Haku

Henkivakuutus harkinnassa? Täytä terveysselvitys huolella!

Henkivakuutusturvan tarve on suurin aktiivi-iässä olevilla henkilöillä, jotka ovat usein vastuussa myös muiden ihmisten toimeentulosta ja joilla on monesti myös asuntolainaa. Henkivakuutuksen avulla voi turvata läheisten arkea, jos itse menehtyy.

Kuoleman varalta myönnetystä riskihenkivakuutuksesta maksetaan vakuutussumma vakuutetun kuolemantapauksen perusteella. Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajamääräyksen eli määrätä henkilöistä, joille henkivakuutuskorvaus maksetaan.

Henkivakuutusta hakevan tulee kiinnittää huomiota vakuutushakemuksen terveysselvityksen täyttöön. Vakuutusyhtiö pyytää vakuutuksen hakijaa vastaamaan kysymyksiin omasta terveydentilastaan, jonka perusteella yhtiö sitten päättää vakuutuksen myöntämisestä.

”On erittäin tärkeää, että terveysselvityksen kysymyksiin vastataan totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Jos myöhemmin esimerkiksi selviää, että vakuutettu on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, voi se johtaa siihen, että kuolintapauskorvausta ei makseta. Väärien tietojen vuoksi vakuutusyhtiö voi myös irtisanoa vakuutuksen”, FINEn jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki sanoo.

Katso video: ”Koronaviruksen vaikutuksista henkivakuutuksen ottoon meillä FINEssä ei ole havaintoja. Terveydentilaan liittyviin kysymyksiin pitää joka tapauksessa ja aina vastata totuudenmukaisesti.”

Lisätietoa henkivakuutuksista Finanssitietoa-osiossa.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!