Haku

Vakuutuslautakunnan poiminnat

FINEn lautakunnat antavat vuosittain lähes tuhat ratkaisusuositusta. Tutustu alla oleviin tiivistelmiin, koko ratakaisusuosituksen voit lukea ratkaisusuositusten tietokannastamme.

VKL 124/15 Villieläimen aiheuttama vahinko, vakuutusehtojen tulkinta

Mikä oli vakuutusehdoissa esiintyneen termin 'asuinhuoneisto' sisältö? Oliko omakotitalon yläpohja osa asuinhuoneistoa?

Villieläin oli tunkeutunut vakuutetun omakotitalon yläpohjaan. Eläin oli tehnyt yläpohjaan jätöksiä ja aiheuttanut vahinkoa rakenteisiin. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta tuli korvattavaksi vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahinko, joka aiheutuu villieläimen tunkeutumisesta asuinhuoneistoon. Vakuutusyhtiö oli katsonut, ettei omakotitalon yläpohja ollut osa asuinhuoneistoa, ja antanut kielteisen korvauspäätöksen.

Vakuutusehdoissa voidaan tarkemmin määritellä millaisia ja mihin talon osiin kohdistuvia vahinkoja vakuutuksesta korvataan. Kerrostalojen kohdalla on selvää, ettei yläpohjaa lueta osaksi mitään asuinhuoneistoa. Toisaalta kerros- ja rivitaloissa rakennuksen muu osa on vakuutettuna erillisellä vakuutuksella. Vakuutuslautakunta totesi, että kotivakuutuksella on omakotitaloa vakuutettaessa tarkoitus vakuuttaa koko rakennus, eikä omakotitalon kohdalla usein puhuta asuinhuoneistosta. Vakuutusyhtiöllä olisi ollut mahdollisuus ennakolta muotoilla ehto siten, että sen tulkinta olisi selvä myös tilanteissa, joissa vakuutuksen kohteena on omakotitalo. Lautakunta katsoi, ettei asuinhuoneiston määritelmä ollut selvä omakotitalon kohdalla. Koska epäselvää vakuutusehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi, Vakuutuslautakunta suositti vakuutusyhtiötä muuttamaan kielteistä korvauspäätöstään ja korvaamaan villieläimen aiheuttaman vahingon.

Lue koko ratkaisusuositus.

VKL 279/15, Liukastuminen uimahallissa, vastuuvakuutus

Oliko uimahallin ylläpitäjä korvausvastuussa, kun asiakas oli loukannut itsensä liukastuessaan puiseen askelmaan uimahallin höyrysaunassa? Palveluntarjoajan vastuu ja tuottamuksen arvioiminen.

Asiakas oli uimahallin höyrysaunan lauteilta laskeutuessaan astunut puulla päällystetylle välitasolle, jolloin hänen jalkansa oli luistanut alta. Vahingon seurauksena asiakas oli loukannut olkapäänsä. Hän vaati korvausta uimahallin ylläpitäjän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta tuli korvattavaksi sellainen vahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa. Vakuutuslautakunta totesi, että uimahalleissa ja niiden saunatiloissa on olosuhteista johtuen aina jossain määrin kosteat lattiapinnat, eikä edes täysin asianmukaisesti toimiva voi poistaa liukastumisen riskiä kokonaan. Esitetyn selvityksen perusteella vakuutuslautakunta katsoi, että uimahallin ylläpitäjä oli asianmukaisesti huolehtinut tilojen siisteydestä ja rakenteiden asianmukaisuudesta. Vahingon ei katsottu aiheutuneen uimahallin ylläpitäjän tai työntekijöiden tuottamuksesta. Muutosta vakuutusyhtiön epäävään korvauspäätökseen ei suositettu.

Lue koko ratkaisusuositus.

VKL 783/14, Vakuutusmaksussa olleen henkilökohtaisen alennuksen muuttaminen ja poistaminen

Oliko vakuutusyhtiö voinut poistaa asiakaskohtaisen alennuksen kesken vakuutuksen ja vakuutusta vaihdettaessa? Kyse oli myös vakuutuksenantajan vastuusta puutteellisista tai virheellisistä tiedoista.

Vakuutuksenottajalla oli ollut autovakuutuksessaan useiden vuosien ajan erikseen neuvoteltu asiakaskohtainen sopimusalennus. Alennus oli v.2009 puolitettu ja vakuutuksenottajan vaihdettua autoa v.2011 poistettu kokonaan. Asiakas oli vaihtanut uudelleen autoa v.2013. Hän sai tiedon alennuksen puolittumisesta ja poistumisesta v.2014 kysyessään alennuksen voimassaolosta.

Vakuutuksenottaja oli v.2011 autoa vaihtaessaan tiedustellut alennuksen siirtymisestä, jolloin hänelle oli vakuutusyhtiöstä ilmoitettu alennuksen siirtyvän uuteen vakuutukseen. Alennuksen puolittumisen syystä ei esitetty asiassa selvitystä. Vakuutuslautakunta totesi asiakkaalla olevan oikeus luottaa siihen, että vakuutus on voimassa sellaisena, kuin hänellä on vakuutusyhtiöltä saamiensa tietojen perusteella ollut aihe käsittää. Vakuutuslautakunta katsoi asiakkaalla olleen aihetta käsittää, että hänen vakuutuksissaan on ollut voimassa alun perin sovitun suuruinen alennus alennuksen puolittamishetkestä v.2011 alkaneen vakuutuksen päättymiseen saakka. Hyvitystä vakuutusmaksuista puuttuneista alennuksista suositettiin. Uudessa, v.2013 alkaneessa vakuutuksessa ei ollut esitetty selvitystä siitä, että alennuksen siirtymisestä uuteen vakuutukseen olisi sovittu. Sen osalta hyvitystä vakuutusmaksuista ei suositettu.

Lue koko ratkaisusuositus.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!