Julkaisut

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista 2017

2017 FINE

1. Johdanto

Valintaoppaaseen on kerätty yleistä tietoa kotimaisten vakuutusyhtiöiden myynnissä olevista yksilöllisistä lasten sairauskuluvakuutuksista.

Osa tarjolla olevista lasten sairauskuluvakuutuksista on vakuutusyhtiön valmiiksi kokoama vakuutuspaketti, josta korvataan hoitokuluja sekä maksetaan korvausta pysyvän haitan ja kuoleman johdosta. Joillakin yhtiöillä asiakas voi itse hoitokulujen lisäksi rakentaa vakuutusturvaa ottamalla siihen lisämaksusta oman näkemyksensä mukaista täydentävää vakuutusturvaa.

Sairauskuluvakuutukset korvaavat sairauden tai vamman tutkimisesta tai hoidosta johtuvia kustannuksia. Lisäksi vakuutus sisältää tai siihen voidaan lisämaksusta liittää turvat pysyvästä haitasta ja kuolemasta.

Lasten vakuutukset, jotka eivät sisällä tai joissa ei ole mahdollisuutta ottaa hoitokuluvakuutusta sairauden varalta, eivät sisälly valintaoppaaseen.

Tämän valintaoppaan tarkoituksena on antaa vakuutuksen valintaa helpottavaa tietoa eri yhtiöiden vakuutustuotteista.

Tämä valintaopas ei ole yksityiskohtainen selvitys vakuutusten sisällöstä. Ennen vakuutuksen ottamista tulee tutustua kyseisen vakuutuksen vakuutusehtoihin. Tarkemmat tiedot ja tarjoukset on aina pyydettävä vakuutusyhtiöstä.

Vakuutusyhtiöiden tuotteet

Edellinen sarake
Seuraava sarake
Vakuutuksen myöntäjä Tuote
Folksam Vahinkovakuutus Oy (Kerstin Lähteenmäki) Aktia Lapsivakuutus www.aktia.fi
Folksam Vahinkovakuutus Oy (Kerstin Lähteenmäki) Folksam Lapsi- ja nuorisovakuutus, Vauvavakuutus www.folksam.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Merja Fagerstöm) Lapsen Sairausturva www.fennia.fi
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Piia Kononen) Vauvavakuutus, Lapsivakuutus* www.if.fi
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (Janne Kylli) Henkilö- ja matkavakuutus** www.lahitapiola.fi
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Ilkka Ylenius) Optimini www.mandatumlife.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjantähti (Päivi Wiitamäki) Pohjantähden Pohjantähtiturva*** www.pohjantahti.fi
OP Vakuutus Oy  (Satu Martenson) Terveysvakuutus ja Toimeentulovakuutus**** www.op.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva* (Tiina Lehto)

Junioriturva Plus www.turva.fi

(Suluissa mainitaan henkilö, joka on tarkastanut kyseistä yhtiötä koskevat tiedot).

*If-yhtiön vakuutukseen on valittu turvat sairauden ja tapaturman aiheuttamien hoitokulujen ja pysyvän haitan sekä tapaturman aiheuttaman kuoleman osalta.

**LähiTapiolan Henkilö- ja matkavakuutukseen on valittu turvat tapaturman ja sairauden aiheuttamien hoitokulujen varalta sekä turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja tapaturman aiheuttaman kuoleman osalta.

***Pohjantähden Lapsivakuutukseen on valittu turvat sairauden ja tapaturman aiheuttamien hoitokulujen ja pysyvän haitan sekä tapaturman aiheuttaman kuoleman osalta. Vakuutukseen voi lisämaksusta liittää Huoltajaturvan, josta maksetaan kertakorvaus jos lapsella todetaan jokin vakuutusehdoissa mainittu sairaus tai vamma.

****OP Vakuutuksen Terveysvakuutuksen perusta on Hoitoturva tapaturman ja sairauden aiheuttamien hoitokulujen varalle. Lisämaksusta vakuutukseen voi liittää Hammasturvan sekä Lisähoitoturvia esimerkiksi fysio,- psyko,- ja toimintaterapiakulujen kattamiseksi. OP Vakuutuksen Toimeentulovakuutukseen voi valita lapselle turvat tapaturman aiheuttaman pysyvän invaliditeetin ja kuoleman varalle.

2. Asioita, joita kannattaa huomioida

 • Henkilövakuutuksen myöntämiseen vaikuttaa terveydentila. Terveysselvityksen täyttämisessä tulee olla rehellinen, tarkka ja huolellinen. Jos vakuutuksenottajan antamat tiedot osoittautuvat virheelliseksi, vakuutus voidaan irtisanoa tai vakuutukseen voidaan liittää yksilöllinen rajoitusehto vakuutuksen alkamisen jälkeen, jos tietojen virheellisyys johtuu vakuutuksenottajan huolimattomuudesta.
   
 • Jos olet vaihtamassa vakuutusyhtiötä tai vakuutusta, älä irtisano vanhaa henkilövakuutusta ennen kuin olet varmistanut millä ehdoilla uusi vakuutus myönnetään. Aiemmat sairaudet voivat aiheuttaa uuteen vakuutukseen rajoitusehtoja. Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, ettei uutta vakuutusta myönnetä lainkaan. • Jos vakuutus myönnetään esim. vain kotivakuutuksen yhteydessä, selvitä voitko jatkaa henkilövakuutusta itsenäisenä ja millä hinnalla, jos kotivakuutus päättyy.
   
 • Hae syntymättömän lapsen vakuutusta ajoissa. Vakuutusta ei myönnetä yleensä enää sen jälkeen kun laskettuun aikaan on alle 2 - 3 kuukautta. Huomioi, että vakuutushakemuksesi on tarjous vakuutusyhtiölle. Sen käsittely vakuutusyhtiössä saattaa kestää jopa kuukauden.
   
 • Kiinnitä huomiota siihen, kuka on vakuutuksenottaja. Vakuutuksenottajalla on oikeus antaa vakuutusta koskevia määräyksiä eli oikeus esim. irtisanoa vakuutus. Ongelmia on käytännössä aiheutunut mm. avioerotilanteissa. Toinen vanhemmista on saattanut kieltää, ettei hänen ottamastaan lapsenvakuutuksesta saa hakea sairauskulukorvauksia.
   
 • Selvitä aina riippumatta lapsen iästä miten vakuutus on voimassa eri urheilulajeissa, -toiminnoissa ja -harrastuksissa.
   
 • Omavastuun valinnalla voit vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen.
   
 • Olosuhteiden muuttumisesta esim. muutto paikkakunnalta toiselle tai ulkomaille, on ilmoitettava vakuutusyhtiölle. 
   
 • Hae korvausta vuoden kuluessa kulujen syntymisestä. Jos korvausta ei haeta määräajassa, oikeus korvauksiin menetetään.
   
 • Selvitä vakuutuksen sisältö lukemalla vakuutuksen tuoteseloste ja vakuutusehdot. Huomioi erityisesti vakuutuksen rajoitusehdot.

3. Ennen vakuutuksen ottamista

Vakuuttamisen tarpeet ovat yksilöllisiä. Ennen vakuutuksen ottamista kannattaa miettiä, mitä ja minkälaista turvaa perhe ja lapsi tarvitsevat. Halutaanko vakuutus sekä sairauden että tapaturman varalle vai riittääkö pelkkä tapaturmavakuutus. Selvitä, onko lapsella jo aikaisempia voimassaolevia vakuutuksia ja mikä näiden vakuutusten turvan laajuus on. Lapsi tai nuori voi esimerkiksi urheiluharrastuksensa osalta kuulua urheiluseuran ottaman tapaturmavakuutuksen piiriin. Perusopetuslain mukaan koulussa ja koulumatkalla oppilaalle sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta. Eri yhteisöjen ottamissa vakuutuksissa voi vakuutusten sisältö kuitenkin olla suppeampi ja vakuutusmäärät pienempiä kuin yksilöllisissä vakuutuksissa.

Pohdi minkälaisia hoitokuluja haluat vakuutuksen kattavan ja miten suuren omavastuun otat vakuutukseen. Tämän jälkeen tutustu tarjolla oleviin vaihtoehtoihin, vertaile vakuutusyhtiöiden tuotteita ja vakuutusmaksuja keskenään. Vakuutus on aina vakuutuskenottajan eli sinun ja vakuutusyhtiön välinen sopimus. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä tutustu vakuutusehtoihin. Vakuutusehdoista kannattaa lukea erityisesti se, mitä ja miten korvataan, ja mitä ei korvata eli vakuutuksen rajoitusehdot. Vakuutukseen sisältyvissä yleisissä sopimusehdoissa on sääntöjä mm. siitä, milloin vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus, muuttaa vakuutusehtoja ja vakuutusmaksuja. Näihin kannattaa myös tutustua.

Article line divider

4. Lasten vakuutuksia myyvät vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt

Sairauskuluvakuutuksen voi ottaa joko itsenäisenä vakuutuksena tai kotivakuutuksen lisäturvana. Jotkut vahinkovakuutusyhtiöt myöntävät sairauskuluvakuutuksen ainoastaan kotivakuutuksen yhteydessä. Tällöin sairauskuluvakuutuksen voimassaolo on sidottu kotivakuutuksen voimassaoloon. Tämä voi vaikeuttaa kotivakuutuksen irtisanomista ja vakuutuksen vaihtamista myöhemmin toiseen vakuutusyhtiöön.

Vakuutusta haettaessa kannattaakin selvittää, voiko lapsen vakuutusta jatkaa itsenäisenä vakuutuksena, vaikka kotivakuutus päättyisi. Vakuutusyhtiö saattaa tällöin korottaa henkilövakuutuksen vakuutusmaksua.

Henkivakuutusyhtiön myöntämä vakuutus on itsenäinen vakuutus. Vakuutuksen myöntäminen ei edellytä, että vakuutusta hakevalla olisi samassa yhtiöryhmässä koti- tai maatilavakuutus.

Article line divider

5. Vakuutuksen hakeminen ja myöntäminen

Lasten vakuutuksia voidaan hakea jo odotusaikana tai sitten, kun lapsi on syntynyt. Yleensä vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että asutaan vakituisesti Suomessa, kuulutaan sairausvakuutuslain piiriin ja suomalaiseen neuvolajärjestelmään.

Vakuutusyhtiöt edellyttävät kirjallisen terveysselvityksen täyttämistä. Terveysselvityksessä vakuutusyhtiö selvittää äidin ja sikiön terveydentilaa tai pelkästään syntyneen lapsen terveydentilaa pyytämällä vakuutuksenhakijaa vastaamaan terveydentilaa koskeviin kysymyksiin. Vakuutusyhtiö ei siis itsenäisesti selvitä vakuutuksenhakijan terveydentilatietoja eri hoitopaikoista.

Vakuutusta myönnettäessä vakuutusyhtiö huomioi ilmoitetut sairaudet, vammat ja oireet, joita vakuutettavalla henkilöllä on mahdollisesti ollut ennen vakuutuksen hakemista. Vakuutusyhtiön vastuunvalinta voi aiheuttaa sen, että haettua vakuutusturvaa ei myönnetä lainkaan, se myönnetään yksilöllisillä erityisillä rajoitusehdoilla tai vakuutus myönnetään vasta myöhempänä ajankohtana. Yksilöllinen rajoitusehto merkitään vakuutuskirjaan. Tällöin korvausta yksilölliseen rajoitusehtoon merkitystä sairauden, vian tai vamman aiheuttamista hoitokuluista ei makseta.

Terveysselvityksen täyttämisessä ja tietojen antamisessa kannattaa olla huolellinen ja rehellinen. Vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin on annettava oikeat ja täydelliset vastaukset. Lisäksi vakuutuksenhakijalla on velvollisuus ilman aiheetonta viivytystä myöhemmin oikaista vakuutusyhtiölle annetut vääriksi tai puutteellisiksi havaitut tiedot. Vapaaehtoisiin vakuutuksiin sovellettavan vakuutussopimuslain mukaan väärien tai puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa esimerkiksi siihen, että vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutussopimuksen tai vakuutukseen lisätään rajoitusehto jälkeenpäin. Tämä voi johtaa siihen, että korvausta ei makseta.

Sairauskuluvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jokaisen sitä haluavan kanssa. Vakuutushakemusta ei kuitenkaan saa evätä hyvän vakuutustavan vastaisella perusteella. Vakuutusyhtiöllä on vastuuvalintaperiaatteet, joissa määritellään minkälaisia riskejä ja millä ehdoilla vakuutuksenantaja vakuuttaa. Lähtökohtana on, että vakuutushakemuksen hylkäämisen on perustuttava näihin vakuutuksenantajan määrittelemiin periaatteisiin.

5.1. Odotusaikana

Aikaisin mahdollinen ajankohta jolloin vakuutusvarausta voi hakea, vaihtelee vakuutusyhtiöittäin alkaen raskauden toteamishetkestä siihen kun ultraäänitutkimus on tehty. Yleensä vakuutusta on haettava viimeistään 2 – 3 kuukautta ennen laskettua aikaa. Vakuutusyhtiö Turvan Junioriturva Plussaa, Ifin Vauvavakuutusta ja LähiTapiolan Henkilö- ja matkavakuutuksen Varausvakuutusta voi hakea viimeistään kahta kuukautta ennen laskettua aikaa. OP:n Terveysvakuutusta voi hakea rakenneultran jälkeen syntymään asti. Pohjantähden Pohjantähtiturvan Lapsivakuutusta täytyy hakea viimeistään 4 viikkoa ennen laskettua aikaa, kun raskausviikkoja on alle 36. Fennian Lapsen Sairausturvavakuutusta ja Folksamin Aktia Lapsivakuutusta ja Vauvavakuutusta voi hakea viimeistään kolme kuukautta ennen laskettua aikaa.

Syntyvän lapsen vakuutusvarauksen ja vakuutuksen hyväksymiseen vaikuttaa yleensä äidin ikä ja äidin ja sikiön terveys.

Lapsen laskettuna syntymäaikana:

 • Äidin tulee olla alle 42-vuotias, kun hän hakee Ifin Vauvavakuutusta tai Fennian Lapsen Sairausturvavakuutusta.
   
 • Äidin tulee olla alle 43-vuotias, kun hän hakee Folksamin Lapsi- ja nuorisovakuutusta tai Aktian Lapsivakuutusta.
   
 • Äidin tulee olla alle 46-vuotias, kun hän hakee OP Vakuutuksen Terveysvakuutusta.
   

Vakuutusta haettaessa:

 • Äidin tulee olla alle 43-vuotias, kun hän hakee LähiTapiolan Henkilö- ja matkavakuutuksen Varausvakuutusta.
   
 • Äidin tulee olla alle 44-vuotias, kun hän hakee Turvan Junioriturva Plussaa.
   
 • Äidin tulee olla alle 46-vuotias, kun hän hakee Pohjantähden Pohjantähtiturvan Lapsivakuutusta.

Kolmen tai sitä useamman sikiön raskauksille vakuutusta ei voi ennen syntymää varata.

Ennen syntymää myönnetty vakuutus on voimassa ilman yksilöllisiä lapsen terveydentilasta johtuvia sairauskohtaisia rajoituksia riippumatta siitä, syntyykö lapsi terveenä vai ei. Vakuutukseen sovelletaan ainoastaan vakuutusehdoissa mainittuja rajoituksia.

5.2. Lapsen syntymän jälkeen

Syntyneen lapsen vakuutuksissa vakuutuksen myöntämisen alaikäraja vaihtelee yhtiöittäin. Aikaisintaan vakuutusta voi hakea heti jo synnytyksen jälkeen tehdyn lapsen lääkärintarkastuksen jälkeen. Useimmilla vakuutusyhtiöillä vakuutusta voi hakea lapsen täytettyä kaksi kuukautta.

Lapsen terveydentila vaikuttaa vakuutuksen myöntämiseen. Vakuutus ei korvaa sellaisia sairauksia tai vammoja, jotka ovat alkaneet ennen vakuutuksen alkamista. Jos vakuutusyhtiö myöntää vakuutuksen rajoitusehdolla, vakuutuskirjaan merkitään tällöin ne sairaudet ja vammat, joista ei makseta korvauksia.

Article line divider

6. Vakuutuksen voimaantulo

Ennen lapsen syntymää otetut vakuutukset tulevat voimaan lapsen syntymästä alkaen ilman yksilöllisiä rajoitusehtoja, jos vakuutusyhtiö on hyväksynyt vakuutusvarauksen ja varausmaksu on maksettu ajoissa. Vakuutusyhtiöön on ilmoitettava mahdollisimman pian, yleensä 2–3 kuukauden kuluessa lapsen syntymästä lapsen nimi ja henkilötunnus. Jos tietoja ei ole ilmoitettu määräajassa, vakuutus ei tule lainkaan voimaan. Yhtiöt eivät tällöin palauta maksettua varausmaksua.

Syntyvälle lapselle otettu OP Vakuutuksen Terveysvakuutus tulee myöntämisen jälkeen heti voimaan. Terveysvakuutuksen voimassaoloon ei vaikuta lapsen nimen ja henkilötunnuksen ilmoittamisen ajankohta.

Kun vakuutusta haetaan lapsen syntymän jälkeen, vakuutusturva tulee pääsääntöisesti voimaan vakuutushakemukseen merkitystä päivämäärästä alkaen, kuitenkin aikaisintaan sinä päivänä, jona vakuutushakemus on annettu tai lähetetty vakuutusyhtiölle. Jos vakuutusyhtiö ei hyväksy hakemusta, vakuutusyhtiö saattaa tarjota tilalle vakuutusta yksilöllisillä rajoitusehdoilla (esimerkiksi vakuutusturvan ulkopuolelle rajataan korvasairaudet, ihottuma, allerginen nuha, allerginen silmäsairaus ja astma). Tällöin vakuutus tulee voimaan kun vakuutuksenhakija on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiölle ilmoituksensa tarjotun vakuutuksen hyväksymisestä.

Kun vakuutus on tehty ja hyväksytty, vakuutusyhtiö lähettää Sinulle vakuutuskirjan, vakuutusehdot ja laskun. Tarkista, että tiedot ovat oikeat ja ilmoita mahdollisista virheistä heti vakuutusyhtiölle.

Article line divider

7. Vakuutuksen alueellinen voimassaolo

Pääsääntöisesti lasten vakuutukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa. Rajoituksia vakuutuksen voimassaoloon voi kuitenkin tulla esim. yli kolme kuukautta kestävän ulkomaanmatkan osalta. Lisäksi kannattaa huomioida, että vakuutuksen kaikki korvauslajit eivät ole ulkomailla voimassa. Vakuutusehdoissa on esimerkiksi saatettu rajoittaa, että sairauden perusteella hoitokulukorvausta maksetaan vain Suomessa tehdystä tutkimuksesta tai annetusta hoidosta.

Ulkomaille matkustettaessa kannattaa aina selvittää lapsen matkustajavakuutuksen tarve. Matkavakuutukset sisältävät nimenomaan matkoihin liittyvää vakuutusturvaa, jota lasten tapaturmaja sairausvakuutukset eivät sisällä. Esimerkkinä mainittakoon matkan peruuntumiseen ja sairaskuljetukseen kotimaahan liittyvät turvat.

8. Vakuutukset urheilutoiminnassa

Lasten vakuutukset ovat pääsääntöisesti voimassa urheilutoiminnassa. Vakuutusehdoissa on kuitenkin erityisiä rajoituksia sen suhteen miten vakuutus on voimassa kilpaurheilussa, sen harjoittelussa ja joissakin urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Vakuutusyhtiöstä kannattaa lapsen iästä riippumatta aina tarkistaa miten vakuutus on voimassa eri urheilulajeissa. Vakuutusten voimassaolossa on rajoituksia osallistuttaessa tai jopa kokeiltaessa mm. laitesukellusta, kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajeja, moottoriurheilua, voimailu-, ilmailu- ja kiipeilylajeja. Lisäksi tapaturma- ja hoitokuluvakuutukset eivät kaikissa yhtiöissä ole voimassa esim. harrastaessa tai kokeiltaessa benjihyppyä tai kuumailma- ja kaasupallolentämistä. Jos vamma tai sairaus on aiheutunut ko. lajissa, hoitokulukorvausta ei makseta. Lisäsopimuksesta ja -maksusta vakuutusturvaa voidaan yleensä laajentaa koskemaan eri urheilulajeja ja toimintoja.

Urheiluseurat edellyttävät tapaturmavakuutuksen (urheiluvakuutus, lisenssivakuutus) ottamista osallistuttaessa urheiluseuran tai –liiton järjestämiin harjoituksiin, otteluihin ja kilpailuihin sekä valmennusohjelman mukaisiin harjoituksiin. Nämä vakuutukset korvaavat urheillessa sattuneen tapaturman aiheuttamia hoitokuluja. Kyseiset vakuutukset eivät korvaa mm. urheiluharrastuksen aiheuttamia rasitusvammoja. Sairauskuluvakuutuksissa on eroja sen suhteen miten henkilövakuutukset ovat voimassa urheiluliiton tai –seuran järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai harjoituksissa. Jos sairauskuluvakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, urheiluharrastuksen aiheuttamaa sairautta tai vammaa (esim. rasitusvamma) ei yleensä korvata myöskään omasta sairauskuluvakuutuksesta. Joillakin yhtiöillä omaa vapaaehtoista vakuutusturvaa voidaan lisämaksusta laajentaa koskemaan myös rasitusvammoja.

Article line divider

9. Vakuutuksen päättyminen

Lapsen vakuutus päättyy yleensä vakuutetun täytettyä tietyn iän. Iät vaihtelevat 20–25 vuoden välillä. Osa lapsena otetuista sairauskuluvakuutuksista on voimassa pidempään. Lisäksi kannattaa huomioida, että sairauskuluvakuutus ja tapaturmavakuutus voivat päättyä eri iässä. Vakuutusyhtiöstä kannattaa selvittää, missä iässä nuorelle voi hakea aikuisen sairauskuluvakuutusta.

Aikuisten sairauskuluvakuutukset ovat voimassa pidempään, jopa koko eliniän. Iästä riippumatta vakuutus päättyy silloin, kun koko vakuutusaikaa koskeva sovittu enimmäiskorvausmäärä on maksettu vakuutuksesta.

Vakuutusturva voi päättyä myös vakuutuksenottajan tai vakuutusyhtiön irtisanomisen johdosta. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa myös kesken vakuutuskauden. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutusyhtiöllä on irtisanomisoikeus esimerkiksi silloin, jos vakuutusta haettaessa on annettu vääriä ja puutteellisia tietoja vakuutetun terveydentilasta tai vakuutusmaksu on jätetty maksamatta. Vakuutusyhtiö ei saa irtisanoa vakuutusta sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut. Vakuutusyhtiö voi irtisanoa kaikki samaan vakuutuskantaan kuuluvat sairasvakuutuksensa lopettaessaan vakuutuskannan esimerkiksi sen perusteeella, että siitä on tullut tappiollinen. Irtisanominen on tehtävä yhtä kuukautta ennen vakuutusmaksukauden vaihtumista.

Eräät vahinkovakuutusyhtiöt myöntävät lapsen sairauskuluvakuutuksen ainoastaan kotivakuutuksen yhteydessä. Jos tämä ns. päävakuutus päättyy, lakkaa myös lapsen vakuutus tai vakuutusta voi jatkaa korotetulla vakuutusmaksulla.

 • Pohjantähden Pohjantähtiturva Lapsivakuutus myönnetään vain irtaimistovakuutuksen yhteydessä. Lapsen vakuutus lakkaa kotivakuutuksen päättyessä
   
 • Folksamin myöntämä Aktian Lapsi- ja nuorisovakuutus myönnetään vain kotivakuutuksen yhteydessä. Lapsen vakuutus lakkaa kotivakuutuksen päättyessä.
   
