Haku

Vakuuta viisaasti – itsesikin

Oman terveytensä vakuuttamiseen on tarjolla monia eri vaihtoehtoja. Kun harkitset vakuutuksen tarvetta ja sinulle sopivimman vakuutuksen valintaa, mieti ensin mitä haluat vakuutuksen korvaavan. Terveyttään voi vakuuttaa erilaisilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla niin sairauksien kuin tapaturmienkin varalta. Huomioi myös vakuutusturvasi tarve matkustaessasi.

Yksityistapaturmavakuutus

Omasta vakuutusturvastaan huolehtivan perustuote on yksityistapaturmavakuutus, joka korvaa tapaturman seurauksia, mutta ei sairautta. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, kuten kaatuminen, putoaminen ja törmääminen. Joissain vakuutuksissa korvattavien tapaturmien alaa on laajennettu, ja niistä korvataan mm. liikkeen aiheuttamia venähdyksiä.

Yksityistapaturmavakuutukset eivät kuitenkaan korvaa sairaus- ja/tai rasitusperäisten vammojen hoitokuluja, kun tapaturma on laukaissut oireilun. Tyypillisiä tällaisia vammoja ovat mm. jännevammat kuten akillesjänteen repeämä tai polven kierukkavammat.

Yksityistapaturmavakuutus antaa mahdollisuuden päästä nopeasti hoitoon yksityiselle puolelle.

Vakuutus korvaa tapaturman hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, lääkkeitä ja tutkimuksia, vamman aiheuttamaa ohimenevää työkyvyttömyyttä, pysyvää haittaa tai maksaa kuolintapauskorvauksen. Useat vakuutusyhtiöt tarjoavat myös valinnaisia lisäturvia ja mahdollisuuden valita korvausten enimmäismäärät. Vakuutuksen voi ottaa täysajalle tai vain vapaa-ajalle.

Urheiluharrastajan on tärkeää huolehtia, että vakuutus on voimassa omissa urheilulajeissa ja myös kokeiltaessa uutta lajia. Riskialttiit lajit on rajattu korvauksen ulkopuolelle. Niihin voi kysyä lajikohtaista vakuutusta, jolloin kukin laji vakuutetaan erikseen. On myös lajeja, joihin ei niiden vaarallisuuden vuoksi myönnetä vakuutusta lainkaan.

Article line divider

Terveysvakuutus

Laajat terveysvakuutukset antavat normaalia tapaturmavakuutusta laajempaa turvaa. Ne ovat yksityistapaturmavakuutuksia, jotka korvaavat tapaturman hoitokulujen lisäksi eräiden ehdoissa mainittujen sairaus- ja/tai rasitusperäisten vammojen hoitokuluja, kun tapaturma on laukaissut oireilun. Korvaukseen voivat oikeuttaa mm. jännevammat kuten akillesjänteen repeämä tai polven kierukkavammat. Sairausperäiset muutokset yleistyvät varsinkin vanhemmalla iällä, joten vakuutusturvan kattavuutta kannattaa aika ajoin miettiä uudelleen.

Huomaa myös, että vakuutustuotteita nimetään eri tavoin eri yhtiöissä eivätkä saman nimiset vakuutukset ole saman sisältöisiä keskenään, siksi niiden vertailu on myös tärkeää.

Article line divider

Sairauskuluvakuutus

Kattavimmin oman terveytensä voi turvata, kun vakuuttaa itsensä sekä tapaturmien että sairauksien varalta. Sairauskuluvakuutus korvaa sairauksien hoitokuluja. Useilla vakuutusyhtiöillä sairauskuluvakuutus sisältää myös tapaturman hoitokuluturvan, joka korvaa tapaturman hoitokuluja ja on lisäksi voimassa omaa kuntoa ylläpitävässä urheilutoiminnassa.

Sairauskuluvakuutuksesta maksetaan sairaudesta aiheutuvia hoitokuluja kuten lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja hoitokuluja ja leikkauksia.

