Haku

Apua finanssiasioihin entistä helpommin

FINEssä käsiteltyjen vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioita koskevien riita-asioiden määrä laski, mutta yhteydenottojen määrä kasvoi. FINEssä päättyi viime vuonna 874 asiakkaiden ja palveluntarjoajien välistä riita-asiaa. Riidoista yli joka kymmenes päättyi sovintoon ja noin neljännes asiakkaan eduksi. Riidoiksi päätyvät yhä monimutkaisemmat, periaatteelliset tai uusia linjauksia edellyttävät asiat.

”Näemme FINEssä ensimmäisenä signaalit, kun asiat eivät ole vakuutus-, pankki- tai sijoitusasioissa kohdallaan. Ihmiset ottavat herkästi yhteyttä maksuttomaan neuvontaamme. Pyrimme ratkaisemaan asiat aluksi juuri neuvonnan keinoin. Osa asioista on kuitenkin niin kärjistyneitä, että ne täytyy käsitellä pidemmässä riitaprosessissa vaikkakin edelleen tuomioituimen ulkopuolella. Annamme riitoihin kirjallisen ratkaisusuosituksen. Myös riidanratkaisumme on maksutonta ja tehokasta; riidan käsittely kestää meillä tyypillisesti 4-8 kuukautta”, FINEn johtava neuvonantaja Ville Raulos sanoo.

Suurin osa, 67 % kaikista FINEen tulleista yhteydenotoista, oli vakuutusasioita. Pankkiasioita oli 26 % ja sijoitusasioita 7 %.

”Vakuutusasioissa riitoja aiheuttivat erilaiset korvauskysymykset. Henkilövahingoissa kyse oli usein aiheutuneen vamman vakavuudesta, haitasta ja sen myötä korvauksen määrästä. Pankkiasioissa esiin nousivat maksukorttien oikeudeton käyttö, joissa arvioitiin kortinhaltijan ja pankin välistä vastuunjakoa. Sijoitusasioissa riitoja on viime vuosina ollut vähän ja ne ovat enimmäkseen liittyneet sijoitusvakuutusten tiedonantovelvollisuutta koskeviin kysymyksiin”, Raulos sanoo.

”Meihin otettiin yhteyttä viime vuonna kaikkiaan 8 400 kertaa. Toiminnastamme lähes 90 % on neuvontaa ja loput, noin 10 % riidanratkaisua. Asian läpikäyminen neuvonnassamme on kaikkien osapuolten kannalta helpoin ja nopein tapa saada asioita selviämään ilman riitelyä. Ratkaistavaksi tulevat riita-asiat kuitenkin tuntuvat vaikeutuvan ja monimutkaistuvan entisestään, kun yksinkertaisemmat tapaukset yhä useammin ratkeavat jo ennen riidan aloittamista. Myös näytön puolesta hankalasti arvioitavissa olevien riitojen määrä vaikuttaa olevan kasvussa”, Raulos jatkaa.

FINEn antamat ratkaisut asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin riitoihin ovat suositusluonteisia. Finanssialan yritykset ovat noudattaneet suosituksia erinomaisesti. Ratkaisusuosituksiin voi tutustua FINEn verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Johtava neuvonantaja Ville Raulos, p. 050 408 0211, ville.raulos(at)fine.fi
Viestintäpäällikkö Elina Antila, p. 040 548 3838, elina.antila(at)fine.fi

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia