Haku

Ennätyksellinen määrä yhteydenottoja, 90 prosenttia tapauksista ratkottiin neuvonnalla

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan saapui viime vuonna ennätysmäärä eli lähes 11 000 yhteydenottoa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 15 prosenttia. Yhteydenotoista noin kaksi kolmasosaa liittyi vakuutusasioihin, loput koskivat pankki- ja sijoitusasioita. Yhteydenottoja tuli runsaasti esimerkiksi sairaus- ja kotivakuutuksiin sekä huijauksiin liittyen.

Vuonna 2023 FINEen tuli yhteensä 10 975 yhteydenottoa. Eniten lisääntyivät vakuutusasioihin liittyvät yhteydenotot. Pankkiasioissa yhteydenottojen määrä pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla, joskin tapaukset olivat sisällöllisesti haastavampia. Sijoitusasioissa oli edelleen rauhallista.

FINE tarjoaa asiakkailleen neuvontaa ja riidanratkaisua pankki-, vakuutus- ja sijoitusasioissa. Neuvonnan ansiosta valtava määrä riitautumassa olevia asioita saadaan selvitettyä ja purettua. Viime vuonna peräti 90 prosenttia yhteydenotoista ratkaistiin onnistuneesti neuvonnassa.

Keskeiset havainnot neuvonnan ja riidanratkaisun aiheista, pinnalle nousseista ilmiöistä sekä yhtiökohtaiset tiedot riita-asioissa löytyvät tuoreesta FINEn vuosikertomuksesta 2023.

Sairausvakuutusasiat lisääntyivät

Sairausvakuutusta koskevat yhteydenotot kasvoivat vuonna 2023 noin 40 % edellisvuoteen verrattuna. Niitä oli kaikkiaan 697.

”Kasvua tuli hoitokuluvakuutusten sekä muiden sairausvakuutusten, kuten työkyvyttömyysvakuutusten, osalta. Osittain kasvu johtuu vakuutuskantojen irtisanomisista ja maksunkorotuksista. Suurin osa terveysvakuuttamista koskevista yhteydenotoista liittyy kuitenkin edelleen korvausasioihin”, FINEn toimitusjohtaja Anu Koskenvuo sanoo.

Yleisimpiä yhteydenottojen syitä vakuutusasioissa olivat edellisten vuosien tapaan kotivakuutukseen liittyvät kysymykset vahinkojen korvaamisesta. Myös tapaturmat, kaskovakuutusasiat ja henkilövahingot vastuuvakuutuksessa aiheuttivat paljon kysymyksiä.

Verkkorikollisuus noussut ikäväksi ilmiöksi

Pankkiasioissa huijauksiin ja verkkourkintatapauksiin liittyvät yhteydenotot ovat jääneet pysyväksi ilmiöksi. Kaiken kaikkiaan pankkiasioista tuli viime vuonna noin 2 900 yhteydenottoa, joista huijauksiin liittyviä asioita oli yli 500. Huijauksen uhreiksi joutuneet asiakkaat pyrkivät selvittämään, joutuvatko he itse kärsimään vahingon vai onko pankilla vastuuta asiassa.

Vaikka huijaustapausten osuus on kasvanut pankkiasioissa, Pankkilautakunnan linjaukset ovat auttaneet hoitamaan yhteydenottoja neuvonnan keinoin ja vähentämään riita-asioina käsiteltävien tapausten määrää.

”Valitettavasti kilpajuoksu rikollisten kanssa tuntuu yhä jatkuvan eikä huijauksille näy loppua. Huijauksia yritetään estää finanssialan ja monien toimijoiden voimin eri tavoin ja asiakkaita opastetaan myös tunnistamaan ja välttämään huijauksia. Työtä huijausten estämiseksi pitää kuitenkin edelleen vahvistaa, sillä huijatuksi tulleiden asiakkaiden kokemukset ovat todella ikäviä ja rahalliset menetykset suuria”, Koskenvuo sanoo.

Pankkiasioissa pinnalle ovat nousseet aikaisempaa enemmän myös rahanpesun estämiseen ja asiakkaan tuntemiseen liittyvät yhteydenotot. Asiakkaat ottavat FINEen yhteyttä, koska heidän pankkipalveluitaan on irtisanottu tai niiden käyttöä rajoitettu yllättäen.

”Rahanpesun ja terrorismin estämistä koskeva lainsäädäntö on tiukkaa, ja valvojan ohjeet ovat täsmentyneet, mikä on hyvä asia. Pankkien toimien taustalla on sääntely, jonka mukaan pankin on tunnettava asiakkaansa ja selvitettävä riittävästi muun muassa varojen alkuperää. Tilanne on usein haasteellinen sekä asiakkaalle että pankille. Onkin toivottavaa, että asiakkaan asema tulisi nykyistä paremmin huomioiduksi, kun uudistuksia rahanpesuun liittyvässä sääntelyssä EU:ssa tehdään”, Koskenvuo sanoo.

FINE on tuomioistuimelle vaihtoehtoinen riidanratkaisija, joka antaa maksutonta neuvontaa sekä ratkoo riitoja vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioissa. FINE on päätöksenteossaan riippumaton ja täyttää vaihtoehtoisille riidanratkaisuelimille asetetut lainsäädännön vaatimukset. Ratkaisusuositusta pyytäessään asiakkaan ei tarvitse käyttää oikeusavustajaa tai muuta asiamiestä. Lue lisää asioiden käsittelystä ja etenemisestä FINEn verkkosivuilta täältä.

Lue lisää FINEn vuosikertomuksesta 2023
Lue lisää FINEn oppaista: Huijausten selvittäminen ja ratkaisukäytännöt FINEssä ja Miten tunnistat ja vältät huijauksen?

Lisätietoja:
Anu Koskenvuo, toimitusjohtaja, FINE, p. 050 309 6055
Elina Antila, viestintäpäällikkö, FINE, p. 040 548 3838

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!