Haku

Perustietoa matkavakuutuksista

1 Johdanto

Tässä oppaassa kerrotaan yleistietoa matkavakuutuksista. Oppaan tiedot perustuvat yleisimpiin huhtikuussa 2020 myynnissä olleisiin kotimaisten vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksiin. Tämä opas ei kuitenkaan ole yksityiskohtainen tai kaiken kattava selvitys matkavakuutusten sisällöstä.

Matkavakuutuksia on tarjolla hyvin monen laajuisina ja -sisältöisinä. Vakuutusehdoissa on eroa eri tuotteiden välillä.

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden matkavakuutukset tai esimerkiksi lentoyhtiöiden tai matkatoimistojen myymät matkavakuutukset voivat olla hyvin erilaisia kuin perinteiset kotimaiset matkavakuutukset. Jonkinlainen matkavakuutus voi sisältyä myös esimerkiksi luottokorttiin tai ammattiliiton jäsenyyteen.

Vakuutuksen sisältöön on siis kiinnitettävä huomiota. Matkavakuutusta ottaessa on hyvä tutustua ainakin vakuutuksen tuoteselosteeseen, jossa kerrotaan vakuutuksen sisältö pääpiirteissään. Vakuutussopimuksen tarkka sisältö käy ilmi vakuutusehdoista ja vakuutuskirjasta.

Ennen matkalle lähtöä on hyvä selvittää, miten vahinkotilanteessa pitää toimia. Vakuutusyhtiön hätäpalvelun yhteystiedot on hyvä tallentaa puhelimeen jo ennen matkaa ja pitää matkalla mukana.

Article line divider

2 Mikä on matkavakuutus?

Matkavakuutus voi sisältää matkustajavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen. Omaan vakuutusyhdistelmään voi ottaa molemmat vakuutukset tai vain toisen.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauksien ja matkatapaturmien hoitokuluja ja vakavissa tapauksissa kuljetus hoitoon Suomeen. Hoitokulujen lisäksi matkustajavakuutukseen voi olla mahdollista sisällyttää korvaukset pysyvän haitan (invaliditeetin) ja kuolemantapauksen varalta sekä päivärahakorvaus matkatapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Matkustajavakuutus voi sisältää vakuutusturvaa myös mm. matkan peruuntumisen, keskeytymisen, odottamisen tai matkalta myöhästymisen varalta.

Matkatavaravakuutuksesta korvataan matkatavaroille sattuneita vahinkoja tai esimerkiksi matkatavaroiden viivästyessä välttämättömyystarvikkeiden hankintakuluja. Matkavakuutukseen voi lisäksi sisältyä matkavastuu­ ja matkaoikeusturvavakuutukset.

Matkavakuutuksesta korvattavat kulut on määritelty vakuutusehdoissa. Muita kuluja ei korvata. Matkavakuutus ei siis korvaa kaikkea odottamatonta, jota matkalla voi sattua!

Matkavakuutus on joko määräaikainen, yhdelle matkalle sen keston ajaksi tehtävä vakuutus, tai ympäri vuoden voimassa oleva jatkuva vuosivakuutus. Jatkuvissa matkavakuutuksissakin on rajoitettu sitä, kuinka pitkillä matkoilla se on voimassa. Matkavakuutus pitää ottaa ennen matkalle lähtöä.

Matkustaja- ja matkatavaravakuutus saattaa sisältyä esimerkiksi ammattijärjestön jäsenyyteen. Myös esimerkiksi luottokorttiin saattaa liittyä matkavakuutus, jonka voimassaolo usein edellyttää, että matka tai osa siitä on maksettu kyseisellä luottokortilla. Matkatoimistot ja lentoyhtiöt myyvät myös yhteistyökumppaneidensa matkavakuutuksia. Mikäli kyseessä on luottokorttiin liittyvä vakuutus, ammattiliiton jäsenyyden kautta tuleva vakuutus tai vakuutusyhtiö on jokin ulkomainen yhtiö, kannattaa tutustua tarkkaan vakuutusehtoihin ja ­määriin, sillä ne saattavat poiketa yleisimpien matkavakuutusten ehdoista. Toisaalta esimerkiksi luottokorttiin liittyvässä matkavakuutuksessa saattaa olla laajempi turva esimerkiksi matkan peruuntumisen varalta.

Lisätietoa ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana olevan kuluttajan asemasta löytyy FINEn julkaisusta Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana. Jos ulkomainen vakuutusyhtiö ei ole Finanssiala ry:n jäsen eikä ole tehnyt FINEn kanssa erillistä sopimusta FINEn palvelujen käyttämisestä, FINE ei voi olla avuksi ongelmatilanteissa tällaisen vakuutusyhtiön kanssa.

2.1 Ennen matkavakuutuksen ottamista

Ennen matkavakuutuksen ottamista harkitse muutamia perusasioita:

 • Otatko määräaikaisen vai jatkuvan matkavakuutuksen?
 • Riittääkö matkustajavakuutus vai tarvitsetko turvaa myös matkatavaroille ja mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden varalle?
 • Tarvitaanko lapsille tai lapsenlapsille omat vakuutukset?
 • Haluatko turvaa ulkomaanmatkoille vai myös kotimaan matkoja varten?
 • Haluatko turvaa lomamatkoille vai myös työmatkoille?
 • Kuinka suuri haittakorvauksen ja kuolemantapauskorvauksen pitää olla ja tarvitsetko päivärahaosaa?
 • Mitä jo olemassa olevat vakuutuksesi kattavat?
 • Tarvitsetko matkan pituuden takia jatkoturvaa?
 • Mitä aiot tehdä matkalla? Tarvitsetko lisäturvaa tiettyjen lajien harrastamista varten?
 • Millaista korvauspalvelua haluat jo matkakohteessa?


Tarkista myös ennen matkan alkua oman vakuutuksesi voimassaolo ja sisältö. Ota talteen vakuutusyhtiön yhteystiedot hätätapauksia varten.

Article line divider

3 Vakuutetut ja vakuutuksen voimassaolo

3.1 Vakuutuksen myöntäminen

Matkavakuutus – oli sitten kysymys jatkuvasta tai määräaikaisesta vakuutuksesta – myönnetään vain vakinaisesti Suomessa asuville. Vakuutetun tosiasiallinen ja väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka tulee olla Suomessa. Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä saattaa olla myös voimassaoleva Kela­kortti. Vakuutus saatetaan myöntää esimerkiksi vain sellaiselle henkilölle, joka oleskelee yli 6 kk kalenterivuodesta Suomessa. Vakuutusyhtiölle pitää ilmoittaa, mikäli asuinolosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Vakuutuksen myöntämiselle saattaa olla yläikäraja. Jatkuvia matkavakuutuksia myönnetään vakuutusyhtiöstä riippuen esimerkiksi alle 70–100­vuotiaille. Määräaikaisen vakuutuksen voi saada ilman ikärajaa. Ikärajat vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Jatkuvassa matkustajavakuutuksessa voi myös olla jokin tietty päättymisikä tai se voi olla voimassa loppuiän. Voimassaoloon voi vaikuttaa se, onko keskittänyt vakuutuksia samaan yhtiöön.

Haettaessa matkavakuutusta pitkälle matkalle vakuutusyhtiö saattaa edellyttää terveysselvityksen antamista. Terveysselvitystä voidaan myös edellyttää vakuutuksenottajan iän perusteella.

3.2 Vakuutetut henkilöt

Matkavakuutuksella vakuutettuna olevat henkilöt on yleensä kirjattu vakuutuskirjaan eli vakuutussopimukseen. Matkavakuutus voi olla myös perhekohtainen.

Lasten matkavakuutusturva täytyy tarkistaa erikseen. Joillakin vakuutusyhtiöillä vanhempien tai isovanhempien mukana matkustavat lapset kuuluvat vanhemman matkavakuutukseen tiettyyn ikään saakka. Ikäraja voi olla esimerkiksi 12–20 vuotta. Jotkin yhtiöt edellyttävät lisäksi, että lapset on merkitty vakuutuskirjaan nimeltä. Mukana matkustavien lasten korvausmäärät voivat olla kiinteät. Jos summat tuntuvat pieniltä, voi lapselle aina ottaa myös erillisen vakuutuksen.

Mukana matkustavat lapset eivät kuitenkaan kaikilla vakuutusyhtiöillä kuulu vanhempien vakuutukseen, vaan tarvitsevat aina oman vakuutuksen.

Yksin matkustava lapsi tarvitsee yleensä oman matkustajavakuutuksen. Tästäkin on kuitenkin poikkeuksia: perheen matkavakuutukseen voivat sisältyä kaikki vakuutuksenottajan kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt siten, että he ovat yksin matkustaessaankin vakuutettuina.

Matkatavaravakuutus on useimmiten perhekohtainen, joten yksin matkustava ei välttämättä tarvitse omaa jatkuvaa matkatavaravakuutusta. Vakuutusyhtiöiden käytännöt kuitenkin vaihtelevat.

Luottokortteihin liittyvissä matkavakuutuksissa on syytä tarkistaa erikseen, ketkä ovat vakuutettuina. Vakuutettuina ovat usein kortinhaltija itse sekä hänen mukanaan matkustava puoliso ja lapset ja lapsenlapset vakuutusehdoissa mainittuun ikään asti.

3.3 Voimassaoloaika

Määräaikainen eli matkakohtainen matkavakuutus tehdään matkan keston mukaan määräajaksi. Vakuutus tehdään etukäteen kattamaan tietyn pituinen aika, esimerkiksi 9 vrk tai 16 vrk. Määräaikainen matkustajavakuutus on hyvä ottaa riittävän pitkäksi ajaksi. Vakuutuksen voimassaoloajan tulisi kattaa koko matkan kesto kotoa lähdöstä kotiin palaamiseen.

Jatkuva matkavakuutus on voimassa vuoden kerrallaan ja on aina erikseen kirjallisesti irtisanottava, jos se halutaan lopettaa. Yksittäisen matkan osalta jatkuvakin vakuutus on voimassa vain tietyn ajan – yleensä 45 vuorokautta tai kolme kuukautta. Jos matka kestää yhtäjaksoisesti pidempään, on vakuutuksen voimassaolosta sovittava vakuutusyhtiön kanssa erikseen ennen matkaa. Säännöllisesti matkustavalle henkilölle jatkuva matkavakuutus on yleensä edullisempi kuin matkakohtaiset määräaikaiset vakuutukset.

3.4 Voimassaoloalue

Matkavakuutusten voimassaoloalue vaihtelee eri matkavakuutuksissa. Ottaessaan määräaikaisen vakuutuksen vakuutuksenottaja valitsee voimassaoloalueen tai ­maan. Matkavakuutuksen voimassaolo kotimaan matkoilla on tarkistettava erikseen.

