Hem-, fastighets-, djur- och egendomsförsäkringar

Vi hjälper med

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringar är försäkringar som tecknas av husbolag och med vilka bostads- eller fastighetsaktiebolagets byggnader och husteknik är försäkrade. Försäkrade är i allmänhet de konstruktioner för vilka husbolaget har underhållsansvar.

Fastighetsförsäkringen ersätter inte skador på de boendes lösöre eller kostnaderna för en tillfällig bostad till exempel vid eldsvåda. Dessa kostnader som orsakats de boende kan ersättas från den boendes egen hemförsäkring.

Fastighetsförsäkringen är ett avtal som husbolaget ingått och som kan administreras av sådana personer som har rätt att handla i husbolagets namn. De kan till exempel göra skadeanmälningar. Enskild aktieägare kan i allmänhet inte administrera fastighetsförsäkringsavtal.