Reseförsäkringar

Vi hjälper med

Reseförsäkringar

I försäkringsärenden ger vi råd och svarar på frågor som ofta gäller till exempel försäkringsbolagets ersättningsbeslut, försäkringsavtalets villkor, ersättningsområde, lagbestämmelser eller tillvägagångsätt.

I reseförsäkringsärenden svarar vi bland annat på frågor om vad reseförsäkringen ersätter, vems skador som ersätts, om en tidigare sjukdom som blir värre under resan ersätts, hur en lång semesterresa bör försäkras och vilka ersättningar som fås för en inställd eller avbruten resa.