Haku

Yritys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Näissä asioissa autamme

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvattavat kustannukset

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kustannuksia, joita vakuutetulle henkilölle aiheutuu riita-, rikos- tai hakemusasiassa. Vakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikuluja ja asianajajan käyttämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Riita-asioissa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita katsotaan syntyneeksi esimerkiksi silloin, kun jossakin asiassa esitetty vaatimus on kiistetty joko määrän tai perusteen osalta. Rikosasiassa oikeusturvavakuutus korvaa kustannuksia silloin, kun vakuutettu on asianomistajana, eli rikoksen kohteena. Jos vakuutettu henkilö on rikosasiassa vastaajana, eli rikoksesta syytettynä, ei oikeusturvavakuutus pääsääntöisesti korvaa oikeudenkäynti- tai asianajokustannuksia.

Kulujen korvattavuus edellyttää, että asia olisi voitu saattaa käräjäoikeuteen. Jos riita-asia sovitaan ilman oikeudenkäyntiä, jotkut vakuutusyhtiöt korvaavat kustannuksia enintään puolet vakuutusmäärästä.

Oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin rajaukset

Kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus korvaa kustannuksia silloin, kun vakuutetulle henkilölle aiheutuu kuluja yksityishenkilönä. Vakuutetun henkilön työhön tai yritystoimintaan liittyvissä asioissa syntyviä kustannuksia ei yleensä korvata.

Muuhun kiinteistöön tai asuinhuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon liittyviä asianajo- tai oikeudenkäyntikustannuksia ei yleensä korvata. Tämä rajoitus siis sulkee vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle esimerkiksi sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat vakuutetun omistamaan sijoitusasuntoon liittyvässä riidassa. Jotkut vakuutukset korvaavat yhtä tai kahta sijoitusasuntoa koskevia asioita.

Oikeusturvavakuutuksista ei korvata avioeroon liittyviä kustannuksia. Lasten huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeutta koskevien kulujen korvaamista on vakuutusehdoissa rajoitettu.

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, joita käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa tai vakuutusoikeudessa. Vakuutusehdoissa saattaa olla myös muita korvausrajoituksia, esimerkiksi vakuutetun maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei välttämättä korvata.

Korvauksen hakeminen oikeusturvavakuutuksesta

Oikeusturvaetuutta pitää hakea vakuutusyhtiöstä etukäteen. Vakuutusyhtiölle on siis tehtävä ilmoitus kulujen syntymisestä etukäteen. Vakuutusyhtiölle pitää tällöin ilmoittaa, minkälaisesta asiasta on kyse. Vakuutusyhtiö ratkaisee sitten, korvataanko syntyviä kustannuksia oikeusturvavakuutuksesta.

Oikeusturvavakuutuksen voimassaolon jatkuvuus on tärkeää

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan sellaisia kustannuksia, joita koskeva vakuutustapahtuma, eli esimerkiksi riidan syntyminen, on tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta, myös sen tapahtuman tai olosuhteen, johon esim. riita tai syyte perustuu, on pitänyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana. Tähän voimassaoloaikaan lasketaan oikeusturvavakuutuksen voimassaolo yhtäjaksoisesti nykyisessä tai edellisissä vakuutusyhtiöissä. Tämän vuoksi on siis tärkeää, että esimerkiksi vakuutusyhtiötä vaihdettaessa vakuutusten voimassaoloon ei tule katkoksia.

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia