Hem-, fastighets-, djur- och egendomsförsäkringar

Vi hjälper med

Egendomsförsäkringar

All egendom omfattas inte automatiskt av hemförsäkringen. Till exempel är skog eller en motordriven båt inte i allmänhet egendom som är försäkrad med hemförsäkringen, och då är det bäst att försäkra dem skilt för sig.

Med en produktförsäkring kan man försäkra ett enskilt riskfyllt föremål, som en mobiltelefon, glasögon eller dyr hobbyutrustning. Ersättningen som betalas från hemförsäkringen kan i fråga om sådan egendom vara liten jämfört med egendomens värde, och därför kan det vara vettigt att teckna en separat produktförsäkring. Produktförsäkringarna kan också ersätta flera skador som orsakas egendomen än hemförsäkringar.