Haku

Kuultua, kysyttyä ja selvitettyä – neuvonnan nostot

Neuvonnan linjat soivat neljänä päivänä viikossa FINEssä. Kysymysten määrä ja kirjo vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioissa on valtava. Harvoin kuitenkaan kysytään aivan samaa asiaa useampaan kertaan.

Seuraa näiltä sivuilta päivittäisiä nostoja asiakkaiden kysymyksistä vastauksineen. Mukana on kiinnostavia, erilaisia, ajankohtaisia ja haastaviakin kysymyksiä jokaiselle arkipäivälle jouluun saakka.

23.12.

Hirven väistäminen

Asiakas kertoo

Korvaako osakaskovakuutus vahingon, joka johtuu hirven väistämisestä?

Neuvonta vastaa

Osakasko eli hirvi-, palo- ja varkausvakuutus korvaa hirvieläimeen törmäämisestä aiheutuneet vahingot. Korvattavuus edellyttää osumista hirveen. Vakuutusyhtiöt eivät korvaa hirven väistämisestä (esimerkiksi ojaan tai esteeseen) aiheutuneita vahinkoja. Tällainen vahinko voidaan korvata laajasta kaskovakuutuksesta.

Lue lisää: Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista ja Moottoripyörien vakuuttaminen

 

22.12.

Korona esti matkalle lähdön

Asiakas kertoo

Sairastuin koronaan, enkä pääse lähtemään matkalle. Korvaako matkavakuutus matkan peruuntumisen?

Neuvonta vastaa

Jos peruutusturva on voimassa, korvataan koronaan sairastumisesta johtunut matkan peruuntuminen samoin ehdoin kuin muidenkin sairastumisien vuoksi. Sairastumisesta tulee olla todistus tai lääkärinlausunto.

Matka tulee perua ensin matkapalveluntarjoajille, esim. matkatoimistoon, hotelliin tai lentoyhtiölle. Matkavakuutuksesta voi saada korvausta ehtojen mukaisessa laajuudessa niistä kuluista, joita ei saa takaisin matkapalveluntarjoajalta maksunpalautuksena.

Lue lisää:
Perustietoa matkavakuutuksista

21.12

Eläimen omistaminen ja korvausvastuu

Asiakas kertoo

Minulla on koira ja haluaisin tietää, olenko koiran omistajana aina korvausvastuussa koirani toisille aiheuttamasta vahingosta?

Neuvonta vastaa

Pelkkä eläimen omistaminen ei automaattisesti aiheuta korvausvastuuta. Eläimen omistaja, haltija tai muu henkilö, jonka huostassa eläin on, on vastuussa vahingosta, jos hän on syyllistynyt eläimen valvonnassa tai kiinnipidossa huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai muuhun laiminlyöntiin.

20.12.

Sairausvakuutuksen maksunkorotus

Asiakas kertoo

Vakuutusyhtiöni nosti sairausvakuutukseni maksua. Millä perusteilla vakuutusyhtiö voi nostaa vakuutusmaksua?

Neuvonta vastaa

Vakuutusyhtiön oikeudesta korottaa vakuutusmaksuja on säädetty Vakuutussopimuslain 20.1 §:ssä. Sen mukaan vakuutusmaksua (ja -ehtoja) saa korottaa vain vakuutusehdoissa erikseen yksilöidyllä perusteella. 

Vakuutuslautakunnan käytännössä on katsottu, että esimerkiksi korvausmenon kehitys on hyväksyttävä korotusperuste. Kun taas se, että sattuu jokin vakuutustapahtuma tai vakuutetun terveydentila huononee, ei ole hyväksyttävä peruste vakuutusmaksun korotukselle. Lisäksi vakuutussopimusta solmittaessa on voitu myös sopia erikseen esimerkiksi iän ja indekin vaikutuksista vakuutusmaksun suuruuteen.

19.12.

Eri mieltä autoni käyvästä arvosta

Asiakas kertoo

Ajoin autollani kolarin ja autoni vahingot olivat sellaiset, ettei niitä ilmeisesti kannattanut enää korjata ja autoni lunastettiin. Olen eri mieltä vakuutusyhtiöni kanssa vaurioista ja autoni käyvästä arvosta. Mielestäni autoni käytä arvo on paljon enemmän mitä vakuutusyhtiö aikoo maksaa. Miten käypä arvo määritellään tarkasti?

