Haku

Sijoitusasioissa usein kyse sijoitusvakuutuksista

Yli puolet sijoitussektorin yhteydenotoista liittyi sijoitusvakuutuksiin, etenkin tiedonantovelvollisuutta koskeviin kysymyksiin. Kasvussa olivat kysymykset FINEn toimivallan ulkopuolelle jäävien palveluntarjoajien toiminnasta ja tuotteista. Perinteisistä arvopaperiasioista ja isojen sijoituspalveluja tarjoavien toimijoiden asiakkailta tuli käytännössä vain yksittäisiä yhteydenottoja. Sijoitusasioissa oli muutaman edellisen vuoden tapaan rauhallista. Yhteydenottojen kokonaismäärä oli 623, joka on noin 7 % kaikista yhteydenotoista.

Sijoitusvakuutustuotteisiin liittyviä yhteydenotoissa oli usein kyse siitä, etteivät asiakkaat olleet mielestään saaneet riittävästi tietoa alkuperäistä sijoitusvakuutussopimusta tehdessään. Säästöhenkivakuutustuotteiden osalta kysyttiin erityisesti mahdollisuudesta irtautua sopimuksesta sekä kuluista. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen osalta asiakkaat kysyivät mahdollisuudesta saada säästövarat nostettua ennen eläkeikää ja toisaalta vapaaehtoisen eläkevakuutuksen yhteensovituksesta lakisääteisen eläkkeen kanssa.

Iso joukko muista sijoituspuolen yhteydenotoista liittyi eri tavoin sijoitushuijauksiin tai virtuaalivaluuttoihin. Myös eräiden sijoituspalveluyritysten uudet ja innovatiiviset sijoitustuotteet aiheuttivat yhteydenottoja. 

Riitojen syinä olivat muun muassa palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuus sekä Sijoituslautakunnan toimivaltakysymys, joka liittyi eräisiin sääntelyn rajoja koetelleisiin sijoituspalveluyrityksen toimintatapoihin ja uudenlaisiin tuotteisiin. 

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia