Information om FINE

Organisation

FINE är en organisation som verkar inom den finansiella sektorn. Organisationen består av Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden, Banknämnden och Investeringsnämnden, direktionen samt styrelsen.

FINE grundades 1.1.2009 av Konkurrens- och konsumentverket, Finansinspektionen och Finansbranschens Centralförbund rf. Det skedde genom att Konsumenternas försäkringsbyrå, Försäkringsnämnden, Bankbranschens kundrådgivning och Värdepappersnämnden, som tidigare verkade skilt för sig, gick samman och bildade finansbranschens avtalsbaserade kundorganisation, FINE.

Uppgifter

FINE:s uppgift är att ge konsumenter, småföretagare och med dem jämförbara kunder råd i problem som rör försäkrings-, bank- och värdepappersverksamhet samt att avgöra klagomål som gäller dessa verksamheter.

Fine:s tjänster ar avgiftsfria för kunderna.

FINE eftersträvar att främja kundernas intressen och en sund utveckling av i finansbranschen. FINE deltar också i beredningen av lagstiftning som berör den finansiella sektorn.

FINE sammanställer handböcker och jämförelser för att bidra till ett ökat finanskunnande och deltar även i samarbetsprojekt på området. Man arbetar också för att främja kunskaperna i ekonomi och en trygg användning av betalkort.

FINE:s ledning

Ledningsgruppen

Verkställande direktör Anu Koskenvuo
Ledande jurist Harri Isokoski
Ledande jurist Tuomas Siirala
Kommunikationschef Elina Antila

Information och kommunikation

Kommunikationschef Elina Antila

Tvistlösningsorgan i EU

Mer information om listan över tvistlösare utanför domstol som förs av Europeiska kommissionen här, om FIN-NET-samarbetsnätverket här och i guiden Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana (på finska) här.