Neuvonta vastaa

Jos auton vauriot ovat auton arvoon nähden suuret eikä ajoneuvon korjaaminen ole taloudellisesti perusteltua, on vakuutusyhtiöllä tosiaankin oikeus lunastaa auto. Vakuutusyhtiö lunastaa ajoneuvon, jos sen arvo vaurioituneena yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ylittää ajoneuvon käyvän arvon. Koska vanhoilla autoilla käypä arvo on alhainen, voivat pienehkötkin vauriot johtaa auton lunastukseen. Sitä vastoin uudehkojen autojen tuntuvatkin vauriot kannattaa korjata.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, jonka autosta olisi saanut juuri ennen vahinkoa. Käypää arvoa määriteltäessä otetaan huomioon mm. vastaavan ajoneuvomerkin ja ­mallin hintataso, vaurioituneen ajoneuvon ikä, ajetut kilometrit, varustelu, yksilöllinen kunto sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Käypään arvo eivät vaikuta esimerkiksi tunnearvot tai oletukset ajoneuvon käyttöarvosta.

Ajoneuvojen käypää arvoa määritellään pitkälti internetin myyntisivustojen ilmoitusten perusteella. Myynti-­ilmoitusten pyyntihinnoista on kuitenkin yleensä tingittävissä pois jonkin verran. Käyvän arvon on tarkoitus vastata nimenomaan sitä kauppahintaa, joka käteiskaupassa toteutuisi.

Ajoneuvon käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeen ulosmyynti-­ tai sisäänostohintaa tai ajoneuvosta vaihdossa saatavaa hyvitystä. Autoliikkeiden hintoihin sisältyvät myös autoliikkeen liikekulut, takuu, myyntikate ja tinkimisvara.

Jos olet tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, kannattaa ensimmäiseksi ottaa uudelleen yhteyttä vakuutusyhtiöön ja pyytää käsittelemään asiaa uudelleen. Korkeammalle korvausvaatimukselle on kuitenkin oltava hyvät perustelut, esimerkiksi vaurioitunutta ajoneuvoa mahdollisimman hyvin vastaavien ajoneuvojen myynti-ilmoituksia. Monilla vakuutusyhtiöillä on omia sisäisiä muutoksenhakuelimiä, joista voi pyytää kaskovakuutusasian uudelleenkäsittelyä. Vakuutusyhtiöiden sisäiset muutoksenhakuelimet eivät käsittele liikennevahinkoasioita. Jos asia ei selviä neuvottelemalla vakuutusyhtiön kanssa, voit pyytää maksutonta ratkaisusuositusta kaskovakuutusasioissa myös meiltä ja liikennevahinkoasioissa liikennevahinkolautakunnalta.

Lue lisää: Lunastus kasko- ja liikennevakuutuksesta

16.12.

Nuljautin polveni matkalla

Asiakas kertoo

Nuljautin polveni pahasti portaissa etelän matkalla ja vasemman polven nivelkierukka venähti. Selvisin loppumatkan jollain tapaa linkaten ja menin vasta Suomessa lääkäriin. Hoidoksi määräytyi lopulta vain fysioterapiaa. Ihmettelen, miksi hoitoja ei korvata minulle matkavakuutuksestani, kun tapaturma sattui kuitenkin matkalla?

Neuvonta vastaa

Matkustajavakuutusten ehtojen mukaan fysioterapia korvataan yleensä vain leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeen, näin ollen fysioterapiaa ei lähtökohtaisesti korvata muussa yhteydessä.

Lue lisää: Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet ja Perustietoa matkavakuutuksista.

15.12.

Jumiuduttiin lentokentälle

Asiakas kertoo

Olin vaimoni kanssa lähdössä lomareissulle etelään. Meidän piti vaihtaa lentokonetta Helsingissä ja jatkaa siitä sitten matkaa. Kuinkas ollakaan, turvatarkastus oli jumissa ja myöhästyimme koneesta. Ei siinä sitten auttanut muuta kuin odotella seuraavaa konetta. Selvittelimme korvausasioita vakuutusyhtiöstämme ja tuntuu hieman erikoiselta, että minä sain omasta yksityisestä matkavakuutuksestani korvauksia kuluista, joita aiheutui koneen vaihdosta ja viivästyksistä, mutta vaimo ei saanut mitään. Hänellä on matkavakuutus yritysvakuutuksessa. Onko tässä enää mitään tehtävissä?