Matkavakuutus ei ole voimassa vakuutetun tavanomaisessa, päivittäisessä elinympäristössä eli siellä, missä vakuutetulla on asunto, vapaa-ajan asunto, työ­ tai opiskelupaikka, tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. Useat yhtiöt ovat rajanneet voimassaoloalueen lisäksi siten, että matkavakuutukset ovat voimassa vain matkoilla, jotka tehdään vähintään 50–150 kilometrin etäisyydelle em. paikoista.

Matkavakuutuksen voimassaoloa riskialttiilla alueilla on rajoitettu. Matkavakuutukset eivät välttämättä ole voimassa sellaisilla alueilla, joihin matkustamista Suomen ulkoministeriö suosittaa välttämään tai joista ulkoministeriö suosittaa poistumaan. Vakuutuksen voimassaoloa saattaa olla mahdollista laajentaa lisämaksusta.

3.5 Voimassaolo eri toiminnoissa

Matkavakuutukset eivät välttämättä ole ilman lisäsopimusta ja ­maksua voimassa työssä. Myös kilpaurheilu tai sen harjoittelu on yleensä rajattu vakuutuksen ulkopuolelle joko kokonaan tai esimerkiksi hoitokulujen osalta, samoin eräät riskialttiit harrastukset ja toiminnot. Kilpaurheilijoille on joillakin vakuutusyhtiöillä tarjolla erillisiä matkavakuutustuotteita.

Riskialttiiden lajien ja harrastuksien vakuuttamisessa on yhtiökohtaisia eroja. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi kamppailu­ ja kontaktilajit, voimailulajit, moottoriurheilulajit, ilmaurheilulajit (kuten laskuvarjohyppy, benjihyppy, riippuliito jne.), kiipeilylajit, nopeus­, syöksy­ tai off­pistelasku, urheilu­ tai laitesukellus, valtameriveneily ja vaellukset asumattomille seuduille tai jäätiköille.

Vakuutuksen voimassaolo kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiöstä, jos on aikeissa harrastaa matkalla tavanomaisesta poikkeavaa urheilulajia. Vakuutusturvaa voi useimmiten laajentaa sopimalla asiasta vakuutusyhtiön kanssa ja maksamalla lisämaksun. Joihinkin toimintoihin vakuutusta ei myönnetä voimaan edes lisämaksusta. Vaikka vain kokeilisit matkalla jotain uutta lajia, esim. vapaasukellusta, tarkista etukäteen vakuutusyhtiöstä vakuutuksen voimassaolo.

Article line divider

4 Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus on henkilövakuutus, josta korvataan matkasairauden tai matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja vakavissa tapauksissa myös kotiinkuljetus. Lisäksi maksetaan korvausta matkan peruuntuessa tai matkan keskeytyessä. Yleensä vakuutuksiin sisältyy myös korvaus, jos matkalta myöhästytään tai jos matkaa joudutaan odottamaan. Matkavakuutuksen voi sisältyä myös muita korvauslajeja. Korvattavat tapahtumat on lueteltu vakuutusehdoissa.

4.1 Matkasairaus

Korvattava matkasairaus määritellään vakuutusehdoissa. Matkasairaus on yleensä sellainen sairaus, joka on alkanut tai jonka ensioireet ovat alkaneet matkan aikana. Joillain vakuutusyhtiöillä matkasairauden määritelmässä edellytetään, että se on äkillinen ja odottamaton sairaus, joka on saanut alkunsa matkan aikana.

Edellytyksenä matkasairauden korvaamiselle on yleensä se, että sairaus on edellyttänyt lääkärinhoitoa matkalla tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Jos kyseessä on tartuntatauti, jossa on pidempi itämisaika, määräaikaa ei sovelleta.

Ennen matkaa olleen sairauden odottamattomasta pahenemisesta matkalla korvataan yleensä vain ensiavun luonteinen välttämätön hoito matkakohteessa enintään 7–10 päivän ajalta. Muita kuluja ei korvata. Esimerkiksi ambulanssilentoa kotiin tällaisen ennen matkaa olleen sairauden pahenemisen johdosta ei yleensä korvata.

Tavallisia matkasairauksia ovat äkilliset hengitystietulehdukset, auringon polttamat, turistiripuli ja ruokamyrkytykset.

Vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa saattaa olla rajattu kokonaan vakuutuksen korvauspiiristä pois tietyistä syistä johtuvia sairauksia.

Hammassairauksia korvataan lähinnä äkillisen hammassäryn osalta.

Vakuutusehdoissa on rajoituksia myös raskauteen tai raskauskomplikaatioihin liittyvien kulujen korvaamisesta. Matkasairauksia eivät myöskään ole sairaudet, jotka aiheutuvat alkoholin tai huumeen käytöstä tai lääkeaineen väärinkäytöstä. Vakuutusehdoissa on myös muita rajoituksia, jotka vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin.

Article line divider

4.2 Tapaturma matkalla

Tapaturmana korvataan äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttanut tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta matkan aikana.

Tapaturmana korvataan myös vakuutetun tahtomatta matkan aikana sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpisto, paleltuminen sekä kaasumyrkytys. Myös paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vamma tai erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys saattavat tulla korvattaviksi.

Monissa vakuutuksissa tapaturman käsitettä on laajennettu vielä siten, että tapaturmaksi katsotaan myös yksittäisen liikkeen yhteydessä tai lyhyessä ajassa syntynyt venähdysvamma tai kipeytyminen. Laajennuksen sanamuoto vaihtelee eri vakuutusyhtiöissä.

Tapaturmana ei korvata esimerkiksi vammaa, joka johtuu vakuutetun sairauden tai vamman aiheuttamasta tapahtumasta tai niiden hoitamiseksi suoritetusta leikkauksesta taikka vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin tai muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä.

Jos tapaturmasta aiheutuneeseen vammaan tai sen paranemiseen on olennaisesti vaikuttanut tästä tapaturmasta riippumaton sairaus, vika tai vamma, korvauksia hoitokuluista maksetaan yleensä vain siltä osin kuin ne perustuvat tähän tapaturmaan.

Esimerkki: Vakuutettu saa matkalla epilepsiakohtauksen ja satuttaa sen seurauksena päänsä. Koska pään satuttaminen johtuu sairauskohtauksesta, kysymyksessä ei ole vakuutusehtojen mukainen matkatapaturma.

4.3 Korvaukset matkasairauksien ja matkatapaturmien johdosta

Sairauden ja tapaturman aiheuttamat hoitokulut korvataan yleensä ilman euromääräistä ylärajaa, mutta korvausta on ajallisesti rajoitettu. Korvausta maksetaan sairauden osalta enintään siihen asti, kun 90 päivää on kulunut hoidon alkamisesta. Korvauksiin saattaa sisältyä rajoituksia tiettyjen vammojen korvattavuudesta, tai esimerkiksi siltä osin, kun kyse on matkan jälkeen kotimaassa annetusta hoidosta.

Tapaturman osalta korvausta maksetaan enintään siihen saakka, kun kolme vuotta on kulunut tapaturman sattumisesta. Jotkin vakuutusyhtiöt korvaavat venähdysvammojen hoitoa enintään kuusi viikkoa vamman syntymisestä.

Hoitokuluihin sisältyvät tarpeelliset lääkärin antaman tai määräämän lääketieteellisesti hyväksytyn hoidon tai tutkimuksen kustannukset kohtuullisine matkakuluineen. Korvattavaksi voi tulla vakuutusyhtiön hyväksymä sairaskuljetus kotimaahan sekä kustannukset välttämättömästä saattajasta.

Useilla vakuutusyhtiöillä on suosituimmissa matkakohteissa yhteistyölääkäreitä ja ­sairaaloita, jotka voivat laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä. Yhtiöiden matkavakuutusoppaissa ja internetsivuilla on tiedot sopimuslääkäreistä ja tärkeät yhteysnumerot hätätilanteita varten. Kaikkialla yhteistyölääkäreitä ei ole, joten on varauduttava myös siihen, että omaakin rahaa saatetaan joutua käyttämään sekä Euroopassa että etenkin kaukaisemmissa maissa.

Matkavakuutusehdoissa on eroja koskien sitä, mitä kustannuksia vakuutuksesta korvataan.

Seuraavassa on eräitä esimerkkejä matkavakuutusehtojen eroista.

 • Yleensä matkasairauden vaatima lääkärinhoito korvataan vain, jos hoito on alkanut matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Hoidon aloittamisen määräaika ei välttämättä koske tartuntatautitapauksia, joissa taudin itämisaika on pidempi.
 • Fysioterapian osalta korvaustavat vaihtelevat yhtiöittäin. Eräät yhtiöt korvaavat enintään 10 tai 15 tapaturman vaatimaa hoitokertaa, toiset eivät korvaa lainkaan tai korvaavat vain tietynlaisissa vammoissa.
 • Useista matkavakuutuksista korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksyessä yhden lähiomaisen matka­ ja majoituskustannuksia matkakohteeseen ja takaisin Suomeen, jos vakuutetun tila on hengenvaarallinen vakuutuksesta korvattavan sairauden tai tapaturman takia. Asiasta täytyy sopia etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.
 • Joistakin matkavakuutuksista korvataan sairauden, tapaturman tai kuoleman aiheuttamia välittömiä puhelinkuluja 50–200 euroon asti.


Vakuutukseen voidaan sisällyttää korvaus tapaturman aiheuttaman pysyvän lääketieteellisen haitan (invaliditeetin) ja/tai kuolemantapauksen varalta. Useimmat vakuutusyhtiöt maksavat kuolemantapauskorvauksen myös, jos kuolinsyynä on matkalla saatu, tartuntatautiasetuksessa määritelty yleisvaarallinen tartuntatauti. Erikseen sopimalla voidaan vakuutukseen sisällyttää myös päivärahakorvaus tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden varalta. Pysyvän haitan korvaus määritellään valtioneuvoston haittaluokituspäätöksen perusteella.

Kuolemantapauksessa korvataan kotiinkuljetuskustannukset tai niitä vastaavat hautauskustannukset matkakohteessa ulkomailla. Nämä kustannukset saatetaan ehdoista riippuen korvata, vaikka vakuutetun kuolema olisi aiheutunut muuten korvauspiirin ulkopuolelle jäävästä vahinkotapahtumasta (esim. itsemurha, alkoholimyrkytys).

 

4.4 Muutoksia matkaan?

Matkustajavakuutus antaa turvaa myös sellaisten tilanteiden varalle, joissa matkaan tulee muutoksia. Nämä muutostilanteet, joissa on mahdollista saada matkavakuutuksesta korvausta itselle maksettavaksi jäävistä kustannuksista, vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin ja ne ovat vakuutusehdoissa erikseen määritelty. Vakuutusyhtiöllä saattaa olla myös tarjolla erilaajuisia turvia näiden tilanteiden varalta. Muista kuin kunkin sopimuksen ehdoissa mainituista tilanteista ei ole mahdollista saada korvausta. Tyypillisesti matkustajavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen, eli matkalle lähdön estyminen, ja matkan keskeytyminen ennenaikaisesti. Yleisiä ovat myös korvaukset matkalta myöhästymisestä tai matkan odottamisesta. Tilanteissa, joissa muutokset matkassa johtuvat lakosta tai esim. lentoyhtiön tai matkatoimiston konkurssista, ei yleensä ole saatavissa korvausta matkavakuutuksista.

4.4.1 Matkan peruuntuminen

Jos matka joudutaan kokonaan peruuttamaan, vakuutus korvaa niitä kuluja, jotka vakuutetulle itselleen jäävät maksettavaksi, eli joita esimerkiksi matkatoimisto ei palauta.

Korvauksen saamisen edellytyksenä tavallisesti on, että matkan peruuntuminen tai keskeytyminen on aiheutunut lääketieteellisesti arvioiden pakottavasti vakuutetun tai muun vakuutusehdoissa mainitun henkilön (kuten lähiomaiset, matkakumppani tai vakuutuskirjaan etukäteen merkitty henkilö) äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta.

Lisäksi matkan peruuntuminen tai keskeytyminen saatetaan korvata esimerkiksi silloin, jos vakuutetun Suomessa olevalle omaisuudelle tapahtuu merkittävä vahinko. Tapaukset, joissa matkan peruuntuminen korvataan, on lueteltu vakuutusehdoissa. Matkan peruuttaminen esimerkiksi jonkin taudin tartunnan pelossa ei yleensä ole korvattavaa. Joillain vakuutusyhtiöillä on lisäturvia, joista korvataan tietyin edellytyksin matkan peruuntuminen esimerkiksi luonnonkatastrofin, epidemian tai terrori-iskun vuoksi.

Vakuutus on syytä ottaa ajoissa, sillä peruuntumisturva on voimassa vain, jos vakuutus on tehty viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista. Peruuntumisen syy ei myöskään ole saanut ilmetä ennen vakuutuksen ottamista tai matkan varaamista. Vakuutusehdoissa saattaa olla mainittu myös muita tilanteita, joissa matkan peruuntuminen korvataan.

Matkan peruuntuessa korvataan yleensä vain sellaisia kuluja, jotka jäisivät vakuutetun itsensä maksettavaksi ja joita ei esimerkiksi ole mahdollista saada matkanjärjestäjältä taikka lentoyhtiöltä. Matkan peruuntumiskuluille on vakuutusehdoissa enimmäiskorvausmäärä, esimerkiksi 5.000 euroa.

4.4.2 Matkan keskeytyminen tai muuttuminen

Matkustajavakuutukseen sisältyy yleensä myös matkan keskeytymisen tai muuttumisen johdosta maksettavia korvauksia. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että matkalta joudutaan lääketieteellisesti arvioiden pakottavasta syystä palaamaan ennenaikaisesti tai matkapäiviä menetetään sairaalahoitoon joutumisen vuoksi. Lisäksi korvattavaksi saattaa olla vakuutusehdoissa määritelty matkan muuttuminen sillä tavoin, että esimerkiksi matkasairauden vuoksi joudutaan jäämään matkakohteeseen pidemmäksi aikaa.

Matkan keskeytymisen korvattavuuden edellytykset ovat yleensä samankaltaisia kuin matkan peruuntumistilanteiden: yleensä edellytyksenä on, että matka joudutaan keskeyttämään vakuutetun itsensä tai muun vakuutusehdoissa mainitun henkilön äkillisen vakavan sairastumisen, tapaturman tai kuoleman vuoksi. Joillain vakuutusyhtiöillä on lisäturvia, joista korvataan tietyin edellytyksin matkan keskeytyminen esimerkiksi luonnonkatastrofin, epidemian tai terrori-iskun vuoksi.

Matkan keskeytyessä tai muuttuessa korvataan mm. välttämättömiä ylimääräisiä matka­ ja majoituskustannuksia. Jos matka keskeytyy sen vuoksi, että on jouduttu sairaalahoitoon tai palaamaan pakottavasti kesken matkan kotiin, maksetaan vakuutetulle korvausta menetetyiltä matkapäiviltä. Korvauksen edellytyksenä siis on yleensä, että hoito tapahtuu nimenomaan sairaalassa. Jos vakuutettua on hoidettu esimerkiksi hotellihuoneessa, menetettyjä matkapäiviä ei useimpien ehtojen mukaan korvata. Joistakin vakuutuksista voi saada korvauksena matkan keskeytymisestä uuden matkan, mikäli menetettyjä matkapäiviä on riittävästi.

4.4.3 Matkalta myöhästyminen

Eräistä matkavakuutuksista maksetaan korvausta myös matkalta tai jatkoyhteydeltä myöhästymisestä. Matkalta myöhästyminen on korvattavaa pääsääntöisesti silloin, kun vakuutettu ei ehdi etukäteen varatulle lento­, laiva­, juna­ tai bussiyhteydelle siitä syystä, että vakuutetun käyttämää yleistä tai mahdollisesti myös yksityistä kulkuneuvoa on kohdannut sääeste, tekninen vika, liikennevahinko, luonnonmullistus tai rikollinen teko.

Korvauksena matkalta myöhästymisen vuoksi maksetaan välttämättömiä ylimääräisiä matka­ ja majoituskuluja, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän. Korvausta voi olla mahdollista saada myös käyttämättä jääneistä palveluista, myöhästymisen vuoksi menetetyistä matkapäivistä tai jos matkan alkamista joudutaan odottamaan.

Article line divider

5 Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroiden rikkoutumisia, varkauksia ja muita äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Korvausten ylärajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

Vakuutuksesta korvataan myös kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran etsimisestä ja välttämättömyystarvikkeiden hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia, jos matkatavarat eivät tule ajoissa matkakohteeseen. Myöhästymisen tulee olla vakuutusehdoista riippuen esimerkiksi 6 tai 12 tuntia. Vakuutusehdoissa on määritelty, kuinka paljon korvausmäärä on vuorokautta kohti (esimerkiksi 100 euroa) ja kaikkiaan yhteensä (esimerkiksi 400 euroa).

5.1 Vakuutuksen kohde

Matkatavaravakuutus kattaa vakuutuksenottajan ja hänen mukanaan matkustavien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten matkatavarat. Jatkuva matkatavaravakuutus voi myös olla perhekohtainen siten, että vakuutus on voimassa muun perheenjäsenen matkustaessa ilman vakuutuksenottajan mukanaoloa.

Vakuutuksen kohteena on matkatavara, jolla tarkoitetaan matkalle mukaan otettua ja matkalla hankittua irtainta omaisuutta. Vakuutusyhtiöittäin vaihtelee, ovatko raha tai luottokortit vakuutettuina. Joistakin matkavakuutuksista korvataan vakuutetun mukana matkalla ollutta rahaa, maksuvälineitä ja arvopapereita enintään 100–500 euroon asti.

Matkavakuutuksista korvataan myös matkalippujen, passin ja viisumin varkaudesta tai vakuutusehdoista riippuen muustakin menettämisestä aiheutuneita lippujen, passin tai viisumin uusimisesta syntyviä matka­, majoitus­ ja puhelinkustannuksia esimerkiksi 200 euroon asti. Edellytyksenä on, että kustannukset ovat syntyneet matkan aikana.

Yksityishenkilön ottaman matkatavaravakuutuksen kohteena eivät yleensä ole työvälineet. Myös muuta omaisuutta voi olla rajattu matkavakuutuksen ulkopuolelle, kuten esim. silmälasit.

5.2 Korvattavat vahinkotapahtumat

Matkatavaravakuutus antaa turvaa vakuutusehdoissa lueteltujen äkillisten ja ennalta arvaamattomien tapahtumien aiheuttamien vahinkojen varalta. Vakuutusehdoissa on myös rajoitusehtoja, joissa mainituissa tapauksissa korvausta ei kuitenkaan makseta. Eri vakuutusyhtiöillä rajoitukset ovat erilaisia.

Korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja ovat mm. tavaran tavanomaisesta käytöstä, hankaantumisesta, naarmuuntumisesta ja kulumisesta aiheutuneet vahingot, normaaleista sääolosuhteista tai tavanomaisista luonnonilmiöistä aiheutuneet vahingot sekä tavaran katoamisesta ja unohtamisesta aiheutuneet vahingot. Vakuutus ei välttämättä korvaa esim. jos huomaat kännykkäsi kadonneen ulkomailla metromatkan aikana, mutta et varsinaisesti nähnyt kenenkään varastavan sitä. Tällöin kännykän saatetaan katsoa kadonneen epäselvissä oloissa, eikä sitä korvata, vaikka itse jälkikäteen päätteletkin, että se on varmasti varastettu. Joidenkin yhtiöiden vakuutus korvaa tavaran katoamisen tai unohtamisen tietyin edellytyksin esimerkiksi 150 euroon asti.

Useat yhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat urheiluvälineille niitä tarkoitukseensa käytettäessä. Myöskään esimerkiksi autosta tai teltasta varastettuja arvoesineitä ei välttämättä korvata lainkaan tai korvattavuutta on rajattu

5.3 Suojeluohjeet

Kaikissa matkatavaravakuutuksissa on suojeluohjeita, jotka ovat käytännön toimintaohjeita vahingon välttämiseksi. Jos suojeluohjeiden laiminlyönti on ollut syynä vahinkoon, korvausta voidaan alentaa. Jos laiminlyönti on törkeää tai tahallista, korvaus voidaan evätä.

Suojeluohjeet vaihtelevat eri yhtiöissä ja voivat olla hyvinkin yksityiskohtaisia. Ehdoissa on ohjeita muun muassa matkatavaroiden valvonnasta sekä arvoesineiden, optisten ja elektronisten laitteiden säilyttämisestä hotellihuoneessa, autossa, teltassa tms. paikassa. Ehdoissa voi esimerkiksi olla suojeluohje, jonka mukaan yli 350 euron arvoisia esineitä on säilytettävä hotellin tallelokerossa. Ohjeita on myös esimerkiksi nesteiden sekä tahraavien ja syövyttävien aineiden pakkaamisesta erilleen muista matkatavaroista. Myös kaikki arvotavarat ja tärkeät asiakirjat kannattaa pakata käsimatkatavaroihin.

5.4 Korvaukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Matkatavaravakuutuksessa voi olla omavastuu tai se voi olla omavastuuton.

