Reseförsäkringar

Vi hjälper med

Reseförsäkring

En reseförsäkring ger trygghet i olika reserelaterade situationer. Reseförsäkringen är ofta en kombinationsförsäkring som kan omfatta en resenärsförsäkring, resgodsförsäkring, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring.

Försäkringens giltighet

Reseförsäkringar kan tecknas för viss tid för en bestämd resa eller som en fortlöpande årlig försäkring, då man inte behöver meddela försäkringsbolaget separat om att man åker på en resa.

En tidsbestämd försäkring gäller under den tid som kunden uppger när försäkringen tecknas. Fortlöpande årliga försäkringar gäller endast under resor som varar en viss maximitid, ofta t.ex. oavbrutna resor på högst 3 månader. Reseförsäkringens giltighetsområde kan vara begränsat. I försäkringsvillkoren anges också vissa riskfyllda aktiviteter där försäkringen inte gäller, dvs. för vilka ersättning inte betalas om en skada inträffar.

Det är i allmänhet möjligt att förlänga reseförsäkringens giltighetstid och även i övrigt utöka giltigheten till olika aktiviteter genom att separat överenskommelse med försäkringsbolaget. En extra avgift kan tas ut för att utöka giltigheten.