Neuvonta vastaa

Matkavakuutuksia on tosiaankin hyvin erilaisia, matkavakuutuksen voi ottaa itse tai itse voi olla vakuutettuna yrityksen vakuutuksen tai esimerkiksi ammattijärjestön jäsenyyden kautta. Vakuutuksen ehdoissa on määritelty mitä vakuutuksesta korvataan ja mitä ei. Tässä tapauksessa ehtokohta, jonka mukaan myöhästyminen johtuu viranomaisen toiminnasta, on teidän vakuutuksessanne mukana, mutta puuttuu vaimonne vakuutuksesta. Ehtojen mukaan myöhästymistä ei näin ollen korvata vaimonne matkavakuutuksesta.

14.12.

Yllättävä otus nakersi autoni sähköjohtoja

Asiakas kertoo

Autooni oli alkutalven kylmillä tunkeutunut jokin jyrsijä, todennäköisesti hiiri. Se oli syönyt autostani johtoja ja nakerrellut sisustaa kamalaan kuntoon. Hain korvauksia kaskovakuutuksesta, mutta en niitä saanut. Kaskovakuutuksessani oli, kuulemma vakiintunut rajoitusehto, jonka mukaan ’autossa olleen eläimen’ vahinkoja ei korvata. Mielestäni ehtokohdassa tarkoitetaan erityisesti luvallisesti autossa olevaa eläintä, esimerkiksi koiraa, mutta eihän se voi koskea jyrsijää?

Neuvonta vastaa

Jyrsijät saattavat ikävä kyllä mennä autojen sisään. Tällaisia jyrsijöiden autoille aiheuttamia vahinkoja ei kaskovakuutuksista kuitenkaan korvata. Tuhoeläimistä aiheutuneet vahingot on yleisesti ottaen rajattu kokonaan kaskovakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Lue lisää: Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista

13.12.

Miten irtisanon kuolinpesän kotivakuutuksen?

Asiakas kertoo

Olen osakkaana kuolinpesässä, jonka kotivakuutuksen haluaisin irtisanoa. Miten minun tulee toimia?

Neuvonta vastaa

Kuolinpesän osakkaat huolehtivat kuolinpesää koskevasta päätöksenteosta yhdessä. Myös kuolinpesän kotivakuutuksen irtisanomiseen tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus. Tätä varten omaan vakuutusyhtiöön pitää toimittaa kopio perukirjasta sekä kaikkien osakkaiden suostumukset irtisanomiseen. Kuolinpesän osakkaat voivat myös valtuuttaa yhden osakkaista huolehtimaan kuolinpesän asioista antamalla hänelle valtakirjan. Tämä edellyttää luonnollisesti kuitenkin yksimielisyyttä asioiden hoidosta ja kuolinpesän puolesta tehtävistä toimenpiteistä. Osakkaat voivat halutessaan valtuuttaa myös muun henkilön kuin osakkaan hoitamaan kuolinpesän asioita. Vakuutusyhtiöillä on omia valtakirjapohjiaan, joita voi käyttää valtuutuksen antamiseen.

Lue lisää: Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä – Ohjeita kuolinpesän osakkaille

12.12.

Vuokralaiseni aiheutti kalliin vesivahingon

Asiakas kertoo

Ostin juuri ensimmäisen sijoitusasuntoni, jonka aion laittaa vuokralle. Miten voin parhaiten varautua asunnossa mahdollisesti aiheutuviin vahinkoihin vakuutusten avulla?

Neuvonta vastaa

Vuokranantajan on tärkeä varmistua siitä, että vuokralaisella on kotivakuutus. Vaikka vuokralaisella olisikin kotivakuutus, se ei kuitenkaan välttämättä kata kaikkia asunnossa tapahtuvia vahinkoja. Osakkeenomistaja voi vuokranantajana toimiessaan vakuuttaa kotivakuutuksella asunnon kiinteän sisustuksen ja asunnossa olevan oman irtaimistonsa. Jotkin vakuutusyhtiöt myyvät myös vuokranantajille tarkoitettuja vakuutuksia, jotka voivat tuoda asuntoaan vuokraavalle osakkeenomistajalle lisäturvaa. Vuokranantajille tarkoitetut vakuutukset korvaavat usein vuokratun asunnon pinnoille ja kiinteille sisusteille aiheutuneita vahinkoja. Vuokranantajan on usein mahdollista sisällyttää vakuutukseen myös erityinen vuokranantajan vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Se, minkälaisia vahinkoja vakuutus korvaa, riippuu vakuutustuotteen sisällöstä ja vakuutusehdoista.