Matkatavaravakuutusehdoissa vahingon määrän perusteena on korjauskustannusten ohella joko omaisuuden päivänarvo, jolloin korvausta maksettaessa otetaan alentavana tekijänä huomioon esineen ikä, käyttö ja käyttökelpoisuuden aleneminen, tai jälleenhankinta­arvo, eli uuden vastaavan esineen hankintahinta. Joihinkin omaisuusryhmiin (esim. elektroniikka, optiikka, vaatteet) sovelletaan ikävähennyksiä.

Article line divider

6 Matkavakuutus ja muut vakuutukset

On hyvä selvittää, mitä turvaa jo olemassa olevat omat tai esimerkiksi työnantajan ottamat vakuutukset antavat matkalla.

Useimmat henkilövakuutukset – kuten henkivakuutukset, yksityistapaturmavakuutukset ja nuorisovakuutukset – ovat voimassa kaikkialla maailmassa. Ne eivät kuitenkaan anna samaa turvaa matkoilla kuin matkustajavakuutus. Niissä voi olla ylärajoja tai korvausrajoituksia hoitokulujen osalta. Niistä ei myöskään makseta esim. kotiinkuljetusta vakavan sairauden tai tapaturman sattuessa tai kuolintapauksessa.

Kotivakuutukset ovat irtaimiston osalta tilapäisesti voimassa muuallakin kuin varsinaisessa vakuutuspaikassa ja antavat näin ollen turvaa myös matkatavaroille. Osa kotivakuutuksista on voimassa vain Suomessa tai Pohjoismaissa ja vain tiettyjen ehdoissa mainittujen vahinkotapahtumien varalta. Korvaussäännöissä on eroja koti­ ja matkatavaravakuutuksien välillä, esim. koskien rahojen korvaamista tai välttämättömyystarvikkeiden hankintakuluja. Kotivakuutuksissa korvausta pienentää omavastuu, jota matkatavaravakuutuksissa ei välttämättä ole.

Jos aikoo ajaa matkalla autoa tai esimerkiksi skootteria, on syytä selvittää etukäteen kohdemaan liikennevakuutuskäytäntö. Jos joutuu liikennevahinkoon, voi ottaa yhteyttä joko vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutusyhtiöön tai sikäläiseen liikennevakuutuskeskukseen. Neuvojen saamiseksi voi tarvittaessa kääntyä myös Suomen Liikennevakuutuskeskuksen puoleen. Matkavakuutukset korvaavat yleensä liikennetapaturmien hoitokuluja.

Kotivakuutuksen yhteydessä olevat vastuu­ ja oikeusturvavakuutukset ovat voimassa yleensä vain Suomessa tai korkeintaan Pohjoismaissa. Matkavakuutukseen saattaa olla mahdollista liittää matkavastuuvakuutus, jonka perusteella korvataan vakuutetun tai hänen perheenjäsenensä yksityishenkilönä matkalla toiselle aiheuttama henkilö­ tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Perheenjäsenten toisilleen aiheuttamia vahinkoja ei korvata, ei yleensä myöskään vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hyödyksi käytettävänä. Liikennevahinko, tappelussa aiheutettu vahinko, sakko ja muu senkaltainen seuraamus jäävät vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Matkatavaravakuutuksen liitteenä voi yhtiöstä riippuen olla myös matkaoikeusturvavakuutus, josta tietyin rajoituksin korvataan vakuutetulle yksityishenkilönä matkustajan ominaisuudessa aiheutuvia asianajo­ ja oikeudenkäyntikuluja riita­ ja rikosasiassa.

Article line divider

7 Matkavakuutus ja sosiaaliturva ulkomailla

Matkaillessa Euroopassa on hyvä hankkia Kelasta ennen matkaa ja pitää matkalla mukana eurooppalainen sairaanhoitokortti, varsinkin jos vakuutetulla on jokin krooninen sairaus. Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card) ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta. Mikäli matkalla tapahtuneesta sairastumisesta tai sairauden pahenemisesta aiheutuneet kulut eivät ole matkavakuutuksesta korvattavia, on vakuutettu oikeutettu silti sairaanhoitokortin mukaiseen lääketieteellisistä syistä välttämättömään hoitoon samoin maksuin ja hoitokäytännöin kuin kyseisen maan kansalaiset.

Suomella on tiettyjen maiden kanssa sosiaaliturva­ ja sairaanhoitosopimuksia. Näiden sopimusten tai EU:n sosiaaliturvasäädösten perusteella saatava turva ei kata mm. kotiinkuljetusta Pohjoismaiden ulkopuolelta, matkan peruutusturvaa, keskeytymisturvaa tai matkatavaravahinkoja. Sairaanhoitopalvelujen saatavuus ja taso oleskelumaassa ei välttämättä ole samanlainen kuin Suomessa.

Kelan nettisivuilta osoitteessa www.kela.fi (Henkilöasiakkaat > Sairastaminen > Sairaanhoito > Kansainväliset tilanteet) löytyy tietoa mm. eurooppalaisesta sairaanhoitokortista ja sosiaaliturvasopimuksista. Tietoja kansainvälisistä sosiaaliturvaetuuksista löytyy myös Euroopan komission internet­sivuilta http://ec.europa.eu.

Article line divider

8 Matkavakuutuksista usein kysyttyä

1. Mikä on matkavakuutus?

Matkavakuutus korvaa matkustajille ja matkatavaroille matkalla sattuneita vahinkoja. Matkavakuutus voi sisältää matkustajavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen lisäksi turvaa myös mm. matkan peruuntumisen tai keskeytymisen varalta. Matkavakuutus voi olla määräaikainen, esim. viikon matkaa varten otettava, tai jatkuva vuosivakuutus. Mikäli matkustaa useamman kerran vuodessa, tulee edullisemmaksi ottaa jatkuva vuosivakuutus.

