Haku

Matkavakuutukset

Näissä asioissa autamme

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus on henkilövakuutus, josta korvataan matkalla sattuneista tapaturmista ja matkalla alkaneista sairauksista aiheutuneita kustannuksia. Edellytys kustannusten korvattavuudelle on, että tapaturma on sattunut matkan aikana tai sairaus on alkanut matkan aikana. Vakuutetulla jo ennen matkaa olleiden sairauksien aiheuttamista hoitokuluista korvataan yleensä vain akuutti ensiapuluonteinen hoito lyhyeltä ajalta, esimerkiksi viikon ajalta.

Matkustajavakuutukseen voi sisältyä myös erilaisia muita korvauslajeja. Vakuutuksesta voidaan sen sisällöstä riippuen maksaa korvauksia esimerkiksi matkan peruuntumisesta tai matkalta myöhästymisestä aiheutuneista kustannuksista.

Matkan peruuntumisen tai muun alkuperäisen matkasuunnitelman muuttumisen aiheuttamia kustannuksia korvataan yleensä silloin, kun muutosten syy on vakuutetun itsensä tai tiettyjen muiden henkilöiden vakava äkillinen sairastuminen, tapaturma tai kuolema.