Kotivakuutus tai vuokranantajan vakuutus ei korvaa kuitenkaan taloyhtiön rakennukselle tai taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluville rakennuksen osille aiheutuneita vahinkoja. Mikäli vuokralainen tai vuokranantaja on kuitenkin aiheuttanut vahingon edellä mainituille rakennuksen osille tuottamuksellisesti, eli huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään, voi vahingonaiheuttaja hakea korvausta omasta vastuuvakuutuksestaan.

Taloyhtiön kiinteistövakuutus voi olla niin sanottu perustasoinen vakuutus tai laaja vakuutus, ja valittu turvantaso määrittelee pitkälti sen, millaisia vahinkoja kiinteistövakuutuksesta korvataan. Kiinteistövakuutukset eivät kuitenkaan välttämättä korvaa esimerkiksi rakennus- tai asennusvirheistä aiheutuvia vahinkoja.

Lue lisää: Vuokralaisen, osakkaan ja taloyhtiön vakuutukset:ja Vesivahinko ja kotivakuutus – usein kysyttyä

9.12.

Tunnuslukutaulukosta loppuivat luvut – ja minulta laskujen maksu

Asiakas kertoo

Käytössäni on tunnuslukutaulukko, josta ovat nyt luvut loppuneet. En pääse enää kirjautumaan koneeni kautta pankkiini maksamaan laskuja. En ole saanut uutta tunnustaulukkoa, enkä saa uusia tunnuksia pankin konttorista, kun passini on vanhentunut ja ajokorttikaan ei käy? Mitä siis tehdä?

Neuvonta vastaa

Pankki toimittaa tunnuslukutaulukon automaattisesti asiakkaalle, kun vanhasta ovat luvut loppumassa. Pankki voi valita riskienhallinnallisista syistä tavat, joilla toimittaa tunnukset. Jos tunnuslukutaulukkoa ei kuitenkaan tule, niin kannattaa olla yhteydessä pankkiin ja tiedustella asiasta.

Pankilla on velvollisuus todentaa asiakkaan henkilöllisyys voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Voimassa oleva ETA-valtion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi ja henkilöllisyystodistus ovat ainoita henkilöllisyyden osoittavia asiakirjoja, jotka pankin on hyväksyttävä. Muiden asiakirjojen osalta pankki voi käyttää omaa harkintaansa.

8.12.

Iäkäs isäni teki ison tilisiirron ulkomaille

Asiakas kertoo

”Iäkäs isäni oli mennyt hakukoneen kautta verkkopankkiinsa. Minulla ei ole tarkempia yksityiskohtia mitä oikein oli tapahtunut, mutta isäni tililtä oli kuitenkin tehty iso 2000 € tilisiirto ulkomaille. Siirto vaikutti todella kummalliselta. Pankista oli vain soitettu isälleni ja sanottu, ettei korvata. Mitä teen?”

Neuvonta vastaa

Isä on todennäköisesti päätynyt pankin verkkosivuilta näyttäneille rikollisten luomille valesivuille. Kun hän on käyttänyt sivuilla pankkitunnuksiaan, ovat ne päätyneet rikollisten tietoon. Vaikka isä on epäilemättä rikoksen uhri, tämä ei vielä tarkoita sitä, että pankin kuuluisi korvata aiheutunut vahinko. Maksupalvelulain ja pankin ehtojen mukaan ratkaisevaa on asiakkaan oma menettely ja se, onko väärinkäyttö johtunut hänen omasta huolimattomuudestaan ja onko mahdollinen huolimattomuus ollut törkeää. Monessa tällaisessa tapauksessa rikolliset ovat onnistuneet aktivoimaan käyttöönsä pankin mobiilisovelluksen, jota käyttäen he tekevät oikeudettomia siirtoja. Mobiilisovelluksen aktivointi on edellyttänyt asiakkaan pankkitunnusten lisäksi pankin asiakkaalle tekstiviestitse lähettämää aktivointikoodia, jonka asiakas on erehtynyt tunnustensa lisäksi syöttämään valesivuille. Näissä tapauksissa olennaista on ollut pankin tekstiviestin informatiivisuus ja se, olisiko asiakkaan tullut ymmärtää jättää koodi syöttämättä sivuille.