 • Folksamin Lapsi- ja nuorisovakuutus myönnetään sekä kotivakuutuksen lisäturvana että erillisenä vakuutuksena. Erillisen vakuutuksen vakuutusmaksu on noin 25 % kalliimpi kuin lisäturvana otettu vakuutus.
   
 • Turvan Junioriturva Plus myönnetään vain Turvan kotivakuutusasiakkaille. Jos kotivakuutus päättyy, Junioriturva Plus voi jatkua itsenäisenä vakuutuksena. Turva ei korota vakuutusmaksua.
Article line divider

10. Hoitokulut

Hoitokuluja koskevassa vakuutuksessa vakuutettuna on lapsi. Vakuutuksesta korvataan vakuutetun eli lapsen sairaudesta ja tapaturmasta aiheutuvia hoitokuluja. Ennen lapsen syntymää varatut vakuutukset eivät korvaa ennen lapsen syntymää aiheutuneita hoitokuluja eikä myöskään äidille aiheutuvia hoitokuluja ennen synnytystä eikä synnytyksen jälkeen.

OP Vakuutuksen ennen lapsen syntymää voimaan tullut Terveysvakuutuksen hoitoturva korvaa rajoitetusti äidin raskaudenaikaisia hoitokuluja edellyttäen, että tutkimuksen tai hoidon tarve johtuu vain raskaudesta ja on syntyvän lapsen terveyden kannalta välttämätön. Hoitoturvasta korvataan esim. ennen lapsen syntymää äidin julkisen terveydenhuollon sairaalan hoitopäivämaksut. Raskaudenaikaisina hoitokuluina ei kuitenkaan korvata synnytyksestä aiheutuvia kuluja.

Terveysvakuutuksen vakuutusturvan voit itse rakentaa omien tarpeiden mukaan ottamalla vakuutukseen lisämaksusta erilaisia turvia, esim. hammasturvaa, urheilijan hoitoturvaa, lisähoitoturvaa esim. eri terapiakulujen, kotisairaanhoitokulujen ja kotiapukulujen varalta.

Vakuutusehdoissa on kerrottu yksityiskohtaisesti luettelemalla ne sairaanhoitokulut, joita vakuutus korvaa ja ne, joita se ei korvaa. Hoitokulujen korvauksissa on yhtiö- ja tuotekohtaisia eroja. Lasten vakuutuksista on mahdollisuus saada korvausta tapaturmassa saadun vamman ja sairauden aiheuttamista

 • lääkärin määräämistä yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisista välttämättömistä ja tarpeellisista tutkimus- ja hoitokuluista
   
 • sairaalan hoitopäivämaksuista päivittäiseen enimmäismäärään saakka ja
   
 • lääkekuluista.
   

Lähtökohtaisesti sairauskuluvakuutus korvaa sekä julkisella että yksityisellä terveydenhoitosektorilla tapahtuvat tutkimukset ja hoitotoimenpiteet. Joidenkin yhtiöiden vakuutusehdoissa on ehtokohta, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus ohjata vakuutettu vakuutusyhtiön osoittamaan hoitopaikkaan yksityiselle lääkäriasemalle, yksityiseen sairaalaan tai palveluntuottajalle. Jos vakuutettu kieltäytyy tarjotusta hoitopaikasta, vakuutusyhtiö korvaa hoitokulut tarjoamansa hoitopaikan kustannusarvion mukaisesti. Hoitokulujen mahdollisen erotuksen vakuutettu maksaa itse.

Vakuutusehdoissa oleva vaatimus siitä, että korvattavan hoidon tulee olla yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaista välttämätöntä ja tarpeellista, on toisinaan tulkinnanvaraista. Tällaisena korvattavana hoitona on yleisesti pidetty ensisijaisesti hoitoa, joka on lääketieteessä laadultaan ja käyttöaiheeltaan vakiintunutta. Korvattavana hoitona pidetään yleisesti myös sellaisia toimenpiteitä, joilla todennäköisesti aikaan saadaan sairauden tai vamman aiheuttaman tilan lievittymistä tai korjautumista. Tämän johdosta ns. kokeellisten hoitomuotojen korvattavuus, joiden vaikuttavuudesta ei vielä ole lääketieteellistä selvyyttä, kannattaa selvittää vakuutusyhtiön kanssa etukäteen.

Vakuutusehdoissa on eroja mm. hammashoidon, matkakulujen, fysikaalisten hoitokulujen, sidetarpeiden, apuvälineiden, kuntoutuksen, puheterapian ja psykoterapian korvattavuudessa. Lasten vakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa mm. terveystarkastuksia, näöntarkastuksia, taittovirheen tutkimuksia tai hoitoja, ravintovalmisteita, vitamiineja, hivenaineita, luontaistuotteita, perusvoiteita, rokotuksia, ylimääräisiä kotihoitokustannuksia tai ansionmenetyksiä. Vakuutus on voitu myöntää yksilöllisellä vakuutuskirjaan erikseen merkityllä rajoitusehdolla. Tällöin korvausta näiden sairauksien, vikojen tai vammojen aiheuttamista hoitokuluista ei makseta.

Vakuutuksesta korvataan hoitokuluja siltä osin, kuin niistä ei ole oikeutta saada korvausta jonkin lain perusteella. Lähtökohtaisesti esim. sairausvakuutuslain ja liikennevakuutuslain perusteella saatavat korvaukset ovat ensisijaisia lapsen vakuutuksesta saatavaan korvaukseen nähden. Vakuutusehdoissa on yleensä rajoitusehto, jonka mukaan korvausta hoitokuluista ei makseta, jos oikeus lain mukaiseen korvaukseen on menetetty vakuutusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Korvausta sairauskuluvakuutuksesta ei esim. makseta, jos lapsi menettää vakuuttamattoman mopon tai mönkijän hallinnan ajaessaan soramontuilla ja loukkaantuu. Kun lakisääteistä liikennevakuutusta ei ole otettu, korvausta ei makseta liikennevakuutusjärjestelmästä eikä myöskään vapaaehtoisesta sairauskuluvakuutuksesta.

Vakuutuksen voimassa ollessa sattuneita tapaturman ja aiheutuneen sairauden aiheuttamia hoitokuluja ei korvaa vakuutuksen päättymisen jälkeen Fennia, If, LähiTapiola, OP Vakuutus, Turva ja Mandatum Life. Folksam ja Pohjantähti korvaavat vakuutuksen voimassa ollessa sattuneen tapaturman aiheuttamia kuluja vakuutuksen päättymisen jälkeen hoitokulujen enimmäiskorvausmäärään saakka. Vakuutuksen voimassa ollessa aiheutuneesta sairaudesta johtuvia hoitokuluja vakuutuksen päättymisen jälkeen eivät korvaa Folksam ja Pohjantähti.

10.1. Enimmäiskorvausmäärät

Lasten vakuutuksista korvataan sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja vakuutuskirjassa mainittuun enimmäiskorvausmäärään saakka. Maksetut korvaukset vähentävät tätä summaa. Pohjantähden Pohjantähtiturvassa, Ifin Lapsivakuutuksessa ja OP Vakuutuksen Terveysvakuutuksessa hoitokulujen vakuutusmäärän voi itse sopia vakuutusyhtiön kanssa tiettyyn enimmäiskorvausmäärään saakka. Muissa vakuutuksissa vakuutusyhtiö on määrittänyt enimmäiskorvausmäärät.

Hoitokulujen ja sairaalahoitopäivämaksujen korvausten ylärajoissa on yhtiökohtaisia eroja. Enimmäiskorvausmäärät voivat ehtojen mukaan olla joko sellaisia, että vakuutuksesta korvataan

 • tietty enimmäiskorvausmäärä tapaturmaa tai samaa sairautta kohti (vahinkokohtainen) tai
   
 • kaikista vakuutuksen voimassaoloaikana ilmenneistä sairauksista ja tapaturmista korvataan hoitokuluja enintään tietty enimmäiskorvausmäärä (vakuutuskohtainen).


Hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä koskee samaa sairautta tai tapaturmaa (vahinkokohtainen) Pohjantähden Pohjantähtiturvassa ja Fennian Lapsen Sairausturvavakuutuksessa. Vahinkokohtaisen enimmäiskorvausmäärän lisäksi on myös koko vakuutusaikaa koskeva enimmäiskorvausmäärä ennen lapsen syntymää otetussa Fennian Lapsen Sairausturvavakuutuksessa.

Hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä koskee koko vakuutuksen voimassaoloaikaa (vakuutuskohtainen) sairauksien osalta If-yhtiön Lapsuusajan- ja Lapsivakuutuksessa, LähiTapiolan Henkilö- ja matkavakuutuksessa, Mandatum Lifen Optiminissa, OP Vakuutuksen Terveysvakuutuksessa, Turvan Junioriturva Plussassa, ja Folksamin myöntämissä Aktia Lapsivakuutuksessa ja Lapsi- ja nuorisovakuutuksessa sairauksien osalta. Tapaturmien osalta vakuutusmäärä on tapaturmakohtainen (vahinkokohtainen).

10.2. Omavastuu

Korvattavien hoitokulujen määrästä vähennetään omavastuu. Hoitokulut korvataan siltä osin kuin ne ylittävät vakuutuksessa olevan omavastuun.

Sairaus- ja tapaturmakohtainen omavastuu:

Omavastuu vähennetään yleensä kerran saman sairauden tai tapaturman perusteella maksettavasta korvauksesta. Fennian Lapsen sairausturvassa ja Pohjantähden Pohjantähtiturvassa on sairaus- ja tapaturmakohtainen omavastuu.

Hakukertainen omavastuu:

Hakukertakohtainen omavastuu vähennetään joka kerta kun vakuutuksesta haetaan korvausta. Samalla hakukerralla voi hakea korvausta useamman sairauden tai tapaturman aiheuttamista kuluista. Korvausta tulee muistaa hakea vuoden kuluessa kulujen syntymisestä, ettei korvausvaatimus vanhene. Turvan Junioriturva Plussassa omavastuu on hakukertakohtainen, jos korvausta ei haeta sähköisen korvauspalvelun kautta.

Vakuutuskausi- ja kalenterivuosikohtainen omavastuu:

If-yhtiön Lapsuusajan- ja Lapsivakuutuksessa, Mandatum Lifen Optiminissa ja OP:n Terveysvakuutuksessa perusomavastuu sairauden ja tapaturman aiheuttamissa hoitokuluissa on vakuutuskausikohtainen eli valittu perusomavastuu vähennetään kerran vakuutuskaudessa. Turvan Junioriturva Plussassa omavastuu vähennetään sairauksien ja tapaturmien hoitokuluista kerran kalenterivuodessa, jos korvauksia haetaan sähköisen korvauspalvelun kautta, muuten omavastuu on hakukertakohtainen. Folksamin Lapsi- ja nuorisovakuutuksessa ja Aktian Lapsivakuutuksessa omavastuu sairauksien hoitokuluista vähennetään kerran kalenterivuodessa. LähiTapiolan Henkilö- ja matkavakuutuksen sairauden aiheuttamista korvattavista hoitokuluista vähennetään kerran kalenterivuodessa euromääräinen omavastuu ja lisäksi 10 % euromääräisen omavastuun ylittävistä kuluista.

Omavastuuton vakuutus:

OP Vakuutuksen Terveysvakuutuksen voi ottaa ilman omavastuuta.

10.3. Miten haen korvausta

Korvaushakemuksen voi joissakin tapauksissa tehdä puhelimitse, internetissä tai toimittamalla kirjallinen vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Korvausvaatimus tai vahinkoilmoitus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta.

Hoitokulukorvausten hakemisessa on vakuutusyhtiöillä kaksi käytäntöä. Asiakas voi hakea korvauksia alkuperäistä kuittia vastaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Toisen käytännön mukaan asiakkaan on ensin itse haettava mahdolliset sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset ja vasta sen jälkeen haettava korvausta vakuutusyhtiöltä.

Suurin osa vakuutusyhtiöistä edellyttää, että hoitokuluista haetaan ensin sairausvakuutuslain mukainen korvaus Kansaneläkelaitokselta. Sairausvakuutuslain mukaista korvausta on haettava Kelalta kuuden kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. Tämän jälkeen vakuutusyhtiöön on toimitettava alkuperäinen Kelan tosite ja jäljennökset laskuista ja tarpeen vaatiessa lääkärinlausunnot. Mikäli sairaanhoitokulukorvaus kuuluu vakuutusehtojen mukaan maksaa, vakuutusyhtiö korvaa sairaanhoitokulun siltä osin kuin se ylittää sairausvakuutuslain mukaan korvattavan osan ja vakuutuskirjassa mainitun omavastuun.

Turvan Junioriturva Plussassa voi valtuuttaa valtakirjalla vakuutusyhtiön hakemaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta Kansaneläkelaitokselta. Tällöin korvausta on haettava vakuutusyhtiöltä neljän kuukauden kuluessa kulujen syntymisestä.

Article line divider

11. Pysyvän haitan (invaliditeetin) korvaus

Vakuutusmäärät vaihtelevat yhtiöittäin. If-yhtiön Lapsivakuutuksessa, Pohjantähden Pohjantähtiturvassa, OP Vakuutuksen Toimeentulovakuutuksessa ja Mandatum Lifen Optimini-vakuutuksessa vakuutusmäärät voi sopia itse tiettyyn enimmäismäärään saakka.

Pysyvällä haitalla (invaliditeetilla) tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vahingoittuneelle. Haittaa määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu. Henkilön yksilöllisiä olosuhteita, kuten vamman aiheuttamaa haittaa harrastuksille ei huomioida. Haitta määritellään lääkärinlausuntojen ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman haittaluokkataulukon perusteella. Haittaluokituksessa vammat on vaikeusasteen mukaan jaettu 1–20 haittaluokkaan. Haittaluokka yksi vastaa viittä prosenttia ja haittaluokka 20 vastaa sataa prosenttia. Haittakorvaukset maksetaan pääsääntöisesti silloin, kun vamman aiheuttama invaliditeetti on muodostunut pysyväksi.

Tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan alin korvattava haittaluokka on yksi (5 %). Jotkut yhtiöt soveltavat kuitenkin haittaluokkaa yksi ainoastaan silmä- ja sormivammoissa.

Täydestä 20:n haittaluokan mukaisesta 100 %:n pysyvästä haitasta maksetaan sovittu vakuutusmäärä. Osittaisesta haitasta maksetaan yleensä haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä.

Jos tapaturmasta on kulunut yli vuosi eikä haitta ole muodostunut pysyväksi, vakuutuksesta maksetaan väliaikaisen haitan korvausta kunnes vamma paranee tai haitta voidaan arvioida pysyväksi. Kaikki yhtiöt eivät maksa väliaikaisen haitan korvausta. Väliaikaista haittaa voidaan korvata Pohjantähden Pohjantähtiturvasta.

Yleensä, jos haittaluokka vamman pahentumisen vuoksi muuttuu ennen kuin kolme vuotta on kulunut pysyvän haitan kertakorvauksen vahvistamisesta, korvauksen määrää muutetaan vastaavasti. Kolmen vuoden jälkeen ilmenneen vamman pahentumisen johdosta ei korvauksen määrää tarkisteta. Joillakin yhtiöillä vamman tulee pahentua vähintään kaksi haittaluokkaa, jotta vakuutusyhtiö maksaa lisäkorvausta pysyvästä haitasta.

Pysyvän haitan korvaus voidaan maksaa joko jatkuvana ja kertakaikkisena tai pelkästään kertakaikkisena korvauksena.

 • LähiTapiolan, Ifin, Fennian, Pohjantähden, OP Vakuutuksen ja Mandatum Lifen myöntämissä vakuutuksissa tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus on aina kertakaikkinen korvaus 
   
 • Folksamin myöntämissä Aktia Lapsivakuutuksessa ja Lapsi ja nuorisovakuutuksessa tapaturman aiheuttama pysyvän haitan korvaus maksetaan aina kertakaikkisena korvauksena, jos pysyvän haitan haittaluokka on neljä (20 %) tai alle sen. Tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus maksetaan jatkuvana, vuotuisena korvauksena, jos tapaturman aiheuttaman vamman pysyvä haitta ylittää haittaluokka neljän. Tällöin kertakaikkinen korvaus maksetaan Folksamin myöntämissä vakuutuksissa 18 vuoden iässä.
   
 • Turvan vakuutuksessa tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus maksetaan kertakaikkisena korvauksena, jos lopullinen haittaluokka on alle viisi (25 %). Pysyvän haitan korvaus maksetaan vasta vakuutetun täytettyä 18 vuotta, jos lopullinen haittaluokka on viisi (25 %) tai enemmän. Tällöin maksetaan lisäksi 18-vuotiaaksi saakka vuotuista haittakorvausta.

Mandatum Lifen ja vahinkovakuutusyhtiöiden paitsi If-yhtiön myöntämissä vakuutuksissa maksetaan pysyvän haitan korvausta ainoastaan tapaturman seurauksena aiheutuneesta pysyvästä haitasta.

If-yhtiön Lapsivakuutus korvaa sekä sairauden että tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan. Sairauden aiheuttaman pysyvän haitan tulee olla vähintään haittaluokka kuuden (30 %) mukainen pysyvä haitta. Jos pysyvä haitta on aiheutunut synnynnäisestä epämuodostumasta, epämuotoisuudesta tai kromosomipoikkeavuudesta, tulee haittaluokan olla vähintään 10 (50 %). Pysyvän haitan korvaus maksetaan kaksinkertaisena, jos haittaluokka on vähintään 10 (50 %). Korvaamisen edellytyksenä on, että vakuutusturva on voimassa sairauden aiheuttaman pysyvän haitan ilmetessä ja tapaturma on sattunut vakuutuksen voimassa ollessa. Sairauden aiheuttamaa pysyvää haittaa ei makseta mm. mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöistä, tunnehäiriöistä, CP-oireyhtymän tai muun halvausoireyhtymän aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

11.1. Turva vakavan sairauden varalta

If-yhtiön Vauvavakuutukseen (Odotusajan vakuutus) sisältyy turva vakavan synnynnäisen sairauden ja vamman varalta. Vakuutuksesta maksetaan sovittu vakuutusmäärä vakuutuksenottajalle, jos lapsella todetaan kuuden kuukauden kuluessa hänen syntymästään vakuutusehdoissa erikseen mainittu synnynnäinen sairaus tai vamma. Korvaus maksetaan, jos lapsella on muun muassa Downin oireyhtymä, molempien silmien pysyvä sokeus, vaikea synnynnäinen CP-vammaisuus.

If-yhtiön Lapsivakuutukseen sisältyy Huoltajaturva. Huoltajaturvasta maksetaan kertakorvaus vakuutusehdoissa erikseen määritellyistä sairauksista tai vammoista. Korvausta on mahdollista saada, jos lapsella on todettu vakuutusturvan voimassaoloaikana pahanlaatuinen kasvain, diabetes 1, munuaisten vajaatoiminta, amputaatio, vakava aivovamma ja vakava palovamma. Alle 18 vuotiaan osalta korvaus maksetaan vakuutuksenottajalle. 18 vuotta täyttäneen vakuutetun vakuutusmäärä maksetaan hänelle itselleen.

Pohjantähden myöntämään Pohjantähtiturvaan on mahdollista ottaa lisävakuutuksena Huoltajaturva. Lisävakuutuksesta maksetaan vakuutuksenottajalle kertakorvaus vakuutusehdoissa erikseen määritellyistä sairauksista tai vammasta. Korvausta on mahdollista saada, jos lapsella on todettu vakuutuksen voimassaoloaikana mm molempien silmien pysyvä sokeus, Downin oireyhtymä, pahanlaatuinen kasvain, diabetes 1, CP-oireyhtymä nivelreuma, vakava palovamma tai avosydänleikkausta vaativa sydänsairaus.

Lapsen vakavan sairauden turva vakuutusta myy LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Vakuutusta voi hakea lapsen syntymän jälkeen. Vakuutus sisältää kertakorvauksen sairauden tai vamman aiheuttamasta pysyvästä haitasta, kertakorvauksen vakuutusehdoissa erikseen määritellyistä sairauksista, kuolemantapauskorvauksen ja päivärahakorvauksen lapsen sairaalassaolopäiviltä ja sen jälkeiseltä lapsen sairausloma-ajalta.

Article line divider

12. Kuolintapauskorvaus

Kuolintapauskorvaus maksetaan yleensä ainoastaan tapaturman seurauksena aiheutuneesta kuolemantapauksesta. Esimerkiksi sairaus, joka johtaa lapsen äkilliseen kuolemaan ei siis oikeuta kuolintapauskorvaukseen. Vakuutusmäärät vaihtelevat yhtiöittäin 850–7 489 euroon. LähiTapiolan Henkilö- ja matkavakuutuksee n, OP:nToimeentulovakuutukseen ja Pohjantähden Pohjantähtiturvaan kuolintapauskorvauksen vakuutusmäärän voi itse sopia.

Mandatum Lifen myöntämässä vakuutuksessa maksetaan sekä sairauden että tapaturman aiheuttamasta kuolemasta kuolintapauskorvaus. Kuolintapaussumman voi valita 170–5.000 euron välillä. E

nnen lapsen syntymää otetuissa vakuutusvarauksissa kuolintapauskorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että lapsi syntyy elävänä.

Kuolintapaussumma maksetaan sovitulle edunsaajalle. Yleensä edunsaajana ovat omaiset.

Article line divider

13. Verotus

Vakuutusmaksut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Hoitokulukorvaukset ja vakuutetulle maksettava pysyvän haitan korvaus on verotonta. Vuonna 2017 tapahtuneiden kuolemantapausten perusteella vakuutetun lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset ovat 35.000 euroon saakka verottomia edunsaajaa kohden. Tällöin lasketaan yhteen kaikki saman kuolemantapauksen perusteella maksettavat vakuutuskorvaukset. Muille kuin lähiomaisille maksettava henkivakuutuskorvaus on veronalaista pääomatuloa. Vuonna 2018 tai myöhemmin tapahtuneiden kuolemantapausten perusteella vakuutetun lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset ovat kokonaan perintöveron alaisia.

Article line divider

14. Inflaatiosuoja

Vakuutusmäärät, vakuutusmaksu ja omavastuu on yleensä sidottu indeksiin. Korvaukset maksetaan yleensä vahinkohetken tason mukaisena.

Article line divider

15. Vakuutuksenantajan oikeus muuttaa sopimusehtoja ja vakuutusmaksua

Vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja sillä edellytyksellä, että vakuutusehdoissa on yksilöity se peruste, jolla vakuutusyhtiö voi muuttaa sopimusehtoja. Perusteen tulee olla yksilöity niin, että siitä selvästi ilmenee ne edellytykset, joiden vallitessa muutos on tehtävissä. Yleensä sopimusehtojen muutos on mahdollista, jos muutos johtuu ennalta arvaamattomasta korvausmenon kasvusta tai uudesta tai muuttuneesta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä. Muutoksia ei kuitenkaan saa tehdä sen vuoksi, että lapsen terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut tai vakuutustapahtuma on sattunut. Lisäksi vakuutuksenantaja saa tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Vakuutuksenantajan on ilmoitettava vakuutuksenottajalle miten vakuutusmaksu tai –ehdot muuttuvat ja lisäksi yhtiön on ilmoitettava vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus.

Jos vakuutuksenantaja muuttaa olennaisesti vakuutussopimuksen keskeistä sisältöä, ehtomuutos toteutetaan irtisanomalla koko vakuutuskanta. Vakuutuksenantaja saattaa tällöin tarjota uutta vakuutusta muutetuilla ehdoilla.

Vakuutuksenantaja voi muuttaa vakuutusehtoja ja –maksua, jos ennen vakuutuksen myöntämistä on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja esim. lapsen terveydentilasta. Lisäksi, jos lapsen olosuhteissa tapahtuu muutos, esimerkiksi asuinpaikka muuttuu, vakuutuksenantaja voi muuttaa sopimusehtoja.

Article line divider

16. Tapausesimerkkejä

Huom! Joidenkin yhtiöiden kohdalla vakuutusmäärät ja omavastuut ovat valinnaisia. Korvattavuus katsotaan aina tapauskohtaisesti.

1) Vakuutuksenottaja oli varannut vakuutusyhtiöstä sairauskuluvakuutuksen lapselleen ennen synnytystä. Synnytyksen loppuvaihe pitkittyi, jolloin synnytystä jouduttiin avustamaan imukupilla. Pää saatiin hyvin ulos, mutta hartiat olivat erittäin tiukassa. Synnytyksen jälkeen lapsen oikea käsi todettiin toimimattomaksi. Hänellä diagnosoitiin täydellinen oikean käden halvaus (Erbin pareesi). Vakuutuksenottaja haki korvausta vammaan liittyvistä sairauskuluista (esim. sairaalahoitomaksut).

a) Korvaako ennen syntymää otettu vakuutus Erbin pareesista aiheutuvat sairauden hoitokulut?

LähiTapiola, Pohjantähti, OP, Fennia, Folksam, Turva ja If-yhtiön Lapsuusajanvakuutus korvaa. (Syntymättömän lapsen sairauskuluvakuutusta ei ole Mandatum Lifella.)

b) Lapselle haetaan syntymän jälkeen sairauskuluvakuutusta. Myönnetäänkö vakuutus, minkälaisella rajoitusehdolla?

Fennia, Folksam, Mandatum Life, If-yhtiön Lapsivakuutus, LähiTapiola, OP ja Turva myöntävät vakuutuksen siten, että korvauspiirin ulkopuolelle rajataan Erbin pareesista johtuvat/aiheutuvat tutkimus- ja hoitokulut. Rajoitusehto on pysyvä. Rajoitusehdon muotoilu näillä yhtiöillä voi olla erilainen.

Pohjantähti myöntää tapaturmavakuutuksen rajoituksella ”Hartiaseudun ja olkanivelen venähdysvammat ja hermovammat”. Sairausvakuutus myönnetään rajoituksella ”Erbin pareesiin liittyvä tutkimus ja hoito”. Jos Erbin pareesi on parantunut, vakuutus myönnetään ilman rajoitusta.

Rajoitusehto tarkoittaa sitä, että kyseisen yksilöllisen sairauden aiheuttamia tutkimus- ja hoitokuluja ei korvata vakuutuksesta.

2) Neuvolatarkastuksen yhteydessä terveydenhoitaja on merkinnyt neuvolakorttiin, että kahden kuukauden ikäisellä vauvalla on ”kuivaa ihoa kaulassa ja kasvoissa. Kuivan ihon hoitoon on määrätty ihoöljyä.” Terveydenhoitaja on suositellut ihoöljyn käyttöä. Lapselle haetaan sairauskuluvakuutusta.

Vakuutuksen myöntäisi kyseisillä tiedoilla ilman yksilöllistä rajoitusehtoa Fennia, Folksam, If, LähiTapiola, Pohjantähti, Turva ja Mandatum Life.

OP Vakuutuksen ratkaisuun vaikuttaa, kuinka tuoreesta iho-oireesta on kysymys. Mikäli vakuutusta olisi haettu heti neuvolatarkastuksen jälkeen, vakuutukseen olisi tullut ihon sairautta koskeva pysyvä rajoitusehto.

Vakuutusyhtiöt käsittelevät vakuutushakemukset tapauskohtaisesti vakuutetun terveystietojen perusteella. Jos edellisessä esimerkkitapauksessa lapsella olisi ollut toistuvia mainintoja kuivasta ihosta tai hoidoksi olisi määrätty lääkeainetta sisältävää voidetta, olisi useampi vakuutusyhtiö liittänyt vakuutukseen yksilöllisen rajoitusehdon. Esimerkiksi korvausta ei makseta hoitokuluista, jos niiden syynä on ihon sairaus tai korvausta ei makseta, jos syynä on ihottuma, allerginen nuha, allerginen silmäsairaus tai astma.

3) Lääkäri oli määrännyt lapselle riittävän ravinnonsaannin turvaamiseksi ravintovalmistetta. Lapsella oli lehmänmaito- ja / tai soijaproteiiniallergia. Kela on antanut myönteisen lääkekorvauspäätöksen. Korvaako sairauskuluvakuutus ravintovalmisteen?

Pohjantähti korvaa, jos Kela korvaa. Folksam korvaa kahteen ikävuoteen asti. OP Vakuutuksen Terveysvakuutukseen voi lisämaksusta ottaa erityiskuluja sisältävän lisähoitoturvan. Tällöin kliinisistä ravintovalmisteista korvataan sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen jälkeen omalle kustannukselle jäävästä osuudesta puolet.

Fennia, Mandatum Life, If, LähiTapiola ja Turva eivät korvaa. Ravintovalmisteet on rajattu korvausten ulkopuolelle.

4) Lääkäri on määrännyt pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon perusvoiteita. Korvaako sairauskuluvakuutus?

Mandatum Life, If, Folksam ja LähiTapiola korvaa. Pohjantähti korvaa, jos perusvoide on lääkärin reseptillä määräämä ja se on Pharmaca Fennicassa mainittu ja lääkkeeksi luokiteltu valmiste tai jos valmisteesta saa Kelan korvauksen. Turva korvaa, jos perusvoide on lääkärin reseptillä määräämä ja se on lääkelain mukaisesti lääkkeeksi hyväksytty.

Fennia ja OP Vakuutus eivät korvaa. Perusvoiteet on rajattu korvausten ulkopuolelle.

5) 5-vuotiaalla todettiin matalat pitkittäiset jalkaholvit (lattajalat). Jalkojen virheasento on vaikea. Tilaa ei voida korjata kirurgisesti. Hoitavan lääkärin mukaan tukipohjallisten käyttö aikuisikään asti on välttämätöntä sairaudesta aiheutuvan kiputilan hoitamiseksi ja rasituksen välttämiseksi. Tukipohjallisten käytöstä saattaa olla hyötyä jalkaholvin muodostumisessa. Korvaako sairauskuluvakuutus lääkärin määräämät tukipohjalliset?

Fennia (pysyvään käyttöön ensimmäinen hankinta, ei urheilukäyttöön), Mandatum Life, If-yhtiö ja Turva korvaa ensimmäisen hankinnan. Folksam korvaa, ei kuitenkaan pysyvään käyttöön. OP Vakuutuksen Terveysvakuutukseen voi lisämaksusta ottaa erityiskuluja sisältävän lisähoitoturvan. Tällöin korvataan rajatusti lääkinnällisten apuvälineiden hankintoja (enintään 200 €/vakuutuskausi).

LähiTapiola ja Pohjantähti ei korvaa.

6) Silmälasien korvattavuus:

a) Lääkäri määräsi nikkeliallergian vuoksi nikkelittömät silmälasit. Korvaako sairauskuluvakuutus silmälasien vaihdon nikkelittömiin laseihin?

Ei korvata. Silmälasit on rajattu kaikilla korvausten ulkopuolelle.

b) Silmälasit on määrätty normaalin liki- ja kaukonäköisyyden vuoksi. Korvaako sairauskuluvakuutus ensimmäisten silmälasien hankinnan?

Ei korvata. Silmälasit on rajattu kaikilla korvausten ulkopuolelle.

c) Lapsi kaatui polkupyörällä ajaessaan. Hän sai ruhjevammoja, jotka eivät vaatineet lääkärissä käyntiä. Kaatumisen yhteydessä lapsen silmälasit rikkoutuivat, joten tilalle hankittiin uudet silmälasit. Sairauskuluvakuutuksesta haettiin korvausta silmälääkärin palkkiosta ja uusista silmälaseista. Korvaako sairauskuluvakuutus?

Mandatum Life, If, LähiTapiola, OP Vakuutus ja,Turva eivät korvaa.

Fennia ja Folksam korvaa. Folksam edellyttää, että silmälasit hankitaan 2 kuukauden kuluessa tapaturmasta. Enimmäiskorvausmäärä Folksamin ehtojen mukaan on 340 €. Pohjantähti korvaa sairauskuluvakuutuksesta silmälääkärin palkkion. Silmälaseja ei korvata.

Joillakin vakuutusyhtiöillä silmälasit on rajattu korvausten ulkopuolelle. Joillakin vakuutusyhtiöillä silmälasien korvattavuuden edellytyksenä on, että vammat vaativat lääkärinhoitoa.

7) Lapsella (7 v.) ilmeni koulun aloittamisen jälkeen syksyllä suuria käytöshäiriötyyppisiä ongelmia kuten aggressiivinen käyttäytyminen, keskittymisvaikeudet ja ruma kielenkäyttö. Lapsi ei pysy paikoillaan, ei kuuntele opettajaa, rallattaa ja tekee mitä itse tykkää. Ongelmia oli yritetty helpottaa koulunkäyntiavustajalla, mutta keväällä lapsi oli hallitsemattomissa. Välillä hän oli ahdistunut ja sulkeutui kaappiin, välillä aggressiivinen. Myös kotona lapsi oli tottelematon, sopimuksista piittaamaton ja sai vakavia raivokohtauksia. Lasten psykiatrisessa tutkimuksessa todettiin vakava tunne-elämän alueen kehityshäiriö eikä lapsi tällä hetkellä kyennyt suoriutumaan koulussa eikä kotona ikätasoa vastaavalla tavalla. Kotona hän vaatii vanhempien ja koulussa opettajien täydellisen huomion itselleen kykenemättä millään tavalla ottamaan huomioon tilanteiden ulkoisia realiteetteja. Ongelmien vuoksi kehitys ja koulunkäynti olivat vakavassa vaarassa ja lapsen todettiin tarvitsevan niiden hoidoksi intensiivisen analyyttisen, vähintään kahdesti viikossa tapahtuvan psykoterapian useiden vuosien ajaksi. Vain hoidettuna voidaan turvata myöhempi kehitys, erityisesti murrosikä ja välttää sairaalahoito. Terapiaan liittyvät välttämättömänä osana vanhempien kerran kuukaudessa tapahtuvat ns. yksilöterapian tukikäynnit. Diagnoosina on käytöshäiriö.

a) Korvaako sairauskuluvakuutus lapsen psykiatrisesta tutkimuksesta aiheutuneet hoitokulut?

Yhtiöt vastasivat seuraavasti:

Pohjantähti korvaa psykiatrisesta tutkimuksesta aiheutuneet hoitokulut.

Mandatum Life korvaa pääsääntöisesti lääkärin määräämät tutkimuskustannukset.

Turvan vakuutus korvaa lääkärin määräämät tutkimukset, jotka tehdään diagnoosin saamiseksi tai hoidon suunnittelemiseksi.

If korvaa neurologin tutkimuksen, mutta neuropsykologista tutkimusta ei korvata.

OP Vakuutuksen Terveysvakuutuksen Hoitoturvasta korvataan psykiatrian erikoislääkärin tekemät tutkimukset – ei neuropsykologin tai psykologin tutkimuksia.

Folksam korvaa tutkimuskulut.

LähiTapiola korvaa lääkärin määräämistä tutkimuksista aiheutuneet hoitokulut.

Fennia korvaa kuluja sairauden, vamman tai oireen tutkimuskuluina.

b) Korvaako sairauskuluvakuutus erikoislääkärin määräämän lapsen psykoterapian?

Fennia korvaa yhden psykoterapiajakson koko vakuutusaikana, jonka pituus on enintään 12 kuukautta. Pohjantähti korvaa julkisella sektorilla aiheutuneet kulut. Yksityisellä sektorilla aiheutuneet kulut Pohjantähti korvaa, jos Kela korvaa. OP Terveysvakuutuksen vakuutusturvaa voi laajentaa ottamalla lisähoitoturvana psykoterapian korvattavuuden.

If, LähiTapiola, Folksam, Turva ja Mandatum Life eivät korvaa psykoterapiaa vakuutusehdoissa olevan kuntoutusta tai psykoterapiaa koskevan rajoitusehdon vuoksi.

c) Korvataanko vanhempien tukikäynnistä aiheutuneet hoitokulut?

Yksikään vakuutusyhtiö ei korvaa vanhempien tukikäynnistä aiheutuneita hoitokuluja. Osalla yhtiöistä on vakuutusehdoissa kuntoutusta tai psykoterapiaa koskeva rajoitusehto. Vanhemmat eivät myöskään ole vakuutettuina lapsen vakuutuksessa.

8) Vakuutetun sanavaraston todettiin olevan noin puolisen vuotta jäljessä ikätasosta. R-kirjain ääntyi L-kirjaimena ja D-kirjain puuttui. Tutkimuksessa todettiin kielen ja leuan liikkeiden olevan eriytymättömiä. Kyseessä on katsottu olevan selkeä artikulaatiovirhe ja tilan perusteella lääkäri määräsi vakuutetulle 15 kertaa puheterapiaa. Korvataanko puheterapeutin antama puheterapia sairauskuluvakuutuksesta?

Pohjantähti korvaa, jos lapsi on ollut vakuutuksen alkaessa alle 5-vuotias. Mandatum Life, If, LähiTapiola, Folksam, Turva, OP Vakuutus ja Fennia eivät korvaa puheterapiaa.

9) Lapsi viedään korvatulehduksen takia yksityislääkärille, jossa on myös tarkastuskäynti. Lääkärinpalkkiot ovat Kelan sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen jälkeen yhteensä 146 euroa. Lääkäriaseman perimät toimistomaksut ovat yhteensä 28 euroa. Lääke maksoi Kelan sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen jälkeen 9,30 euroa. Aiheutuneet hoitokustannukset sairausvakuutuslain mukaisten korvausten jälkeen ovat yhteensä 183,30 euroa. Minkä verran maksetaan korvausta sairauskuluvakuutuksesta, jos on pienin mahdollinen omavastuu ja korvauksia ei ole haettu aikaisemmin kyseisenä vakuutuskautena eikä kyseisenä kalenterivuonna?

Edellinen sarake
Seuraava sarake
  Omavastuu (€) Korvaus (€)
Folksam Aktia Lapsivakuutus 125 € / kalenterivuosi 58,30 €
Folksam Lapsi- ja nuorisovakuutus 125 € / kalenterivuosi 58,30 €
LähtiTapiola 100 € +10 % / kalenterivuosi 74,97 €
Pohjantähti 90 € / sairauskohtainen 93,30 €
OP Vakuutus Terveysvakuutus Omavastuuton 183,30 €
If Lapsuusajan vakuutus 150 € / vakuutuskausi 33,30 €
Turva 50 € / hakukerta 133,30 €
Fennia 70 € / sairauskohtainen 113,30 €
Mandatum Life 162 € / vakuutuskausi 21,30 €

 

Vakuutuksessa oleva omavastuu vaikuttaa korvauksen määrään.

10) 15-vuotiaalle lapselle on sattunut tapaturma, jossa hän on menettänyt paremman käden pikkurillin ja nimettömän. Sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokkataulukon mukaan sormivammasta on aiheutunut tässä tapauksessa haittaluokka 3 eli 15 %:n mukainen invaliditeetti. Minkä verran hänelle maksetaan jatkuvaa ja kertakaikkista pysyvän haitan korvausta?

Jatkuvaa korvausta ei makseta yhdestäkään vakuutuksesta, koska haittaluokka on alle 4 (alle 20 %). Se ei myöskään kuulu kaikkien vakuutusten korvausetuuksiin. Kertakaikkista korvausta maksetaan vakuutusmääristä riippuen (joillakin kiinteitä, joillakin valinnaisia) seuraavasti:

Edellinen sarake
Seuraava sarake
  Vakuutusmäärä Kertakaikkinen korvaus
Folksam Aktia Lapsivakuutus 0,15 x 60 000 = 9 000 €
Folksam Lapsi- ja nuorisovakuutus 0,15 x 50 000 = 7 500 €
LähtiTapiola 0,15 x 100 000 = 15 000 €
Pohjantähti 0,15 x 300 000 = 45 000 €
OP Vakuutus (Toimeentulovakuutus) 0,15 x 200 000 = 30 000 €
If 0,15 x 50 000 = 7 500 €
Turva 0,15 x 74 891 = 11 233,65 €
Fennia 0,15 x 50 000 = 7 500 €
Mandatum Life 0,15 x 200 000 = 30 000 €

11) Tapaturman seurauksena 20-vuotias nuori on saanut vaikean selkäydinvamman. Tapaturma on sattunut vakuutuksen voimassa ollessa. Haitta on vahvistettu kolmen vuoden sisällä tapaturman sattumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman haittaluokkataulukon mukaan invaliditeetti on tässä tapauksessa haittaluokka 15 eli 75 %. Minkä verran hänelle maksetaan korvausta pysyvästä haitasta? (Korvauksen suuruus riippuu vakuutusmääristä, vakuutusmäärät voivat olla kiinteitä tai valinnaisia.)

Edellinen sarake
Seuraava sarake
  Vakuutusmäärä Kertakaikkinen korvaus
Folksam Aktia Lapsivakuutus 0,75 x 60 000 = 45 000 €
Folksam Lapsi- ja nuorisovakuutus 0,75 x 50 000 = 37 500 €
LähtiTapiola 0,75 x 100 000 = 75 000 €
Pohjantähti 0,75 x 300 000 = 225 000 €
OP Vakuutus (Toimeentulovakuutus) 0,75 x 200 000 = 150 000 €
If 2 x 0,75 x 50 000 = 75 000 €
Turva 0,75 x 74 891 = 56 168,25 €
Fennia 0,75 x 50 000 = 37 500 €
Mandatum Life 0,75 x 200 000 = 150 000 €

 

Jatkuvaa korvausta ei makseta, koska pysyvä haitta on ollut vahvistettavissa vakuutetun täytettyä jo 20 vuotta. Se ei myöskään kuulu kaikkien vakuutusten korvausetuuksiin.

Mandatum Lifen Optiminivakuutuksen tulee olla voimassa pysyvän haitan toteamishetkellä If-yhtiö maksaa pysyvän haitan korvauksen kaksinkertaisena koska haittaluokka on yli 10.

12) Tapaturman seurauksena on 16-vuotiaalle lapselle aiheutunut pysyvä kyynärhermon täydellinen halvaus, josta aiheutui tässä tapauksessa haittaluokka 5:n eli 25 %:n mukainen invaliditeetti. Minkä verran hänelle maksetaan korvausta pysyvästä haitasta jatkuvana ja kertakaikkisena? (Korvauksen suuruus riippuu vakuutusmääristä, vakuutusmäärät voivat olla kiinteitä tai valinnaisia.)

Folksam jaTurva maksavat jatkuvaa korvausta 18 ikävuoteen saakka. Sen jälkeen maksetaan kertakaikkinen korvaus.

Edellinen sarake
Seuraava sarake
  Jatkuva korvaus / vuodessa Kertakaikkinen korvaus
Folksam Aktia Lapsivakuutus 0,25 x 2 700 = 675 €/v 0,25 x 60 000 = 15 000 €
Folksam Lapsi- ja nuorisovakuutus 0,25 x 2 700 = 675 €/v 0,25 x 50 000 = 12 500 €
LähtiTapiola - 0,25 x 100 000 = 25 000 €
Pohjantähti - 0,25 x 300 000 = 75 000 €
OP Vakuutus (Toimeentulovakuutus) - 0,25 x 200 000 = 50 000 €
If - 0,25 x 50 000 = 12 500 €
Turva 0,25 x 5 616 = 1404 €/v

0,25 x 74 891 = 18 722,75 €

Fennia - 0,25 x 50 000 = 12 500 €
Mandatum Life - 0,25 x 200 000 = 50 000 €

Folksam jaTurva maksavat jatkuvaa korvausta 18 ikävuoteen saakka. Sen jälkeen maksetaan kertakaikkinen korvaus.

Article line divider

18. Toimistoomme tulleita yleisimpiä yhteydenottoja lasten sairauskuluvakuutuksissa

 • Vakuutusyhtiö ei myönnä vakuutusta lainkaan tai liittää siihen yksilöllisen rajoitusehdon
   
 • Vakuutusyhtiölle ei ole vakuutusta haettaessa ilmoitettu kaikkia ennen vakuutuksen voimaantuloa olleita sairauksia tai vastaanottokäyntejä. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö sanoo vakuutuksen irti tai liittää siihen yksilöllisen rajoitusehdon vakuutuksen myöntämisen jälkeen.
   
 • ”Vakuutus korvaa kaiken!”. Mikään vakuutus ei korvaa kaikkia kustannuksia, vaikka kyseinen kulu on aiheutunut sairauden tai vamman välttämättömästä hoito- tai tutkimustoimenpiteestä ja on lääkärin määräämä. Vakuutuksissa on aina rajoitusehtoja, joissa on lueteltu ei-korvattavia kuluja.
   
 • Joissakin vakuutusehdoissa on korvauksen ulkopuolelle rajattu kuntoutuksesta aiheutuvat kulut. Kuntoutukseksi katsotaan laajasti erilaiset terapiat (puhe- ja toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus jne.).
   
 • Sairaus- ja tapaturmakohtainen omavastuu ja vakuutusmäärä. Onko kyseessä sama vai eri sairaus, eli montako omavastuuta vähennetään (esim. allergiat, tulehduskierteet).
   
 • Vakuutusyhtiö korottaa vakuutusmaksuja ja tekee muutoksia vakuutusehtoihin.
   
 • Lapsen sairauskuluvakuutus päättyy, jos sen voimassaolo on sidottu koti- tai maatilavakuutuksen voimassaoloon.

19 Vakuutusyhtiöiden lasten vakuutukset 1.6.2017

Edellinen sarake
Seuraava sarake
Vakuutusyhtiö Myöntämisen ala- ja yläikärajat Vakuutuksen päättyminen iän perusteella Hoitokulujen ja sairaalan hoitopäivämaksun enimmäismäärä Vahinko-/ Vakuutuskohtainen vakuutusmäärä Omavastuu
FENNIA Lapsen Sairausturva 4 vrk – 16 v. Vastasyntyneelle, kun on päässyt sairaalasta kotiin tai voi varata viimeistään 3 kk ennen laskettua aikaa 20 v.

Saman tapaturman ja sairauden hoitokulut enintään 20 000 €.

Lisäksi ennen syntymää otetussa Lapsen Sairausturvassa korvataan kuitenkin enintään 60 000 € koko vakuutuksen voimassaoloaikana

Sairaalan hoitopäivämaksu enintään 85 €/vrk.

Vahinkokohtainen vakuutusmäärä

70 – 168 € jokainen sairaus tai tapaturma
FOLKSAM Aktia Lapsivakuutus 2 kk – 17 v. tai voi varata viimeistään 3 kk ennen laskettua aikaa

Sairauskuluvakuutus 65 v.

Tapaturmavakuutus 80 v.

Sairauskulut: 50 000 € vakuutuksen voimassaoloaikana, vakuutuskohtainen vakuutusmäärä

Tapaturman hoitokulut: 10 000 € / tapaturma, vahinkokohtainen vakuutusmäärä

Yleisen sairaalan hoitopäivämaksu

Sairauden hoitokuluissa 125 € omavastuu kalenterivuodessa

Tapaturmien hoitokuluissa ei omavastuuta

FOLKSAM Lapsi- ja nuorisovakuutus Vauvavakuutus

2 kk – 17 v.

Vauvavakuutuksen voi varata viimeistään 3 kk ennen laskettua aikaa

20 v

Sairauden hoitokulut 50 000 € vakuutuksen voimassaoloaikana, vakuutuskohtainen vakuutusmäärä.

Tapaturman hoitokulut valittavissa 8 500 – 17 000 € , vahinkokohtainen vakuutusmäärä

Yleisen sairaalan hoitopäivämaksu

Sairauden hoitokuluissa 125 € omavastuu kalenterivuodessa

Tapaturmien hoitokuluissa ei omavastuuta

IF Vauvavakuutus: Odotusajan vakuutus ja Lapsuusajan vakuutus Voi varata viimeistään 2 kk ennen laskettua aikaa

Odotusajan vakuutus lapsen syntymään.

Lapsuusajan vakuutus 25 v.

