Usein kysyttyä - Mikä on FINE? | Fine.fi

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

FINE on vakuutus-, pankki- ja arvopaperialan asiakasneuvontatoimisto ja tuomioistuimelle vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin.

Organisaation ovat vuonna 2009 perustaneet Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssiala ry. FINEen kuuluvat Vakuutus- ja rahoitusneuvonta sekä Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Sijoituslautakunta.

Finanssialan asiakkaat eli vakuutusyhtiöiden, pankkien, arvopaperinvälittäjien ja sijoituspalveluiden tarjoajien asiakkaat saavat FINEstä neuvontaa ja selvittelyapua ongelmatilanteissa.

FINE käsittelee ratkaisukäytännöiltään vakiintuneita ja oikeudellisesti selkeitä riitoja toimistomenettelynä. Lautakunnissa käsitellään mutkikkaita ja tulkinnanvaraisia riita-asioita.

FINE auttaa asiakkaita antamalla tietoa finanssiasioista, sopimusehdoista ja alan käytännöistä. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta voi selvitellä asiakkaan asiaa.

Tällöin FINE:n asiantuntijat perehtyvät asiakkaan asiaan ja asiasta voidaan tarvittaessa vielä neuvotella pankin, vakuutusyhtiön tai muun palveluntarjoajan kanssa.

FINE käsittelee riita-asioita ja antaa ratkaisusuosituksia toimistomenettelynä sekä Vakuutus-, Pankki- ja Sijoituslautakunnissa. FINEn antamat ratkaisut asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin riitoihin ovat suositusluonteisia.

FINEn palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Vuosittain laadittavan talousarvion puitteissa toiminnan rahoittaa pääosin Finanssiala ry.

FINE on palveluntarjoajista riippumaton erillinen organisaatio.

Toiminta perustuu sopijaosapuolien tekemään sopimukseen.

Lautakuntien puheenjohtajat ovat sopijaosapuolista riippumattomia henkilöitä. Lautakuntien jäsenet valitaan sopijaosapuolien ehdotusten perusteella. Ehdokkailla tulee olla tehtävänsä edellyttämä ammatillinen ja oikeudellinen asiantuntemus. Lautakuntien jäseninä on sekä palveluntarjoajien että elinkeinoelämän, oikeuslaitoksen, viranomaisten, yliopistojen, sosiaali- ja terveysalan ja kuluttajaorganisaatioiden edustajia. Lautakuntien ja FINEn hallituksen ja johtokuntien kokoonpanot löytyvät kokonaisuudessaan organisaation vuosikertomuksista.