Haku

Matkavakuutukset

Näissä asioissa autamme

Matkavakuutus

Matkavakuutus antaa turvaa erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa. Matkavakuutus usein on yhdistelmävakuutus, joka voi sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen.

Vakuutuksen voimassaolo

Matkavakuutuksia voi ottaa määräaikaisena yhtä tiettyä matkaa varten tai jatkuvana vuosivakuutuksena, jolloin matkalle lähdöstä ei tarvitse ilmoittaa erikseen vakuutusyhtiölle.

Määräaikainen vakuutus on voimassa sen ajan, jonka asiakas ilmoittaa vakuutusta tehdessään. Jatkuvat vuosivakuutuksetkin ovat voimassa vain enintään tietyn pituisilla matkoilla, usein esim. enintään 3 kuukauden yhtäjaksoisilla matkoilla. Matkavakuutusten voimassaoloaluetta saattaa olla rajattu. Vakuutusehdoissa on yleensä myös lueteltu tiettyjä riskialttiita toimintoja, joissa vakuutus ei ole voimassa eli joissa sattuneista vahingoista ei makseta korvauksia.

Matkavakuutusten voimassaoloaikaa on yleensä mahdollista pidentää ja voimassaoloa muutoinkin laajentaa esimerkiksi eri toimintojen osalta sopimalla siitä erikseen vakuutusyhtiön kanssa. Voimassaolon laajentamisesta saatetaan veloittaa lisämaksu.