Odotusajan vakuutus: Turva vakavan synnynnäisen sairauden ja vamman varalta 10 000 €. Turva lapsen sairaalahoidon varalta 1000 €, omavastuuaika 30 vrk.

Lapsuusajan vakuutus: Hoitokulut enintään 40 000 €, Sairaalan hoitopäivämaksu 74 €/vrk

Vakuutuskohtainen vakuutusmäärä

Lapsuusajan vakuutus: Hoitokuluissa 150 € / vakuutuskausi
IF Lapsivakuutus 2 kk – 14 v. 25 v.

Hoitokulujen vakuutusmäärä sovittavissa 20 000 €, 40 000 € tai 60 000 €

Sairaalan hoitopäivämaksu 74 €/vrk

Vakuutuskohtainen vakuutusmäärä

Omavastuu 100 €, 150 €, 300 € tai 500 € / vakuutuskausi
LÄHITAPIOLA Henkilö- ja matkavakuutus

Voi varata viimeistään 2 kk ennen laskettua aikaa.

Vastasyntyneelle voi hakea sairauden hoitokuluturvaa heti kun vauvalle on tehty lähtötarkastus sairaalassa ja vauva on päässyt kotiin synnytyssairaalasta.

Sairauden hoitokulut 80 v

Tapaturman hoitokulut 100 v.

Sairauden aiheuttamien hoitokulujen vakuutusmäärä 55 000 €

Sairaalan hoitopäivämaksu 500€/vrk

Vakuutuskohtainen vakuutusmäärä sairauksissa

Hoitokulut tapaturmassa valittavissa 2500 – 20 000 € välillä. Tapaturmakohtainen vakuutusmäärä.

Sairauden hoitokulut: 100 € tai 300 € + 10 % / kalenterivuosi. Tapaturman hoitokulut: ei omavastuuta.
MANDATUM LIFE Optimini 2 kk – > 20 v

Hoitokulut enintään 61 600 €.

Vakuutuskohtainen.vakuutusmäärä

Sairaalan hoitopäiväkorvaus 32,16 € / vrk .

Sairauskuluissa 162 € / vakuutuskausi
POHJANTÄHTI Pohjantähtiturva 7 vrk. tai voi varata viimeistään 4 viikkoa ennen laskettua aikaa. Sairauskulu- ja tapaturmavakuutusten hoitokuluilla ei yläikärajaa

Vakuutusmäärä sovittavissa 1 500 – 35 000 €

Yleisen sairaalan hoitopäivämaksu

Vahinkokohtainen vakuutusmäärä

Sairauskuluvakuutus 90 € - 1000 €

Tapaturmavakuutus 0 – 1000 €

Sairaus- ja tapaturmakohtainen

OP VAKUUTUS Terveysvakuutus Ennen syntymää (rakenneultran jälkeen). 100 v.

Vakuutusmäärä sovittavissa 1 000 – 200 000 €

Julkisen tai yksityisen sairaalan hoitopäivämaksut ilman ylärajaa

Vakuutuskohtainen vakuutusmäärä

0 – 1 500 € vakuutuskaudessa

Hoitokuluissa vakuutuskausikohtainen

Vakuutukseen valittavissa lisäturvissa on oma, itsenäinen omavastuunsa

TURVA Junioriturva Plus 2 kk – 17 v. tai voi varata viimeistään 2 kk ennen laskettua aikaa. 20 v.

54 920 €

Sairaalan hoitopäiväkorvaus 62 €/vrk

Vakuutuskohtainen vakuutusmäärä

50 € tai 100 € vähennetään kerran kalenterivuodessa sähköisessä korvauspalvelussa, muutoin vähennetään kerran kutakin hakukertaa kohti

 

Edellinen sarake
Seuraava sarake
Vakuutusyhtiö

Pysyvän haitan korvaus TÄYDESTÄ 100 %:n mukaisesta invaliditeetista (Hl = haittaluokka)

A kertakorvaus
B jatkuva korvaus

Alin korvattava haittaluokka (1 Hl = 5 %) Kuolintapauskorvaus
FENNIA Lapsen Sairausturva

A Sovittavissa 50 000 – 250 000 €

B Ei jatkuvaa
- Vain tapaturmat

HI 1 5 000 €
-vain tapaturman aiheuttama kuolema
FOLKSAM Aktia Lapsivakuutus

Pysyvän haitan korvausta maksetaan 18 vuoden ikään jatkuvana korvauksena. Vakuutetun täytettyä 18 vuotta maksetaan lisäksi kertakorvaus. Jos kuitenkin lopullinen haittaluokka on 4 tai pienempi, maksetaan vain kertakorvaus.

A 60 000 €

B 2700 €
- Vain tapaturmat

HI 1 5 000 €
-vain tapaturman aiheuttama kuolema
FOLKSAM Lapsi- ja nuorisovakuutus

Pysyvän haitan korvausta maksetaan 18 vuoden ikään jatkuvana korvauksena. Vakuutetun täytettyä 18 vuotta maksetaan lisäksi kertakorvaus. Jos kuitenkin lopullinen haittaluokka on 4 tai pienempi, maksetaan vain kertakorvaus

A 50 000 € / 85 000 € Hl 4 ja alle, vain kertakorvaus)

B 2700 €
- Vain tapaturmat

HI 1 -sovittu vakuutusmäärä 0- 5 000 €
-vain tapaturman aiheuttama kuolema
IF Vauvavakuutus: Odotusajan vakuutus ja Lapsuusajan vakuutus

Odotusajan vakuutus: ehdoissa mainittu vakava synnynnäinen sairaus ja vamma 10 000 €.

Lapsuusajan vakuutus: tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 50 000 €, (kaksinkertainen korvaus, jos haitta-aste vähintään 50 % eli hl 10)

B Ei jatkuvaa

Lapsuusajan vakuutus:

Tapaturmat: Hl 2

Silmä- ja sormivammat Hl 1

Odotusajan vakuutus: sikiön kuolema aikaisintaan 2 kk ennen laskettua aikaa 5 000 €.

Lapsuusajan vakuutus: Tapaturman aiheuttama kuolema 5 000 €.

IF Lapsivakuutus

A Sovittavissa 50 000 €, 100 000 €, 150 000 € tai 200 000 € (kaksinkertainen korvaus, jos haitta-aste vähintään 50 % eli hl 10)

B Ei jatkuvaa
- Tapaturmat ja sairaudet

Tapaturmat: Hl 2

Silmä- ja sormivammat HI 1

Sairaus: Hl 6 (30 %)

Hl 10 (50 %) synnynnäinen epämuodostuma, epämuotoisuus, kromosomipoikkeavuus

5 000 €
- vain tapaturman aiheuttama kuolema
MANDATUM LIFE Optimini

A Enimmillään 200 000 €.

B Ei jatkuvaa.
- Vain tapaturma

Hl 2 (10 %) Kuolintapaussumma alle 15-vuotiaalle 170 € - 5000 €.
LÄHITAPIOLA Henkilö- ja matkavakuutus

A Sovittavissa 0 – 300 000 €

B EI jatkuvaa
- Vain tapaturmat

HI 1 - Vakuutusmäärä sovittavissa 0 - 300 000 €
- Vain tapaturman aiheuttama kuolema.
POHJANTÄHTI Pohjantähtiturva

A Vakuutusmäärä sovittavissa 8 500 – 300 000 €

B Ei jatkuvaa - Vain tapaturmat

HI 1 Vakuutusmäärä sovittavissa 850 – 30 000 €
-Vain tapaturman aiheuttama kuolema.
OP VAKUUTUS Toimeentulovakuutus

A Vakuutusmäärä sovittavissa 5 000 – 500 000 €

B Ei jatkuvaa
- Vain tapaturmat

HI 1 Vakuutusmäärä sovittavissa 2 000 – 500 000 €
- Vain tapaturman aiheuttama kuolema.
TURVA Junioriturva Plus

A 74 891 €

Pysyvän haitan korvaus maksetaan alle 18-vuotiaalle, mikäli lopullinen Hl on alle 5.

B Jos Hl on 5 tai enemmän, vakuutetulle lapselle maksetaan pysyvän haitan korvaus vasta vakuutetun täytettyä 18 vuotta. Siihen asti haittakorvaus maksetaan vuotuisena korvauksena.
- Vain tapaturmat

HI 1 7 489 €
- Vain tapaturman aiheuttama kuolema

 

Edellinen sarake
Seuraava sarake
Vakuutusyhtiö Vakuutuksen voimassaolo Erityistä
FENNIA Lapsen Sairausturva
 • Voimassa kaikkialla maailmassa
 • Vakuutus on voimassa tilapäisen ulkomailla asumisen osalta ensimmäiset 12 kk. Hoitokulukorvausta ei makseta, jos ne aiheutuvat sen jälkeen, kun ulkomailla oleskelun alkamisesta on kulunut yli 12 kk.
 • Ulkomailla aiheutuneista hoitokuluista euromääräisen omavastuun lisäksi lisäomavastuu 15 % korvattavista sairaanhoitokuluista.
 • On voimassa kaikessa urheilutoiminnassa
 • Myönnetään itsenäisenä
 • Jos voimassa olevaa kotivakuutusta ei ole samassa vakuutussopimuksessa, on Lapsen Sairausturva 25 % kalliimpi
FOLKSAM Aktia Lapsivakuutus
 • Voimassa kaikkialla maailmassa, sairauden perusteella hoitokorvausta maksetaan kuitenkin vain Suomessa tehdystä tutkimuksesta tai annetusta hoidosta.
 • Alle 18 v. osalta on voimassa kilpaurheilutoiminnassa, lukuun ottamatta ehdoissa mainittuja kiellettyjä lajeja.
 • Yli 18-vuotiaan vakuutukseen voi ostaa urheilulisän.
 • Myönnetään vain kotivakuutusasiakkaille
 • Jos kotivakuutus päättyy, Lapsivakuutus voi jatkua erillisenä vakuutuksena korotetulla maksulla (vakuutusmaksu nousee noin 25 %).
FOLKSAM Lapsi- ja nuorisovakuutus Vauvavakuutus
 • Kaikkialla maailmassa voimassa, sairauden perusteella hoitokulukorvausta maksetaan kuitenkin vain Suomessa syntyneistä hoitokuluista.
 • Alle 18 v. osalta on voimassa kilpaurheilutoiminnassa, lukuun ottamatta ehdoissa mainittuja kiellettyjä lajeja.
 • Voi ottaa erillisenä vakuutuksena tai kotivakuutuksen lisäturvana, jolloin vakuutus on edullisempi.
IF Vauvavakuutus: Odotusajan vakuutus ja Lapsuusajan vakuutus
 • Kaikkialla maailmassa voimassa, sairauden perusteella hoitokulukorvausta maksetaan kuitenkin vain Suomessa syntyneistä hoitokuluista.
 • On voimassa kaikessa urheilutoiminnassa 12-vuotiaaksi saakka, jonka jälkeen If Etuasiakas voi ostaa Urheiluturvan useimpiin kilpaurheilulajeihin ja riskilajeihin.
 • Myönnetään itsenäisenä
 • Odotusajan vakuutuksesta maksetaan sovittu kertakorvaus, jos syntymästä 6 kk:n kuluessa diagnosoidaan ehdoissa mainittu synnynnäinen sairaus tai vamma
IF Lapsivakuutus
 • Kaikkialla maailmassa voimassa, sairauden perusteella hoitokulukorvausta maksetaan kuitenkin vain Suomessa syntyneistä hoitokuluista.
 • On voimassa kaikessa urheilutoiminnassa 12-vuotiaaksi saakka, jonka jälkeen If Etuasiakas voi ostaa Urheiluturvan useimpiin kilpaurheilulajeihin ja riskilajeihin.
 • Myönnetään itsenäisenä
 • Sisältää Huoltajaturvan, maksetaan 10 000 €, jos vakuutetulla on ehdoissa erikseen mainittu sairaus tai vamma
LÄHITAPIOLA Henkilö- ja matkavakuutus
 • Voimassa kaikkialla maailmassa korkeintaan 12 kk ulkomailla oleskelun alkamisesta. Sairauden perusteella hoitokulukorvausta maksetaan kuitenkin vain Suomessa syntyneistä hoitokuluista.
 • Alle 17-vuotiailla vakuutus on voimassa kaikessa urheilutoiminnassa. 17 vuotta täyttäneen vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa eikä vakuutusehdoissa mainittuja riskialttiita lajeja harrastettaessa tai kokeiltaessa. Urheilurajoitus on mahdollista poistaa lisämaksusta.
 • Myönnetään itsenäisenä
MANDATUM LIFE Optimini
 • Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Hoitokulukorvausta maksetaan kuitenkin vain Suomessa tehdystä tutkimuksesta tai annetusta hoidosta.
 • On voimassa urheilutoiminnassa
 • Myönnetään itsenäisenä
 • Optimini-vakuutus sisältää sairauskuluvakuutuksen lisäksi myös kuolemanvaraturvan
POHJANTÄHTI Pohjantähtiturva
 • Kaikkialla maailmassa voimassa
 • Ulkomailla 365 vuorokautta matkan alkamisesta.
 • Alle 18 v. osalta on voimassa kaikessa urheilutoiminnassa. Yli 18 –vuotias voi ottaa lisämaksusta vakuutuksen täydennykseksi kilpaurheilulisän.
 • Myönnetään vain kotivakuutusasiakkaille
 • Jos kotivakuutus päättyy, lakkaa lapsen vakuutus
 • Vakuutukseen voi liittää Huoltajaturvan, josta maksetaan sovittu kertakorvaus, jos vakuutetulla on ehdoissa erikseen mainittu sairaus tai vamma
 • Jos ulkomailla asuminen jatkuu yli vuoden, pitää vakuutuksen voimassaolosta sopia erikseen.
OP VAKUUTUS Terveysvakuutus
 • Kaikkialla maailmassa
 • Korvausta terveysvakuutuksesta maksetaan kuitenkin vain Suomessa syntyneistä kuluista. Lisämaksusta jotkin Terveysvakuutuksen turvista voi olla voimassa EU-maissa, ETA-maissa ja Sveitsissä syntyvien kulujen varalta.
 • Ei ole voimassa hoitokulujen osalta kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa. Lisäksi rajoituksia hoitokulujen osalta ehdoissa luetelluissa urheilulajeissa. Kilpaurheiluun ja eri urheilulajeihin liittyvät rajoitukset poistettavissa lisämaksulla.
 • Myönnetään itsenäisenä
 • Lisähoitoturvilla voi lisämaksusta täydentää vakuutuspakettia mm. hammasturvan, tuki- ja liikuntaelin-, psyko- ja toiminnallisen terapian, kotiavun, kodin muutostöiden ja kotisairaanhoidon varalta
TURVA Junioriturva Plus
 • Kaikkialla maailmassa voimassa 6 kk ajan matkan alkamisesta. Sairauden aiheuttamina hoitokuluina korvataan kuitenkin vain Suomessa aiheutuneet hoitokulut ja tehdyt tutkimukset.
 • Alle 16-vuotiaalla osalta on voimassa urheilutoiminnassa. Yli 16-vuotiaiden osalta kilpaurheilu on rajattu pois.
 • Myönnetään vain kotivakuutusasiakkaille
 • Jos kotivakuutus päättyy, voi Junioriturva Plus jatkua itsenäisenä vakuutuksena ilman lisämaksua

 

Vakuutusmaksu euroina

(Ilman alennuksia. Vakuutusmaksuihin saatavissa keskittäjäasiakkaan alennuksia ym.)

FENNIA Lapsen Sairausturva

Vakuutusmaksu riippuu vakuutetun iästä ja omavastuusta. Vakuutuskokonaisuuteen lisättävä perusmaksu 24,50 .

Ennen syntymää otettu vakuutus
Omavastuu 98 € / 128
Odotusajan maksu 90 +

Ikä Kotivakuutus samassa sopimuksessa: Ei kotivakuutusta:
Alle 2 v. 601 / 556 751 / 695
2 v. – 6 v. 312 / 289 390 / 361
7 v. ja yli 199 / 184 249 / 231


Syntymän jälkeen otettu vakuutus
Omavastuu 98 € / 128 €

Ikä Kotivakuutus samassa sopimuksessa: Ei kotivakuutusta:
Alle 2 v. 484 / 449 606 / 561
2 v. – 6 v. 312 / 289 390 / 361
7 v. ja yli 199 / 184 249 / 231

 

FOLKSAM Aktia Lapsivakuutus

Vakuutusvaraus 125 €

Hintaesimerkki: Hoitokulut: sairauskuluvakuutus 50 000 €, tapaturman hoitokulut 10 000 €, tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 60 000 €, tapaturman aiheuttama kuolemantapaus 5 000 €.

Ikä Hinta
0-2 v. 346
3-5 v. 270
6-9 v. 198
10-13 v. 173
14-17 v. 178

 

FOLKSAM Lapsi- ja nuorisovakuutus, Vauvavakuutus

Syntymättömän lapsen vakuutusvaraus äiti alle 43 v. 125 €.

Hintaesimerkki: sairauden 50 000 €, tapaturman hoitokulut 10 000 €, tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 50 000 €, tapaturman aiheuttama kuolemantapaus 5 000 €

Ikä Kotivakuutuksen lisäturva: Itsenäinen vakuutus:
0-2 v. 346 436
3-5 v. 270 338
6-9 v. 198 247
10-13 v. 173 215
14-17 v. 178 221

 

IF Vauvavakuutus, Odotusajan vakuutus ja Lapsuusajan vakuutus

Odotusajan vakuutus: odotusaika äiti alle 40 v. 74 e, äiti 40–41 v. 219 €

Vakuutusmaksu riippuu mm. vakuutetun iästä ja asuinpaikasta (myös lähiosoitteella vaikutus). Vakuutusmaksu muuttuu vuosittain vakuutetun iän perusteella. Keskittäjäasiakas saa lisäksi Lapsuusajan vakuutukseen alennusta 10-15%.

Lapsuusajan vakuutus / keskittäjäasiakas

Ikä Helsinki Tampere Oulu
2 kk 515 402 425
1 v. 515 402 425
3 v. 459 360 380
5 v. 404 317 334
10 v. 349 274 289
14 v. 361 283 299

 

Lapsuusajan vakuutus / muu asiakas

Ikä Helsinki Tampere Oulu
2 kk 666 521 550
1 v. 666 521 550
3 v. 595 465 491
5 v. 523 410 432
10 v. 451 354 373
14 v. 466 366 386

 

IF Lapsivakuutus

Vakuutusmaksu riippuu mm. vakuutetun iästä ja asuinpaikasta (myös lähiosoitteella vaikutus). Vakuutusmaksu muuttuu vuosittain vakuutetun iän perusteella.

Esimerkissä käytetyt vakuutusturvat ja -määrät:
Turva hoitokulujen varalta 60 000 €, omavastuu 150 €, Turva pysyvän haitan varalta 100 000 €, kuolemantapausturva 5 000 € ja huoltajaturva 10 000 €

Keskittäjäasiakas saa lisäksi alennusta vakuutusmaksuun 10-15%.

Lapsuusajan vakuutus / keskittäjäasiakas

Ikä Helsinki Tampere Oulu
2 kk 525 430 449
1 v. 468 374 392
3 v. 427 341 358
5 v. 352 283 297
10 v. 256 209 219
14 v. 265 216 226

 

Lapsuusajan vakuutus / muu asiakas

Ikä Helsinki Tampere Oulu
2 kk 653 530 555
1 v. 597 474 499
3 v. 543 432 454
5 v. 445 357 375
10 v. 321 260 273
14 v. 332 270 282

 

LÄHITAPIOLA Henkilö- ja matkavakuutus

Vakuutusmaksu riippuu mm. vakuutetun iästä, omavastuusta, asuinpaikasta, valitusta vakuutusmäärästä sekä omavastuusta. Vakuutusmaksu muuttuu vuosittain vakuutetun iän perusteella.

Esimerkissä käytetyt vakuutusturvat- ja määrät:
Sairauden hoitokuluturva 55 000 €/vakuutus, omavastuu 100 € + 10%
Tapaturman hoitokuluturva 10 000 €/tapaturma, ei omavastuuta
Tapaturmainen haitta 100 000 € ja tapaturmainen kuolema 5000 €

Esimerkki:

Ikä a) Helsinki, Turku, Tampere b) Imatra c) Rovaniemi
Syntyvä lapsi: 636,71* 508,75* 572,73*
1 v. 537,63 409,67 473,65
2 v. 538,55 410,59 474,57
5 v. 364,50 282,67 323,58
10 v. 283,54 224,02 253,78
15 v. 288,26 228,74 258,50

*Syntyvän lapsen osalta hinnassa on mukana varausmaksu 100 €.

MANDATUM LIFE Optimini

Vakuutusmaksu riippuu iästä ja valitusta vakuutusturvasta.

Hintaesimerkissä invaliditeettikorvauksen vakuutusmäärä 70 000 € ja kuolintapaus 5 000 €. Asiakkaalla mahdollisuus henkivakuutusasiakkaan lisäetuun.

Ikä Hinta
2 kk 513, 25
1 v. 473,65
2 v. 414,74
3 v. 319,23
4 v. 252,03
13 v. 148,45
14 v. 149,65

 

POHJANTÄHTI Pohjantähtiturva

Vakuutusmaksu riippuu mm. vakuutetun iästä, asuinalueesta (3 eri kalleusluokkaa), vakuutusmääristä ja omavastuusta.

Hintaesimerkissä käytetyt vakuutusmäärät: tapaturman ja sairauden hoitokulut 35 000 €, invaliditeetti 100 000 €, kuolema 10 000 €. Omavastuu 90 € (sairaudet ja tapaturmat)

Ikä 1 alue
(Seinäjoki, Vaasa)
2 alue
(Jyväskylä, Hämeenlinna)
3 alue
(Helsinki, Tampere)
0/7 vrk 562 610 681
2 v. 495 536 597
5 v. 414 446 496
10 v. 323 346 381
15 v. 277 295 322

 

OP VAKUUTUS Terveys-, Toimeentulovakuutus ja Lisähoitoturvan tuki- ja liikuntaelinterapia

Vakuutusmaksu riippuu mm. vakuutetun iästä, ennen syntymää otettuna äidin iästä, omavastuusta, alueesta ja otetun turvan laajuudesta.

Esimerkissä käytetyt vakuutusmäärät: Hoitoturva 200 000 €, Hammasturva (tapaturmat ja sairaudet) 10 000 € ja Lisähoitoturvan tuki- ja liikuntaelinterapia (sairaus ja tapaturma) 10 000 €, Toimeentulovakuutuksen Invaliditeettiturva 200 000 € ja Kuolinturva 10 000 €. Syntymättömän lapsen vakuutuksessa äiti alle 40 v
Omavastuu Hoitoturvassa 100 €, muissa 0 €

Esimerkki:

Ikä Tampere Rovaniemi Helsinki*, Vantaa ja Espoo
Syntymätön 354 248 404*
0 v. 280 198 319*
2 v. 281 200 320*
5 v. 283 202 323*
10 v. 263 188 299*
15 v. 243 175 275*

 

TURVA Junioriturva Plus

Vakuutusmaksu riippuu vakuutetun iästä, asuinpaikasta ja omavastuusta.

Omavastuu 50 € / 100 €

Ikä

Muu Suomi

omavastuu 50 € / 100€

Pääkaupunkiseutu
(Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa)

omavastuu 50 € / 100€

1.vuosimaksu, kun vakuutus alkaa varauksesta (sisältää varausmaksun 90 € 726,91 / 559,72 799,60/ 615,69
2 kk – alle 2 v. 668,56 / 514,79 735,42 / 583,21
2 v. – alle 5 v 537,89 / 414,18 591,68 / 455,59
5 v. – alle 7 v. 363,34 / 279,77 399,67 / 307,75
7 v. tai yli 290,65 / 223,80 319,72 / 246,18
Article line divider

Lataa julkaisu PDF-tiedostona

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Ole ystävällinen ja vastaa seuraaviin väittämiin