringar

Vi hjälper med

Personförsäkringar

Med en frivillig personförsäkring förbereder man sig för ekonomiskt svåra situationer, till exempel allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall. Sådana försäkringar är bl.a. sjukförsäkring, privat olycksfallsförsäkring, livförsäkring, låneskyddsförsäkring och läkemedelsskadeförsäkring.

Vi ger råd i frågor som gäller frivilliga personförsäkringar. Det finns många olika frågor, och ofta gäller de försäkringsvillkoren och innehållet i försäkringsbolagens ersättningsbeslut. Vanliga frågor är om beslutet varit korrekt och om till exempel ett skadefall uppfyller definitionen för olycksfall, orsakssambandet mellan ett olycksfall och en skada samt den uppskattade invaliditetsgraden, vad höjningar av sjukförsäkringspremien baserar sig på, varför ingen försäkring har beviljats eller varför det ingår ett begränsningsvillkor i försäkringen på grund av hälsodeklarationen.

Vi ger i regel inte råd om lagstadgade försäkringar. Vi behandlar inte och ger inte råd om följande lagstadgade försäkringar: pensionsförsäkring (arbetspensionsärenden), lagstadgad sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring (FPA:s och arbetslöshetskassornas förmåner). Ett undantag är den lagstadgade olycksfallsförsäkringen (arbetsolyckor och yrkessjukdomar) och patientförsäkringen, om vilka vi ger allmän rådgivning.

  • Ändring i ett ärende som gäller lagstadgad olycksfallsförsäkring kan sökas hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Ändring i beslut som fattats av besvärsnämnden för olycksfallsärenden kan sökas hos försäkringsdomstolen.
  • I patientskadeärenden kan ändring sökas hos patientskadenämnden eller så kan saken föras till domstol