Mikäli pankille ei ole vielä reklamoitu oikeudettomasta tilisiirrosta, kannattaa se tehdä. Pankin kuuluisi antaa reklamaatioon kirjallinen päätös ja jos pankki kieltäytyy korvaamasta vahinkoa eikä päätös tyydytä, kannattaa olla uudelleen yhteydessä FINEen. Tarkempien tietojen perusteella voimme arvioida tapausta paremmin ja asiaa voidaan - isän niin halutessa - käsitellä FINEssä riita-asiana, jolloin hän saa korvauskysymykseen FINEn ratkaisusuosituksen.

7.12.

Pesuhuoneessa ummehtunut haju – rakennusvirhe?

Asiakas kertoo

”Omakotitalomme pesuhuoneessa oli ummehtunut haju. Purimme seinäpaneeleita ja löysimme puuosista vanhoja lahovaurioita. Rakenteissa oli myös kosteutta. Kotivakuutusyhtiömme ei korvaa remonttia, koska mitään putkivuotoa ei ole löytynyt. Vakuutusyhtiö vetoaa siihen, että kysymys on rakennusvirheistä. Eikö vahinko pidä korvata, kun rakennustyöt on aikanaan tehty silloisten määräysten mukaisesti ja rakennustarkastajakin on työt hyväksynyt?”

Neuvonta vastaa

Kotivakuutuksista korvataan kyllä vuotovahinkoja. Ongelmallisia ovat kuitenkin sellaiset tilanteet, joissa vesivahingon syynä on jokin muu kuin äkillinen putki- tai laiterikko. Laajimmissakin kotivakuutuksissa korvauspiirin ulkopuolelle jäävät yleensä vähitellen syntyneet ja rakennusvirheistä johtuvat vesivahingot. Vaikka voitaisiinkin osoittaa, ettei kysymys ole rakennusvirheistä, vahinkoa ei korvata, jos rakenteisiin on vuosien saatossa päässyt kosteutta suihkuvesistä, kaakelien tai lattiamaton saumauksista tai esimerkiksi lattiakaivon kuluneista tiivisteistä.

Lue lisää oppaasta: Vesivahinko ja kotivakuutus – usein kysyttyä

6.12.

Sain pankista tekstiviestin, jossa olevan linkin kautta kirjauduin verkkopankkiin – ja nyt tilini on tyhjennetty!

Asiakas kertoo

Sain pankista tekstiviestin samaan ketjuun kuin muutkin pankin viestit. Viestissä ilmoitettiin, että minulle on lisätty uusi maksunsaaja ja pyydettiin viestissä olevan linkin kautta kirjautumaan verkkopankkiin. Syötin tiedot linkistä auenneeseen verkkopankkiin ja annoin sinne tekstiviestillä saamani kertakäyttöisen tunnuksen. Jonkin ajan päästä huomasin, että tilini oli tyhjennetty!

Neuvonta vastaa

Phishing-huijauksissa asiakas saadaan jollain keinolla ohjattua pankin verkkopankilta näyttävälle huijaussivustolle, jonne asiakas antaa pankkitunnuksensa. Tällaisia keinoja on monia: Tori.fi-sivustolla esittäydytään ostajana ja pyydetään kirjautumaan Postin palveluun paketin lähettämistä ja maksun vastaanottamista varten; hakukoneeseen saadaan ujutettua huijaussivusto hakutuloksiin tai lähettämällä asiakkaalle tekstiviesti. Tekstiviesti saadaan näkymään tulleen pankin numerosta, eikä tätä voida tällä hetkellä estää. 

Kun asiakas syöttää pankkitunnuksensa huijaussivustolle, rikolliset aloittavat näillä tiedoilla asiakkaan nimissä olevan tunnistussovelluksen avaamisen rikollisten puhelimeen. Tunnistussovelluksen käyttöönotto edellyttää lisäksi asiakkaan puhelinnumeroon lähetetyssä uudessa tekstiviestissä olevan aktivointikoodin syöttämistä aktivoitavaan puhelimeen. Jos asiakas antaa myös tämän koodin tietämättään rikollisille, voivat he ottaa asiakkaan nimissä olevan tunnistussovelluksen käyttöön ja käyttää tämän jälkeen asiakkaan tunnuksia esim. turvarajojen vaihtamiseen ja maksujen tekemiseen.