Sairauskuluvakuutuksen käyttötilanteita ovat esimerkiksi erilaiset infektiosairaudet, kuten flunssat, krooniset sairaudet, kuten allergia, astma ja diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä vakavat sairaudet, kuten sydäninfarkti, MS-tauti ja syöpä. Sairauskuluvakuutuksen saaminen edellyttää säännönmukaisesti vakuutusyhtiölle annettavaa terveysselvitystä vakuutuksen hakijan aiemmasta terveydentilasta ja mahdollisista sairauksista, oireista ja tutkimuksista.

Article line divider

Henkivakuutus

Henkivakuutusturvan tarve on suurin aktiivi-iässä olevilla henkilöillä, jotka ovat usein vastuussa myös muiden ihmisten toimeentulosta ja joilla on monesti myös asuntolainaa. Henkivakuutuksen avulla voi turvata läheisten arkea, jos itse menehtyy.

Kuoleman varalta myönnetystä riskihenkivakuutuksesta maksetaan vakuutussumma vakuutetun kuolemantapauksen perusteella. Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajamääräyksen eli määrätä henkilöistä, joille henkivakuutuskorvaus maksetaan.

Henkivakuutusta hakevan tulee kiinnittää huomiota vakuutushakemuksen terveysselvityksen täyttöön. Vakuutusyhtiö pyytää vakuutuksen hakijaa vastaamaan kysymyksiin omasta terveydentilastaan, jonka perusteella yhtiö sitten päättää vakuutuksen myöntämisestä. Kaikkiin terveysselvityksessä esitettyihin kysymyksiin pitää vastata totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Jos myöhemmin esimerkiksi selviää, että vakuutettu on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, voi se johtaa siihen, että kuolintapauskorvausta ei makseta. Väärien tietojen vuoksi vakuutusyhtiö voi myös irtisanoa vakuutuksen.

Article line divider

Matkavakuutus

Matkavakuutus on matkailijan tärkeä turva. Siitä korvataan matkalla alkaneita sairauksia ja matkalla sattuneita tapaturmia. Matkavakuutus korvaa myös matkan keskeytymisen tai peruuntumisen vakavan äkillisen sairastumisen tai tapaturman vuoksi.

Matkavakuutuksia tarjotaan sekä matkakohtaisina tiettyä matkaa varten että jatkuvina. Jatkuva matkavakuutus on voimassa yleensä 45-120 vrk kestävillä matkoilla. Pidemmille matkoille vakuutusta on haettava erikseen.

Aktiivilomailijan on tärkeää huolehtia ja tarkistaa, että vakuutus on voimassa omassa urheilulajissa ja uutta lajia kokeiltaessa. Riskialttiit lajit saattavat olla rajattuna kokonaan vakuutuksen ulkopuolelle. Joitakin lajeja voi sisällyttää vakuutukseen lisämaksusta, mutta on myös lajeja joihin ei vakuutusta myönnetä lainkaan.

Article line divider

Jäsenyyksien kautta tuleva vakuutusturva

Joskus tietty vakuutusturva voi automaattisesti kuulua järjestöjen, liittojen tai seurojen jäsenyyteen. Esimerkiksi ammattiliiton jäsenyyteen saattaa kuulua yksityistapaturmavakuutus tai urheiluseuran jäsenyyteen voi kuulua urheilulisenssivakuutus, joka korvaa kilpailussa ja valvotussa harjoituksessa sattuneita tapaturmia. Myös joihinkin maksukortteihin saattaa kuulua matkustajavakuutus, ainakin jos matkan maksaa luottokortilla.

Article line divider

Rajatut, sairauskohtaiset terveyteen liittyvät vakuutukset

Markkinoilla on tarjolla myös turvaltaan hyvin rajattuja vakuutuksia, joista maksetaan esimerkiksi vain tapaturmavamman aiheuttama luunmurtumakorvaus tai sairaalapäiväkorvaus. Vakuutuksen voi ottaa myös tietyn sairauden kuten syövän varalta. 

Vinkki: Vakuutusehdot ja tuoteseloste kannattaa aina lukea. Niistä selviää mitä vakuutus korvaa ja mitä ei! Yhtiökohtaiset erot voivat olla merkittävät.

© FINE 2020, Mira Aarre

Article line divider

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!