Hem-, fastighets-, djur- och egendomsförsäkringar

Vi hjälper med

Hem-, fastighets-, djur- och egendomsförsäkringar

I försäkringsärenden som gäller egendom ger vi råd och svarar på frågor som gäller till exempel försäkringsbolagets ersättningsbeslut, försäkringsavtalets villkor, ersättningsområde, lagbestämmelser eller tillvägagångsätt.

I dessa försäkringsslag rör frågorna ofta ersättning av vatten- och fuktskador inomhus, skador orsakade av trasiga anordningar eller rörbrott och naturvatten, åldersavdrag, ersättningsbelopp och handläggningstider.

Ersättningsfrågor rörande läckage-, storm- och brandskador i hem- och fastighetsförsäkringar gäller ofta åldersavdrag, tolkning av villkor samt tolkningsfrågor gällande skadefallets plötslighet och oförutsägbarhet.

I djurförsäkringsärenden är det oftast fråga om huruvida sällskapsdjurets åkomma eller sjukdom är sådan att veterinärkostnaderna ersätts från försäkringen. I de flesta djurförsäkringar faller till exempel kostnader för behandling av ärftliga eller medfödda sjukdomar utanför de skador som ersätts.

Frågor gällande egendomsförsäkringar kan röra till exempel avtals- och ersättningsärenden gällande skogs- och båtförsäkringar. Det kan också vara fråga om till exempel ett produktförsäkrings- eller skadeärende som gäller en mobiltelefon eller någon annan egendom.