2. Mitä matkavakuutus korvaa?

Matkavakuutusten vakuutusehdoissa on lueteltu ne tapahtumat, jotka matkavakuutukset korvaavat. Kaikkea mahdollista matkalla sattuvaa matkavakuutukset eivät korvaa.

Matkustajavakuutus korvaa matkalla sattuneiden tapaturmien ja matkalla alkaneiden sairauksien hoitokuluja. Matkustajavakuutuksesta korvataan myös esimerkiksi hoidosta aiheutuneita matkakuluja matkakohteessa tai esimerkiksi vaikean onnettomuuden johdosta ambulanssilento Suomeen. Matkasairauden hoitokuluja korvataan yleensä enintään 90 päivää hoidon aloittamisesta ja matkatapaturman hoitokuluja enintään kolme vuotta tapaturmasta.

Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroiden vahinkoja, esimerkiksi rikkoutumisia, varkauksia tai esim. matkatavaroiden myöhästyessä välttämättömyystarvikkeiden hankinnan.

3. Kenelle aiheutuneita vahinkoja vakuutus korvaa?

Matkavakuutuksessa vakuutettuina ovat yleensä nimetyt henkilöt. Kullakin matkustajalla pitää siis olla oma matkavakuutus. Lapset saattavat kuulua vanhempiensa vakuutukseen, mutta lasten ja nuorten kohdalla vakuutusten kattavuus on aina tarkistettava erikseen. Matkatavaravakuutus saattaa olla perhekohtainen, jolloin on varmistuttava siitä, että vakuutusmäärä on riittävä.

4. Miten vakuutan pitkän lomamatkan?

Määräaikainen matkavakuutus tehdään kattamaan esim. tietty yhden tai kahden viikon matka. Jatkuvasti voimassaolevissa vuosivakuutuksissakin on rajoitettu sitä, kuinka pitkillä matkoilla vakuutus on voimassa. Aikaraja saattaa jatkuvissa vakuutuksissa olla esimerkiksi 45 tai 90 vuorokautta. Jos matka kestää pidempään, vakuutuksen voimassaolosta on sovittava erikseen vakuutusyhtiön kanssa. Voimassaoloa voi olla mahdollista pidentää lisämaksusta ja usein vaaditaan myös terveysselvitys.

5. Mitä jos ennestään ollut sairaus alkaa vaivata matkalla?

Matkustajavakuutus ei yleensä korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat sellaisista sairauksista, joita vakuutetulla on ollut jo ennen matkaa. Olemassa olleen sairauden äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta matkalla aiheutuneista kuluista korvataan yleensä vain lyhytaikainen, ensiapuluonteinen hoito esim. yhden viikon ajalta.

6. Entä jos matkalle lähtö peruuntuu?

Useimmat matkustajavakuutukset korvaavat myös kuluja, jotka syntyvät matkan peruuntumisesta ja joita matkanjärjestäjä ei palauta. Matkan peruuntuminen korvataan silloin, kun vakuutettu itse tai esim. hänen lähiomaisensa sairastuu tai loukkaantuu niin pahasti, että matkan peruuttaminen on lääketieteellisesti arvioituna pakottavaa. Matkan peruuntuminen korvataan myös silloin, kun peruuntumisen syynä on vakuutetun Suomessa olevalle omaisuudelle tapahtunut merkittävä vahinko. Jos matkalle lähdön peruuttaa muusta syystä johtuen, peruuntumista ei yleensä korvata.

7. Korvaako matkavakuutus, jos loma menee pilalle?

Matkavakuutukset korvaavat matkan keskeytymisen, jos matkalta täytyy palata sairastumisen tai tapaturman takia ennenaikaisesti kotiin. Matkan keskeytymisen syyn täytyy olla lääketieteellisesti arvioituna pakottava. Matkan keskeytymisenä korvataan myös menetettyjä matkapäiviä siltä ajalta, kun joudutaan sairaalahoitoon. Esimerkiksi hotellihuoneessa levossa vietetyistä päivistä ei yleensä saa korvausta. Vakuutus ei yleensä korvaa sellaista tilannetta, jossa matkan tarkoitus ei toteudu, esimerkiksi jos asiakas nyrjäyttää nilkkansa vaellusmatkan ensimmäisenä päivänä, eikä siksi voi suorittaa vaellusta loppuun, muttei kuitenkaan joudu sairaalahoitoon tai joudu lääketieteellisistä syistä palaamaan kotimaahan.

8. Mitä jos matkalla sattuu jotain vakavaa?

Monilla vakuutusyhtiöillä on ns. hätäpäivystys, eli puhelinnumero, johon voi soittaa ympäri vuorokauden ja kysyä neuvoja. Vakuutusyhtiöillä on yhteistyökumppaneinaan erilaisia kansainvälisiä hätäpalveluja, joiden kautta saa lääkäripalveluita, tai jotka järjestelevät sairaalahoitoon tai kotiin paluuseen liittyviä asioita. Vakuutusyhtiöillä on suosituimmissa lomakohteissa yhteistyösairaaloita ja ­lääkäreitä, jotka laskuttavat suoraan vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiön hätäpalvelun numero kannattaa ottaa matkalle mukaan ja tallentaa jo valmiiksi puhelimeen.

© FINE 2020, Hanna Salo

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!