Aiemmin osalla pankeista oli aktivointikoodin sisältävässä tekstiviestissä liian vähän tietoa koodin käyttötarkoituksesta ja monissa tapauksissa aiheutunut vahinko jäi pankkien vastattavaksi. Pankit ovat koko ajan parantaneet tekstiviestin sisältöä ja asiakkaiden pitäisi viestin lukemalla ymmärtää, että koodia ei saa antaa kenellekään muulle eikä syöttää millekään verkkosivulle. Jos viestin sisältö on riittävän selvä, varojen katoaminen asiakkaan tililtä voi jäädä asiakkaan vastuulle. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää lukea aina huolellisesti pankin lähettämät viestit!

5.12.

Voro vei arvokkaan käsilaukkuni

Asiakas kertoo

Olin matkalla Italiassa ja vuosi sitten ostamani arvokas merkkilaukku varastettiin käsivarreltani. Laukun menettäminen harmittaa minua todella paljon. Hain korvauksia matkavakuutuksestani, mutta sieltä korvattiin vain puolet laukkuni arvosta. Onko mahdollisuutta saada enemmän korvausta? Minulla on laukun ostokuittikin tallella.

Neuvonta vastaa

Matkatavaravakuutus korvaa tavaroita korkeintaan vakuutuksesi vakuutuskirjassa tai -ehdoissa olevaan enimmäismäärään saakka usein ilman omavastuuta. Jos matkatavaravakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on täyttynyt, lisäkorvausta laukusta saattaa olla mahdollista saada kotivakuutuksesta, koska monet kotivakuutukset ovat voimassa myös matkoilla. Kotivakuutuskorvauksesta vähennetään tyypillisesti omavastuu. Mahdollisuus lisäkorvaukseen selviää tarkastamalla asia omista kotivakuutusehdoista ja vakuutuskirjasta sekä ottamalla yhteyttä vakuutusyhtiöön.

Lisätietoa matkavakuutuksesta: Perustietoa matkavakuutuksista

2.12.

Kynttilä käräytti pöydän – suojeluohje tuli yllätyksenä

Asiakas kertoo

Minulla oli kynttilä palamassa ruokahuoneeni pöydällä, kun katselin televisiota viereisessä tilassa olohuoneessa. Kynttilä pääsi sytyttämään mansetin ja pöytäliinan sillä seurauksella, että uuteen pöytääni tuli ikävä palojälki. Onnekseni huomasin palon nopeasti ja muilta vahingoilta vältyttiin. Hain kotivakuutuksestani korvausta uuden pöydän hankintaa varten ja sainkin korvauksia, mutta niistä oli vähennetty 20 % suojeluohjeen noudattamatta jättämisen vuoksi. En ollut lukenut suojeluohjeesta aiemmin, vähennys oli mielestäni aika paljon, koska huomasin palon melkein heti ja vain pöytä vahingoittui.

Neuvonta vastaa

Hyvä, että saitte palon heti hallintaan. Kynttilöiden polttamisesta mainitaan vakuutusehtojen suojeluohjeissa: Kynttilää saa polttaa vain valvotusti. Suojeluohjeet ovat sellaisia toimintaohjeita, joita noudattamalla voidaan välttää tai pienentää vahinkoja. Jos vahinko sattuu, eikä suojeluohjeita ole noudattanut, voi vakuutusyhtiö pienentää vakuutuskorvausta tai evätä sen jopa kokonaan.

1.12.

Mustan jään petollisuus

Asiakas kertoo

Oli pakkaspäivä ja sateiden jälkeen mustan jään päälle oli satanut lunta. Lähdin kauppareissulle ja liukastuin jäisellä jalkakäytävällä juuri ennen kauppaa sen verran pahasti, että ranteeni murtui. Mielestäni jalkakäytävää ei ollut hiekoitettu riittävästi. Keneltä voin hakea korvausta ranteen hoitokuluihin?

Neuvonta vastaa

Korvausvaatimus esitetään sille taholle, joka on vastuussa liukastumispaikan kunnossapidosta. Vastuu jalkakäytävän kunnossapidosta voi olla kiinteistön omistajalla tai kunnalla. Korvausvastuun syntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että alueen kunnossapidosta vastuussa oleva taho on laiminlyönyt asianmukaisen liukkauden torjunnan.

Korvausta voi hakea myös omasta tapaturmavakuutuksesta.

Aiheesta lisää FINEn oppaissa Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta ja Henkilövahinkojen korvaaminen vastuuvakuutuksesta

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia