Fordons- och trafikförsäkringar

Vi hjälper med

Fordonsförsäkringar

En trafikförsäkring ska tecknas för bilar, mopeder, motorcyklar och andra motorfordon. Skyldigheten att teckna en trafikförsäkring är inte beroende av till exempel om fordonet måste registreras. Med andra ord ska försäkringen tecknas även om fordonet inte är registrerat.

Förutom trafikförsäkringen kan ett motorfordon försäkras med en frivillig bilförsäkring, dvs. en kaskoförsäkring, som ersätter olika skador på fordonet, beroende på försäkringens omfattning.