Hem-, fastighets-, djur- och egendomsförsäkringar

Vi hjälper med

Djurförsäkring

Försäkringsbolagen beviljar djur sina egna försäkringar. Försäkringarna beviljas främst för katter, hundar och hästar, men det kan också vara möjligt att försäkra mer exotiska djur. I djurförsäkringar kan det vara möjligt att teckna flera olika försäkringar, av vilka de vanligaste är vårdkostnadsförsäkring och livförsäkring för djur. Från vårdkostnadsförsäkringen ersätts veterinärkostnader orsakade av olycksfall eller behandling av sjukdom och från djurets livförsäkring betalas ersättning när djuret avlider.

Val av försäkring

I samband med valet av försäkring är det viktigt att fundera på vilket skydd man vill ha för sitt djur och vilka eventuella kostnader som försäkringen ersätter. Det är bra att bekanta sig med och jämföra de centrala innehållen i olika försäkringar och försäkringsskyddens omfattning med varandra. Det är värt att ta reda på vad försäkringen ersätter och vilka begränsningar som finns i försäkringsvillkoren. Det finns också skäl att på förhand ta del av bestämmelserna om ersättningsbeloppet, ersättningsgränserna samt självriskavdrag, så att det inte uppstår några överraskningar när skada väl har inträffat.